Laman

Minggu, 04 Juni 2017

Insan itu rahasia ku ,

Jasad tanpa ruh disebut " mayat "
Jasad tidak sempurna tanpa RUH
yang menghidupkan ...
Dan jasad kemudian sempurna
ketika ia " menyatu " dengan RUH ....
Dan pada ketika itu ia disebut insan .....

Insan itu adalah " aku " ....
Allah berfirman dlm hadis qudsi : -
" Insan itu rahasia ku , Aku rahasiaNYA ...
Ertinya Insan itu rahasia ku ,
Rahasia itu sifat ku , dan sifat ku itu
tidak lain dari aku juga ......
Jadi yang sebenar -benar insan itu
manusia , yang sebenar - benar
manusia itu afaal Allah ,
yang sebenar - benar afaal itu sifat ...
Dan sebenar - benar sifat itu zat ....
Ada pun diri itu empat bahagian ...
1 / diri terdiri ..
2 / diri terperi ...
3 / diri sebenar diri ....
4 / diri tajjali ....
Diri itu ada zahir dan bathin ....
yang zahir itu disebut jasad atau jasmani
ia dikatakan " diri terdiri "
Yang bathin itu ruh dilah digelar
Diri terperi "
Sedangkan " diri sebenar diri " itu adalah
ketika ia ruh menyatu dgn jasad yg
juga digelar insan ......
" diri tajjali " ia sudah mencapai
" insan kamil "...diri yang fana' dan baqa
atau mereka yang sudah benar - benar
mengenal hakikat diri ......