Laman

Sabtu, 12 Oktober 2013

~:[ SUAMI`KU adalah PERHIASAN`KU.. ]:~

Yaa Ilahi Rabbi...
Aku sadar apa yang menjadi milik`ku bukanlah ketetapan yang menyeluruh..,
Apa yang menjadi ketetapan`ku..,
Juga bukanlah hak atas milik`ku..,

Rabb.., hanya ENGKAU-lah yang menjadi ketetapan atas diri`ku...
Yang sudah pasti menjadi milik`MU seutuhnya...
Hanya dengan`MU, aku taat dan patuh..,
Dan hanya dengan`MU aku berserah diri...

Ilahii`ku.., ambillah aku selalu dalam ketetapan`MU..,
Agar semua yang aku lakukan biarlah ini menjadi ketetapan`MU...
Rabb.., jiwa dan raga`ku hanya milik`MU...
Tak satu kaum pun bisa memilikinya...
Sadar`ku atas semua ini..

Karena suatu kebaikan buat`ku..
Belum tentu itu menjadi kebaikan buat`MU..
Dan kebaikan buat `MU.. ,
Juga belum tentu menjadi kebaikkan`ku..
Apapun suatu kebaikan`MU adalah baik buat`ku..
Dan kebaikan`ku mungkin bukan`lah hal yg baik atas diri`ku...

Dan aku menyadarinya apabila suami`ku tidak bisa membahagiakan`ku..,
Aku harus berusaha mensyukurinya dengan baik..,
Apabila suami`ku tidak bisa membuatku merasa senang..,
Ya aku harus selalu mensyukurinya dengan baik dan indah..,
Dan apabila suami`ku tidak bisa menciptakan kenikmatan yang haqiqi..,
Yaa aku istiqomah tuk 'qana'ah selalu mensyukurinya dengan indah, baik dan pasrah...

Karena dengan aku banyak bersyukur atas keadaan itu..
Disitulah amalyiah`ku bertambah..,
Disitulah aku bisa dekat dengan`MU..
Disitulah aku bisa mengatasi semua hawa nafsu`ku..

Disitulah aku bisa mengendalikan kesenangan duniawi`ku..
Dan disitulah aku bisa menciptakan keindahan diri sejati`ku..
Bisa memahami sejati murni`ku..
Dan bisa mensyukuri bahwa aku dapat 'HIDUP...'

Ya dapat menghidupkan yang mati dalam jiwa`ku
Menghidupkan yang semestinya dihidupkan oleh`MU..
Hidup dalam diri yang sesungguhnya..
Hidup dalam alam akherat`ku bersama`MU...

Ya Ilahii Rabbii..,
Biarkan-lah yang semestinya itu berjalan apa adanya..
Mengalir dalam hulu tak berbatas..
Berjalan dalam aliran sungai`MU tak bertepi..
Berlari dalam masa tak beruang..

Rabb..., aku sadar..., aku yaqin... dan aku 'ISLAM...
Bahwa ENGKAU`lah yang akan menggantikan.. kebahagiaan`ku..,
Kesenangan`ku.. dan kenikmatan`ku...
Karena.. Aku yaqin...
ENGKAU sangat memahami isi hati`ku dan bukan suami`ku.
ENGKAU-lah yang bisa membulak-balikkan siang dan malam..
Dan yang membulak-balikan hati setiap hamba-hamba`MU.

Dan aku hanya bisa menjadi ISLAM...
ISLAM dalam berpasrah diri atas ketetapan`MU..
Kusadari kembali.. bahwa.. pasrah`ku adalah jalan akhir`ku..
Pasrah`ku awal aku berjumpa dengan`MU
Pasrah`ku permulaan yang baik tanpa akhir`ku...
Bahwa inilah jalan awal`ku memasuki dunia akherat`MU...
Dunia akherat yang penuh kenikmatan, keindahan dan kesenangan haqiqi...

Rabb..., masukkan aku kedalam ISLAM`MU...
Masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang selamat,
Masukkan aku ke dalam orang-orang yang Engkau kasihi,
Dan masukkan aku ke dalam surga akherat`MU,

Yaa Rabb ... Matikan aku dalam hidayah`MU..
Matikan aku dalam ketetapan Al Qur'an Hadits`MU..

"Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al Qur'an) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu untuk kecelakaan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu ." (QS. Yunus (10) : 108)

"Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya." (QS. Yunus (10) : 109)

Wahai makhluk... kau tau bahwa....
"Thaa siin. (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Qur'an, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan, untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. (Yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri Akhirat." (QS. an-Naml (27) : 1-3)

"Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelimang (dalam kesesatan). (QS. an-Naml (27) : 4)

"Mereka itulah orang-orang yang mendapat (di dunia) azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi." (QS. an-Naml (27) : 5)

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al Qur'an dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." (QS. an-Naml (27) : 6)..

Dan... "Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Yunus (10) : 6)

"Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan." (QS. Yunus (10) : 7-8)

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan." (QS. Yunus (10) : 9)

"Doa mereka di dalamnya ialah: "Subhanakallahumma ", dan salam penghormatan mereka ialah: "Salam ". Dan penutup doa mereka ialah: "Alhamdulillaahi Rabbilaalamin." (QS. Yunus (10) : 10)..

Amin...Alhamdulillaahi Rabbilaalamin...
Yaa Rahmaan, Yaa Rohiiim, Yaa Malik., Yaa Kudduus, Ya Salaam...

Sulbi Perindu cinta`Nya