Laman

Senin, 10 April 2017

ISYARAT HURUF PADA AL-FATIHAH
=================
ASSALAAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WABARAKAATU....
------
BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM...
ALHAMDULILLAAHI WA SYUKRULILLAAHI..
SUBHAANALLAAHI WAL HAMDULILLAAHI WA LAA ILAAHA ILLAA HUAL HAYYUL QAYYUM...
=================
Ikhwani yang dimuliakan Allah....
Ringkas saja Abi menjabarkan atau menjelaskan tentang Isyarat huruf yang tertentu didalam Ayat Al-Fatihah.
Al-FATIHAH merupakan UMMUL KITAB yang penuh terkandung rahasia berbagai macam.
30 Juz, 6666 Ayat, serta Surahnya terhimpun didalam Al-Fatihah.
Begitu besarnya rahasianya, apalagi diri kita juga ada dalam hakikat Al-Fatihah.
Mari kita dengar ulasan yang ringkas saja dari Abi.
================
IKHWAN...
Didalam sebuah Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Ubay bin Ka'ab ra menjelaskan bahwa :
" Tidak pernah Allah turunkan didalam Kitab Taurat dan Injil seperti Ummul Kitab (maksudnya Al-Qur'an)."
=================
Banyak Hadits Nabi menjelaskan tentang keistimewaan Al-Fatihah. Penempatannya sebagai bacaan wajib dalam shalat.
Dan dibaca sekurang- kurangnya 17x dalam sehari semalam.
17 raka'at jumlahnya dalam 5 waktu shalat. Membuktikan keistimewaan Surah tersebut.
=================
IKHWAN...
7 ayat Al-Fatihah dihitungkan dari :
" BISMILLAH "
sampai >
" WA LADH-DHALLIIN "
Dengan jumlah huruf :
>>
- Ayat 1 jumlahnya ada 19 huruf
- Ayat 2 jumlahnya ada 18 huruf.
- Ayat 3 jumlahnya ada 12 huruf.
- Ayat 4 jumlahnya ada 12 huruf.
- Ayat 5 jumlahnya ada 19 huruf.
- Ayat 6 jumlahnya ada 19 huruf.
- Ayat 7 jumlahnya ada 44 huruf.
=================
jadi Ikhwan...
Semuanya berjumlah 144 huruf.
(1+4=5. 5+4=9)
jadi jumlahnya huruf yang sebenarnya pada Al-Fatihah adalah = 9.
=================
Begitulah keunikan Al-Fatihah tersebut.
Adapun keunikan itu adalah Surah Al- Fatihah terdapat pada akhir Ayat 4 huruf " NUN ".
Ayat Nomor : 2.4.5.7.
Dan 3 huruf " MIM ".
Ayat Nomor : 1.3.6.
=================
Huruf "MIM dan NUN " juga terdapat dalam Surah " YAASIIN "
yang Salah satu Hadits- Surah Ini dinamakan :
" QULBULUL QUR'AN " Artinya : Jantungnya Al-Qur'an.
Huruf NUN Meng-Isyaratkan :
ASMA ALLAH TA'ALA yang Maha Qadim yakni " NUR "
Sedangkan huruf MIM Meng-Isyaratkan :
ASMA MUHAMMAD
.
4 NUN Isyarat Asma Allah yang Qadim.
Identik dengan 4 kata dalam Kalimat Syahadat.
Isyarat Haq Allah yang Qadim.
==================
3 MIM Isyarat Asma Rasulullah ( MUHAMMAD ) yang Muhaddas ( BAHARU).
Identik dengan 3 kata dalam kalimat Syahadat. Isyarat Haq Rasulullah Muhammad (Muhaddas). Diambil dari kata :
" AL-HAMDU "
=================
Qiyam berdiri.
I'tidal.
Ruku'
Sujud.
Tahiyyat CINTA KEPADA ALLAH adalah :
" PERWUJUDAN RASA "
Syukur kepada Allah yang diwujudkan melalui :
" SHALAT "
Sehingga melahirkan Kalam Qadim.
=================
Puja dan puji yakni :
" MADHUN WA SANAUN "
- Puji Qadim bagi Qadim.
- Puji Qadim bagi Muhaddas.
- Puji Muhaddas bagi Qadim.
- Puji Muhaddas bagi Muhaddas.
=================
IKHWAN....
Diantara Para Ulama-
ada yang berpendapat bahwa :
Allah Ta'ala telah menurunkan Wahyu-Nya kepada Nabi dan Rasul. Yang berjumlah 100 Shuhuf 4 Kitab yakni :
-
30 Shuhuf kepada Nabi Adam as.
60 Shuhuf kepada Nabi Syits as.
10 Shuhuf kepada Nabi Ibrahim as.
1 Kitab Taurat kepada Nabi Musa as.
1 Kitab Zabur kepada Nabi Daud as.
1 Kitab Injil kepada Nabi Isa as.
1 Kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam...
=================
Jadi 100 Shuhuf itu sepenuhnya terhimpun didalam 4 Kitab.
Sedangkan 3 Kitab itu-
Terhimpun didalam Kitab Al-Qur'anul Karim.
Al-Qur'an 30 Juz itu- Terhimpun didalam AL-FATIHAH.
Selanjutnya wahai para Anak- anakku...
Agar kalian memahaminya bahwa :
7 Ayat Al- Fatihah itu- Terhimpun seluruhnya didalam apa???
Didalam :
" BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM "
=================
Nah jadi Al-FATIHAH adalah Ummul Ayat atau Ummul Kitab.
Jadi setiap 6666 Ayat semuanya terhimpun didalam Ayat Al-Fatihah.
Maka rahasia Al-Fatihah sudah jelas didalam " BISMIILLAH "
BISMILLAH menjadi rahasia Insan.
Dan Rahasia Insan menjadi Rahasia Allah.
Itulah Isyarat Al-Fatihah kepada yang Allah tunjukkan kepada Diri manusia itu.
Makanya AL-HAMDU itu antara Hamba dan Allah.
================
Nah anak- anakku...
Cukup sampai disini penjelasannya.
Semoga pengetahuan ilmu Allah ini yang Abi sampaikan, akan menjadi Ilmu yang sangat bermanfa'at buat kalian semua.
Lebih dan terkurang :
Abi mohon ma'af dalam penyampaian ini, jika ada salah dalam penguraian, maka silahkan Hujjah Abi, Dan siap menerima Hujjatan.
Akhirul Kalam :
-
" Wassallaamu 'Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh "
Aamiin... Allaahumma Aamiin

------------ 

Jika dijabarkan segalanya dari Alfatihah hingga Bismillah, dan terpecah menjadi Rahasia yakni Alif, ba, dan titik serta Sin Dan Mim. Hingga menjadi Syahadat dan hakika manusia hingga memandang Insan Ruhnya sendiri maka akan sadarlah Ruh jasmaniah kita ini.---

--------------------