Laman

Rabu, 08 Januari 2014

KASYAF..

.
Bakat fitrah yang mengetahui
sebagian daripada yang nyata dan yang
disembunyikan menurut apa yang dibekalkan
oleh Allah s.w.t itu dinamakan K A S Y A F

seperti Pengetahuan Adam a.s melalui kekuatan kasyaf
melebihi pengetahuan malaikat.

Keistimewaan yang ada pada fitrah insan adalah
karena kaitannya dengan tiupan Roh Allah
s.w.t.

Kadang-kadang istilah ‘Rahasia’ atau ‘Sirr
Allah s.w.t’ digunakan oleh orang sufi bagi
menceritakan maksud ‘tiupan Roh Allah s.w.t’
itu.

Istilah Rahasia digunakan untuk menerangkan
bahwa ‘tiupan Roh Allah s.w.t’ bukanlah
sesuatu yang boleh diuraikan dengan jelas.
Ia adalah rahsia karena jarang
manusia
yang diberi pengetahuan tentangnya dan
kumpulan sedikit yang diberi pengetahuan itu
tidak mampu menguraikannya dengan jelas
kepada orang lain. Pemahaman itu ditanamkan
sebagai keyakinan bukan uraian akal logika..

Rahsia
Allah s.w.t itulah yang membuka medan
perhubungan di antara Allah s.w.t dengan
hamba-Nya.
Rahsia Allah s.w.t itulah yang
menanamkan kefahaman tentang Allah s.w.t
yang
“ ”; Allah Mendengar dan Melihat;
Allah Maha Esa dan berbagai-bagai aspek
ketuhanan.