Laman

Kamis, 11 Januari 2018

MEMAHAMI UNGKAPAN AHLI MA'RIFAT DAN HAQIQAT

" Assalaamu 'alaykum
Wa rahmatullaahi
Wa barakaatuh "
.
.
RUBBAMAA 'ABBARA 'ANIL MAQAAMI MANIS TASYRAFA 'ALAYHI
WA RUBBAMAA 'ABBARA 'ANHU MAN WA SHALA ILAYHI WA DZAALIKA MULTABISUN ILLAA 'ALAA SHAAHIBI BASHIIRAH
.
Artinya:
" Kadang-kadang ibarat yang disampaikan oleh orang yang sedang berjalan ketempat kemuliaan, menerangkan soal perkara hakikat.
Kadang-kadang orang yang telah sampai ketingkat hakikat, menerangkan akan keadaannya, dalam bentuk ibarat-ibarat.
Perkara ini bisa samar bagi mereka yang belum sampai ketingkat tertentu, kecuali bagi orang yang tajam basirahnya."
..
"""""""""""""""""""""""""""
Para Ikhwan dan Akhwati sekalian....
.
Kadang sangat mengherankan saat ini, banyak yang sudah mengetahui masalah ilmu Tauhid, baik mengenai hakikat maupun ma'rifat. Malah ilmu haq itu dijadikan sebuah obralan atau basa-basi.
Orang yang mengetahui perkara hakikat dan ma'rifat, sebenarnya dia tidak mengalami hal keadaan yang terjadi pada dirinya.
Samar dan tertutup baginya. Tidak ada bukti tanda-tanda yang dialaminya.
Itulah pengalaman palsu belaka, walaupun ia telah memahami perkara kerahasiaan ilmu haq itu.
.
Ketahuilah Anda sekalian... Hamba Allah yang benar-benar sampai pada maqam tertentu dari beberapa maqam maqam yaqin.
Dia akan mengungkapkan kondisi keadaannya. Sebagaimana halnya orang yang belum sampai pada tingkatan maqam tertentu dalam perjalanannya menuju maqam ma'rifat dan hakikat. Ibarat dan ungkapan mereka itu, bisa jadi membingungkan orang yang mendengarnya, bila ia tidak memiliki ketajaman penglihatan batin (bashirah).
.
Bagi orang yang memiliki ketajaman bashirah, tentu tidak memandang ungkapan dan ibarat itu sebagai sesuatu yang aneh. Karena :
Ungkapan mereka itu, mencerminkan keadaan batin yang tentunya terdapat sisi kelebihan dan kekurangannya.
Oleh karenanya, ada yang mengatakan :
" Berbicaralah, tentu Anda akan dikenali "
.
Syaikh Ibnu Athaillah berkata :
.
LAA YANBAGHII LIS SAALIKI AN YU'ABBIRA 'AN WAA RIDAATIHI FAA-INNA DZAALIKA YUQILLU 'AMALAHAA FII QALBIHI WA YAMNA'U WUJUUDASH SHIDQI MA'A RABBIH
.
Maksudnya:
" Tidak pantas bagi orang yang baru memulai menjalankan thariqat, mengungkapkan peristiwa-peristiwa batin yang dialaminya tentang ilmu kema'rifatan. Sebab : Akan memperkecil pengalaman dalam hatinya sendiri, dan menghalangi kesungguhannya terhadap Tuhan-nya."
.
"""""""""""""""""""""""""""
Pahamilah oleh kalian semua.....
.
Seorang salik yang tengah menempuh perjalanan menuju hakikat, akan mengalami kejadian-kejadian sebagai anugerah Ilahiyah yang datang merasuk kedalam hatinya.
Peristiwa-peristiwa itu merupakan rahasia yang harus disimpannya, tidak boleh diungkapkan dan diobral kepada semua orang, kecuali :
Kepada sang guru yang membimbing dan mengarahkannya, karena Sesungguhnya peristiwa batin yang datang itu adalah merupakan anugerah keni'matan yang melapangkan dadanya.
..
"""""""""""""""""""""""""""
Nah, jadi setiap yang kita ketahui mengenai perkara ilmu ke-Tuhanan... Janganlah dianggap remeh.
Janganlah diobral seperti orang dipasaran.
Orang memahami perkara itu, tetapi tidak sejalan dengan hakikat batinnya, maka dia itu tidak pernah mengalami peristiwa luar biasa yang dialami batinnya.
Itulah kepalsuannya yang diungkapkan pada siapa saja, baik digrup, maupun dimedia manapun.
.
Yang mengalami hal luar biasa itu adalah orang yang sudah mengerti keadaan sebenar dirinya. Karena dialaminya itu datang dari anugerah Tuhan, untuk membuktikan kekuasaan dan keni'matan untuk mengenal-Nya, bukan dengan cara obral-obralan dan meremehkan.
.
INGATLAH WAHAI SAUDARA-SAUDARIKU DAN ANAK-ANAKKU...
.
Jadikan ilmu tauhidmu itu, adalah kerahasiaanmu.
Karena kerahasiaan yang kamu alami adalah petunjuk buatmu tuk mengetahui keadaanmu dan kebesaran Tuhan-mu. Jadikan pengalamanmu itu sebagai rahasia untuk kamu jaga dengan sikap adab yang sopan kepada Allah, karena itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepadamu yang belum pernah kamu rasakan.
Itulah ni'matnya ilmu. Karena ni'matmu yang kamu ni'mati adalah puncak pengalaman perjalanan dirimu.
Semoga Allah, melapangkan hatimu dan mententramkan jiwamu agar selalu tenang dalam menempuh ni'mat yang luar biasa yaitu :
" Perjalanan jiwa suci menemui Ilahiah yang didambakan seorang hamba yang benar "
.
Semoga kutipan Al-Hikmah tauhid dari kami ini, mampu mengetuk hati siapapun, agar menyadari kondisi dirinya yang selalu lalai dalam tugas kehambaan.
Insya Allah, Anda akan mampu mengontrol nafsu dan jiwa...
.
Aamiin...
.
Wassalaamu :

KATA-KATA SEORANG SALIK DAN MUHAQQIQ

" Assalaamu 'alaykum
Wa rahmatullaahi
Wa barakaatuh "
.
.
IBAARAATUHUM IMMAA LIFAYADHAANI WAJDIN AWLIQASHDI HIDAAYATI MURIIDIN FAL- AWWALU HAALUS SAALIKIINA WATS TSAANII HAALU ARBAABIL MUKNATI WAL MUHAQQIQIIN.
.
Maksudnya:
" Ibarat-ibarat yang mereka sampaikan atau ajarkan, adakalanya disampaikan karena luapan perasaan dari dalam hati nurani atau bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi murid.
Yang pertama untuk orang yang sedang menempuh pelajaran. Kedua untuk orang yang telah matang benar ilmu hakikat."
"""""""""""""""""""""""""""
Para Ikhwan dan Akhwati.....
.
Ungkapan atau ibarat yang keluar dari para hamba Allah adalah :
Berkaitan dengan perkara keghaiban yang muncul atau ilmu tentang kesaksian dan bermusyahadah.
.
Ketika seseorang mengungkapkan ibarat sebagai ekspresi dari luapan perasaan yang tak terbendung dari dalam qalbunya. Maka :
Sesungguhnya perkara yang seperti itu adalah merupakan ihwal orang yang masih dalam tahap perjalanan menempuh jalan menuju kehadhirat Allah Ta'ala.
Sedangkan ibarat yang keluar dimaksudkan untuk memberi petunjuk bagi seorang murid. Maka : Perkara ini, merupakan ihwal dari Allah yang sudah mencapai tingkat kematangan ruhani yang dalam yaitu :
" AHLI HAQIQAT "
"""""""""""""""""""""""""""
Ikhwan dan Akhwati yang kami hormati...
.
Apabila kita menempuh jalan menuju hakikat, memberikan ungkapan bukan sebagai ekspresi dari luapan perasaan dari dalam qalbu kita, maka : Pengakuan kita itu adalah " PALSU BELAKA "
Begitupun sebaliknya yang benar sudah mencapai tingkat kematangan dan mencapai maqam hakikat, jika ungkapan kita itu tidak dimaksudkan untuk memberi petunjuk kepada murid kita, maka berarti kita telah menyalahi komitmen, membuka rahasia yang tidak di izinkan.
Diam merupakan keniscayaan adab kita kehadhirat Allah Ta'ala.
.
Allah Ta'ala berfirman :
.
WA KHASYA'ATIL ASHWAATU LIR RAHMAANI FALAA TASMA'U ILLAA HAMSAA
.
" Dan merendahlah semua suara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja."
(QS. Thaahaa : 108)
"""""""""""""""""""""""""""
Syaikh Ibnu Athaillah berkata :
.
AL'IBAARAATU QUUTUN LI'AA-ILATIL MUSTAMI'IINA WA LAYSA LAKA ILLAA MAA ANTA LAHU AAKILU.
.
" Ibarat (tutur kata) itu ibarat hidangan bagi pendengar, dan kalian tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali apa yang kalian makan."
.
Ungkapan yang kita sampaikan yang menempuh jalan ma'rifat dan hakikat, itu merupakan hidangan ruhani kita yang disajikan para pendengar yang membutuhkan petuah dan nasehat bijak.
Ibarat hidangan makanan bagi kebutuhan jasmani.
.
Ungkapan mutiara hikmah itu, merupakan makanan yang dibutuhkan bagi hati dan pembersihan jiwa pendengar kita.
Ungkapan itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan tingkatan kematangan dan pencapaian yang kita peroleh.
Begitupun bagi para pendengar kita, bisa jadi hidangan itu, tidak semuanya mengundang seleranya.
Oleh karena itu...
Petuah yang kita sajikan itu, bisa saja bermanfa'at bagi orang tertentu, tapi tidak bagi yang lainnya.
.
Firman Allah Ta'ala :
.
YUSQAA BIMAA-IN WAAHIDIN WA NUFADHDHILU BA'DHAHAA 'ALAA BA'DHIN FIL UKUL
.
" Disirami dengan air yang sama. Kami- melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu sebahagian yang lain tentang rasanya."
(QS. Ar-Ra'd : 4)
.
QAD 'ALIMA KULLU UNAASIN MASYRABAHUM WAASYRABUU MIN RIZQILLAAHI WA LAA TA'TSAW FIIL ARDHI MUFSIDIIN.
.
" Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah.
Dan janganlah kamu berkeliaran dimuka bumi dengan berbuat kerusakan."
(QS. Al-Baqarah : 60)
"""""""""""""""""""""""""""
Syaikh Muhyiddin bin Al-'Arabi ra. berkata bahwa :
Pada suatu hari kami mendapat undangan dalam sebuah pertemuan para masyayikh di mesir. Ketika tiba saatnya jamuan makan-makan. Ternyata tempat makannya tidak mencukupi.
Kebetulan disitu ada suatu bejana kaca yang pernah dipakai untuk tempat kencing, tetapi karena sudah tidak pakai lagi, maka dipakai juga untuk tempat makanan. Setelah selesai orang-orang makan, tiba-tiba bejana itu berkata :
" Karena kini saya mendapat kehormatan dari Allah untuk tempat makanan para syaikh. Maka sejak kini saya tidak rela untuk dipakai tempat kotoran."
Dan seketika itu pula tiba-tiba bejana itu pecah dua, Syaikh Muhyiddin bertanya pada hadirin :
" Apakah kalian mendengar apa yang dikatakan bejana itu?"
Mereja menjawab :
" Ya, kami mendengar ia berkata : " Sejak saya dipakai tempat makan para syaikh, saya tidak rela dipakai menjadi tempat kotoran lagi."
Muhyiddin berkata :
" Tidak begitu katanya"
Lalu berkata apa? tanya mereka.
Muhyiddin menjawab :
" Begitu pula hati Anda setelah mendapat kehormatan dari Allah dijadikan tempat iman, maka janganlah rela ditempati najis syirik, ma'siat dan cinta dunia."
.
Nah para Ikhwan...
Semoga hati kita benar-benar hati diterangi nurullah.
.
Aamiin...