Laman

Selasa, 18 April 2017

SYARAT MENGUCAP KALIMAT " LAA ILAAHA ILLALLAAHU "
____________________
.
Assalaamu 'Alaikum
Wa Rahmatulllaahi
Wa Barakaatuh.....
.
Alhamdulillahi Rabbil 'Aalamiin
segala puja dan puji bagi Allah, yang mana pada hari ini, kita berjumpa lagi dalam rangka menggapai ridha Allah dengan tujuan mencari cinta sejati.
Shalawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Shallallahu 'Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat- sahabatnya dan jupa seluruh kaum Muslimiin.
.
" ALLAAHUMMA SHALLI "ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD
WA 'ALAA AALIHII SAYYIDINAA MUHAMMAD...
AAMIIN...
.
Para Akhwan dan Akhwati yang Ana cintai...
.
Disini Ana akan menjelaskan tentang Syarat mengucap kalimat " LAA ILAAHA ILLALLAAHU ". Dan syarat kalimat Tauhid ini ada 7 perkara. Dan juga tidak akan bermanfa'at bagi mengucapnya kecuali memenuhi 7 syarat tersebut.
Syarah Al-Ushul Ats-Tsalasah dari Syaikh Shalih Al-Fauzan.
.
Syarat 7 itu terkumpul dalam sebuah Bait Syair sebagai berikut yakni :
.
Ilmu
Yaqin
Ikhlas
Jujur
Cinta
Tunduk
Menerima "
.
Inilah syaratnya.
Sebagian para Ulama menambah satu lagi syaratnya.
Jadi jumlah syarat itu menjadi 8 adalah :
Sebuah Bait Syairnya yakni :
.
" Ditambah syarat ke-8 adalah : ' engkau Kafirkan Tuhan- Tuhan yang diagungkan selain Tuhan yang Esa "
.
.
Para Kaum Muslimin hamba Allah yang dimuliakan...
.
Begini Kutipan 7 syarat tersebut itu adalah :
.
1- ILMU.
.
Orang yang mengucapkan kalimat Tauhid, mestilah ia mengerti maknanya.
Jadi lawan pada ILMU adalah " AL- JAHLU "
orang yang mengucap kalima " LAA ILAAHA ILLALLAAHU " dengan lisannya, tetapi ia tidak memahami isi makna artinya, maka kalimat yang diucapnya itu tidak ada manfa'atnya dan sia- sia.
Dalam Hadits Nabi mengatakan dengan sabdanya :
.
" Barangsiapa yang meninggal dunia, dan dia mengetahui bahwa :
" Tiada Tuhan yang berhaq disembah kecuali Allah " Niscaya ia masuk Syurga "
(HR. Muslim).
.
.
2. YAQIN.
.
Maksudnya adalah :
Orang yang melafadzkan Syahdat Tauhid, ia mesti meyakini kebenaran ucapannya.
Lawannya dari yaqin adalah Bimbang dan Ragu.
Sebagaimana Rasulullah Shallalhu 'Alaihi Wasallam bersabda :
.
" Aku bersaksi Tiada Tuhan yang haq kecuali Allah. Dan sesungguhnya diriku adalah Utusan Allah.
Tidaklah seorang hamba berjumpa Allah dengan dua kalimat itu tanpa bimbang dan ragu "
(HR. Muslim).
.
.
3. IKHLAS.
.
Orang yang mengucapkannya mestilah Ikhlas hatinya atau memurnikan agama Islam karena "Lillah ".
Sedangkan lawannya Ikhlas adalah kesyirikan. Sebagaimana Firman Allah Ta'ala :
.
" Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ke-Ta'atan kepada-Nya. Ingatlah!
Hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih(dari syirik)"
(QS. Az-Zumar : 2-3).0.
.
Sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam :
.
" Manusia yang paling bahagia dengan syafa'atku pada hari Qiamat adalah :
Orang yang mengucap kalimat " LAA ILAAHA ILLALLAAHU "
Dengan hatinya yang penuh Ikhlas "
(HR. Bukhari).
.
.
4. JUJUR.
.
Tulus lawannya ialah bohong.
Syarat ini diambil dari Sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam :
.
" Siapa yang berkata " LAA ILAAHA ILLALLAAHU "
Dengan jiwa yang tulus dan jujur dari hatinya, maka ia masuk Syurga "
(HR. Ahmad).
.
.
5. CINTA.
.
Yakni : Kecintaan yang menghilangkan lawannya kebencian.
Orang yang mengucapkan kalimat Tauhid ini, mestilah ia mencintai DIRINYA dan orang yang mencintai kalimat Tauhid ini.
Adapun orang yang tidak mencintai DIRINYA, Maka ucapan Tauhidnya tiada bermanfa'at untuknya.
.
.
6. TUNDUK.
.
Yakni : TAWAKKAL 'ALALLAH.
Berserah Diri, patuh dengan perbuatannya atas peribadatan kepada Allah Ta'ala.
Lawannya Tunduk ialah :
Berpaling dan Meninggalkan perintah-Nya.
Orang yang mengucap kalimat Tauhid tetapi ia tidak tunduk dan patuh terhadap hukum- hukum Allah dan Syari'atnya, maka ucapannya tiadalah bermanfa'at untuknya.
.

7. MENERIMA.
.
Yaitu : ia memperlihatkan atau membenarkan kebenaran kalimat Tauhid dengan perbuatannya.
Lawan dari menerima adalah Menolak.
Ketahuilah kalian semua....
Mengucapkan kalimat Tauhid ini, tidak boleh menolak sedikitpun dari hukum- hukum Allah Ta'ala.
Sebaliknya, ia wajib menerima kandungan makna Isi kalimat Tauhid itu dengan baik dan ridha.
.
Demikianlah penguraian singkat ini tentang syarat kalimat Thayyibah Tauhid ini bagi yang membacanya.
Semoga pelajaran hari ini menambahkan lagi ilmu kita dan meresap dalam hati, agar amal perbuatan kita hidup didunia ini, ada manfa'atnya dan diterima disisi-Nya...
.
Aamiin Allaahumma Aamiin...

SUSUNAN SIFAT 20 GUGUR KEPADA DIRI INSAN.

ASSALAAMU 'ALAIKUM YAA AKHWANIL MUSLIMIINA WA RAHMATULLAAHI WA BARAKAATASSALAAMU 'ALAIKUM YAA AKHWANIL MUSLIMIINA WA RAHMATULLAAHI WA BARAKAATUH...
.
Salam dari Ana untuk sekalian para pengikut yang dirahmati Allah.
Kita tidak terlepas dari hidup yang terus dihidupkan, lalu bernafas. Nafas adalah sebuah unsur kehidupan diri yang zahir ini.
Jadi setiap yang hidup, mestilah mengenal segala sifat Tuhan yang Maha Hidup yang mengidupkan diri.
.
Alhamdulillah...
Ana terus mensyi'arkan Tauhid Allah, agar kita benar- benar menjadi hamba yang Mukmin sejati.
Mari kita saling mengetahui tentang susunan sifat Allah pada diri hamba- Nya.
.
.
WUJUD : Terletak dikepala kita.
QIDAM : Terletak ditelinga kanan kita.
BAQA : Terletak ditelinga kiri kita.
MUKHALAFAH : Terletak pada mata kanan kita.
QIYAMUHU : Terletak pada Mata kiri kita.
WAHDANIAH : terletak dimulut kita.
QUDRAT : Terletak pada Bahu kanan kita.
IRADAT : Terletak pada Bahu kiri kita.
ILMU : Terletak pada Susu kanan kita
HAYAT : Terletak pada Susu kiri kita.
SAMA' : Terletak pada Tangan kanan kita.
BASHAR : Terletak pada Tangan kiri kita.
KALAM : Terletak pada Pangkal lengan kanan.
.
QAADIRUN : Terletak pada Lengan kiri kita.
MUURIDUN : Terletak pada Kaki Kanan kita.
'AALIMUN : Terletak pada Kaki kiri kita.
HAYYUN : Terletak pada Paha kanan kita.
SAAMI'UN : Terletak pada Paha kiri kita.
BAASHIRUN : Terletak pada Pusar kita.
MUTAKALLIMUN : Terletak pada Jantung kita.
.
.
Nah... Demikianlah susunan- susunan Sifat Allah Ta'ala pada hamba-Nya menurut urutan- urutannya.
.
.
HURUF- HURUF ALLAH.
________________________________
ALLAH :
.
Dzat.
Sifat.
Asma.
Af'al.
.
.
MUHAMMAD :
.
Sir.
Nur.
Asma.
Perbuatan.
.
.
ADAM :
.
Rahasia.
Ruh.
Qalbu.
Kelakuan.
.
.
INSAANUL KAMIL :
.
Rahasia Allah Ta'ala.
.
.
.
PERUMPAMAAN DIRI.
_______________________________
.
RUH : Ibarat Istana.
QALBU :Ibarat Raja.
ILMU : Ibarat Hakiki.
AKAL : Ibarat Pembesar kerajaan.
TUBUH : Ibarat Kendaraan.
NAFSU : Ibarat Penarik Kereta.
TELUNJUK : Sebagai Penguasa. Kerajaan.
MATA : Sebagai Pengawas.
TELINGA : Sebagai Penghubung.
HIDUNG : Sebagai Timbangan.
MULUT : Sebagai Palu.
KAKI : Sebagai Laskar.
TENGAH(PUSAR) : Tampuk Pemerintahan, sayap kanan dan sayap kiri.
.
.
.
Nah para kaum Muslimin yang dimuliakan Allah...
.
Demikianlah susunan pada anggota tubuh kita ini, sebagai simbol pada diri bahwa :
seluruh anggota tubuh atau organ tubuh, semuanya ada nama dan tempat istimewa (khusus) yang diberikan Allah kepada manusia.
.
APAKAH MASIH JUGA KITA TIDAK BERSYUKUR ATAS NI'MAT YANG ALLAH BERIKAN KEPADA KITA ???
.
Nah, semoga pelajaran ilmu sifat ini ada hikmahnya kepada kita semua.
Inilah RAJA PENGUASA Sekalian Ummat yang diberi gelaran KHALIFATULLAH Dimuka bumi ini.
Demikianlah apa yang Ana uraikan diatas, semoga menjadi ilmu bermanfa'at bagi kita.
Sekian Ulasan dari Ana.
.
.
Was-Salaamu 'Alaikum Wa Rahmatullaahi
Wa Barakaatuh...@


Aamiin Allaahumma Aamiin...

TENTANG TANYA JAWAB ILMU MA'RIFAT.


ASSALAAMU 'ALAIKUM YAA AKHWANII MUSLIMIINA WA RAHMATULLAAHI
WA BARAKAATUH.........
.
Para Akhwanil Muslimin yang dirahmati Allah...
.
Mari bersama- sama menyimak tentang pertanyaan- pertanyaan ilmu Ma'rifat dan serta jawabannya, agar kita semua memahami beberapa hal yang mesti kita fahami.
Mari dengarkan sambil berkonsetrasi dalam hati masing- masing.
.
Pertanyaan pertama :
.
BAGAIMANAKAH UNTUK BISA MENUTUPI PINTU SYAITHAN ???
.
Jawabanya adalah :
.
Untuk bisa menutupi pintu- pintu itu mudah saja, asalkan kita tahu rahasia kejadiannya yaitu :
BUANGKAN KE-AKUAN SENDIRI KEPADA KE-AKUAN ALLAH.
ITULAH PENUTUP PINTU- PINTU SYAITHAN...
.
.
Pertanyaan kedua :
.
APAKAH SEGALA PUNCAKNYA ILMU MA'RIFAT ITU ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
Puncak segala Ilmu Ma'rifat itu adalah :
KOSONG...
.
.
Pertanyaan ketiga :
.
DIMANAKAH YANG DISEBUT RAHASIA PADA AL-QUR'AN ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
Rahasia pada Al-Qur'an itu adalah :
TIADA HURUF- TIADA SUARA- DAN TIADA KATA- KATA...
.
.
Pertanyaan ke-empat :
.
APAKAH YANG DINAMAKAN TUHAN YANG 'AZALI ITU ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
Yang dinamakan Tuhan yang 'Azali itu ialah :
TIADA MEMPUNYAI NAMA KECUALI HANYA DINAMAKAN " HUWA ".
SETELAH ITU BARU " HU ". HU ITU ADALAH DIA ALLAH TA'ALA, DAN NUR-NYA ITU BERNAMA MUHAMMAD...
.
.
Pertanyaan kelima :
.
APAKAH BEDA NUR ALLAH DENGAN NUR MUHAMMAD ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
Karena Nur Allah dengan Nurnya Muhammad itu : TIADA LAIN.
Barangsiapa yang mengira berlainan, maka :
KAFIRLAH IA ITU.
.
.
Pertanyaan ke-enam :
.
BENARKAH NUR ITU ARTINYA CAHAYA ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
ITU TIDAK BENAR.
Itu hanyalah kata- kata kiasan saja.
NUR YANG SEBENARNYA BUKANLAH CAHAYA, BUKAN BENDA DAN BUKAN DZAT DAN BUKAN SIFAT. Tetapi tidak ada seorangpun yang mengetahui kecuali :
ORANG YANG MEMPEROLEH PETUNJUK HIDAYAH DARI-NYA...
.
.
Pertanyaan ketujuh :
.
APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN MAKKAH ITU ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
Yang dimaksud Makkah itu adalah :
MUHAMMAD.
.
.
Pertanyaan kedelapan :
.
APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN MADINAH ITU ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
Yang dimaksud Madinah itu adalah :
DUA KALIMAT SYAHADAT.
.
.
Pertanyaan kesembilan :
.
APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN KA'BAH ITU ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
Yang dimaksud Ka'bah itu adalah :
ADAM.
.
.
Pertanyaan kesepuluh :
.
KEMANAKAH MASUKNYA HURUF : MIM- HA- MIM- DAL ITU ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
Masuknya huruf pada MUHAMMAD itu ialah masuk kepada Huruf :
ALIF- LAM AWAL- LAM AKHIR DAN HA.
.
.
Pertannyaan kesebelas :
.
YANG MANA MENYATUNYA HURUF MUHAMMAD ITU ???
.
.
Jawabannya ialah :
.
Yang menyatu itu ialah :
ALIF DIDALAM MIM.
LAM AWAL PADA HA.
LAM AKHIR PADA MIM.
HA PADA DAL.
.
.
Pertanyaan kedua belas :
.
APA ARTI : SIN- BA - QAF ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
SIN itu adalah :
Rahasia alam semesta.
BA itu adalah :
Kejadian alam semesta.
KAF itu adalah :
Meliputi alam semesta.
.
.
Pertanyaan ketiga belas :
.
COBA JELASKAN SEDIKIT SAJA TENTANG :
SIN - BA - QAF ITU !!!
.
.
Jawabannya begini :
.
SIN - BA - QAF itu adalah :
SIN itu Rahasia ALLAH Ta'ala
BA itu Rahasia MUHAMMAD.
QAF itu Rahasia ALAM SEMESTA.
.
.
.
.
Mari kita simak bersama- sama.
Ringkas saja Ana jelaskan. Dengarkan baik- baik dengan seksama :
.
.
" ALLAH YA MUHAMMAD- MUHAMMAD YA ALLAH "
.
APAKAH ARTI " BA - ALIF - MIM - LAM ???
Yakni :
BAHRUL ABU MALUN LAQUT...
.
Apakah yang dimaksud dengan :
BAHRUL ABU MALUN LAQUD ITU ???
.
Yang dimaksud itu adalah yang disebut :
" BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM "
Itulah ASMA ALLAH yang sangat Rahasia.
.
Dari itu wahai para kaum Muslimin Ana Mohon pada kalian semua yang hadir distatus Ana :
TUTUPLAH ILMU INI KARENA :
ILMU INI BUKAN UNTUK PARA AHLINYA SEBAB :
BISA MEMBAWA FITNAH BESAR DIMATA PUBLIK...
INGAT ITU !!!?:-(:-(
.
.
APA MUNGKIN ADA : BA -ALIF - MIM - LAM - JIKA TIDAK ADA : SIN - BA - QAF TIDAK ADA ???
.
.
.
Nah :
Tentunya " BA - ALIF - MIM - LAM pun tidak ada juga.
Yang jelasnya adalah :
Jika Muhammad tidak ada,
SIAPA YANG MENGATAKAN TUHAN ITU ADA ???
.
Jadi buktinya :
Tuhan itu ADA, adanya AKU.
Dan adanya AKU, ADANYA TUHAN.
Jadi inti sari kalimat :
" LAA ILAAHA ILLALLAAHU " Tidak ada Tuhan melainkan AKU...
Sekarang AKU-KU Lenyap dalam JIBU.
" LAA HARFUN WALAA SHAUTIN "
Artinya : Tiada Huruf - Tiada Suara atau Tiada Kata- Kata.
.
.
AKU KINI TIDAK ADA DISANA, HANYA ENGKAU- TUNGGAL SEMATA- MATA. KINI AKU TIDAK ADA LAGI MENGATAKAN AKU.
HANYA AKU MENGATAKAN :
ENGKAU-LAH TUHAN-KU.
.
Yang dimaksud Engkau-lah Tuhan-ku adalah :
Yang Tuhan itu adalah :
AKU DIDALAM RAHASIA-KU...
.
.
Nah para Akhwanil Muslimin yang di-Rahmati Allah...
.
Demikianlah ulasan tentang tanya jawab ilmu Tauhid ini, agar kita memahami tentang ke-Esaan Dzat Allah Ta'ala.
Semoga keterangan dari kami ini, menjadi sebuah pengetahuan kita semua. Agar kita menyadari tentang arti hidup didunia ini.
Lebih terkurang, Ana Mohon ma'af :
.
Was-Salaamu 'Alaikum
Wa Rahmatullaahi
Wa barakaatuh...
.
.
Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin...

CINTA HAKIKI.

Assalaamu 'Alaikum
Wa Rahmatullaahi
Wa Barakaatuh...
¤
Wahai kaum Muslmin
yang dirahmati Allah..
.
Ketahuilah..!!
Cinta yang hakiki untukmu ada ada didalam diri.
Kasih sayang telah tertanam kepada-Nya.
Dia mengajarimu cara cinta sejati.
Tinggal kalian memahami cinta itu.
Dia tidak jauh darimu.
Dia selalu bersamamu.
¤
Saudaraku...
¤
janganlah kalian jauh- jauh untuk mencari ajaran.
Sebab, ajaran- ajaran itu telah ada didalam dirimu sendiri.
Bahkan seluruh dunia ini, sudah berada didalam dirimu itu.
Jadikanlah diri kalian sendiri itu CINTA.
CINTA SEJATI DAN ABADI.
Dengan CINTA ITU, engkau dapat memandang dunia.
Arahkanlah pandangan kalian dengan tajam, dan dengan keheningan paras kalian yang indah rupawan kepada-Nya siang dan malam....
¤
¤
APAKAH KENYATAAN CINTA SEJATI ITU ???
¤
¤
Karena, segala sesuatu yang nampak dan jelas disekeliling kita adalah :
AKIBAT PERBUATAN-NYA. Oleh sebab itu :
Jelaslah sudah, nyatalah sudah Bahwa " ALLAH BERADA DALAM CINTA.
¤
kalian tidak akan menemui kesulitan lagi. Asalkan kalian jelas keluar masuknya.
Pengerti ini sangat terbatas sekali.
Dia- tidak nampak oleh orang biasa.
Tetapi Dia- tetap ada dan tetap ADA.
¤
Tetapi bagi orang yang berakhir dalam pandangannya, maka tampak dan nyata sesuatu yang benar dan agung.
Dan tatkala dipandangnya Ujud itu, Maka dengan jelas tampak membayang Wujud yang seragam antara Dia- dan Ujud itu.
Tidak ada bedanya.
Dia- tidak tampak karena terdesak oleh " GERAKAN ".
Gerakannya sendiri seluruh dan 'Azali.
Jadi, bedanya tidak nampak pada sumbernya. Karena ini jika kita bicarakan siang dan malam.
Tapi, jika orang yang belum pernah memperoleh ajaran yang Rahasia ini, tetaplah tidak ada gunanya
¤
Ia- Maujud dengan Ujud-Nya Allah Ta'ala yang Hakiki.
Dan Fana dibawah Ujud-Nya.
Maka... Jelaslah kepada kita bahwa :
Hilang diri itu atau Insan itu, melahirkan seorang " INSAANUL KAMIL " atau MUHAMMAD INSAANUL KAMIL ...
¤
¤
Persembahan INSAANUL KAMIL, tidaklah mengenal waktu.
Semua gerakannya digunakan untuk Ibadah. Sikap diamnya dan bicaranya dan gerak tubuhnya.
Bahkan bulu romanya, kotorannya, kencingnya. Semuanya diperutkan sebagai Ibadah kepada Allah dan memuji-Nya.
Inilah yang dinamakan " SHALAT DA'IM..
¤
¤
Dengan ada cinta didalam diri, tertanam didalam hati, kerinduan diri kepada Diri-Nya.
Adalah cinta yang hakiki.
Menangis karena cinta-Nya.
Rindu ingin berdua dengan-Nya.
Menyebut-Nya dengan tarikan nafas.
Nafas tiada terputus.
Dan terhenti nafas diantara perut.
Hilang diri, lupa diri, lupa alami. Semuanya karena cinta kepada-Nya.
Ujud cinta diantara ingat dan tarikan nafas.
Nafas merasa ada rasa.
Rasa mendapat ni'mat. Dan ni'mat itulah yang akhir cinta...
¤
¤
" YAA HABIBII KURRATA 'AINII "
Duhai Kekasih-Ku, Cahaya mata-Ku...
Ku hidupkan cinta, karena Aku mencintaimu.
Ku jadikan Dirimu. Agar engkau mencintai-Ku...
Cahaya alam ini dan cahaya hatimu, agar engkau merengkuh cinta-Ku..
Tidak Ku jadikan alam ini dan dirimu, karena ada cinta pada Diri-Ku.
Kenalilah Aku, cintailah Aku, karena Aku mencintaimu...
¤
¤
adanya cinta hakiki, maka terlahirlah hamba sejati.
Lebih dan terkurang atas penyampaian perjalanan seorang Salik ini yang Ana tuliskan dengan singkat saja.
Semoga bermanfa'at buat kalian semua untuk menuju ke-Hadrat cinta-Nya,
mohon Ma'af yang sedalam- dalamnya...
¤¤
¤¤
Was Salaamu 'Alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh...
Aamiin

------------------ooooo000oooo---------------

KHAWASUL KHAWAS.

Assalaam 'Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatu....
.
Dalam pandang Tasawwuf, Maka Khawasul Khawas adalah penekanan agar manusia wajib melihat Wajah Allah Ta'ala.
Dengan menggunakan 9 wajahnya.
Hal ini terkait dengan shalat wajib yang didalamnya ada 9 Tasyahud.
Maka pada waktu- waktu itulah akan keluar melahirkan semula " Bayi Ma'nawi "
hal ini pernah Ana jelaskan juga distatus yang pernah Ana tuliskan.
Bahwa :
.
Kita harus bisa mencapai arti Hakikat kita yang sebenarnya yang disebut " TIFLUL MA'ANI " atau Bayi Ma'nawiah.
9 wajah itu akan ber-Tajali hakikatnya satu juga.
Inilah dimaksud dengan Hakikat Suluk.
Tujuannya adalah :
Semata- mata Shalat Da'im.
Mengosongkan zahir diri dan batin.
Yang hanya berdiri Ruhani adanya.
.
" ATTAHILLANI SHIFAATUL MAZMUMAH WAT TAHILLA BIHI SHIFAATUL MAHMUDAH "
(kosongkan diri dari Sifat Mazmumah, sifat buruk zahir dan batin. Dan mengisi dengan sifat yang terpuji).
.
.
.
MENGGUNAKAN DALAM SHALAT 5 WAKTU.
______________________
1-
Lakukanlah Shalat, Amaliah.
Mesrakan dari kepalamu hingga turun.
Inilah Syuhud diri adanya.
.
2-
Nafas turunkan kebawah sambil turun naik.
Disitu engkau membaca SYAHADAT RUH.
Dan waktu menutup, Tahan nafasmu dengan SYAHADAT BATIN.
Maka Syuhudkan rapamu dengan " LAISYA ".
.
3-
TUH BILLAH... TUH BILLAH...
Yang diakui Allah (Rasulullah) adalah :
Rahasia itu, bukan di akui dan yang diakui.
Tidak ada berbeda melainkan DIA JUGA YANG MENGAKUINYA.
Inilah Rasulullah yang mengenal-Nya DIA JUGA YANG MENGAGUMI ADANYA.
Inilah benar- benar " GHAYATUL MA'RIFAH "
.
.
Bacaanmu hanya menjalankan syari'atnya saja, sebagaimana yang dibawa oleh junjungan Nabi kita SAW.
Dalah yang diakui.
Rahasia itulah kuncinya.
Hanya Dia lah yang menyembunyikan diri-Nya.
Tanpa di ingat karena telah ADA.
.
Orang yang dikaruniai saja yang di Bai'at atau orang yang dipimpin oleh Zuriat Rasulullah.
Itulah orang yang mengenali dirinya yaitu :
lebih Zahir dan terlebih nyata diri dan semua yang ada adalah :
DZATULLAH.
Atau Nur yang paling awal yakni HUWA.
Inilah rahasia : GHAYATUL MA'RIFAT.
.
Yang pertama Rahasia AHADIAH adalah :
HIDUP.
Lalu berkehendak menzahirkan diri-Nya dinamakan WAHDAH.
.
Ketika Dia- berkehendak itulah namanya WAHADIAH..
Terus DIA- melihat pada Sifat Jalal dan Jamal-Nya, maka Zahirlah DIA- pada Alam Quds ( ALIF/ JAUHAR AWAL).
Isyarat melaksanakan dengan hakikat Shalat Da'im namanya yakni :
NUR MANIKAM..
Adapun Alam Quds yakni : Ubun- ubun yang bernama : RABBUN.
7 lapis langit itulah Baitul Makmur namanya.
.
.
Dan ketika RAHASIA Itu berkehendak menzahirkan diri-Nya dinamakan : SYAKULLAH.
RAHASIA ALLAH Itulah NUR YANG PALING AWAL tetap Asyiknya namanya : SIRULLAH...
.
Ketika RAHASIA itu berkehendak didada Bapak, maka namanya :
TUH BILLAHI KUNTU KANZA MAHFIAH.
.
Ketika RAHASIA itu berkehendak pada pusar Bapak namanya : TIK.. TIK, SAMAR- SAMAR, KANZA MADZI.
.
Ketika RAHASIA itu turun kesulbi, dan terus kekolam namanya :
DETIK MANI.
.
Tatkala RAHASIA itu masuk kerahim Ibu namanya :
KUNTUM MANIKAM. NUKHTAH RUPANYA.
.
Mengenal Diri-Nya Allah atau Tajali sifat namanya. Hanya dengan GERAK RABBUN.
Ketika DIA masuk ber-Firman :
" ASSALAAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAH "
Maka ia dinamakan RAHMAT ALLAH.
Inilah sebabnya, didalam shalat ada SALAM dan Aamiin.
Lalu DIA ber-Firman :
.
AL INSAANU SIRRUHU
WA ANA SIRRUHU...
.
.
Ketika masuk ke-Rahim ibu, itu cuma Hidup dihari semalam.
Itulah keabadian yang ada namanya Shalat Da'im artinya shalat yang berkekalan dan terus- menerus, tanpa ingat apa-apa lagi pada dirinya.
.
Menggunakankannya satu gerak,
mesrakan ia dengan lembut dinamakan DIA ALLAH.
Keluarnya adalah :
RAHASIA DIRI, RAHASIA HUWA.
Cuma diketahui wujudnya saja.
.
.
3 hari 3malam namanya: NUR.
Tiada huruf, tiada suara namanya :
GERAK PERINTAH.
Tahan Nafas, kembalikan diri kita, Ujudkan, lalu leburkan diri, maka tidak ada darah.
daging.
Tulang.
Bulu.
Hanya " Semata- mata ".
.
.
Ketika RAHASIA DIRI :
Hidup 40 hari Namanya :
RUH.
Dalam bentuk segumpal darah(Qalbu/jiwa Muthmainnah..
.
Ketika RAHASIA DIRI :
Hidup 4 bulan 20 hari Mulai berbentuk rupa Insan namanya :
INSAN MUDGHAH.
.
Ketika ia lahir namanya :
INSAN KAMIL.
Zahir berupa Manusia.
Ini suci dan sempurna..
.
Barangsiapa yang mengetahui Ilmu ini, maka sempurnalah dirinya didunia dan diakherat.
Niscaya ia dikenali dengan Rasulullah SAW.
Itulah :
Yang Hilang, melebur, lenyap. Ghaib.
Inilah RAHMATULLAH .
Inilah dimaksud KHAWASUL KHAWAS.
Inilah HAQIQAT INSAN.
Inilah akhir pengkajian diri sebenar diri Insan..
Ini Ilmu yang Haq dari zuriat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasalkam.,
.
Nah para akhwani wa Akhwatii...
Semoga pemelajaran Suluq Taraqi ini dapat kalian amalkan untuk mencapai ridha Allah yakni Manusia paripurna. Dari dunia dan akherat. Aamiin.
.
Akhirul Kalaam :
semoga pelajaran dari Abi terakhir ini agar kalian benar mencintai Allah Ta'ala.
Insya Allah kita berjumpa lagi.
Entah kapan, jika umur dipanjangkan.
Mohon dima'afkan
 .
Wassalaamu 'Alaikum
warahmatullahi
wabarakaatuh..

--------------------ooooo000ooooo--------------

 Jika hanya dzikis saja tanpa mengosongkan alam fikiran. Maka tidak akan dapat mencapai tujuannya hakikatnya. Sudah diterangkan, keburukan itu dihilangkan, dan bersihkan jiwa dari segala keinginan duniawiah.

-------------------------

 

RAHASIA DINDING DIRI.

Dengan terbukanya Tabir Hijab dinding, maka Nur itu akan ber-Tajalilah pada diri.
Sehingga kita menjadi Ghaib. Dan kita berada didalam Ujud yang Haq.
.
Sebab : Jasad inilah yang berbunyi " HURUF ALLAH .
Jikalau hilang Huruf Allah tadi, maka ia berbunya " HU "
Inilah yang dinamakan :
" KOSONG. "
.
Tidak ada lagi dirinya yang ada hanya Ujud AL-HAQ.
Kita tak berujud lagi.
Tak bersifat lagi.
Tak mempunyai Nama lagi.
Dan tidak melakukan perbuatan apapun.
Melainkan kita tinggal didalam-Nya.
Barulah kita lenyap.
Hilang, melebur didalamnya...
Yang ada cuma Ujud semata- mata.
.
" Inilah AKU...
Ingatlah AKU...
Esakanlah AKU...
Sempurnakanlah AKU...
Maka engkau itu disebut INSAN..
Jika engkau manusia, maka engkaulah INSAN KAMIL itu...
.
.
Sesungguhnya Diri itulah RUH.
Sebenarnya Ruh itu SIR.
Sebenarnya Sir itulah RAHASIA.
.
Sebenar Nur Muhammad itulah SIFAT.
Sebenar- benar Sifat itulah DZAT.
Sebenar- benar Dzat itu itulah SIR.
Sebenar- benar Sir itulah " AKU "
Sebenar- benar " AKU " LAISYA KAMISLIHI SYAI-UN...
.
.
Mari kita memahami cara meleburkan Diri kita ini hingga menjadi MESRAA.. Jika kita sudah mesra bersama-Nya, maka muncullah rindu diQalbu kita kepada-Nya.
Karena cuma dengan Rindulah kita sampai ke-HADIRAT-NYA.
.
.
BAGAIMANAKAH CARANYA ??.
.
Caranya dengan Dzikir Nafas, Tasbih, Qul Huwallaahu Ahad, Yasin dan Fatihah yakni :
.
Jadikanlah darah kita ini kalimah " DZIKRULLAH '
Jadikanlah Tubuh kita itu " TASBIH "
Hilangkanlah tubuh kita menjadi :Ujud yang Haq dengan " QUL HUWALLAAHU AHAD "
Berkatalah Tuhan :
.
" Esakan AKU, agar engkau mendapat satu Rahasia. "
Karena didalam Surah Al-Ikhlash ada 5 Rahasia yaitu :
.
RAHIMAKUMULLAH.
RAHIM IBU.
LIANG KUBUR.
YAUMIL MAHSYAR.
HADRATULLAH.
.
Jadikanlah hatimu itu NUR MUHAMMAD dengan " YAASIIN.
Jadikanlah AL-FATIHAH itu " UJUD YANG MAHA SUCI.
.
Maka Barangsiapa yang telah sampai ke-Maqam ini, maka engkau adalah Rahasia didalam semua itu, maka kita didalam rahasia-Nya...
----------------------ooooo000ooooo---------------------
Baiklah pengambilan kalimat dzikir Hu adalah didalam hati kita dalam keadaan hampa diri zahir melalui perantara dzikirnya nafas kedalam sampai keperut kita, perut keraskan biar tak bernafas, sejenak saja agar zahir dan batin hilang, karena pusar perut kita adalah daya energi kekuatan manusia secara zahiriah dan batiniah atau secara hakiki "DZIKIR HU ". Sebenarnya pusar perut kita ini dg perantaraan cahaya nafas yang amat berharga bagi kita. .

--------------------------ooooooo000ooooooo-------------------------------

 
Tarikat nafas kita waktu berdzikir tiada terbatas, tergantung pemusatanmu saat bertafakkur diri. Jika engkau Asyik berdzikir hingga lupa pada diri sendiri, itulah nafas yg tiada terbatasnya. Kenapa sebab lupa diri? Karena pemusatan itu tidak ada lagi, karena sudah lenyap dirimu bersama Nur Dzikir. Jadi nafasmu saat engkau berdzikir hingga keluar masuknya nafasmu. Pertama tarik nafas dari hidung, lalu hembuskan sambil menyebut kalimat Dzikir " Hu " biar panjang Hu-nya, hingga kepusar perut hingga habis nafas, lalu tahan sejenak. Kemudian hembusan dari mulut terbuka dg dzikir kalimat " AH " Hingga kedada, habiskan nafas, lalu diam sejenak. Terus menerus hingga lupa diri. Karena dzikir dua ucapan itu adalah dzikir hakikat dan ma'rifat. Menyatukan dzikir Tauhid itu. Karena keduanya adalah dzikir Batin dan dzikir Ruh. Itulah disebut Sifat dan Dzat. Hamba dan Tuhan. Inilah dzikir penyatuan untuk meleburkan diri kedalam ke- Baqa'an. Masalah tahaf dzikir tergantung kekhusyu'anmu disaat engkau bertafakkur dialam Alam tafakkurmu. Tahaf pertama, tarik nafas. Tahaf kedua tahan nafas, tahaf ketiga hembuskan nafas atau keluarkan nafas, lalu tahan nafas. Dan terus asyikkan. Lalu terasa nikmat hingga tiada tahaf lagi, terus menerus tidak berhenti. Dan seterusnya. Itulah pemusatan tahaf dzikir yang empat itu, nafas, anfas, tanafas dan nufus. Begitulah cara dzikirnya nak

RAHASIA MA'RIFATULLAH.

engkau itu telah sampai ke-Hadrat-KU... Wahai hamba-KU yang AKU cintai...
Maha Suci AKU besertamu bila engkau beradam didalam-KU...
Maka lenyaplah didalam dirimu didalam kehampaan...
Ahmad itulah yang dinamakan Diri yang Ghaib...
Muhammad itulah yang disebut zahir diri...
.
.
Bersabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam Bersabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam :
.
" Ikutilah aku... Ikutilah... Bila engkau tidak mengikuti, maka engkau akan sesat."
sebab itulah kami ajarkan engkau kalimat Tauhid yakni " LAA ILAAHA ILLALLAAHU "
karena itulah kami perintahkan engkau yakni Kalimat Syahadat Rasul " WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN RASUULULLAAHI "
Bila engkau berpegang teguh keduanya, maka selamatlah engkau dari dunia sampai keakherat. Dan engkaulah Mukmin sejati yang sesungguhnya...
Bahwasanya :
Kalimat Tauhid itu adalah Maqamnya Ruh, setiap saat, ia tidakkan pernah lupa kepada yang menjadikannya...
.
.
Kalimat Syahadat itulah yang menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallaahu 'alaihi wasallam...
.
.
" Asal mulamu yang AKU jadikan adalah satu Rahasia Nur yang dinamakan :
NUR DZATI.
Lalu Nur Dzat-KU menjadi DIRI.
Kemudian dirimu didalam NUR ALLAH, lalu Ghaib. Itulah dirimu dinamakan "KOSONG "
Lalu berkata didalam "KUN "
Kun Itulah menjadikan " ALIF "
Alif itulah yang disebut " DIRI "
Maka ghaiblah Alif itu, kemudian menjadi ia " INSAN "
Terus Dia berkata :
" ANA AL-HAQ "
.
Yang HAQ itulah dinamakan " TIDAK ADA WUJUD DAN TIDAK ADA NAMA "
Maka Dirimu itulah yang disebut :
" AKU "
.
Karena itulah Dia bukan diluar maupun didalam. Sehingga Ia meliputi " AKU Semesta Alam "
Maka.. LAISYA LAH AKU DIDALAM DIRIMU ITU.... Bila engkau menempati AKU, maka engkaulah yang ada didalam KALIMAT-KU..
.
Setelah engkau didalam RAHMAT-KU, Maka engkau itulah yang bertubuh " SYAHADAT "
dan setelah engkau bertubuh SYAHADAT, Maka engkaulah yang dinamakan " MUHAMMAD ZAHIR "
Dan Batinnya itu ialah dinamakan " AHMAD "
Setelah Batin engkau bernama AHMAD, Maka engkaulah yang " GHAIB " Maka didalam " HU " itulah " AKU ".
.
engkau dengarkan bunyi didalam tubuhmu yang berbunyi :
" WUJUD DZATI "
Wujud itulah berbunyi :
" HU "
Dan Dzat itulah berbunyi :
" ALLAH "
.
Jadi bunyi keseluruhannya adalah :
" HU ALLAH "
Dia-lah yang memuji Diri-Nya sendiri.
Karena Diri Hamba tadi telah lenyap, ghaib, menjadi hampa, kosong. Tinggallah Dia sendiri yang tiada nama, juga tiada suara bunyi, maupun huruf.
Itulah yang dinamakan :
" AKU " AKULAH YANG HAQ "
.
Oleh sebab itu, hanya bunyi suara yang kosong. Maka Kosong itulah yang disebut :
" FANA "
Inilah arti akhir seorang hamba menuju " BAQA BILLAH."
hilang, lenyap, sirna, ghaib, hanya tinggal :
" KOSONG "
Kosong itulah akhir puncak Ma'rifat hamba kepada Allah Ta'ala.
Didalam kosong itulah hakikat Hidup, puncak hidup Abadi bagi Dzat Qadim-Nya.
Itulah isinya.
Jadi kosong itu ada isinya. Dan isinya itulah kosong bagi hamba yang akhir fananya.
Isi itulah hakikat Allah, yang dinamakan " KUNHU DZAT "
Ini Ma'rifat Allah Ta'ala.
.
Cuma hanya DIRI-NYA lah yang Ujud Qadim serta :
Melihat, Mendengar Rahasia-Nya sendiri.
Semua bagi hamba telah lenyap didalam :
" KOSONG "

Inilah makna hakikat kosong. Tinggallah ma'rifat Allah..
.
.
APA HUBUNGAN DENGAN ISRA' WAL MI'RAJ ???
.
Insya Allah...
Kita akan sambung lagi kajian ini...
.
.
Salam Abi buat kalian semua.
Inilah Suluq Tharaqi...