Laman

Sabtu, 10 Maret 2018

RAHSIA NUR MUHAMMAD
Apabila kita hendak mengenal Diri maka hendaklah terlebih dahulu kita kenal akan Rahsia Nur Muhammad, kerana rahsia Nur Muhammad itulah yang dapat mengenalkan kita kepada Sebenar-benarnya Diri.
Adapun yang bernama diri itu terbagi kepada dua bahagian:
Pertama diri yang Zahir
Kedua diri yang Batin.
Diri kita yang zahir itu, adalah bayang-bayang diri kita yang batin, yang juga berhuruf dan berkalimah Allah.
Kemudian, sesudah kita ketahui diri yang zahir itu, kita ketahui pula diri kita yang batin.
Siapakah diri batin kita ?
Sebab diri yang batin itulah yang dapat mengenal Tuhannya, seperti kata ahli sufi:
Barang siapa mengenal dirinya, maka kenal ia Tuhannya.
Sebelum kita mengenal diri kita yang batin, hendak lebih dahulu kita matikan (fanakan) diri kita yang zahir, seperti sabda Rasullulah:
Matikan dirimu sebelum kamu mati.
Setelah mati (fana) diri kita yang zahir itu, barulah nyata diri kita yang batin yang disebut Sebenar-benarnya Diri.
Jika diri kita yang zahir itu sudah fana, berarti diri kita yang zahir sudah lebur (lenyap) kepada diri yang batin.
Diri kita yang zahir itu sesuai dengan maksud kata-kata: Daripada tiada menjadi ada, dan daripada ada kembali menjadi tiada.
Maksudnya: Diri yang zahir ini sudah tiada (fana), tetapi yang ada hanya diri yang batin yang bernama Muhammad, seperti yang disebut dalam hadits qudsi :
Kujadikan engkau (ya Muhammad) kerana aku, dan kujadikan sesuatu itu kerana engkau.
Jelaslah, yang bernama Muhammad itulah sebenarnya diri kita yang Batin, kerana Muhammad itulah yang ada mempunyai Tubuh, Hati, Nyawa, dan Rahsia.
Adapun Tubuh Muhammad itulah yang bernama Alam Insan, yakni syariat.
Adapun Hati Muhammad itulah yang bernama Alam Ijsin, yakni Tharikat.
Adapun Nyawa Muhammad itulah yang bernama Alam Misal, yakni Hakikat.
Adapun Sir Muhammad itulah yang bernama Alam Ruh, yakni Makrifat.
Sesudah demikian itu, Muhammad itu pulalah yang akan mengenal Tuhannya, Muhammad dapat mengenal Tuhannya setelah fana Tubuhnya, Hatinya, Nyawanya, Rahsianya, Zatnya, Sifatnya, Asmanya, dan Afalnya.
Firman Allah: Katakan olehmu (Muhammad) bahwasanya Allah taala itu Esa: Esa pada Dzatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada Asmanya, dan Esa pada Afalnya.
Setelah kita mengenal diri yang batin, maka kita fanakan pula diri batin itu.
Sejajar dengan Firman Allah: Serahkan dirimu hai (Muhammad) pada Tuhan mu yang hidup dan tiada mati.
Mengenai Muhammad menyerahkan dan mengesakan diri kepada Allah adalah seperti yang diuraikan di bawah ini: (contohnya, apabila Muhammad memfanakan batinya maka baqa ia dalam Dzat Allah).
Adapun Batin Muhammad itu adalah Dzat kepada Allah, dan Rahsia (Sir) kepada hamba.
Adapun Awal Muhammad itu adalah Sifat kepada Allah, dan Nyawa kepada hamba.
Adapun Akhir Muhammad adalah Asma kepada Allah, dan Hati kepada hamba.
Adapun Zahir Muhammad adalah Afaal kepada Allah, dan Tubuh kepada hamba.
Adapun yang disebut hamba itu tiada lain dari Muhammad jua: dan jangan sekali-kali disangka hamba itu adalah kita (jasad), kerana kita ini pada ilmunya sudah tidak ada lagi (fana).
Rahsia, Nyawa, Hati, dan Tubuh Muhammad itu pun sudah fana kepada Dzatnya, sifatnya, asmanya dan afalnya (Allah), iaitu hanya Allah Taala jua adanya. Dan seperti firman Allah di dalam Al-quran:
Allah jua Tuhan yang Awal tiada baginya permulaan, dan ia jua yang Akhir yang tiada baginya berkesudahan, dan ia jua yang Zahir, serta ia jua yang Bathin.
Oleh itu, tubuh kita yang zahir dan batin fana kepada Allah jua adanya, iaitu Fana fillah dan Baqa billah maka:
Segala perbuatan adalah perbuatan Allah, si hamba sama sekali tidak memiliki perbuatan.
Segala asma pada hakikatnya adalah Asma Allah.
Nur (Nabi kita) Muhammad SAW dari pada Nur Dzat Allah Taala sekelian mahluk dan segala sesuatu dijadikan dari padanya.
Segala sifat pada hakikatnya adalah sifat Tuhan yang ada pada hamba adalah (makna) wujudnya.
Itulah mereka yang sebenar-benarnya marifat kepada Allah.