Laman

Senin, 08 Januari 2018

Bahaya Bidaah Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah

EDISI PERTAMA ِ ْ ُ ُ ْ ِ ِ ِ ُ ْ ُ َ َ ‫ِ ّ ْ َ ْ َ ِ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ِ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ُه‬ ‫ان الحمد ل ، نحمده ونستعينه ونستغفر ُ ، ونعوذ بال من شرور‬ ْ ِْ ُ ْ َ َ ُ َ ّ ِ ُ َ َ ُ ِ ِ ْ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ ِ َ ّ َ ْ ِ َ َ ِ ُ ْ َ ‫انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهده ال فل مضل له ، ومن يضلل‬ ُ َ ْ ََ ُ َ َ ْ ِ َ َ ُ َ ْ َ ُ ّ ِ َ َ ِ َ ْ َ ُ َ ْ ََ ُ َ َ ِ َ َ َ ‫فل هادي له ، واشهد ان ل اله ال ال وحده ل شريك له ، واشهد‬ .‫ان محمدا عبده ورسوله‬ ُ ُْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ً ّ َ ُ ّ َ ْ ُ ْ ََ ّ ِ ّ ُ ْ ُ َ َ َ ِ ِ َ ُ ّ َ َ ْ ُ ّ ْ ُ َ َ ْ ِ ّ َ ّ َ َ ‫} يا ايها الذين آمنوا اتقوا ال حق تقاته ول تموتن ال وانتم‬ ‫مسلمون { . } يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس‬ ٍ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ ََ ْ ِ ّ ُ ُ ّ َ ْ ُ ّ ُ ّ َ ّ َ َ َ ْ ُ ِْ ُ ‫واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء ا واتقوا‬ ْ ُ ّ َ ً َ ِ َ ً ْ ِ َ ً َ ِ َ ُ ْ ِ ّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ ََ َ ٍ َ ِ ّ ‫ال الذي تسآء لون به والرحام ان ال كان عليكم رقيبا { . } يا‬ َ ً ْ ِ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ّ ِ َ َ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ً ْ ‫َ ّ َ ّ ِ ْ َ َ ُ ْ ّ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ً َد‬ ‫ايها الذين آمنوا اتقوا ال وقولوا قول س ِيدا يصلح لكم اعمالكم‬ { ‫ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع ال ورسوله فقد فاز فوزا عظيما‬ ً ْ ِ َ ً ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َْ ُ َ َ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ََ ّ َ َ ّ َ ِ ُ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ َ ْ َ ّ ِ َ ُ ْ َ ّ َ ‫امابعد : فان اصدق الحديث كتاب ال عز وجل ، واحسن الهدي‬ ّ ‫ُ ََ ْ ِ َ َّ َ َ َ ّ ْ ُ ُ ْ ِ ُ ْ َ َ ُ َ َِ ّ ك‬ ‫هدي محمد صلى ال عليه وسلم، وشر المور محدثاتها ، فان ُل‬ َّ ٍ ّ َ ُ ُ ْ َ .‫محدثة بدعة ، وكل بدعة ضللة ، وكل ضللة فى النار‬ ِ ّ ِ ٍ ََ َ ّ ُ َ ٌ ََ َ ٍ ْ ِ ّ ُ َ ٌ َ ْ ِ ٍ َ َ ْ ُ Segala puji-pujian, sanjungan dan kesyukuran hanya untuk Allah 'Azza wa-Jalla Tuhan seru sekalian alam. Selawat dan salam sentiasa terlimpah ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam serta segenap keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sehingga ke Hari Kiamat. Alhamdulillah, dengan 'inayah dan taufiq dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buku "Bid'ah Menurut Ahli Sunnah wal-Jamaah" dapat disiapkan. Semoga para pembaca yang budiman dapat menjadikan buku ini sebagai bahan untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan juga ia akan membantu meningkatkan ilmu-ilmu syara terutamanya yang berkaitan dengan persoalan bid'ah kerana sebagaimana yang telah dimaklumi, bid'ah adalah penyebab kerosakan amal dan menjadi punca utama berlakunya kesyirikan kepada akidah seseorang mukmin. Buku ini dipadatkan dengan hujjah-hujjah dari al-Quran, hadis-hadis yang sahih, fatwa-fatwa ulama muktabar dan beberapa penjelasan tentang 1 1. Manhaj para Salaf (salafi) hanya menerima hadis-hadis yang sahih dan menolak hadis-hadis lemah dan palsu. Lihat: ‫ .اعتقاد اهل السنة والجماعة‬Jld. 1. Hlm. 67. Al-Lalikaii. Tahqiq Dr. Ahmad bin Saad bin Hamdan al-Gamadi. 2 hukum bid'ah dan kesesatannya yang dikutip dari kitab-kitab para ahli ilmu yang berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah mengikut manhaj Salaf as-Soleh. Apa yang penulis harapkan ialah agar buku ini dapat memberi ilmu yang bermanfaat kepada pembaca di samping menambahkan lagi bahan-bahan bacaan untuk dijadikan rujukan dan panduan kepada diri sendiri khususnya serta dapat dikongsi manfaatnya bersama seisi keluarga dan seterusnya masyarakat awam yang kehausan ilmu-ilmu agama umumnya. Melalui buku ini penulis mengajak para pembaca agar benar-benar meyakini bahawa agama ini telah sempurna kemudian mengenali dan memahami persoalan bid'ah serta ciri-cirinya supaya dapat menolak dan menghindarkan diri dari melakukan perbuatan bid'ah yang keji dan ditegah ini. Berkata Imam as-Syaukani rahimahullah: "Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama-Nya (Islam) sebelum Nabi-Nya sallallahu 'alaihi wa sallam diambil (diwafatkan), mengapakah masih diterima pendapat yang diada-adakan oleh ahli bid'ah setelah Allah benar-benar melengkapkan (menyempurnakan) agama-Nya? Jika dalam perkiraan (sangkaan) mereka masih ada yang belum sempurna dalam agama ini sehingga mahu disempurnakan (dilengkapkan lagi) dengan (sesuatu yang dicipta oleh) akal fikirannya, ini bermakna ia telah menolak ayat al-Quran: (Hari ini Aku telah sempurnakan agama kamu). Jika apa sahaja yang ditambah dalam agama ini oleh mereka bukan berkaitan dengan agama, maka untuk apakah gerangan bersibuk-sibuk mengada-adakan (mencipta) sesuatu yang tidak ada kena-mengenanya dengan agama Islam (untuk dijadikan agama)?". 2 Setiap mukmin wajib menyelamatkan fitrah (akidah dan muamalah) serta keinginan hawa nafsunya dengan ilmu agama terutamanya ilmu akidah agar tidak cenderung kepada setiap perkara yang terlibat dengan unsur-unsur bid'ah. Menurut hadis yang sahih setiap bid'ah dalam agama pasti menyesatkan. Kesesatan yang dicetuskan oleh bid'ah akan membawa pengamalnya ke neraka jika tidak ditinggalkan bid'ah tersebut dan tidak bertaubat sebelum ia mati. Sebenarnya dalam isu bid'ah sehingga saat ini tidak pernah ditemui oleh para ulama muktabar walaupun sebuah hadis palsu yang menjelaskan 2. Lihat: ‫ .القول المفيد‬Hlm. 38. As-Syaukani 3 adanya bid'ah hasanah. Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam telah memberi peringatan agar setiap mukmin berjaga-jaga dan memelihara fitrah mereka agar tidak terlanjur melakukan bid'ah sebagaimana sabda baginda: ِ َ َ ٍ ّ ُ َِ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ّ َ ْ َ َ ٍ َ ْ ِ َِ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ‫فمن كان فترته الى بدعة فقد ضل ومن كان فترته الى سنة فقد‬ .‫اهتدى‬ َ َْ "Sesiapa yang fitrahnya cenderung kepada perbuatan bid'ah maka dia telah sesat dan sesiapa yang fitrahnya cenderung kepada sunnah maka dia telah mendapat petunjuk". 3 Melakukan bid'ah dalam agama pada keseluruhannya amat keji dan buruk kesannya. Bid'ah membawa bencana kepada agama dan kerosakan (kesesatan) kepada ibadah (akidah, akhlak dan muamalah) seseorang pelaku bid'ah. Perkara ini telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam melalui beberapa sabda baginda yang telah dijadikan hujjah oleh para sahabat dan para ulama Salaf as-Soleh sebagaimana yang akan dipaparkan di dalam tulisan ini. Ada pun hujjah yang amat jelas ialah sabda Rasulullah: .‫كل بدعة ضللة وكل ضللة فى النار‬ ِ ّ ِ ٍ ََ َ ّ ُ َ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ "Setiap bid'ah itu menyesatkan dan setiap yang menyesatkan tempatnya di neraka." Menurut al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dari kalangan ulama Syafieyah menegaskan: 4 “Hadis di atas merupakan kaedah syara yang menyeluruh secara pemahaman, pengamalannya atau pengucapannya. Adapun secara pengucapannya seolah-olah ia mengatakan bahawa hukum sebegini adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah tidak akan berlaku dalam syara kerana bahawasanya syara itu keseluruhannya adalah petunjuk. Jika sabit sesuatu perkara itu dihukum bid'ah, maka sahlah bid'ahnya secara pemahaman, pengamalan dan pengucapan dan ianya wajib dijauhi. 5 Bid'ah diharamkan dalam syara kerana ia merupakan jambatan menuju kepada terjadinya maksiat, kekufuran dan kesyirikan. Malah antara Lihat: ‫ العتصام ، للشاطبى‬jld. 1. Hlm. 39. H/R Muslim (Dalam khutbatul Hajah). 5. Lihat: ‫ .فتح الباري‬Jld. 13. Hlm. 254. 3. 4. 4 perkara yang amat disukai oleh iblis bukanlah maksiat sekalipun yang berdosa besar seperti berzina, minum arak, mencuri atau sebagainya, tetapi yang paling digemari dan dicintai oleh iblis ialah perbuatan bid'ah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh athar yang sahih di bawah ini: ‫البدعة احب الى ابليس من المعصية ، المعصية يتاب منها‬ َ ْ ِ ُ َ ُ ُ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ ْ ِْ ِ َِ ّ َ َ ُ َ ْ ِ ْ َ .‫والبدعة ليتاب منها‬ َ ْ ِ ُ ََُ ُ َ ْ ِْ َ "Bid'ah itu lebih digemari (dicintai) oleh iblis daripada maksiat kerana (pelaku) maksiat masih ada harapan untuk bertaubat dari maksiatnya. Adapun pelaku bid'ah pula tidak dapat diharapkan untuk bertaubat". 6 Syeikh al-Qatari rahimahullah menukil: ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ّ ُ ّ ّ ّ َِ ِ َ ّ ِ ِ َ ّ ُ َ ْ َ ْ ّ ِ َ ‫فان الخير كلها فى التباع وان الشر كلها فى البتداع‬ "Sesungguhnya kebaikan keseluruhannya hanya dengan cara mengikuti (ittiba' atau taat mengikut/mencontohi syara) dan sesungguhnya keburukan keseluruhannya terdapat pada yang bid'ah". 7 ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ َ َ ْ ُ ِِّ َ َ ُ ْ َ ُ ‫عن ابن مسـعود رضى ال عنه قال : اتبعوا ول تبتدعوا فقد‬ ِ َ ٍْ ُ ْ َ ِ ْ ِ َ .‫كفيتم ، وكل بدعة ضللة‬ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ َ ْ ُ ْ ِ ُ "Dari Ibn Mas'oud radiallahu ‘anhu beliau berkata: Ittiba'lah (patuh dan ikutlah kepada syara) dan janganlah kamu melakukan bid'ah, maka sudah memadai (sunnah Nabi kamu) dan setiap yang bid'ah itu sesat". 8 Berkata pula Imam as-San'ani rahimahullah: .‫ليس فى البدعة ما يمدح ، بل كل بدعة ضللة‬ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ 6. Athar ini diriwayatkan oleh Ibn Ja'd dalam musnadnya. No 1885. Dikeluarkan oleh al-Lalikaii dalam ‫ شرح اعتقاد اهل السنة‬Jld 1 Hlm. 132. Ibnul Jauzi dalam ‫ .تلبيس ابليس‬Hlm. 13. Al-Baghawi dalam ‫ .شرح السنة‬Jld. 1 Hlm 216 Dan Ibn Taimiyah dalam ‫ .مجموع الفتاوى‬Jld. 11. Hlm. 472. 7. Lihat: ‫الفروق )4 / 502( للقرافى‬ 8. Diriwayatkan oleh Abu Khuthaimah dalam "Al-Ilm" No 54. dari jalan Ibrahim bin Nakh'i. Menurut Abdullah sanadnya sahih. Lihat: ‫علم اصول‬ ‫البدع‬ Ali Hasan. Hlm. 20. 5 "Tidak akan terdapat dalam bid'ah itu apa yang baik (terpuji) sebaliknya semua bid'ah itu pasti menyesatkan". 9 ّ ِ ً َ ِْ ٍ َ ْ ِ ُ ِ َ ‫َ ْ َ د‬ ‫قال ايوب السختياني رحمه ال: ما ازدا َ صاحب بدعة اجتهادا ال‬ ُ َ ِ َ ِ َِْ َ ُ ْ َّ َ َ .‫ازداد من ال بعدا‬ ًْ ُ ِ َ ِ َ َْ “Berkata Abu Ayyub as-Sakhtiani rahimahullah: Tidaklah bertambah kesungguh-sungguhan pada pembuat bid'ah kecuali semakin bertambah jauhnya dari Allah". 10 Pembuat bid'ah jauh dari Allah kerana ia telah mengikut jalan yang syubuhat (sesat) dan menyeleweng sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi al-Hajaj bin Jabar al-Makki rahimahullah: َ ُّ ْ ُ َِّ َ َ ‫ول تتبعوا السبل‬ "Dan janganlah kamu ikut jalan-jalan: Beliau berkata: Yang dimaksudkan jalan-jalan ialah perbuatan bid'ah dan syubuhat". 11 .‫قال عبدال بن عباس : ان ابغض المور الى ال البدع‬ َ ِْ ِ َِ ِ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ّ ِ ٍ ّ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ َ َ "Berkata Abdullah bin Abbas: Sesungguhnya (antara) perkaraperkara yang paling dibenci oleh Allah ialah perbuatan bid'ah." 12 ٍ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ ََ ٍ َّ ِ ْ ِ ُ ْ َ َ َ َ ‫وقال عبد ال بن عباس : ابىال ان يقبل عمل صاحب بدعة‬ .‫حتى يدعها‬ َ َ َ َ َّ "Berkata Abdullah bin Abbas: Allah tidak akan menerima amalan pelaku bid'ah sehinggalah ditinggalkan bid'ah tersebut." 13 "Tidak akan (dibiarkan) berlaku bid'ah pada satu-satu kaum kecuali akan dicabut (oleh Allah) satu (amal kebaikan) dari mereka yang sepertinya." 14 .‫ما احدث قوم بدعة ال نزع ال منهم مثلها‬ َ َْ ِ ْ ُ ْ ِ ُ َ َ َ ّ ِ ٍ َ ْ ِ ٌ ْ َ َ َ ْ َ َ Lihat: ‫ .سبل السلم‬Jld. 2. Hlm. 12. As-San'ani. Lihat: ‫ .تلبيس ابليس‬Hlm. 18. ‫ .المر بالتباع‬Hlm. 81. As-Sayuti. 11. Dikeluarkan oleh ad-Darimi (1/68). Al-Baihaqi dalam ‫ المدخل‬No. 200. Dan lihat: 1/210) ‫.)الدار المنثور‬ 12. Dikeluarkan oleh al-Lalikaii (1/123). Abu Na'em dalam 7/26) .‫.)الحلية‬ 13. H/R Ibn Majah (49) Muqaddimah. 14. H/R Ahmad (16356). 9. 10. 6 Semua hujjah-hujjah di atas dapat meyakinkan orang-orang yang beriman bahawa bid'ah amat membahayakan akidah, muamalah atau ibadah seseorang mukmin. Maka adalah wajib bagi setiap muslim memahami setiap persoalan yang bersangkutan dengan bid'ah supaya dapat menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari kesesatan bid'ah yang mudah berlaku ke atas mereka yang tidak memahami persoalan ini dengan betul sebagaimana yang dikehendaki oleh syara. Jalan untuk menyelamatkan diri dari perangkap bid'ah ialah dengan cara kembali kepada al-Quran, as-Sunnah dan athar yang sahih dengan mempelajari, memahami dan melaksanakan isi kandungan kitab tersebut. Semoga para pembaca budiman dijauhkan dari semua unsur bid'ah, dikurniakan akidah yang murni dan dipilih sebagai hamba-Nya yang sentiasa ditunjuki jalan yang hak, hati yang ikhlas dan sentiasa berittiba' kepada syara sehingga tergolong di dalam golongan hamba-hamba-Nya yang siddikin dan solihin. Amin Ya Rabbal ‘Alamin! IKHLAS DARI: RASUL BIN DAHRI JOHOR BAHRU MALAYSIA. PENGERTIAN BID'AH MENURUT BAHASA. Menurut etimologi bid’ah perkataan al-bida' (‫ ,)َالبدع‬bermaksud: َ ِْ "Mencipta sesuatu yang sama sekali tiada contoh sebelumnya". 15 Kalimah bid’ah berasal dari perkataan: 15. Lihat: ‫ .العتصام للشاطبي‬Jld. 1. hlm. 36. 7 - ‫ )بدع - يبدع‬atau ُ َ َْ َ َ َ (‫ )بدع - بداعة - بد ْعا‬atau ً ‫َ َ َ ِ َ َ ً َ ُو‬ (‫)ابدع - ابتدع - تبدع‬ َ ّ ََ َ َ َْ ِ َ َ ْ َ Kalimah di atas bererti: "Mencipta, mereka-reka, mengada-adakan, memulakan atau sesuatu yang baru (pertama-tama diadakan)". Al-bid'ah (‫ )البدعة‬adalah perbuatan yang sengaja diada-adakan. Jamaknya bida' (‫ )بدع‬bermaksud ciptaan dalam agama dan selainnya . Mengada-adakan sesuatu dia dianggap telah melakukan bid'ah. Dalam "Takrifat" ditetapkan: Setiap amal yang bertentangan dengan sunnah atau sesuatu urusan yang diada-adakan. 16 17 18 (‫بدعا‬ ً ِْ Berkata Imam ath-Thurthusi rahimahullah: "Kata bid'ah berasal dari al-ikhtira' (‫ )َالختراع‬iaitu sesuatu yang baru َ ِْ ِ dicipta tanpa ada contoh sebelumnya, tiada misal mendahuluinya dan tidak pernah ada rekaan sepertinya (sebelumnya)". 19 ٍ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ ُ ُ ْ ّ َ ُ َ ِ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ ِ َ َِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ ‫اصل هذه الكلمة من الختراع ، وهو الشيء يحدث من غير اصل‬ .‫سبق ، ول مثال احتذي ول الف مثله‬ ُ َْ ِ َ ُِ َ َ َ ِ ُ ْ ٍ َ ِ َ َ َ َ َ Kalimah bid'ah terdapat dalam al-Quran di tiga ayat berikut: "(Dialah) Pencipta segala langit dan bumi". .‫بديع السماوات والرض‬ ِ ْ َ َْ ِ َ َ ّ ُ ْ ِ َ 20 Maksudnya: Allah Ta'ala Pencipta langit, bumi dan segala yang ada. Tidak didahului oleh mana-mana contoh sebelum-Nya. Penggunaan bid'ah pada ayat di atas ditafsirkan: "Aku telah ciptakan sesuatu tanpa ada misal (sebelumnya)." Di ayat yang kedua pula Allah berfirman: ‫أبدعت الشيء ل عن مثال‬ 21 .‫قل ما كنت بدعا من الرسل‬ ِ ُ ّ َ ِ ً ْ ِ ُ ُْ َ ْ ُ 16. 17. 18. 19. 20 21. . Ibid. Hlm. 57. Lihat: ‫ .العين‬Jld. 2. Hlm. 55. Lihat: ‫ التعريفات‬hlm. 43. Lihat: ‫ الحوادث والبدع‬ms 40 Ath-Thurthusi (Tahkiq Ali Hasan). Diterbitkan Dar Ibn al-Jauzi. Al-Baqarah, 2:117. Lihat: ‫ جامع البيان عن تأويل آي القرآن‬Jld 1 Hlm. 709. Ibn Jarir at-Tabari 8 "Katakanlah!: Bukanlah aku seorang Rasul pembawa agama yang baru dari agama yang telah dibawa oleh para Rasul yang lalu". 22 Menurut Ibn Abbas: Maksud bid’ah pada ayat di atas ialah "Yang Terawal." atau: "Bukanlah aku ini pembuat bid'ah (sahibul bid'ah). " Dan ayat di atas bermaksud: Nabi Muhammad bukanlah seorang Rasul yang bid'ah (yang baru). Sudah ada para rasul sebelumnya. Inilah pengertian bid'ah yang dikehendaki oleh syara dan bahasa iaitu: "Bid'ah: Sesuatu yang baru, diada-adakan dan tidak ada contoh sebelumnya". 23 Dan di ayat ketiga Allah berfirman: "Dan mereka sengaja mengada-adakan rahbaniyah". Menurutal-Hafiz Imam as-Syaukani rahimahullah: "Kerahiban yang mereka sendiri cipta (ada-adakan)". ‫ورهبانية ابتدعوها‬ َ ْ ُ َ َْ ً ِّ َْ َ َ 24 .‫ورهبانية مبتدعة من عن ِ انفسهم‬ ْ ِ ِ ُ ْ َ ‫َ َ ْ َ ِ ّ ً ُ ْ َ ِ َ ً ِ ْ ِ ْد‬ 25 Pengertian bid'ah dari ketiga-tiga ayat al-Quran di atas bermaksud: "Sesuatu yang baru, yang tidak ada misal (contoh) sebelumnya, yang diada-adakan dan yang direka cipta". Bid'ah menurut bahasa (‫ )لغة‬juga telah didefinisikan oleh kalangan ً َُ ulama fiqah yang muktabar: "Setiap amalan yang tiada contoh sebelumnya". ٍ ِ َ ٍ َ ِ ِ ْ َ ََ ٍ َ َ ّ ُ ‫كل عمل على غير مثال سابق‬ 26 Bila dikatakan: (‫" )ِابتدع فلن بدعة‬Telah mencipta Si Fulan satu َ ْ ِ ٌ َ ُ َ َ َْ cara/jalan" bermakna ciptaan Si Fulan tidak pernah ada contoh sebelumnya. Menurut Ali Hasan pula bid'ah ialah: ِ ِ ُ ِ ْ َ َ ْ ِ َ ُ ْ ُُ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ ِ ْ ِ ِ ْ َ ُ ْ ِ ْ َ َ َ ‫وهذاالسم )يعنى البدعة( يدخل فيما تخترعه القلوب وفيماتنطق به‬ .‫اللسنة وفيما تفعله الجوارح‬ ُ ِ َ َ ْ ُ َُ ْ َ َ ْ ِ َ ُ َ ِ ْ َ ْ 22 . Al-Ahqaf, 46:9. Lihat: ‫ .الجامع لحكام القرآن ، القرطبى‬Juz. 16. Hlm. 180. 24 . Al-Hadid, 57:27. 25. Lihat: ‫ .فتح القدير‬Jld. 5. Hlm. 178. 26. Lihat: ‫ .البدعة تحديدها وموقف السلم منها‬Hlm. 157. 'Izat Ali Atiah. 23. 9 "Dan yang boleh dikategorikan dalam bid'ah, termasuklah sesuatu yang dilakukan oleh hati, yang dipertuturkan oleh lisan dan yang dilakukan oleh tubuh badan". 27 PENGERTIAN BID'AH MENURUT ISTILAH SYARA Antara takrif yang masyhur ialah: .‫احداث ما لم يكن له اصل فى عهد النبى اى لدليل من الشرع‬ ِ ْ ّ َ ِ َ ْ َِ َ ْ َ ّ ِ ّ ِ ْ َ ِ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ِ "Mencipta sesuatu yang sama sekali tidak ada contohnya pada zaman Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam atau tiada dalilnya dari syara". ْ َ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ َ َ ْ ِ َ ِ َ ْ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ ِ َ ّ ّ َ َ َ َ ّ ُ ‫كل ماعارض السنة من القوال اوالفعال او العقائد ولو كانت عن‬ ‫اجتهاد‬ َ ِْ ِ "(Bid'ah): Ialah setiap yang bertentangan dengan sunnah dari jenis perkataan perbuatan atau akidah sekalipun melalui usaha ijtihad." 28 ‫فالبدعة اذن عبارة عن طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية‬ ِّ ْ ّ ِ َ َ ٌ َ ِ َْ ُ ِ ْ ّ ِ ٍ َ ْ ِ َ ْ َ ٌ َ َِ ْ َ ِ ُ َ ْ ِ َ .‫يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد ل سبحانه‬ ُ َ َ ْ ُ ِ ِ ّ َ ّ ِ ِ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ِ ْ ُّ ِ ُ ُ ْ َ "Maka bid'ah pada dasarnya ialah diibaratkan: Suatu jalan dalam agama direka-cipta yang seakan-akan syara. Ia bermaksud mengadakan suatu cara tata-agama yang berlebih-lebihan sehingga mencapai ke tahap penyembahan terhadap Allah Ta'ala." 29 Lihat: ‫ علم اصول البدع‬hlm 23. Ali Hasan. Daar ar-Rayah. Cetakan kedua. Lihat: ‫ .احكام الجنائز وبدعها‬Hlm. 306. Nasruddin al Bani. 29. Lihat: ‫ .العتصام للشاطبى‬Jld. 1. Hlm. 27. 27. 28. 10 ِ ْ ُّ ِ ُ ُ ْ َ ّ ِ ْ َ ‫البدعة طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك‬ ِ َ َ ٌ َ ِ َْ ُ ِ ْ ّ ِ ٌ َ ْ ِ َ ُ َ ْ َِْ ‫عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية . او قال : يقصد بها التقرب الى‬ ِ ّ َ ّ َ ِ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ْ ّ ِ َ ْ ِ ّ ِ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ََ .‫ال ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح اصل اووصفا‬ ً ْ َ ْ َ ً ْ َ ٌ ْ ِ َ ّ ِ ْ َ ٌ ْ َِ َ ِ ّ ِ َ َ ْ ْ ََ ِ "Bid'ah ialah suatu jalan yang disandarkan oleh pembuatnya kepada agama sehingga menyerupai syariah. Ianya dilakukan dengan maksud untuk menjadikannya tata-agama sehingga mencapai jalan yang menyerupai jalan syariah. Atau sebagaimana yang dikatakan: (Amalan) yang bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ditegakkan kesahihannya melalui dalil syarie yang sahih yang bersumber dari sumber yang sebenar dan tepat." 30 Berkata Al-Jauhari rahimahullah: .‫البديع والمبتدع ايضا والبدعة : الحدث فى الدين بعد الكمال‬ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ُ َ َ َْ ٌ َ ْ َِْ ً ْ َ ُ ِ َْ ُ ْ َ ُ ْ ِ ََْ "Al-Badi', al-Mubtadi' dan bid'ah ialah: Mengada-adakan sesuatu dalam agama setelah agama disempurnakan". 31 Berkata al-Fairus Abadi rahimahullah: ‫البدعة : الحدث فى الدين بعد الكمال . وقيل : مااستحدث بعده صلى‬ َّ ُ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ِ ْ َ .‫ال عليه وسلم من القوال والفعال‬ ِ َ ْ َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ َ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ "Bid'ah: Mencipat sesuatu dalam agama setelah disempurnakan. Disebut bid'ah apa sahaja yang direka-cipta selepas Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam sama ada berbentuk percakapan atau amalan". 32 Takrif di atas disepakati oleh para ulama salaf dan khalaf. Termasuklah Imam Syafie, Hambali, Hanafi, Maliki, Sufyian as-Thauri dan imam-imam fiqah yang lain. Apa yang dimaksudkan "Mendekatkan diri kepada Allah" sebagaimana yang terdapat dalam ta'rif di atas, tidak termasuk bid'ah yang berbentuk (urusan) keduniaan seperti kereta, pesawat, membukukan al-Quran dan sebagainya. 33 30. 31. Ibid. Jld. 1. Hlm. 37. Lihat: ‫ مختار الصحاح‬ar-Razi / ‫ صحاص اللغة‬hlm. 44. 32. Lihat: ‫ بصائر ذوى التمييز‬Jld. 2. Hlm. 132. 33. Lihat: ‫ البدع واثرها السىء فى المة‬hlm. 6 Salim Hilali. 11 PERKATAAN DAN PERBUATAN YANG SEERTI DENGAN BID'AH Sesuatu perbuatan dihukum bid'ah apabila ditambah dan diubah-suai. Ia dinilai melalui makna dari kalimah-kalimah di bawah ini: 1- Bid'ah bererti sesuatu rekaan yang direka-reka (dicipta) 35 34 (‫)اختراع‬ ٌ َ ِْ ِ 2- Bid'ah bererti baru (mendatangkan yang baru) .(‫)ِاحداث َاو زيادة‬ َ َِ ْ ٌ َ ْ 3- Bid'ah bererti mengubah (mengubah-suai atau menukar ganti) .(‫)تبديل‬ ٌ َِْْ 36 4- Bid'ah bererti menambah yang baru ( menokok-nambah) .(‫)زيادة‬ ٌ َ َِ 37 5- Bid'ah bererti menyembunyikan atau menyorokkan. .(‫)كتمان‬ ٌ َ ِْ Setiap ibadah yang terlibat dengan mana-mana kalimah di atas yang tidak ada dalilnya dari al-Quran, al-Hadis, athar yang sahih dan fatwa ulama muktabar maka ibadah tersebut dinamakan bid'ah. . Al-Hafiz Ibn Rejab al-Hambali rahimahullah menjelaskan: "Dimaksudkan bid'ah ialah setiap yang diada-adakan di dalam agama yang tidak terdapat sumbernya dari syara yang membolehkan seseorang melakukannya. Jika sekiranya terdapat dalilnya dari syara, hal ini bukanlah bid'ah walaupun ada yang mengatakan bid'ah kerana itu hanyalah bid'ah menurut istilah bahasa". 38 Menurut Ibn Hajar al Asqalani rahimahullah: Lihat: ‫ .القاموس المخيط‬Hlm. 907. ‫.مقاييس اللغة )902/1(. لسان العرب‬ Berdasarkan hadis: ‫" كل محدثة بدعة‬Setiap yang baru (diada-adakan) itu bid'ah." 3640. Lihat: Surah al-Baqarah 2:59. "Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah Allah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. 37. Nabi Muhammad salallahu 'alaihi wa-sallam telah mengharamkan penambahan dalam agama, baginda bersabda: ‫" .اذا حدثتكم حديثا فل تزيدن علي‬Jika aku katakan kepada kamu suatu kata-kata ُّ maka janganlah sekali-kali kamu menokok-nambah ke atas kata-kataku" 38. Lihat: ‫ .جامع العلوم والحكم ، ابن رجب الحنبلى‬Hlm. 160. India. 34. 35. 12 "Bid'ah pada asalnya setiap yang dicipta yang tiada contoh sebelumnya. Menurut syara pula setiap yang bertentangan dengan sunnah dan tercela". 39 Menurut Ibn Hajar al Haitamy rahimahullah: "Bid'ah menurut bahasa setiap yang dicipta. Menurut syara: Setiap pembaharuan yang diada-adakan dan bertentangan dengan syara". 40 Menurut Azzarkasy rahimahullah: "Bid'ah menurut syara: Perkara yang diada-adakan yang tercela". 41 Menurut Imam Syafie rahimahullah: "Bid'ah ialah setiap perkara yang bertentangan dengan Kitab, Sunnah, Ijma atau Athar. Maka itu semua dinamakan bid'ah yang menyesatkan". Bid'ah wajib ditolak oleh setiap mukmin yang beriman dengan kesempurnaan agama yang tidak ada kekurangan, cacat cela, pencemaran atau kerosakan. Firman Allah: "Hari ini Aku sudah sempurnakan bagi kamu agama kamu". ْ ُ َْ ِ ْ ُ َ ُ َْ ْ َ َ ْ ََْ ‫اليوم اكملت لكم دينكم‬ 42 Ayat ini menggunakan kalimah (‫ )َاكمل‬iaitu bermaksud: ْ َْ "Cukup sempurna, tiada lagi yang mengatasi kesempurnaannya atau yang telah disempurnakan secukup-cukupnya". FirmanNya lagi: ‫.ما فرطنا فى الكتاب من شيء‬ ٍ ْ َ ْ ِ ِ َِ ْ ِ َْ ّ َ َ "Tiadalah Kami lupa suatu apa pun di dalam al Kitab". 43 "Telah sempurna kalimah Tuhanmu sebagai kalimah yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimah-kalimah-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". 44 ُ ْ ِ ّ َ ُ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ّ َ ُ ّ ً ْ َ َ ً ْ ِ َ ّ َ ُ َ َِ ْ ّ َ َ ‫وتمت كلمت ربك صدقا وعدل ل مبدل لكلماته وهو السميع‬ .‫العليم‬ ُ ْ َِ ْ Abu Hurairah telah meriwayatkan: 39. 40. 41. 42 43 . . 44 . Lihat: ‫ .فتح البارى‬Jld. 5 Hlm. 105. Lihat: ‫ .التبين بشرح الربعين ، ابن حجر الهيثمى‬Hlm. 221. Lihat: ‫ .البداع فى مضار البتداع ، علي محفوظ‬Hlm. 22. Al-Maidah, 5:3 Al-An’am, 6:38. Al-An’am, 6:115, 13 .‫علمنا رسول ال صلى ال عليه وسلم كل شيء حتى الخراء ة‬ َ َ َ ِ ْ ّ َ ٍ ْ َ ّ ُ َ َّ َ ِ ْ ََ ُ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َّ "Kami telah diajar oleh Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam segala perkara sehinggalah cara buang air besar" 45 ْ ُ َ َ ّ ِ ًْ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ّ ِ ِ ِ ُ ُ َ َ َ ّ ِ ًْ َ ُ ْ َ َ َ ‫ما تركت شيئا مما امركم ال به ال وقد امرْتكم به ول شيئا مما نهاكم‬ .‫عنه ال وقد نهيتكم عنه‬ ُ ْ َ ْ ُ ُْ َ َ ْ َ َ ّ ِ ُ ْ َ "Tidaklah aku tinggalkan sesuatu tentang apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu kecuali telah aku perintahkan tentangnya. Tidaklah pula (aku tinggalkan) tentang sesuatu yang ditegah kecuali telah aku tegah kamu dari (melakukan)nya. 46 ّ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ِ َ َ َ ‫ِ ّ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ََ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ر‬ ‫اني قد تركتكم علىمثل البيضاء ليلها كنها ِها ل يزيغ عنها بعدي ال‬ َ ََ ‫هلك‬ "Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu di atas contoh yang terang malamnya seperti siang harinya. Tidak ada yang menyeleweng darinya selepasku kecuali dia akan binasa." 47 Tabrani menyebut riwayat dari Abu Dzar al-Ghifari beliau berkata: ‫تركنا رسول ال صلى ال عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه فى‬ ِ ِ ْ َ َ َ ُ َّ ُ ٌ ِ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ : َ ‫الهواء ال وهو يذكر لنا منه علما . قال : َقال صلى ال عليه و َل‬ ‫ُ َ َ ْ ِ َ س ّم‬ َّ َ َ ‫ْ َ َ ِ ِ ّ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ ِ ْ ُ ِ ْ ً َ َ ف‬ . ‫ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار ال وقد بين لكم‬ ْ ُ َ َ َّ ْ َ َ ّ ِ ِ ّ َ ِ ُ ِ ََُ ِ َّ ْ َ ِ ُ ّ َ ُ ٌ ْ َ َ ِ َ َ "Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam meninggalkan kami, tidak ada seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara melainkan baginda menyebutkan kepada kami ilmu tentangnya. Ia berkata: Maka Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam bersabda: Tidak tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan ke syurga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan kepada kamu". 48 45. 46. H/R Bukhari. Hadis sahih. Lihat: ‫ البدع واثرها السىء فى المة‬hlm. 7. Salim Hilali. 47. H/R Ahmad, Ibn Majah dan al-Hakim. Disahihkan oleh al-Albani dan mentakhrij kitab sunnah: ‫ .لبن ابي عاصم‬Jld. 1. Hlm. 26-27. 48. Lihat: ‫ الرسالة‬hlm. 93. Imam as-Syafie. Tahqiq Ahmad Syakir. Sanad hadis ini sahih. Lihat: ‫ علم اصول البدع‬hlm. 19. Ali Hasan. 14 Seseorang yang beriman dan berakal bijak, tidak mungkin melakukan sesuatu pada apa yang diyakini sempurna, jauh sekali untuk menokoknambah. Islam telah sempurna sejak di Loh Mahfuz. Telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad berserta para sahabat secara iktikadi (‫ ,)اعتقادى‬fe’li (‫)فعلى‬dan qauli (‫ .)قولى‬Tidak pernah tertinggal walaupun satu kalimah, apatah lagi satu ayat atau satu surah al-Quran. Dijamin kesempurnaannya oleh Allah sehinggalah ke Hari Kiamat. Kemudian telah berkata Yahya bin Mu'az ar-Razi rahimahullah: "Ikhtilaf manusia keseluruhannya kembali kepada tiga usul, setiap satu ada lawannya, maka sesiapa yang jatuh pada salah satu (dari tiga usul ini) maka berlaku padanya lawannya: Tauhid lawannya syirik, sunnah lawannya bid'ah dan taat lawannya maksiat". 49 ، ّ ‫اختلف الناس كلهم يرجع الى ثلثة اصول ، فلكل واحد منها ض‬ ‫ِ ْ ِ َ ُ ّ ِ ُ ّ ْ َ ْ ِ ُ ِ َ َ َ َ ِ ُ ُ ْ ٍ َ ِ ُ ّ َ ِ ٍ ِ ْ َ ِد‬ ُ ّّ َ ُ ْ ّ ُ ّ ِ ُ ْ ِ ْ ّ َ ِ ّ ِ ِ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ‫فمن سقط عنه وقع فى ضده : التوحيد ضده الشرك ، والسنة‬ . ‫وضدها البدعة ، والطاعة وضدها المعصية‬ ُ ِّ ْ َ ْ َ ّ ِ َ ُ َ ّ َ ُ َ ْ ِْ َ ّ ِ َ HARAMNYA BID’AH Telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad: "Aku berwasiat kepada kamu sekalian supaya bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat sekalipun diperintah oleh seorang hamba Habsyi. 49. ، ‫اوصيكم بتقوى ال عز وجل والسمع والطاعة وان كان عبدا حب ِيا‬ ّ ‫ِ َ ّ َ َ ّ َ ّ ْ ِ َ ّ َ ِ َ ِ ْ َ َ َ ْ ً َ َش‬ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ ْ ُ ِ ّ ُ َ ْ ِ ّ ُ ِ ْ ُ ْ ََ َ ً ْ ِ َ ً َ ِ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ُ ّ َِ ‫فانه من يعش منكم يرى بعدى اختلفا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة‬ ‫الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوابها وعضوا عليها‬ َ ْ ََ ْ ّ َ َ َ ِ ُ ّ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ ّ ِ ْ َ ْ َ ْ ِ ِ ّ ِ َ َُ ْ ٍ َ ْ ِ ّ ُ ّ َِ َ ْ ِ ٍ َ َ ْ ُ ّ ُ ّ ِ َ ِ ْ ُ ُ ْ ِ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ّ َِ ِ ِ َ ّ ِ ‫بالنواجذ واياكم ومحدثات المور فان كل محدثة بدعة وان كل بدعة‬ .‫ضللة‬ ٌ ََ َ Lihat: 1/91) ‫ .)العتصام‬As-Syatibi. 15 Sesungguhnya sesiapa yang hidup (selepas ini) di antara kamu selepasku akan melihat perbalahan yang banyak, maka kembalilah (berpeganglah) kamu kepada sunnahku dan sunnah para Khulafa ar-Rasyidin selepas peninggalanku, berpegang teguhlah dengannya, maka gigitlah dengan gigi geraham, kemudian berjaga-jagalah dengan hal yang baru sesungguhnya setiap ciptaan yang baru itu adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat". 50 "Setiap yang diada-adakan itu bid'ah, setiap yang bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu adalah ke dalam neraka". 51 .‫كل محدثة بدعة وكل بدعة ضللة وكل ضللة فى النار‬ ِ ّ ِ ٍ ََ َ ّ ُ َ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ َ ٌ َ ْ ِ ٍ َ َ ْ ُ ّ ُ Berkata Imam as-Syaukani rahimahullah: "Apabila Allah menyempurnakan agama-Nya sebelum Nabi-Nya diambil, mengapakah masih diterima pendapat yang diada-adakan oleh ahli bid'ah setelah Allah benar-benar melengkapkan agama-Nya? Jika dalam perkiraan mereka masih ada yang belum sempurna sehingga mahu disempurnakan dengan akal fikirannya, ini bermakna ia telah menolak ayat al-Quran: (Hari ini Aku telah sempurnakan agama kamu). Jika yang ditambah oleh mereka bukan berkaitan dengan agama, maka untuk apakah bersibuk-sibuk mengada-adakan sesuatu yang tidak ada kenamengenanya dengan agama Islam?". 52 ِ َ َ ٍ ّ ُ َِ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ّ َ ْ َ َ ٍ َ ْ ِ َِ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ‫فمن كان فترته الى بدعة فقد ضل ومن كان فترته الىسنة فقد‬ ‫اهتدى‬ َ َْ "Sesiapa yang fitrahnya cenderung kepada perbuatan bid'ah maka dia telah sesat dan sesiapa yang fitrahnya cenderung kepada sunnah maka dia telah mendapat petunjuk". 53 "Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat ke neraka." .‫كل بدعة ضللة وكل ضللة فى النار‬ ِ ّ ِ ٍ ََ َ ّ ُ َ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ 54 Al-Hafiz Ibn Hajar dari kalangan ulama Syafieyah menegaskan: 50. 51. 52. 53. 54. H/R Ahmad 1653. Turmizi 2600. Musnad Abu Daud 3991. As Sunnan Ibn Majah 42. H/R Muslim. Lihat: ‫ .القول المفيد‬Hlm. 38. As-Syaukani Lihat: ‫ العتصام ، للشاطبى‬jld. 1. Hlm. 39. H/R Muslim (Dalam khutbatul Hajah). 16 “Hadis di atas merupakan kaedah syara yang menyeluruh. Pemahaman, pengamalan dan pengucapannya. Secara pengucapan ia mengatakan hukum sebegini adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah tidak berlaku dalam syara kerana syara adalah petunjuk. Oleh itu, jika sabit sesuatu perkara itu dihukum bid'ah, maka sahlah bid'ahnya secara pemahaman, pengamalan dan pengucapan dan ianya wajib dijauhi. 55 Perkara yang paling dicintai iblis bukanlah maksiat seperti berzina, minum arak, mencuri atau sebagainya, tetapi kecintaan iblis ialah bid'ah, kerana bid’ah jambatan kekufuran dan kesyirikan: "Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat kerana maksiat masih ada harapan untuk bertaubat dari maksiatnya. Adapun pelaku bid'ah pula tidak dapat diharapkan untuk bertaubat". 56 ُ َ ْ ِ ْ َ َ ْ ِ ُ َ ُ ُ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ ْ ِْ ِ َِ ّ َ َ ُ َ ْ ِ ْ َ ‫البدعة احب الىابليس من المعصية المعصية يتاب منهاوالبدعة‬ ‫ليتاب منها‬ َ ْ ِ ُ ََُ Syeikh al-Qatari rahimahullah menukil: ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ّ ُ ّ ّ ّ َِ ِ َ ّ ِ ِ َ ّ ُ َ ْ َ ْ ّ ِ َ ‫فان الخير كلها فى التباع وان الشر كلها فى البتداع‬ "Sesungguhnya kebaikan keseluruhannya hanya dengan cara mengikuti syara dan sesungguhnya keburukan keseluruhannya terdapat pada yang bid'ah". 57 ٍ َ ْ ِ ّ ُ َ ْ ُْ ِ ُ ْ َ ‫َ ِ ْ ِ َ ْ ُ ْ ٍ َ َ ِِّ ُ ْ َ َ َ َْ ِ ُ ْ ف‬ ‫عن ابن مسـعود قال : اتبعوا ول تبتدعوا َقد كفيتم ، وكل بدعة‬ .‫ضللة‬ ٌ ََ َ “Dari Ibn Mas’oud beliau berkata: berittiba’lah dan janganlah kamu melakukan bid’ah, maka memadailah yang ada pada kamu kerana setiap yang bid'ah itu sesat". 58 Berkata pula Imam as-San'ani rahimahullah: Lihat: ‫ .فتح الباري‬Jld. 13. Hlm. 254. Athar ini diriwayatkan oleh Ibn Ja'd dalam musnadnya. No 1885. Dikeluarkan oleh al-Lalakaii dalam ‫ شرح اعتقاد اهل السنة‬Jld 1 Hlm. 132. Ibnul Jauzi dalam ‫ .تلبيس ابليس‬Hlm. 13. AlBaghawi ‫ شرح السنة‬Jld 1 Hlm 216. Dan Ibn Taimiyah dalam ‫ مجموع الفتاوى‬Jld. 11. Hlm. 472. 57. Lihat: ‫الفروق )4 / 502( للقرافى‬ 58. Diriwayatkan oleh Abu Khuthaimah dalam "Al-Ilm" No 54. dari jalan Ibrahim bin Nakh'i. Menurut Abdullah sanadnya sahih. Lihat: ‫ علم اصول البدع‬Ali Hasan. Hlm. 20. 55. 56. 17 .‫ليس فى البدعة ما يمدح ، بل كل بدعة ضللة‬ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ "Tidak akan terdapat dalam bid'ah itu apa yang baik (terpuji) sebaliknya semua bid'ah itu pasti menyesatkan". 59 ِ َ ِ َ َ ْ ّ ِ ً َ ِْ ٍ َ ْ ِ ُ ِ َ َ َ ْ َ ِ َِْ َ ُ ْ َّ َ َ ‫قال ايوب السختياني: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا الازداد من ال‬ ‫بعدا‬ ًْ ُ “Berkata Abu Ayyub as-Sakhtiani: Tidaklah bertambah kesungguhan pada pembuat bid'ah kecuali semakin jauhnya dari Allah". 60 Pembuat bid'ah jauh dari Allah, mengikut jalan syubuhat (sesat) dan menyeleweng. Diriwayatkan dari Abi al-Hajaj bin Jabar al-Makki menjelaskan tentang ayat: َ ُّ ْ ُ َِّ َ َ ‫ول تتبعوا السبل‬ "Dan janganlah kamu ikut jalan-jalan: Beliau berkata: Yang dimaksudkan jalan-jalan ialah perbuatan bid'ah dan syubuhat". 61 .‫قال عبدال بن عباس : ان ابغض المور الى ال البدع‬ َ ِْ ِ َِ ِ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ّ ِ ٍ ّ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ َ َ "Berkata Abdullah bin Abbas: Sesungguhnya (antara) perkara-perkara yang paling dibenci oleh Allah ialah perbuatan bid'ah." 62 ‫وقال عبد ال بن عباس : ابىال ان يقبل عمل صاحب بدعة حتى‬ َّ ٍ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ ََ ٍ َّ ِ ْ ِ ُ ْ َ َ َ َ .‫يدعها‬ َ َ ََ "Berkata Abdullah bin Abbas: Allah tidak akan menerima amalan pelaku bid'ah sehinggalah ditinggalkan bid'ah tersebut." 63 .‫ما احدث قوم بدعة ال نزع ال منهم مثلها‬ َ َْ ِ ْ ُ ْ ِ ُ َ َ َ ّ ِ ٍ َ ْ ِ ٌ ْ َ َ َ ْ َ َ Lihat: ‫ .سبل السلم‬Jld. 2. Hlm. 12. As-San'ani. Lihat: ‫ .تلبيس ابليس‬Hlm. 18. ‫ .المر بالتباع‬Hlm. 81. As-Suyuti. 61. Dikeluarkan oleh ad-Darimi 1/68. Al-Baihaqi dalam ‫ المدخل‬No 200. Lihat: ‫الدار المنثور‬ 1/210. 62. Dikeluarkan oleh al-Lalakaii (1/123). Abu Na'em dalam 7/26 ) .‫.)الحلية‬ 63. H/R Ibn Majah (49) Muqaddimah. 59. 60. 18 "Tidak akan berlaku bid'ah pada satu-satu kaum kecuali akan dicabut dari mereka yang sepertinya." 64 Bid'ah membahayakan akidah dan ibadah. Wajib difahami untuk menyelamatkan diri dari kesesatan. Kembali kepada al-Kitab adalah penyelesaiannya. Di akhir zaman amat sedikit Ahli Sunnah. Al-Lalakaii meriwayatkan dari Sufyian at-Thauri: Alangkah sedikitnya Ahli Sunnah wal-Jamaah”. .‫ما اقل اهل السنة والجماعة‬ ِ َ َ َ َ ِ ّّ َ ْ َ ّ َ َ َ 65 Nabi Muhammad telah menyeru dengan sabda baginda: َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫عن بلل بن الحارث قال : سمعت رسول ال صلى ال عليه وسلم‬ َّ ِ َ ْ ُ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ‫َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ّ ً َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ ّ َ ُ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ ُ َ ْ َ ِل‬ َ ‫يقول : من احيا سنة قد اميتت بعدي فان له من الجر مثل من عم‬ َ ً َ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ً ْ َ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِ َ َِ ُ ُ ْ َ َ ِ ّ َ ِ َ ِ ‫بها من الناس ل ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ل‬ ُ ‫ترضى ال ورسوله فان له مثل اثم من عمل بها من الناس ل ينق‬ ‫ُ َ َ ُ ُْ ُ َ ِ ّ َ ُ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ِ َ ِ َ ّ ِ َ َ ْ ُص‬ َ ُْ .‫ذلك من آثام الناس شيئا‬ ً ْ َ ِ ّ ِ َ ْ ِ َ َِ "Dari Bilal bin al-Harith berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang menghidupkan satu sunnah setelah ia dimatikan (ditinggalkan) selepasku, maka baginya pahala dan pahala yang seumpamanya bagi siapa yang meniru amalannya dari kalangan manusia yang tidak dikurangi walaupun sedikit. Barangsiapa yang melakukan satu bid'ah yang tidak diredai oleh Allah dan Rasul-Nya maka baginya dosa dan dosa sesiapa yang menirunya dari kalangan manusia yang tidak dikurangi dosa tersebut walaupun sedikit". 66 َ َ ّ َ َ َ ٍ ّ ُ َ ٍ ْ ِ َ ََ ٍ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ُ ّ َِ ِ ّ ّ َ ِ ْ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ََ ‫عليكم بالسبيل والسنة فانه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكرالرحْمن‬ ٍ ْ ِ َ ِ ً َ ِ ْ ّ َِ ُ ّ ُ ّ َ َ َ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ‫ففاضت عيناه من خشيةال فتمسه الناروان اقتصادافىسبيل‬ ٍ َ ِ ِ ٍ َ ِْ ِ ِ ٌ ْ َ ٍ ُّ َ ‫وسنةخيرمن اجتهادفى خلف‬ "Wajib atas kamu berpegang dengan jalan dan sunnah, kerana seseorang hamba yang bersemangat mengikut jalan ini dan sunnah kerana 64. 65. H/R Ahmad (16356). Lihat: ‫ .شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة‬Jld. 1. Hlm. 64. No (50). Al Lalakaii. 66. (1) H/R Turmizi Kitab al-Ilm 2677 (2) .5/54 ‫ .ما جاء فى الخذ بالسنة واجتناب البدع‬Ibn Majah Al-Muqaddimah 1/76 ‫ .احيا سنة قد اميت‬No 209-210. (3) Ibn Wadha Al-Bida' ms 34. (4) Al-Baghawi 234-1/232 ‫ شرح السنة‬No 110. Berkata Turmizi dan Al-Baghawi: Hadis Hasan 19 mengingati Ar-Rahman lalu berlinang air matanya kerana takut kepada Allah, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Sesungguh berpada-pada dalam mengikut jalan dan as-Sunnah lebik baik dari bersungguh-sungguh dalam penyimpangan dari sunnah". 67 Persoalan ibadah adalah tauqifiyah. Tidak boleh dicabuli oleh hawa nafsu dan akal fikiran: "Asal pada ibadah tauqifiyah dan ittiba’, (tidak) dibatalkan sebelum ditegakkan dalil yang membenarkan". ‫الصل فى العبادة التوقيف والتباع او البطلن حتى يقوم دليل على‬ ََ ٌ ْ َِ َ ْ ُ َ ّ َ ُ َ ْ ُ ِ َ ُ َ ّ ِ ْ َ ُ ْ ِ ْ ّ ِ َ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ َ .‫المر‬ َِْْ Hukum asal ibadah terlarang, kecuali ada dalil mengizinkan, tetapi perkara keduniaan asal hukumnya halal, kecuali jika ada dalil mengharamkannya. Yusuf al-Qardawi berkata: "Dan ini tidak berlaku dalam ibadah, sebab ibadah merupakan urusan agama yang murni yang tidak diambil kecuali dari jalan wahyu. Dan dalam perkara ini terdapat hadis sahih: Sesiapa yang mengadakan yang baru dalam urusan kami ini apa yang bukan darinya, maka ia tertolak". 68 ْ َ ّ ُِ َ ْ ُ َ ْ ِ ّ ِ ْ َ ْ ِ ْ ّ ِ ْ َ ْ ِ َ ّ ِ َ ِ َ َ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ َ َ ‫وهذابخلف العبادةفانهامن امرالدين المحض الذي ليؤخذالعن‬ ‫َ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ َ َ َ ْ َ ِ ْ ُ ّ ِ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ْ ِ َ َ َ َ َ ْس‬ َ ‫طريق الوحىوفيهاجاءالحديث الصحيح من احدث فىامرناهذامالي‬ َّ َ ُ َ ُ ِْ ‫منه فهو رد‬ Ibn Qaiyim rahimahullah menjelaskan tentang kaedah ibadah: "Tiada yang haram kecuali diharamkan oleh Allah dan RasulNya. Tidak ada dosa melainkan apa yang dinyatakan oleh Allah dan RasulNya. Sebagaimana tidak ada yang wajib kecuali apa yang diwajibkan oleh Allah, tiada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Allah. Hukum asal ibadah dan muamalah ialah yang ada dalilnya". 69 Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang kaedah ini: 67. Athar ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab "Az-Zuhud". Hlm. 196. Menurut Syeikh Hasan Abdul Hamid "Sanadnya Hasan". 68. Lihat: ‫ الحلل والحرام فى السلم‬hlm. 21. Yusuf al-Qardawi. 69. Lihat: 1/344 ) ‫ )اعلم الموقعين‬Ibn Qaiyim. 20 "Dengan meneliti syariat, maka kita akan mengetahui bahawa segala ibadah yang diwajibkan Allah atau yang disukaiNya maka tidak ada penetapannya kecuali melalui syara". 70 ّ ‫َ ِِ ْ ِ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ َ َْ ُ َ ّ ْ ِ َ َ َ ّ ِ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ ِ َ ا‬ ‫فباستقراءالشريعة نعلم ان العبادات التىاوجبهاال ليثبت المربهاِل‬ َِْ ِ ‫بالشرع‬ Bid'ah yang dianggap ibadah, ia ditentukan sendiri oleh pelakunya, namun tiada dalilnya dari syara: "Dalam khutbah Nabi baginda bersabda: Kemudian dari itu, sesungguhnya sebaik-baik perkataan kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam dan sekeji-keji perkara ialah mengada-adakan yang baru dan setiap bid'ah (yang baru itu) adalah sesat dan setiap yang sesat ke neraka". 71 َ ْ َ َ ِ ُ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ َ ّ َِ ُ ْ َ ّ َ َ َ ّ ِ ّ ِ َ ْ ُ ِ ‫فى خطبة النبى قال : اما بعد ، فان خير الحديث كتاب ال وخير‬ ، ‫الهدي هدي محمد صلى ال عليه وسـلم وشر المور محدثاتها‬ َ ُ َ َ ْ ُ ِ ُ ُ ْ ّ َ َ َ ّ َ َ ِ ْ ََ ُ َّ ٍ ّ َ ُ ُ َ َ ِ ْ َ ْ ْ . ‫وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضللة ، وكل ضللة فى النار‬ ِ ّ ِ ٍ ََ َ ّ ُ َ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ َ ٌ َ ْ ِ ٍ َ َ ْ ُ ّ ُ َ "Allah tidak menerima amalan pelaku bid'ah sehinggalah ditinggalkan bid'ah tersebut" . 72 ‫.ابى ال ان يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعها‬ َ َ َ َ َّ ٍ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ ََ "Tidak berlaku bid'ah pada suatu kaum, kecuali akan dicabut satu sunnah dari mereka yang sepertinya. Maka berpegang kepada sunnah lebih baik dari melakukan bid'ah". 73 ِ َ ْ ِ ْ ِ ٌ ْ َ ٍ ّ ُ ِ ُ ّ َ َ َ ِ ّ ّ َ ِ َ ُْ ِ َ ِ ُ ّ ِ ً َ ْ ِ ٌ ْ َ َ َ ْ َ َ ‫مااحدث قوم بدعة الرفع مثلهامن السنة فتمسك بسنة خير من احداث‬ ٍَ ِْ ‫بدعة‬ "Sesiapa mencipta yang baru dalam urusan Kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak". 74 .‫من احدث فىامرنا هذا ما ليس منه فهو رد‬ ّ َ َ ُ َ ُ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ .‫من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد‬ ّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ِ ْ ََ َ ْ َ ً َ َ َ ِ َ ْ َ .Lihat: ‫ القواعدالنورانية الفقهية‬hlm. 112 Ibn Taimiyah. H/R Muslim, Abu Daud dan Ibn Majah. 72. H/R Ibn Majah (49) Muqaddimah. 73. H/R Ahmad (16356). 74. H/R Ahmad (24840). Bukhari (2499) as-Soleh. Muslim (3242) al-Aqdhiah. Abu Daud (3990) as-Sunnan. Ibn Majah (14) Muqaddimah. 70 71. 21 "Sesiapa yang melakukan satu amal yang bukan dari suruhan Kami, maka ia tertolak". 75 "Sesiapa berbuat urusan lain dari perintah kami maka ia tertolak". ّ َ َ ُ َ َ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ َ َ َ َ ْ َ ‫من صنع امرا على غير امرنا فهو رد‬ ْ ّ ِ َ ْ ََ ْ ِ ّ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ َ ‫فمن رغب عن سنتي فليس مني‬ 76 "Sesiapa yang menyimpang dari Sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku". 77 "Sesiapa yang memuliakan aktivis bid'ah, dia telah menolong menghancurkan Islam". 78 ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ٍ َ ْ ِ َ ِ َ َ ّ َ ْ َ ‫من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم السلم‬ "Sesungguhnya pada setiap amal terdapat kegiatan, dan pada amal ada fitrahnya. Barangsiapa yang fitrahnya terlibat dengan bid'ah maka dia telah sesat dan barangsiapa yang fitrahnya terlibat dengan sunnah maka dia telah mendapat petunjuk". 79 ْ َ َ ّ َ ْ َ َ ٍ َ ْ ِ َِ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ً َ ْ َ ّ َ َ ً ّ ِ ٍ َ َ ّ ُ ِ ّ ِ ‫ان لكل عمل شرة وثم فترة فمن كانت فترته الى بدعة فقد ضل ومن‬ .‫كانت فترته الى سنة فقد اهتدى‬ َ َ ْ ْ َ َ ٍ ّ ُ َِ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ Imam Abu Syamah al-Muqaddisi berkata: "Nabi telah memberi peringatan kepada sekalian sahabat dan orangorang selepas zaman mereka dari melakukan bid'ah dan ciptaan yang baru. Mereka diperintahkan agar ittiba' kerana dengannya akan mendapat kejayaan dari setiap yang telah diperingatkan". 80 ِ ََ ْ ُ َ ِ َ ِْ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ّ ِّ َ ّ َ ْ َ َ ‫وقد حذر النبي اصحابه ومن بعدهم اهل زمانهم البدع ومحدثات‬ ٍ ْ ُ ْ َ ّ ُ ْ ِ ُ َ ّ ِ ْ ِ ْ ِ ّ ِ َ ّ ِ ْ ُ ْ ُ َ ََ ِ ْ ُ ُ ‫المور وامروهم بالتباع الذي فيه النجاة من كل محذور‬ Nas-nas di atas mengharamkan bid'ah. Para sahabat dan jumhur ulama Salaf as Soleh amat berjaga-jaga dari perbuatan bid'ah: Maksud tertolak ialah bid'ah (Ia dinamakan bid'ah) ‫ علم اصول البدع‬hlm. 29. Ali Hasan. H/R Ibn Majah. 77 . Muttafaq ‘Alaihi. 78. H/R Ahmad. Lihat: ‫ .تلبيس ابليس‬Hlm. 14. Menurut Syeikh Ali Hasan: Hadis ini adalah hadis hasan isnadnya. Lihat: ‫ المنتقى النفس‬hlm. 37. Dikeluarkan oleh Al-Lalakaii dalam ‫شرح‬ 1/139 ‫ .اصول اهل السنة‬Lihat: Ibn Asakir dalam ‫تاريخ دمشق : ترحمة العباس بن يوسف الشكلى‬ hlm 286. 79. H/R Ahmad (22376), Musnad. Hadis sahih Lihat: 23521) ‫ .)التمام‬Dan Lihat: 8) ‫.)اتباع السنن‬ 80. Lihat: ‫ الباعث على انكار البدع والحوادث‬hlm. 11. 75. 76. 22 "Ibn Abbas berkata: Hendaklah kamu takut kepada Allah dan beristiqamah, hendaklah kamu taat dan jangan berbuat bid'ah". َ َ ْ ِِّ ِ َ َ َ ْ ِ َْ ّ َ َ ّ َ ِ ‫قال ابن عباس : عليكم بتقوى ال عز وجل والستقامة اتبع ول‬ َ ْ َ ِ ْ ُ ْ ََ ٍ ّ َ ُ ْ َ َ .‫تبتدع‬ ْ ِ َْ َ ٌ َ َ َ ُ ّ َ َ ْ َِ ٌ َ َ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ ‫قال عمربن الخطاب : كل بدعة ضللة وان رآها الناس حسنة‬ ّ َ ْ ْ َُ َ َ 81 "Setiap bid'ah itu sesat, walaupun manusia menganggap baik". "Sedikit tetapi sunnah lebih baik dari yang banyak tetapi bid'ah". .‫قال ابن مسعود : القتصاد فى السنة احسن من الجتهاد فى البدعة‬ ِ َ ْ ِْ ِ ِ َ ِْ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ َ ِ ّّ ِ ُ َ ِْ ِ َ ٍ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ 82 “Berpada-pada mengikuti jalan sunnah lebih baik dari bersungguhsungguh dalam melakukan perkara yang bertentangan dengan jalan sunnah. Lihatlah apa yang akan kamu lakukan, jika ia termasuk yang bersungguh-sungguh atau yang berpada-pada hendaklah mengikut panduan manhaj para nabi dan sunnah mereka”. 83 ٍ ّ ُ ِ ْ ِ َ ِ َ ِ ِ ٍ َ ِ ْ ِ ْ ِ ٌ ْ َ ٍ ّ ُ َ ٍ ْ ِ َ ِ ً َ ِ ْ ِ ّ َِ ‫وان اقتصادا فى سبيل وسنة خير من اجتهاد فى خلف سبيل سنة‬ َ ِ َ َ ْ ُ َ ْ َ ً َ ِ ْ ِ ْ َ ً َ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ ُ َُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ‫فانظروا ان يكون عملكم ان كان اجتهادا او اقتصادا ان يكون ذلك‬ .‫على منهاج النبياء وسنتهم صلوات ال عليهم‬ ْ ِ ْ ََ ِ ُ َ ََ ْ ِ ِ ّ ُ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ ِ ََ Al-Hafiz Fudhail bin 'Iyad rahimahullah menyatakan: "Amal yang sedikit tetapi sunnah lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi bid'ah." 84 .‫عمل قليل فى سنة خير من عمل كثير فى بدعة‬ ٍ َ ْ ِ ِ ٍ ْ ِ َ ٍ َ َ ْ ِ ٌ ْ َ ٍ ّ ُ ِ ٌ ْ َِ ٌ َ َ Imam Malik rahimahullah bid'ah berkata: ‫من ابتدع فىالسلم بدعة ويراهاحسنة فقدزعم ان محمد قد خان‬ َ َ ْ َ ٌ ّ َ ُ ّ َ َ َ َ ْ َ َ ٌ ََ َ َ َ ََ ٌ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ َ َْ ِ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ََ ْ ُ َ ْ ‫ّ َ َ ِ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ د‬ ‫الرسالةلن ال يقول : "اليوم اكملت لكم ِيناكم واتممت عليكم‬ َ ُ ْ ُ َ َ َ ًْ ِ ٍ َِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ًْ ِ َ َ ْ ِ ْ ُ ُ َ ُ ْ ِ َ َ ْ َِ ْ ِ ‫نعمتي ورضيت لكم السلم دينا" فمالم يكن يومئذ دينا فل يكون‬ .‫اليوم دينا‬ ًْ ِ َ ْ َْ Diriwayatkan oleh Al-Lalakaii (162). Ibn Battah (205). Baihaqi dalam ) ‫المدخل الى السنن‬ 191) dan Ibn Nasr dalam 70) ‫ )السنة‬sanadnya sahih. 82 . Lihat: 115-114 ‫ .شرح اصول اعتقاد‬As-Sunnah. 27-28 Ibn Nasr. Al-Ibanah 1/230 Ibn Battah. 81. 83. Diriwayatkan oleh Al-Lalakaii (11). Ibn Mubarak dalam Az-Zuhud. Jld. 2.hlm. 12. dan Abu Na'im dalam Al-Hilyah. Jld. 1. Hlm. 252. 84. Lihat: ‫ البانة عن شريعة الدينية‬Jld. 1. hlm. 395. (249). 23 "Sesiapa melakukan bid'ah di dalam Islam disangkanya baik, maka dia telah menganggap Muhammad telah mengkhianati al-Risalah kerana Allah berfirman: (Hari ini Aku telah sempurnakan agamamu dan Aku cukupkan nikmatmu dan Aku hanya meredai Islam sebagai agamamu). Apa yang tidak dianggap sebagai agama pada masa itu, maka pada masa ini ia tidak dianggap sebagai agama." 85 "Berkata Faisal bin 'Eyadz: Sesiapa menyukai pembuat bid'ah, Allah melenyapkan amalannya dan dicabut cahaya Islam dari hatinya". 86 َ َ ْ َ ُ ََ َ ُ َ َ ْ َ ٍ َ ِ َ ِ َ ّ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ‫قال فيصل بن عياض : من احب صاحب بدْعة احبط ال عمله واخرج‬ .‫نور السلم من قلبه‬ ِ َِْ ْ ِ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ََ ُ َ َ َ ‫وقال : من جلس الى صاحب بدعة احبط ال عمله واخرج نور‬ َ َ ْ َ ٍ َ ْ ِ ِ ِ َ َِ َ ََ ْ َ َ َ َ .‫اليمان - او قال السلم - من قلبه‬ ِ َِْ ْ ِ ِ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ ِْ ْ 87 "Beliau juga berkata: Sesiapa duduk di majlis orang bid'ah, Allah melenyapkan amalannya dan mengeluarkan nur iman - atau ia berkata keluar nur Islam dari hatinya." "Pembuat bid'ah akan bertambah-tambah jauh dari Allah sekalipun bersangatan ketaatan dan kuat ibadahnya". 88 َِ ّ ‫ان صاحب البدعة يزداد من ال بعدا كلما بالغ فى الطاعة‬ ِ َ َ َ َ ُّ ً ْ ُ ِ َ ِ ُ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ّ َ .‫والعبادة‬ ِ َ َِ ْ "Sesungguhnya Allah menghijab taubat setiap pembuat bid'ah sehinggalah ia meninggalkan bid'ahnya". 89 .‫ان ال حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته‬ ُ ََ ْ َ َ َ َ َّ ٍ َ ْ ِ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ َ َْ ّ َ َ َ َ ّ ِ Ibn Rajab ditanya: Bolehkah menyebut keburukan ahli bid'ah untuk menyedarkan ummah agar menjauhi mereka? Beliau menjawab: "Adapun Ahli Bid'ah itu sesat begitu juga orang-orang yang bersertanya yang seakanakan ulama. Maka boleh menjelaskan kejahilan, kecacatan atau kejahatan mereka dalam rangka memperingatkan ummah agar tidak mengikuti mereka". 90 85. 86. H/R Malik. Lihat : ‫ تلبيس ابليس‬Ibn Qaiyim, hlm 84. Dan lihat: ‫ شرح السنة‬hlm. 138. Dikeluarkan juga oleh Al-Lalakaii dalam ‫ شرح اصول العتقاد اهل السنة‬Jld. 1. Hlm. 139. 87. Dikeluarkan oleh Al-Lalikaii dalam 1/132 ‫ .شرح اصول اعتقاد اهل السنة‬Dan Ali bin al-J'ad. dalam "Musnad" 1885. 88. Lihat : Fathul al-Qadir, jld. 1, hlm. 10. 89. H/R At-Tabrani, sanadnya sahih. Dihasankan oleh Munziri 1/84 ‫ مدارج السالكين‬Ibn Qaiyim. 90. Lihat: ‫ , شرح السنة‬al-Barbahari, hlm. 138. Tahqik Abu Yasir ar-Radadi. 24 Antara sahabat yang menjelaskan punca tecetusnya bid’ah ialah: "Ibn Masoud berkata: Hendaklah kamu ittiba’, janganlah mengadaadakan sesuatu. Dan jika kamu tinggalkan sunnah Nabi kamu, pasti kamu akan sesat." 91 .‫قال ابن مسعود : اتبعوا ول تبتدعوا فلو تركتم سنة نبيكم لضللتم‬ ْ ُ ْ ََ َ ْ ُ ّ ِ َ َ ّ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ َ َ ْ ُ ِ ّ ِ ٍ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ Abul 'Aliah rahimahullah telah menegaskan: "Pelajarilah Islam, apabila kamu mempelajarinya janganlah mengabaikannya. Adalah wajib mengikut jalan yang lurus kerana ia adalah Islam, janganlah menyeleweng ke kanan atau ke kiri. Wajib berpegang dengan sunnah Nabimu yang telah dipegang oleh para sahabat baginda. Berjaga-jagalah kamu dari Ahli Ahwa yang telah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia". 92 ِ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َّ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُ َّ َ ‫تعلمواالسلم فاذا تعلمتموه فل ترغبوا عنه وعليكم بالصراط‬ ْ ‫ْ ُ ْ َ ِ ْ ِ َ ِ ّ ُ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ُ ْ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ً َ َ ِ َ ً َ َ َ ْك‬ ‫المستقيم فانه السلم ول تحرفوا السلم يمينا ول شمال وعلي ُم‬ ‫بسنة نبيكم والذي كان عليه اصحابه واياكم وهذه الهواء اللتيْ تلقي‬ َ ِّ َ ْ ْ ِ ِ َ َ ْ ُ ّ َِ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ َ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ّ ِ َ ِ ّ ُ ِ ‫بين الناس العداوة والبغضاء‬ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ ِ ّ َ ْ َ “Tidak sah sesuatu perkatan kecuali disertakan dengan amal, tidak sah perkataan dan amal kecuali disertakan dengan niat, tidak sah perkataan, amal dan niat kecuali mengikut sunnah". 93 ٍ ِِّ ّ ِ ٌ َ َ َ ٌ ْ َ ّ ِ َ َ َ ٍ َ َ َ ّ ِ ُ ْ َ ْ ّ ِ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ‫يقول الحسن : ل يصح القول ال بعمل ول يصح قول وعمل ال بنية‬ .‫ول يصح قول وعمل ونية ال بالسنة‬ ِ ّّ ِ ّ ِ ٌ َِّ ٌ َ َ َ ٌ ْ َ ّ ِ َ َ َ Al-Hasan bin Ali al-Barbahari berkata: ، ‫واحذر صغار المحدثات ، فان صغار البدعة تعود حتى تصير كبارا‬ ً َ ِ َ ْ ِ َ ّ َ ُ ْ ُ َ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ِ ّ َِ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ِ ْ َ ْ َ ّ ‫وكذلك كل بدعة احدثت فىهذه المة كان اولها صغيرا يشبه الح‬ ‫َ َ َ ِ َ ُ ّ ِ ْ َ ٍ ُ ْ ِ َ ْ ِ َ ِ ِ ْ ُ ّ ِ َ َ َ ُّ َ َ ِ ْ ً ُ ْ ِ ُ ْ َق‬ ْ‫فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت‬ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ِ َ َ ْ ْ ِ َ ْ َ ْ َ ّ ُ َ ْ ِ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ّ َ ْ َ ، ‫دينا يدان بها ، فخالف الصراط المستقيم فخرج من السلم‬ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َْ ُ ْ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ِ ُ َ ًْ ِ ّ ‫َ ْ ُ ْ َ ِ َ َ ُ َ ْ َ ِ َ َ َ َ ُ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ً َ َ َ ْ َل‬ ‫فانظررحمك ال من سـمعت كلمه من اهل زمانك خاصة فل تعج َن‬ ْ ِ ٌ َ َ ِ ْ ِ َ َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ّ َ ُ ْ َ ٍ َ ِ ّ َ ُ ْ َ َ َ ‫ولتدخلن فى شىء منه حتى تسال وتنظر : هل تكلم فيه احد من‬ Riwayat Muslim. Lihat: ‫ اعلم الموقعين‬Ibn Qaiyim. Lihat: ‫شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين من‬ ‫ بعدهم‬Jld. 1. hlm. 62-63. Al-Lalakaii. 93. Lihat: ‫ . اعتقاد اهل السنة والجماعة‬Jld. 1. Hlm. 63. Al-Lalakaii. 91. 92. 25 "Berjaga-jagalah dari bid'ah kecil. Sesungguhnya bermula dari bid'ah kecil akan bangkit menjadi besar. Tidak terkecuali, bid'ah akan terjadi pada ummah ini, mulanya kecil, kelihatan menyerupai kebenaran. Akan terpedaya sesiapa yang masuk ke dalamnya, kemudian tidak akan berdaya untuk keluar darinya, akan menjadi lebih besar sehinggalah menjadi sebagai agama yang dianuti. Ia bertentangan dengan jalan yang lurus sehingga terkeluar dari Islam. Perhatikanlah supaya engkau dirahmati Allah setiap apa yang engkau dengar dari kata-kata terutama mereka yang dari kalangan ahli zaman engkau. Usahlah terburu-buru, jangan sekali-kali ceburi sesuatu sehinggalah engkau tanyakan dan melihatnya: Adakah pernah diucapkan tentangnya oleh salah seorang dari sahabat Nabi atau salah seorang ulama (sahabat)? Jika engkau dapati ia athar mereka, berpeganglah dengannya. Janganlah mendahuluinya kerana sesuatu, usahlah khianati atasnya dengan sesuatu kerana menyebabkan ke neraka." 94 ِ ْ ِ ‫ُ َ َ ْ ِ َ َّ َ َ ْ َ َ ً ِ َ ْ ُ َ َ ِ ِ ِ ْ َ َ ْت‬ ‫اصحاب النبي صلى ال عليه وسلم او احدا من العلماء فان اصب َ فيه‬ َّ ّ ِ ّ ِ َ ْ َ ِ ّ ِ َ ُ ْ َ َ ً ْ َ ِ ْ ََ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ِ َ ُ َ َ ِ ِ ْ ّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ َ ‫اثراعنهم فتمسك به ولتجاوزه ولتخترعليه شيئافتسقط فى النار‬ "Tidak akan bertambah kesungguhan pembuat bid'ah, kecuali akan bertambah jauh dari Allah." 95 .‫ما ازداد صاحب بدعة اجتهاد ال ازداد بعدا من ال‬ ِ َ ِ ً ْ ُ َ َ ْ ّ ِ ً َ ِْ ِ ٍ َ ْ ِ ُ ِ َ َ َ ْ َ Semua hujjah di atas menjelaskan tentang kejinya bid'ah. Ramai yang mengetahui hakikatnya, tetapi menyembunyikannya. Mereka telah diancam oleh Allah sebagaimana firmanNya: "Sesungguhnya ada segolongan antara mereka memang menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka itu mengetahui". 96 .‫وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون‬ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ّ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ ً ْ ِ َ ّ َِ Allah berserta semua yang dapat melaknat akan melaknat orang yang menyembunyikan ayat Allah: "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami 94. 95. ِ ّ ِ ُ َّّ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ َ ِ ََّْ َ ِ ََْ ْ َ َ َ ْ ُ ُْ َ َ ْ ِ ّ ّ ِ ‫ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس‬ .‫فى الكتاب اولئك يلعنهم ال ويلعنهم اللعنون‬ َ ْ ُ ِ ّ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ِ َْ ُ ِ َ ِ ْ ِ Lihat: 19-18 /2 ‫ طبقات الحنابلة‬Muhammad Abi Ya'la. Lihat: 23 ‫ .شرح السنه‬Al-Barbahari. Lihat: ‫ .العتصام‬Jld. 1. Hlm. 83. As-Syatibi. 96 . Al-Baqarah, 2:146. 26 menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua yang dapat melaknat." 97 Menyembunyikan kebenaran adalah mengkhianati agama yang telah ditegur oleh Allah: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu khianati Allah dan Rasul dan khianati amanat-amanat kamu sedangkan kamu mengetahui". ْ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ ِ ّ َ ّ َ َ ‫ياايها الذين آمنوا ل تخونوا ال والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم‬ .‫تعلمون‬ َ ْ ُ َْ َ 98 Membanyakkan bid’ah dengan alasan berniat baik adalah menyalahi maksud hadis berikut: "Bahawasanya amal itu mengikut niat". Allah mengutamakan amal yang baik (yang sunnah), bukan yang banyak tetapi bid’ah sebagaimana firmanNya: .‫انما العمال بالنيات‬ ِ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِّ "Untuk diuji siapa antara kamu yang paling terbaik amalannya". .‫ليبلوكم ايكم احسن عمل‬ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ 99 Ayat di atas menunjukkan bahawa Allah menilai hanya amalan yang terbaik, bukan yang terbanyak. Kerana amal soleh hanyalah yang terselamat dari bid'ah dan memenuhi dua syarat: 100 (1). Ikhlas semata-mata kerana Allah Azza wa-Jalla. (2). Ittiba' (kembali/mengikut/mencontohi sunnah). Tidak diterima amal-ibadah kecuali memenuhi dua syarat tersebut. Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesiapa yang mengerjakan satu amal yang bukan dari suruhan kami, maka ia tertolak". 101 .‫من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد‬ ّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ِ ْ ََ َ ْ َ ً َ َ َ ِ َ ْ َ 97 98 . Al-Baqarah, 2:159. . Al-Anfal, 8:27. 99 . Hud. 11:7 100. Lihat: ‫ تفسير القرآن العظيم‬Jld. 4. Hlm. 619. 101. H/R Muslim. 27 Begitulah ketetapan Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam terhadap semua bentuk bid'ah, ia sia-sia, tertolak dan tidak diterima. . 102 Menurut Syeikh al-Albani rahimahullah: "Hadis ini adalah kaedah besar dari beberapa kaedah dalam Islam, ia merupakan penjelasan singkat tetapi padat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam. Ia merupakan dalil yang jelas tentang tertolak dan batalnya segala bid'ah dan perkara yang baru". 103 ِ ِ ‫َ َ ْ َ ِ ْ ُ َ ِ َ ٌ َ ِ ْ َ ٌ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ُ َ ِ ْ َ َ ِ ِ َل‬ ‫هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد السلم ، وهو من جوامع كِمه‬ ِ َ ِ ْ ّ ُ ِ َ ْ َِ ّ َ ِ ٌ ْ ِ َ ُ ّ ِ َ َ ّ َ َ ِ ْ َ َ ُ ‫صلى ال عليه وسلم ، فانه صريح فى رد وابطال كل البدع‬ َّ .‫والمحدثات‬ ِ ََ ْ ُ ْ َ Menurut Ali Hasan kalimah ( ‫" ) رد‬tertolak" yang dimaksudkan oleh َّ hadis di atas ialah(‫" )بدعة‬bid'ah" iaitu "bid'ah yang sesat". 104 Ziad berkata: Pernah berkata kepadaku 'Umar radhiallahu 'anhu: "Tahukah engkau siapa yang menghancurkan agama Islam? Aku berkata: Tidak! Beliau berkata: Yang menghancurkannya ialah orang alim yang jahat, perbincangan orang munafik tentang ayat-ayat (Allah) dan perlaksanaan hukum dari pemerintah yang zalim". 105 ِ ِ َ ْ ُ ِّ ُ ِ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ِ َ ْ ِ ْ ْ ِ ُ ِ ْ ُ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ‫هل تدرى ما يهدم دين السـلم ؟ قلت : ل . قال يهدم زلة العالم‬ .‫وجدال منافق باليات وحكم الئمة المضلين‬ َ ْ ِّ ُ ْ ِ ّ ِ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ ْ ِ ِ ِ َ ُ ُ َ ِ َ "Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah bagi mereka azab yang berat kerana mereka melupakan hari perhitungan". 106 ِ ِ ْ ِ َ ْ َ َ ْ ِّ ُ َ ْ ِ ّ ّ ِ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ َ ِّ ُ َ َ َ ْ ِ ِ ّ َ َ َ ‫ول تتبع الهوى فيضلك عن سبيل ال ان الذين يضلون عن سبيل ال‬ .‫لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب‬ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ِ ٌِْ َ ٌ َ َ ْ ُ َ .‫ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هداى من ال‬ ِ َ ِ ً ُ ِ ْ َ ِ ُ َ َ َ َّ ِ ّ ِ ّ َ َ ْ َ َ 102. 103. 104. 105. 106. Lihat: ‫ اتباع السنن واجتناب البدع‬hlm . 33. Lihat: ‫ ارواء الغليل‬No. 88. Al-Albani. Lihat: ‫ .علم اصول البدع‬Hlm. 29. Ali Hasan. Dikeluarkan oleh: (1). Ad-Darami dalam "As-Sunan". Jld. 1. 71. (2). Ibn Abdulbar dalam ‫ .جامع البيان العلم‬Jld. 2. Hlm 110. (3). Abu Syamah dalam ‫ .الباعث على انكار البدع والحوادث‬Hlm. 13. Saad, 38:26. 28 "Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun?". Berkata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu 'anhu: 107 "Hendaklah kamu mengikut jalan (Allah) dan sunnah. Sesungguhnya ia tidak diperolehi oleh seseorang hamba yang tidak mengikut jalan (Allah), sunnah dan berzikir kepada Rahman sehingga mengalir air matanya kerana takutkan Allah, namun dia akan tetap disentuh api neraka. Sesungguhnya berpada-pada mengikut jalan (Allah) dan sunnah lebih baik dari bersungguh-sungguh tetapi menyalahi jalan (Allah) dan sunnah". 108 َ َ ٍ ّ ُ َ ٍ ْ ِ ِ ََ ٍ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ُ ّ َِ ِ ّ ّ َ ِ ْ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ََ ‫عليكم بالسبيل والسنة فانه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر‬ ْ‫الرحمن ففاضت عيناه من خشية ال فتمسه النار ابدا وان اقتصادا ِى‬ ‫ّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ َ َ َ ّ ُ ّ َ َ ً َِ ّ ِ ْ ِ َ ً ف‬ .‫سبيل سنة خير من اجتهاد فى خلف سبيل وسنة‬ ٍ ُّ َ ٍ ْ َِ ِ َ ِ ْ ِ ٍ َ ِْ ِ ْ ِ ٌ ْ َ ٍ ُّ ِ ْ َِ Al-Juneid rahimahumullah juga pernah berkata: "Semua jalan tertutup kecuali yang mengikut athar Rasulullah, mengikut sunnah serta jalannya. Sesungguhnya jalan-jalan semuanya dibuka di atas landasan sunnah sebagaimana firmanNya: Sesungguhnya telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah contoh yang baik". 109 ِ ْ ََ ُ ‫الطريقة كلها مسدودة ال على المتفقين آثار رسول ال صلى ال عليه‬ َّ ِ ِ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ِ ّ ُ ْ َ َ ّ ِ ٌ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ ُ ْ ِ ّ َ ٌ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ ِ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ّ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ ُ َ ْ ِ ِ ّ ُ ْ َ َ َّ َ ‫وسلم والمتبعين سنته وطريقته ، فان طرق الخيرات كلهامفتوحة‬ .(‫عليه كما قال تعالى )لقد كان لكم فى رسول ال اسوة حسنة‬ ٌ َ َ َ ٌ َ ْ ُ ِ ِ ْ ُ َ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ ْ ََ Maksud bid'ah yang dikehendaki oleh Ulama Salaf ialah: 1. Bid'ah dhalalah (‫" )بدعة ضللة‬Bid'ah yang menyesatkan" ialah bid'ah yang ٌ ََ َ ٌ َ ْ ِ bersangkut-paut dengan akidah dan ibadah.. 2. Bid'ah hasanah(‫" : )بدعة حسنة‬Bid'ah yang baik” dimaksudkan bid'ah ٌ ََ َ ٌ َ ْ ِ (ciptaan) berbentuk keduniaan (kebendaan). 107 . Al-Qasas, 28:50. Dikeluarkan oleh Ibn Battah dalam "Al-Ibanah" (1/27/1) Makhtut. (2). Al-Lalakaii. Lihat: ‫ .شرح اصول اعتقاد اهل السنة‬Jld. 1 Hlm. 54. (3). Abu Na'em. Lihat: ‫ .حلية الولياء‬Jld. Hlm. 252-253. (4). Ibn Jauzi. Lihat: ‫ .تلبيس ابليس‬Hlm. 9. (5). Imam as-Syatibi. Lihat: ‫ .العتصام‬Jld. 1. Hlm. 81 dan 94. (6). Al-Baghawi. Lihat: ‫ .شرح السنة‬Jld. 1. Hlm. 208. 109. Lihat: ‫ .تلبيس ابليس‬Hlm. 10-11. Dan Lihat: ‫ .العتصام‬Jld. Hlm. 10-11. 108. 29 Terdapat nas menggalakkan orang-orang beriman mencipta berbagaibagai rekaan canggih untuk kegunaan, kemakmuran dan keperluan manusia. Manusia diberi kemampuan untuk mengurusnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam: “Telah bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam: Kamu lebih tahu hal ehwal (urusan) dunia kamu”. 110 .(‫قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : )انتم اعلم بشـؤن دنياكم‬ ْ ُ َ ْ ُ ِ ُ ُ ِ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ِ ْ ِ َ ُ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ِ ْ َِ ُ َْ َ ْ ُ ْ َ ‫انتم اعلم بامر دنياكم‬ "Kamu lebih tahu (pandai) tentang urusan dunia kamu". 111 Al-Quran menggesa supaya mengecapi nikmat dengan pembaharuan dan mereka-cipta peralatan moden (teknologi canggih). Ia diistilahkan sebagai bid'ah duniawi yang hasanah (baik). Allah berfirman: "Dan carilah apa yang telah Allah berikan kepada kamu demi untuk akhirat dan jangan lupa pula bahagianmu di dunia, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang berbuat kerosakan". 112 ْ ِ ْ ََ َ ْ ّ َ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ّ ُ َ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ‫وابتغ فيماآتاك ال الدار الخرة ول تنس نصيبك من الدنيا واحسن‬ .‫كما احسن ال ول تبغ الفساد فى الرض ان ال ليحب المفسدين‬ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ّ ِ َُ َ ّ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ Sekiranya dibenarkan menambah (bid'ah) dalam agama, tentulah dibenarkan juga mengurangkan sesuatu darinya. Namun, tidak pernah ada keizinan dari al-Quran dan as-Sunnah. Dalam perkara bid’ah seorang ulama telah memberi peringatan melalui puisinya: "Dengan agama, setiap Muslimin, jika dibenarkan menambah, akan dibenarkan juga mengurangkan, jika ini berlaku, cukuplah dikatakan perkara itu amat buruk wahai kekasihku. Tidak meredai yang demikian kecuali orang-orang yang jahil". 113 ‫بدين المسلمين ، ان جاز زيد # فجازالنقص ايضاان يكونا‬ ‫كفىذاالقول قبيحا ياخليلى # ول يرضاه ال الجاهلون‬ 110. 111. 112. 113. H/R Muslim. H/R Muslim. Al-Qasas, 28:77. Lihat ‫ تطهير الجنان عن درن الشرك والكفران‬Ahmad Hajar Ali Butami Ali as-Syafie Hlm 42- 23 30 SETIAP BID’AH MENYESATKAN Rasulullahi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu ke neraka". Kullu (‫ )كل‬menurut ahli bahasa kata umum. Berkata Syatibi: "Kullu" ُّ dihadis ini adalah umum. beliau menjelaskan: (‫)فان كل بدعة ضللة وكل ضللة فى النار‬ ِ َ ِ ٌ ََ َ ّ ُ َ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ ّ َِ "Menurut ulama, hadis ini pada keumumannya tanpa ada pengecualian apa pun darinya. Dan tidak boleh disebut bid'ah yang baik". 114 َ ْ ََ ّ َ ْ َ ٌ ْ َ ُ ْ ِ َ ْ ِ ْ ُ َ ِ ِ ْ ُ َ ََ َ ََ ْ َ ْ ِ ٌ ْ ُ ْ َ ‫محمول عندالعلماءعلىعمومه ليستثنىمنه شيء البتةوليس‬ ً ْ َ ٌ َ َ َ ُ َ َ ِْ ‫فيهاماهوحسن اصل‬ (‫ )كل‬di hadis ini diertikan: "Kesemuanya" yang menjelaskan ُّ kepastian. Diistilahkan sebagai (‫" )جامعة‬keseluruhan" tanpa pengecualian ٌَِ َ kerana (‫ )كل‬dalam Bahasa bermakna: "Keseluruhannya". Tidak boleh ُّ diterjemahkan: "Separuh atau Sebahagian”. Kullu difahami melalui firman yang mempunyai fungsi serupa dengan kalimah pada hadis di atas: "Setiap yang hidup akan merasai mati". .‫كل نفس ذآئقة الموت‬ ِ ْ َ ْ ُ َِ َ ٍ َْ ّ ُ 115 ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ ْ ُ َ ّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ٍ َ َ ْ ََ ْ َ ّ ُ ‫كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوالجلل والكرام‬ 114. 115 ‫ الفتوى‬Hlm. 180-18 Syatibi. Lihat: ‫ علم اصول البدع‬hlm. 91 Ali Hasan. . Ali Imran 3:185. 31 "Kesemua yang terdapat di bumi akan binasa, hanya yang tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan". 116 Tiada bid'ah hasanah kerana secara jumlah bid'ah semuanya maksiat sebagaimana penjelasan as-Syatibi: "Tidak diragukan bahawa bid'ah keseluruhannya adalah maksiat." .‫ول شك ان البدع من الجملة المعصية‬ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َْ ُ ْ َ ِ َ َ ِ ْ ّ َ ّ َ َ َ 117 "Sesungguhnya salaf tidak pernah menggunakan lafaz bid'ah kecuali terhadap apa yang mereka dapati tercela (maksiat)." 118 ْ ِ ِ َ ِ َ ُ َ ََ ّ ِ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َّ ّ َ ‫وان السلف لم يطلقوا لفظ البدعة ال على ما هو فى نظرهم‬ .‫مذموم‬ ْ َُْ Segolongan pembuat bid'ah beralasan bahawa kalimah "Kullu" di hadis bid’ah tidak menunjukkan erti umum sebagaimana firman Allah: "Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya". ‫تدمر كل شيء بامر ربها‬ َ ّ َ ِ ْ َِ ٍ ْ َ ّ ُ ُ ّ َ ُ 119 Mereka beralasan: Angin tidak menghancurkan segala sesuatu, ini menunjukkan "Kullu" tidak sentiasa menunjukkan arti umum. Jawapan terhadap kesilapan mereka, "Kullu" dalam ayat di atas menunjukkan erti umum, sebab angin menghancurkan segala sesuatu yang diperintahkan untuk dihancurkan, dan tidak menghancurkan sesuatu yang tidak diperintahkan berdasarkan tafsiran Ibn Jarir: “Sesungguhnya maksud firmanNya: Menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Adalah angin menghancurkan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk dihancurkan. Sebab angin tidak menghancurkan Nabi Hud ‘alaihis-salam dan orang-orang yang beriman kepadanya". Al-Qurtubi pula menafsirkan: 120 ْ َ َ ّ َ ِ ِ َ َ ِ ْ َِ ْ ُ ّ ِ َ ّ َ ِ ْ َِ ٍ ْ َ ّ ُ ُ ّ َ ُ ِ ِْ َ ِ َ َ َ ّ ِ ‫انما عنى بقوله }تدمر كل شيء بامر ربها{ مماارسلت بهلكه لنهالم‬ .‫تدم هودا ومن كان آمن به‬ ِ ِ َ َ َ َ ْ َ َ ًْ ُ َُّ ْ 116 . Ar-Rahman, 55:27-27. Lihat: ‫ .العتصام‬Jld. 2. Hlm. 60. 118. Lihat: ‫ البدع‬hlm. 182. 'Izzat 'Atiah. 119 . Al-Ahkaq, 56:25. 120. Lihat: 27-26 /13) ‫.)تفسير الطبرى‬ 117. 32 "Maksudnya, yang dihancurkan hanyalah segala sesuatu yang dilewati angin dari kaum 'Ad dan harta mereka". 121 ‫اي كل شيء مرت عليه من رجال عاد واموالها‬ َ ِ َ ْ ََ ٍ َ ِ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ّ َ ٍ ْ َ ّ َ ّ َ Syeikh Mulla Ahmad Rumi al-Hanafi amat tegas dalam perkara ini sehingga beliau berkata: "Sesiapa membuat sesuatu perkara baru, yang dengannya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, maka dia telah membuat syariat dalam agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Meka telah diketahui bahawasanya setiap bid’ah untuk tujuan ibadah diniyah ia tidak akan terjadi kecuali menjadi bid'ah yang keji". 122 َ ِ َ َ َ ْ َ َ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ َ ً ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ‫فمن احدث شيئا يتقرب به الىال تعالى من قول او فعل فقد شرع من‬ ُ ْ ُ ُ َ ِ ّ ِ ْ ّ ِ َ َ ِ ْ َ ِ ٍ َ ْ ِ ّ ُ ّ َ َ ُِ َ ُ ِ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ ْ ّ ‫الدين ما لم ياذن به ال فعلم ان كل بدعة من العبادة الدينية ل تكون‬ .‫ال سيئة‬ ً ََّ ّ ِ Nabi adalah penjelas agama yang diturunkan kepada ummah sebagaimana firman Allah: "Dan Kami menurunkan kepadamu al-Quran agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka boleh berfikir." 123 .‫وانزلنآ اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون‬ َ ْ ُ ّ َ َ َ ْ ُ ّ َ َ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ّ ُ َ ِ ّ ِ َ ّ َ ُ ِ َ ْ ّ َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ََ Orang beriman mengatakan "Aku dengar dan aku taati", tidak meragui ayat al-Quran dan hadis sahih, tidak melakukan bid’ah: "Iaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti perkataan yang paling baik, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal". 124 َ ِ َ ْ َُ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ِ ّ َ ِ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ِ ّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ّ َ ‫الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم ال واولئك‬ ِ َ ْ َ ْ ْ ُْ ُ ‫اولوااللباب‬ 'Umar bin Abdul Aziz radiallahu anhu menasihatkan ummah: 121. 122. 123 124 16/206) ‫ .)الجامع لحكام القرآن‬Al-Qurtubi. Lihat: ‫ علم اصول البدع‬hlm. 101 Ali Hasan. . An-Nahl, 165:44. . Az-Zumar 39:18 33 "Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Berpadapadalah melaksanakan suruhanNya. Ittiba'lah perintah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam dan tinggalkan yang diada-adakan oleh orang-orang bid'ah selepas kewafatan baginda". 125 ‫اوصيكم بتقوى ال والقتصاد فى امره واتباع امر رسول ال صلى‬ َّ ِ ِ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ّ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ ِ ْ ِ ْ َ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ ْ ُ .‫ال عليه وسلم وترك ما احدث المحدثون بعده‬ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ِ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ Nabi tidak pernah memperkatakan agama kecuali ada keizinan dari Allah. Bagaimana manusia sekarang memperkatakan ibadah sedangkan tidak ada wahyu mengizinkannya? Allah berfirman: "Dan tidaklah yang diucapkan itu (al-Quran) menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain, hanyalah wahyu (yang diwahyukan) kepadanya." 126 .‫وما ينطق عن الهوى ان هو ال وحي يوحى‬ َ ْ ُ ٌ ْ َ ّ ِ َ ُ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ُ َ َْ َ َ .‫ال اني اوتيت القرآن ومثله معه‬ ُ َ َ ُ َْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ْ ُ ْ ّ ِ َ َ 127 "Katakanlah! Sesungguhnya telah didatangkan kepadaku al-Quran dan yang semisalnya bersamanya." "Katakanlah! Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orangorang yang benar." 128 َ ْ ِ ِ َ ْ ُْ ُ ْ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ ‫.قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين‬ "Setiap bid'ah itu sesat" adalah hadis, menolaknya sama seperti menentang Allah dan Rasul-Nya. Awaslah kerana Allah berfirman: "Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia berleluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya ِ ْ َِ َ ْ َ ْ ََِّ َ ُ ْ ُ َ َ ََّ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ ُ ّ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ‫ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل‬ .‫المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآ َ ت مصيرا‬ ً ْ ِ َ ْ ‫ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ ُ َّ ِ َ َ َّ َ ُ ْ ِ ِ َ َ ّ َ َ َ ء‬ 125. Dikeluarkan oleh: (1) . Abu Daud dalam 203-4/202) ‫ )كتاب السنة ، باب لزوم السنة‬No (4612). (2) . Ibn Wadha. Lihat: ‫ .البدع‬Hlm. 30. (3) . Imam as-Syatibi. Lihat: ‫ .العتصام‬Jld. 1. Hlm. 50. (4) . Al-Ajiri. Lihat: ‫ .الشريعة‬Hlm. 233-234. 126 . An-Najm 53:3-4. 127. H/R Abu Daud, Turmizi, al-Hakim dan Ahmad dengan sanadnya yang sahih. 128 . Al-Baqarah 2:111 34 itu. Kami masukkan ia ke dalam jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali." 129 Jumhur ulama muslimin bersepakat bahawa sesiapa menolak hadis sahih dianggap kufur berdasarkan sabda Nabi Muhammad: "Setiap umatku akan masuk syurga kecuali yang menolak. Mereka bertanya: Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Baginda menjawab: Barangsiapa yang mentaatiku pasti masuk syurga dan barangsiapa yang mendurhakaiku maka sesungguhnya dia telah enggan." 130 ‫كل امتي يدخلون الجنة ال من ابى ، قالوا : ومن يابى يا رسول ال ؟‬ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ّ ِ َ ّ َ ْ َ ْ ُُ ْ َ ْ ِ ّ ُ ّ ُ .‫قال : من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى‬ َِ ْ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َِ َ َ ْ َ َ َ Sesiapa membabitkan dirinya dalam bid’ah adalah bermaksiat kepada Allah dan RasulNya dan melakukan kesesatan. Firman Allah: "Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia sesat dalam kesesatan yang nyata”. 131 .‫ومن يعص ال ورسوله فقد ضل ضلل مبينا‬ ً ْ ِ ُ ً َ َ ّ َ ْ َ َ ُ َْ ُ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 132 َ ّ ِ َ ْ ُ ّ َ ِ ِْ ُ َ َ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ِ ّ َ ّ َ َ ‫ياايهاالذين آمنوال تقدموابين يدي ال ورسوله واتقواال ان ال‬ ٌ ْ َِ ٌ ْ ِ َ ‫سميع عليم‬ Tidakkah mereka mahu beriman dengan hadis ini sebagaimana berimannya para sahabat yang tidak mentakwil atau mentahrif hadis yang sahih ini? Apakah mereka tidak mengimani nas-nas di bawah ini?: "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah uswah (contoh/teladan) yang baik." 133 .‫لقد كان لكم فى رسول ال اسوة حسنة‬ ٌ ََ َ ٌ َ ْ ُ ِ ِ ْ ُ َ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ 129 . An-Nisa 4:115. H/R Bukhari. 131 . Al-Ahzab, 33:36. 132 . Al-Hujurat, 49:1. 133 . Al-Ahzab, 33:21. 130. 35 "Tidakkah kamu percaya kepadaku sedangkan aku dipercayai oleh yang di langit? Setiap pagi dan petang sampai kepadaku tentang khabar keadaan di langit." 134 ‫ال تامنوني وانا امين من فى السمآء ياتيني خبر السمآء صباحا‬ ً ََ ِ َ ّ ُ ََ ِْ َِْ ِ َ ّ ِ ْ َ ٌ ْ ِ َ َ ََ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ َ َ .‫ومساء‬ ً َ ََ Untuk menyelamatkan diri daripada bid'ah: Pertama: Ikhlas demi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu tidak melakukan kesyirikan dan bid'ah, firman Allah: "Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya”. 135 ِ َِ ِ َ َِ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ً ِ َ ً َ َ ْ َ ْ ََْ ِ َّ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ‫فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمل صالحا ول يشرك بعبادة ربه‬ .‫احدا‬ ًَ ِ Kedua: Mengikuti (mencontohi) sunnah. Berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesiapa yang mengamalkan satu amal yang bukan suruhan kami maka amalan tersebut tertolak." .‫من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد‬ ّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ِ ْ ََ َ ْ َ ً َ َ َ ِ َ ْ َ "Sesiapa mereka-cipta (sesuatu amalan) dalam agama kami ini yang bukan darinya maka ia tertolak." 136 .‫من احدث فى امرنا ما ليس منه فهو رد‬ ّ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َِ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ "Sesiapa mengajak ke jalan kesesatan, dia menanggung dosa yang sama terhadap dosa-dosa orang yang mengikutinya dengan tidak mengurangi sedikitpun dosa itu dari dosa-dosa mereka". 137 ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ِ َ ُ ْ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ ِ ْ ََ َ َ ٍ ََ َ َِ َ َ ْ َ َ ‫ومن دعا الى ضللة كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه لينقص‬ ‫ذلك من آثامهم شيئا‬ ً ْ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ َ َِ Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam bersabda: 134. 135 H/R Bukhari dan Muslim. . Al-Kahfi, 18:110. 136. Berkata Ibn Qudamah rahimahullah dalam ‫ ذم التأويل; رد‬bermakna ‫ مردود‬yang bererti َّ ٌْ ُْ َ tertolak. Lihat: ‫ ذم التأويل‬hlm. 30. 137. H/R Muslim, Abu Daud dan Turmizi. 36 "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali yang dikerjakan dengan hati murni (ikhlas) dan hanya mengharapkan wajahNya (redaNya) Azza wa-Jalla". 138 ‫ان ال ل يقبل من العمل ال ماكان له خالصا وابتغي به وجهه عز‬ ّ َ ُ ُ ْ َ ِ ِ َ ِ ُْ َ ً ِ َ ُ َ َ َ َ ّ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ُ َْ َ َ َ ّ ِ .‫وجل‬ َّ َ Perkara ini dijelaskan oleh Abdul Rahman bin Nasir as-Su'di: "Hanya keikhlasan amalnya kerana Allah dan mencontohi Rasulullah sahaja yang akan diterima. Sesiapa yang kehilangan keduanya (ikhlas dan ittiba') atau salah satu darinya maka amalnya tertolak". 139 Fudhail bin 'Iyad telah menafsirkan ayat di Surah al-Mulk: "Supaya Dia menguji siapa antaramu yang paling baik amalnya". Maka ayat di atas ini ditafsirkan oleh beliau: ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ ‫ليبلوكم ايكم احسن عمل‬ 140 "(Akan diuji) siapakah yang paling ikhlas dan paling betul, sesungguhnya amal jika ikhlas tapi tidak betul ia tidak diterima. Jika sekiranya betul tetapi tidak ikhlas ia tidak diterima. Keikhlasan apabila semata-mata kerana Allah Azza wa-Jalla dan betul apabila di atas (mengikut/mencontohi) sunnah". 141 ، ‫اخلصه واصوبه ، ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل‬ ْ َ ْ ُ ْ َ ً َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ً ِ َ َ َ َ ِ َ َ َ ْ ّ ِ ُ ُ َ ْ ََ ُ ُ َ ْ َ ّ َ ِ َ َ َ ِ ُ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ً ِ َ ْ ُ َ ْ َ َ ً َ َ َ َ َ َِ ‫واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ، والخالص اذا كان ل عز‬ .‫وجل والصواب اذا كان على السنة‬ ِ ّّ ََ َ َ َ ِ ُ َ ّ َ ّ َ َ Penerangan ini dikuatkan dengan penjelasan Ibn 'Ajlan: .‫ل يصلح العمل ال بثلث : التقوى ل ، والنية الحسنة ، والصا َة‬ ِ ‫َ َ ُْ ُ ْ َ َ ُ ِ ّ ِ َ َ ٍ ّ ْ َ ِ َ ّ َ ُ ْ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ ب‬ H/R Abu Daud dan an-Nasaii dengan sanad yang jayyid (bagus) dan sahih Lihat: ) ‫الترغيب‬ 1/24). Al-Mundziri. Lihat: Fathul Qadir (2/275). 139. Lihat: ‫ ببهجة قلوب البرار‬hlm. 10. Syeikh Abdul Rahman bin Nasir as- Su'di. Dan lihat: ‫علم‬ ‫ اصول البدع‬hlm. 60. Ali Hasan. 138. 140 . Al-Mulk,67:2. Lihat: 1/83) ‫ .)مدارج السالكين‬Ibn Qaiyim. Lihat: 8/90) ‫ )حلية الولياء‬Abu Naim alAsbahani. Lihat: ‫ جامع العلوم والحكم‬hlm. 10. Ibn Rejab al-Hambali. 141. 37 "Tidak betul sesuatu amal kecuali dengan tiga perkara: Kerana takwa kepada Allah, niat yang baik dan betul (mengikut sunnah)". 142 Pembuat bid'ah jika ditanyakan mengapa mengerjakan bid’ah? Mereka menjawab: "Apa salahnya, kami berniat baik". Alasan seperti ini terjadi sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in dan terus berlaku dizaman selepas mereka. Contohnya, ia berlaku dizaman Malik bin Anas yang mana Sufyian bin 'Uyainah menceritakan: َ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ‫َ ِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ َ ٍ ََ َ ُ َ ُ ٌ َ َ َ َ ا‬ ‫سمعت مالك بن انس واتاه رجل فقال : يا َبا عبد ال ! من اين‬ ِ َ‫ُ ع‬ ‫احرم ؟ قال من ذي الحليفة من حيث احرم رسول ال صلى ال َليْه‬ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ُ ْ ِ ْ ِ َ َ ُ ِ ْ ُ ‫وسلم . فقال : اني اريد ان احرم من المسجد عند القبر . قال : ل تفعل‬ َ ْ َ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ُ ْ ِ ُ ْ ّ ِ َ َ َ َ َّ َ ٌ َ ْ َ َ ِ َ ّ ِ ِ ِ َ ِ ٍ َ ْ ِ ّ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ ُ ْ ََ َ ْ َ ْ ّ َِ ‫فاني اخش عليكم الفتنة . فقال اي فتنة فى هذه انما هي اميال‬ ٍ َ ْ ِ َ َ ِ َ ْ َ َ َ ّ َ َ َ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ٍ َ ْ ِ ّ ََ َ َ َ ُ ْ ِ َ ‫ازيدها . قال : واي فتنة اعظم من ان ترى انك سبقت الى فضيلة‬ َ ْ ُ ِ َ ُ َ ْ ِ ّ ِ َ ْ َْ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ ْ ِ َ ْ ِّ ِ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ ّ َ ‫قصرعنها رسول ال اني سمعت ال يقول : }فليحذر الذين يخالفون‬ {‫عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم‬ ٌ ْ َِ ٌ َ َ ْ ُ َ ْ ِ ُ ْ َ ٌ َ ْ ِ ْ ُ َ ْ ِ ُ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ َ "Sufyin bin 'Uyainah berkata: Saya mendengar seorang lelaki datang kepada Malik bin Anas lalu berkata: Wahai Abu Abdillah! Dari mana aku berihram? Ia berkata: Dari Zulhulaifah, tempat Rasulullah berihram. Ia berkata: Saya ingin berihram dari masjid di samping kubur (Rasulullah). Ia berkata: Jangan kamu lakukan sebab saya khuatir engkau akan ditimpa fitnah. Ia berkata: Fitnah apakah gerangan? Aku hanya menambah beberapa batu sahaja. Ia berkata: Fitnah manakah yang lebih besar daripada kamu melebihi keutamaan yang ditinggalkan Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman: Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih". 143 Sa'ied bin al-Musaiyib rahimahullah pernah menegur seorang lelaki yang rosak ibadahnya walaupun berniat baik: “Dari Sa’ied bin al-Musaiyib: Sesungguhnya beliau telah melihat seorang lelaki bersolat selepas terbit matahari lebih dari dua rakaat, dipanjangkannya rukuk dan sujud, maka ditegah (oleh Sa’ied), maka 142. 143. ‫عن سعيد بن المسيب انه راىرجل يصلي بعدطلوع الفجرا كثرمن‬ ْ ِ َ َ ْ َِ ْ َ ْ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ّ َ ُ ً ُ َ ََ ُ ّ َ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ !‫ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه ، فقال : يا ابا محمد‬ ّ َ ُ ََ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ ُ ّ َ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ ِ ُ َْ ُ ِ ْ ََ ْ َ .‫يعذبني ال على الصلة ؟ قال : ل ، ولكن يعذبك على خلف السنة‬ ِ ّ ّ ِ َ ِ ََ َ ُ ّ َ ُ ْ ِ ََ َ َ َ ِ َ ّ ََ ُ َ ِ ُ ّ َ ُ Lihat: ‫ جامع العلوم والحكم‬hlm. 10. Ibn Rejab al-Hambali. H/R al-Baihaqi dalam 236 ‫ .المدخل‬Al-Bahgdadi dalam 1/148 ‫ .الفقيه والمتفقه‬Lihat: ‫الحلية‬ 6/326 Abu Na'im. 38 beliau berkata: Wahai Aba Muhammad! Adakah akan diazab seseorang yang soleh kerana Allah. Beliau berkata: Tidak! Tetapi engkau diazab kerana menyalahi sunnah". 144 Di dalam kitab "As-Sunan" terdapat kisah tentang kelompok yang berniat baik, tetapi dianggap bid'ah oleh Ibn Masoud: "Ibn Mas'oud radiallahu ‘anhu ketika melihat di masjid sekelompok manusia berkumpul sambil membaca takbir, tahlil dan tasbih dengan cara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka Ibn Mas'oud membantah dan berkata: Hitunglah keburukanmu, aku menjamin ia tidak akan hilang sedikitpun. Celaka kamu wahai umat Muhammad! Betapa cepatnya binasanya kamu. Mereka para sahabat kamu banyak sekali jumlahnya, ini baju baginda belum usang dan bejanabejananya belum pecah. Demi Zat yang diriku di tanganNya, apakah kamu mengikuti agama yang lebih baik dari agama Muhammad, atau kamu orang-orang yang membuka pintu kesesatan (bid'ah)? Mereka berkata: Wahai Abu Abdurrahman! Kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Beliau berkata: Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi mereka tidak memperolehinya". 145 Abdullah bin 'Umar radiallahu anhu berkata: "Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya baik". .‫كل بدعة ضللة وان رآها الناس حسنة‬ ً َ َ َ ُ ّ َ َ ْ َِ ٌ َ َ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ 146 Antara kesalahan pelaku bid'ah, mereka beramal berdasarkan akal atau hawa nafsunya tanpa ada hujjah. Perbuatan seperti ini telah ditegah oleh Ali radiallahu ‘anhu: "Seandainya agama ini menggunakan rakyu (pendapat) semata, nescaya bahagian bawah khuf lebih baik disapu dari bahagian atasnya. Dan ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ َْ َ ّ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ِ ْ ّ ِ ُ ْ ّ َ َ ْ َ ‫لوكان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعله ، وقد‬ .‫رايت رسول ال صلى ال عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه‬ ِ ْ ّ ُ ِ ِ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ّ َ ِ َ ْ ُ َ ُ ْ ََ 144. 145. H/R Turmizi (2738). Al-Hakim (4/266-265) dengan sanad yang hasan. Lihat: H/R Ad-Darimi (1/68-69) dalam "As-Sunan". dan sanadnya sahih. sebagaimana yang dijelaskan oleh Syeikh al-Albani dalam kitabnya ‫ احكام المباني‬hlm. 55-18. Tahqiq Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid. 146. Al-Lalakaii (126). Ibn Battah (205). Baihaqi dalam 191) ‫ .)المدخل الى السنن‬Menurut alAlbani sanadnya sahih. Lihat: ‫علم اصول البدع‬hlm. 92. 39 sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam menyapu bahagian atas khufnya". 147 Imam Syafie mengharamkan amal yang hanya beralasan baik, tetapi berdasarkan akal atau hawa nafsu tanpa didasari oleh al-Quran, as-Sunnah Rasulullah atau athar sahabat. Imam Syafie berkata: "Sesungguhnya al-istihsan adalah talazzuz (menuruti hawa nafsu)". ٌ ّ ََ ُ َ ْ ِ ْ ِ ْ َ ّ ِ ‫انما الستحسان تلذذ‬ 148 Asy-Syaukani membantah bid'ah yang berhujjahkan akalnya: "Setiap yang diada-adakan setelah turunnya ayat: (Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu), maka ia adalah berlebih-lebihan, tambahan dan bid'ah". 149 ٌ َ َ ِ َ ٌ َْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ِ ْ ُ َ ّ ُ ‫كل ما احدث بعد نزول )اليوم اكملت لكم دينكم( فهو فضلة وزيادة‬ ٌ َ ْ َِ ‫وبدعة‬ Berkata Nasruddin al-Albani rahimahullah: "Seterusnya telah diketahui bahawa bid'ah bukanlah bahyanya pada satu nisbah sahaja, tetapi ia mengikut beberapa darajat: Sebahagiannya membawa kepada kesyirikan, kekufuran dan selain dari itu". 150 ‫ثم ليعلم ان هذه البدع ليست خطورتها فىنسبة واحدة بل هي على‬ ََ َ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ ْ ِ ِ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ ِ َ ّ َ َْ ُ َ ّ ُ .‫درجات : بعضها شرك وكفر صريح وبعضها دون ذلك‬ َ َِ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ٌ ْ ِ َ ٌ ْ ُ َ ٌ ْ ِ َ ُ ْ َ ٍ َ َ َ SIKAP AHLI SUNNAH TERHADAP BID'AH Sikap Ahli Sunnah terhadap bid'ah amatlah keras dan tegas. Tidak berkompromi dalam bid'ah. Gambaran ini terkandung dalam firman Allah: 147. H/R Abu Daud (162). Al-Baihiqi (1/292). Ad-Daruqutni (1/75) Ad-Darimi (1/181). AlBhagawi (239). Ahmad (947) dan (970). Dinyatakan Sahih oleh al-Hafiz Ibn Hajar dalam ‫التلخيص‬ 1/60) ‫.)الحبير‬ 148. Lihat: Ar-Risalah. Hlm. 507. As-Syafie. 149. Lihat: 18/509 ) ‫ )سير اعلم النبلء‬Az-Zahabi. 150. Lihat: ‫ علم اصول البدع‬hlm. 32. Ali Hasan bin Ali bin Abdul Hamid 40 "Dan apabila melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, hendaklah tinggalkan mereka sehingga membincangkan perbincangan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa, janganlan kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah kamu teringat". 151 152 ‫واذا رايت الذين يخوضون فى ءاياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ّ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ِ ّ َ ْ ََ َ ِ َ ِ ‫فى حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلتقعد بعدالذكرى مع القو‬ ‫ِ َ ِ ْ ٍ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ ِ َ ّ َ ّ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ّ ْ َ َ َ ْ َ ْم‬ َ ِْ ِ ّ ‫الظالمين‬ Secara usul "Ibrah (pelajaran) diambil dari keumuman lafaz". Ayat ini adalah umum, mencakupi perbuatan Ahlul Bida' sebagaimana penjelasan Muhammad bin Sirin: "Ayat ini berkaitan ahli bid'ah kerana mereka adalah manusia yang paling cepat keluar dari agamanya. Ayat ini memerintahkan agar meninggalkan Ahlul Bida'. Kalimah (‫ )فاعرض‬bukan sahaja bermaksud: "Tinggalkanlah", juga bermaksud: "Bantahlah" perbuatan bid'ah. Ibnu 'Aun dan Imam al-Barbahari berkata: 153 "Sesiapa yang duduk di majlis ahli bid'ah lebih besar permusuhannya kepada kami dari ahli bid'ah itu sendiri". 154 .‫من يجالس اهل البدع اشد علينا من اهل البدع‬ ِ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ ََ ّ َ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ ُ ِ َ ُ ْ َ "Dan apabila engkau melihat seseorang itu duduk semajlis dengan ahli ahwa (ahli bid'ah) maka peringatkanlah dia dan berilah dia tahu. Jika dia tetap duduk semajlis dengan mereka padahal dia telah diberitahu, maka berwaspadalah terhadapnya kerana sesungguhnya dia adalah ahlu ahwa (ahli bid'ah)". 155 ْ ِ َ ُ ْ ّ َ َ ُ ْ ّ َ َ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ٍ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ّ َ ْ ََ َ ِ ِ ‫واذا رايت الرجل جالس مع رجل من اهل اْلهواء فحذره وعرفه فان‬ .‫جلس معه بعد ما علم فاتقه فانه صاحب هوى‬ َ َ ُ ِ َ ُ ّ َِ ِ ِ ّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ََ KONTROVERSI UCAPAN 'UMAR RADHIALLAHU 'ANHU ‫نعمت البدعة هذه . رواه البخاري‬ ِ ِ َ ِ َ ْ ِْ ِ َ ْ ِ "Alangkah nikmatnya (baiknya) bid'ah ini". 151 156 . Al-An’am, 6:68. Lihat: ‫ .هجر المبتدع‬Hlm. 21. Bakr bin Abdullah Abu Zaid. 153. Lihat: ‫ .البانة الكبرى‬Jld. 2. Hlm. 431. 154. Dikeluarkan oleh Ibn Battah. Lihat: ‫ .البانة الكبرى‬No. 486. 155. Lihat: ‫ .شرح السنة‬Hlm. 144. Imam al-Barbahari. 156 . H/R Bukhari. 152. 41 Bid'ah yang diucapan 'Umar berkaitan dengan tarawikh. Ia bid'ah lughawiyah (‫ .)لغوية‬Kerana bid'ah menurut bahasa adalah perbuatan yang ٌ ِّ َ ُ tidak ada contoh sebelumnya. Tarawikh ada contohnya, dikerjakan oleh Nabi secara berjamaah, maka perbuatan 'Umar menghidupkan setelah lama ditinggalkan ia dikatakan bid’ah secara bahasa. "Dari 'Irbadh bin Sariah berkata: Setelah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersembahyang subuh bersama kami, lantas menghadap kami, maka terus memberi peringatan dengan peringatan yang sungguhsungguh sehingga menitiskan air mata dan terasa di hati. Kami berkata: Wahai Rasulullah! Seolah-olah ini peringatan selamat tinggal, maka wasiatlah kepada kami. Baginda bersabda: Aku berwasiat kepada kamu, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kamu dengar dan taat walau terhadap hamba Habsyi. Sesungguhnya sesiapa yang hidup selepasku akan melihat perbalahan yang banyak, maka kembalilah kepada sunnahku dan sunnah para Khulafa ar-Rasyidin selepas ku, berpegang teguhlah dengannya, gigitlah dengan gigi geraham, berjaga-jagalah dengan halhal baru sesungguhnya setiap ciptaan yang baru itu adalah bid'ah". 157 ِ ََ ُ ‫عن عرباض بن سـارية قال : صـلى لنا رسـول ال صـلى ال عليْه‬ ّ َ ِ ُ ْ ُ َ ََ ّ َ َ َ َ َِ َ ِ ْ ِ َْ ِ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ً َ ْ ِ َ ً َ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ّ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ ‫وسلم الفجر ثم اقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرقت لها العين‬ ً َ ِ ْ َ ِ ِ َ ّ ََ ِ َ ْ ُ َ َ ‫ووجلت منها القلوب قلنا او قالوا : يارسول ال كان هذه موعظة‬ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ُُ ْ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ ‫مودع اوصنا قال : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين‬ َ ْ ّ ِ ْ َ ْ َ ْ ِ ِ ّ ِ َ َُ ْ ِ ّ ُ َ ْ ِ ّ ُ ِ ْ ُ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ ِ ُ ْ ِ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ّ َِ ِ ِ َ ّ ِ َ ْ َ َ ّ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ ‫من بعدي تمسكوا بها وعضواعليها بالنواجذ واياكم ومحدثات المـوْر‬ .‫فان كل محدثـة بدعة‬ َ ْ ِ ٍ َ َ ْ ُ ّ ُ ّ َِ Nabi Muhammad memerintahkan agar umat Islam berpegang teguh dengan sunnah baginda dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin walaupun baginda telah wafat. Telah disepakati bahawa 'Umar salah seorang dari Khulafa arRasyidin. Oleh itu, menurut hadis sahih apa yang dilakukan oleh 'Umar tentang tarawikh dianggap kata-kata sunnah, tidak boleh dikatakan bukan bid’ah hasanah walaupun ramai yang mengatakan. Dan tidak dihalalkan menerima kata-kata yang bertentangan dengan al-Quran dan hadis sahih Imam Syafie telah berfatwa: ُ َّ ِ ِ ْ ُ َ َ ّ ُ ُ َ َ َ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ َ ْ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ‫اجمع المسلمون على ان من استبان له سنة رسول ال صلىال‬ .‫عليه وسلم لم يحل له ان يدعها لقول احد‬ ٍ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ّ ِ َ ْ َ َ َّ َ ِ ْ ََ 157. H/R Turmizi (2600) Kitab al-Ilm. Berkata Turmizi: "Hadis ini hasan dan sahih". Hadis ini mempunyai beberapa jalur dan jamaah yang mengeluarkan hadis ini boleh dilihat dalam ‫التمام‬ 17184) ‫ )لتخريج احاديث المسند المام‬Ali bin Hasan bin Ali bin Abdu Hamid. 42 "Telah disepakati oleh (ulama) muslimin bahawa sesiapa yang telah mendapat penjelasan tentang sunnah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam maka tidak dihalalkan baginya meninggalkan sunnah tersebut lantaran kata-kata seseorang." 158 'Umar bin Abdul Aziz radiallahu 'anhu berkata: .‫لراي لحدمع سنة سنهارسول ال صلىال عليه وسلم‬ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ ّ َ ٍ ّ ُ َ َ ٍ َ َ َ ْ َ َ "Tidak diterima pendapat dari seseorang setelah adanya sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam." 159 Ibn Abbas memberi peringatan tegas kepada orang yang mengambil kata-kata sahabat dan menolak hadis: “Berkata Ibn Abbas kepada seorang lelaki yang bertanya kepadanya tentang suatu masalah. Dijawabnya dengan sebuah hadis. Maka menyangkal lelaki itu terhadap jawapan Ibn Abbas dengan berkata: (Tetapi) telah berkata Abu Bakar dan 'Umar. Ibn Abbas kemudian berkata: Ditakuti akan diturunkan ke atas kamu hujan batu dari langit, aku menegaskan: Telah bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam tetapi kamu beralasan berkata Abu Bakar dan Umar?" 160 : ‫قال ابن عباس لرجل ساله عن مسالة فاجاب فيها بحديث فقال له‬ ُ َ َ َ َ ٍ ْ ِ َ ِ َ ْ ِ َ َ ََ ٍ ََْ َ ْ َ ُ َََ ٍ ُ َ ِ ٍ ّ َ ُ ْ َ َ ‫َ َ َ ُ ْ َ َ ٍ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ّ ٍ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ َ ّ َ َ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ً ِن‬ َ ‫قال ابو بكروعمر فقال ابن عباس : يوشك ان تنزل عليكم حجارة م‬ ٍ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُْ ُ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫السماء اقول قال رسول ال صلى ال عليه وسلم وتقولون ابو بكر‬ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ ِ َ ّ .‫وعمر؟‬ َُ َ Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah pula berkata: .‫من ردحديث النبي صلىال عليه وسلم فهوعلىشفا هلكة‬ ٍ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ّ ِ ّ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ َ "Sesiapa menolak suatu hadis Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam maka dia berada di pinggir jurang kehancuran (kebinasaan)." 161 'Umar menggunakan perkataan bid'ah hanyalah menurut bahasa bukan syara. Penafian ini dikuatkan dengan kata-kata beliau: 158. 159. Lihat: Lihat: 160. Lihat: 161. Lihat: ‫اعلم الموقعين ، لبن قيم الجوزية‬ ‫اعلم الموقعين ، لبن قيم الجوزية‬ ‫ رفع الملم عن الئمة العلم‬hlm. ‫ طبقات الحنابلة‬jld. 2. Hlm. 15. jld. 2. Hlm. 282. jld. 2. Hlm. 282. 27. Ibn Taimiyah. Lihat: ‫ البانة‬jld. 1. Hlm. 260. 43 "Setiap bid'ah itu sesat, walaupun manusia berpendapat bid'ah itu adalah hasanah (baik)". 162 ‫كل بدعة ضللة وان رآها الناس حسنة‬ َ َ َ ُ ّ َ َ ْ َِ ٌ َ َ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ Dengan penjelasan ini, ucapan 'Umar: "Alangkah baiknya bid'ah ini" tidak boleh diertikan bid'ah hasanah. Imam Syafie telah melarang pengistilahan bid’ah hasanah dalam agama, beliau menegaskan: .(‫من استحسن فقد شرع ، )ومن شرع فقد كفر‬ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ ِ ْ َ "Sesiapa mencipta istihsan (perkara yang disangka baik), dia telah mencipta syara dan sesiapa mencipta syara dia telah kafir". 163 Menganggap bid'ah itu baik, lazimnya seolah-olah tidak bermakna firman Allah: "Hari ini Aku telah sempurnakan agamu kamu". Kenyataannya pembuat bid'ah menyembunyikan apa yang tersirat di hatinya yang membisikkan: 164 "Bahawa syariat tidak sempurna, masih ada sesuatu yang wajib ditambah sesungguhnya mereka telah sesat dari jalan yang lurus". 165 Menurut Imam Syafie, istihsan adalah keseronokan. Beliau berkata: "Sesungguhnya istihsan ialah suatu yang menyeronokkan" ‫ ,)رأي‬sangkaan atau pendapat yang disangka baik. Firman Allah: ٌ ّ ََ ُ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ ِ ‫انما الستحسان تلذذ‬ 166 Al-Quran mengharamkan beribadah yang hanya berpandukan akal ( "Dan mereka menyangka bahawa mereka telah melaksanakan perbuatanperbuatan (ibadah yang mereka cipta mengikut cara mereka sendiri) itu adalah baik". 167 ‫وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا‬ ً ْ ُ َ ْ ُِ ْ ُ ْ ُ َّ َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ 162. Diriwayatkan oleh Al-Lalikaii (162). Ibn Battah (205). Baihaqi dalam ) ‫المدخل الى السنن‬ 191). Ibn Nasr dalam "As-Sunnah" (80). Dengan sanad yang sahih. 163. Lihat: ‫ حاشية جمع الجوامع‬Jld. 2, hlm. 295. 164. Lihat: ‫ العتصام‬jld. 1 hlm. 111. Dan ayat Al-Maidah. 5:3. 165. Lihat: ‫ علم اصول البدع‬hlm. 20. Ali bin Hasan bin Abdul Hamid. 166. Lihat: ‫ الرسالة‬hlm. 507. 167 . Al-Kahfi, 18:104. 44 "Dan mereka membuat bid'ah (dengan mengada-adakan) rahbaniyah padahal Kami tidak pernah mewajibkannya kepada mereka tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakan (bid'ah) untuk mencari keredaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan ramai di antara mereka orang-orang fasik". 168 169 ِ ِ َ ْ ِ َ َ ِ ْ ّ ِ ْ ِ ْ ََ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ّ ِ َ ْ َ َ ‫ورهبانية ابتدعوهاماكتبناها عليهم ال بتغآء رضوان ال‬ ْ ‫َ َ َ َ ْ َ َ ّ ِ َ َ ِ َ َ َ َ ْ َ ّ ِ ْ َ َ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ِ ٌ م ْه‬ ‫فمارعوهاحق رعايتها فاتينا الذين آمنوا منهم اجرهم وكثيْر ِن ُم‬ .‫فاسقون‬ َ ْ ُِ َ Dalil di atas menunjukkan penyebab kerosakan akidah dan amalibadah ialah mendahulukan akal, hawa nafsu dan beralasan: "Berniat baik". Kejadian serupa ini berlaku dizaman Nabi Muhammad: "Datang beberapa pengunjung ke rumah isteri-isteri Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam menanyakan ibadah Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam. Apabila diceritakan, maka mereka saling mempersoalkan (ibadah mereka yang sedikit) dan mereka berkata sesama sendiri: Alangkah berbezanya kita dengan Nabi sedangkan baginda diampunkan dosanya yang lalu dan yang kemudian. Salah seorang berkata: Saya akan bersembahyang malam selama-lamanya. Berkata yang lain: Saya akan berpuasa tanpa berbuka. Berkata yang lain: Saya akan menjauhi perempuan, saya tidak akan berkahwin selama-lamanya. Maka Rasulullah tiba dan terus bersabda: Adakah kamu yang mengatakan begitu dan begini? Demi Allah sesungguhnya akulah yang paling takut dan paling takwa kepada Allah, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sembahyang dan aku tidur 168. ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ ِ ْ ِ َ ُ َّ ّ ِ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ُ َ ِ ٌ ْ َ َ َ ‫جاء رهط الىبيوت ازواج النبي صلىال عليه وسلم يسالون عن‬ ‫عبادة النبي فلما اخبروا كانهم تقالوها فقالوا :واين نحن من النبي‬ ّ ِ ّ َ ِ ُ ْ َ َ ْ ََ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ّ َ َ ْ ُ ِ ْ ُ ّ َ َ ّ ِ ّ ِ َ َ ِ ‫صلى ال عليه وسلم وقد غفر ال له ما تقدم من ذنبه وما تاخرقال‬ َ َ َ ّ ََ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ِ ْ ََ ُ َّ َ ‫احدهم : اما انا فانى اصلى الليل ابدا وقال اخر : اناأصوم الدهرو‬ ‫َ َ ُ ُ ْ َ ّ َ َ َ ِ ّ ْ ُ َّ ّ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ّ ْ َ َل‬ ‫ُ ْ ِ ُ َ َ َ َ َ ُ ََ َ َْ ِ ُ ّ َ َ َ َ ََ َ ّ ُ ََ ً َ َ َ َ ُ ْ ُ ل‬ ِ ‫افطر وقال اخر : انا اعتزل النساء فل اتزوج ابدا . فجاء رسول ا‬ ْ ّ َ ِ َ ّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ّ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ ََ ُ ‫صلى ال عليه وسلم فقال : انتم الذين قلتم كذاوكذا ؟ اماوال انى‬ َّ ُ ّ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ّ َ َُ ُ ِ ْ َُ ُ ْ ُ َ ْ ّ ِ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِ ْ ُ َ ْ َ ‫لخشاكم ل واتقاكم له ولكنى اصوم وافطر واصلى وارقد واتزوج‬ .‫النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى‬ ْ ّ ِ َ ْ ََ ْ ِ ّ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ّ Yang dimaksud dengan "Rahbaniyah" ialah tidak beristeri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara. Lihat: AL-QURAN DAN TERJEMAHANNYA. Kementerian Wakaf Kerajaan Saudi Arabia. Hlm. 905. No. 1461. 169 . Al-Hadid, 57:27. 45 dan aku berkahwin. Oleh itu sesiapa yang tidak mengikut sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku". 170 Amal yang tidak menyalahi al-Quran dan al-Hadis, tidak akan sesat pengamalnya, tetapi yang menyalahinya telah diberi peringatan: "Maka awaslah mereka yang menyalahi perintahnya, mereka akan ditimpakan fitnah atau ditimpa oleh siksa yang pedih". 171 ٌ َ َ ْ ُ ُْ ِ ُْ َ ٌ َْ ِ ْ ُ َْ ِ ُ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ِ َ ُ َ ْ ِ ّ ِ َ ْ ََْ ‫فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة اويصببهم عذاب‬ .‫اليم‬ ٌ ْ َِ Imam Ahmad bin Hambal berkata tentang fitnah pada ayat di atas: "Tahukah anda apakah yang dinamakan dengan fitnah? Yang dimaksudkan dengan fitnah ialah syirik. Ia boleh terjadi pada seseorang yang hanya apabila ia menolak sebahagian sabda Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam. Maka akan terjadi di hatinya suatu kesesatan yang akhirnya ia akan binasa." 172 Imam Syafie pernah menegaskan tentang bid'ah bahawa: "Mengada-adakan dalam perkara agama dua cara, satu darinya menokok-nambah Kitab atau sunnah atau ijmak atau athar, maka inilah dia bid'ah yang sesat". 173 ْ َ ً ُّ ْ َ ً َِ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ِ َْ َ ِ ْ ُ ُ ْ َ ِ ُ ََ ْ ُ َْ ‫المحدثات من المور ضـربان : احدهما مااحدث كتاب او سنة او‬ .‫اجماعا او اثرا فهذه البدعة الضللة‬ ُ ََ ّ ُ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ ْ َ ً َ ْ ِ Melakukan bid'ah dianggap mendurhakai Allah, Rasul-Nya dan maksiat yang keji. Firman Allah: “Tidak sepatutnya lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu urusan, mereka memilih urusan mereka ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ً ْ َ ُ ُْ ُ َ َ ُ ‫وماكان لمؤمن ولمؤمنة اذا قضى ال ورسـوله امر ان يكون لهم‬ َ َ َ ِ ٍ َِ ْ ُ َ َ ٍ ِ ْ ُ ِ َ َ َ َ .‫الخيرة من امرهم ومن يعص ال ورسـوله فقد ضل ضلل مبينا‬ ً ْ ِ ُ ً َ َ ّ َ ْ َ َ ُ َْ ُ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ َ ِ ْ 170. 171 Bukhari 4675 an-Nikah. Muslim 2487 an-Nikah. Nasaii 3167 an-Nikah. Ahmad 13045. . An-Nur, 24:62. 172. Kesempurnaan Syarak & Bahaya Bid'ah. Hlm. 23. Muhammad Bin Saleh al- 'Utsaimin. Terjemahan Rasul bin Dahri. Johor Bahru, Malaysia. 173. Lihat: ‫ .البينات السلفية ان اقوال الصحابة حجة شرعية‬Hlm. 21. Ahmad Sallam. 46 sendiri. Dan sesiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah sesat (dalam) kesesatan yang nyata”. 174 Dianggap ibadah hanya apa yang disuruh dan dihalalkan oleh Allah serta dicontohkan oleh Rasul-Nya. Firman Allah: "Apa sahaja yang didatangkan oleh Rasul hendaklah kamu ambil dia, dan apa yang dilarangnya hendaklah kamu tinggalkan". 175 .‫ومآء اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا‬ ْ ُ َْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ ُ ّ ُ ُ َ َ َ َ "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan al-Quran dan as-Sunnah) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (jahil)". 176 َ ْ ِ ّ َ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ َ َ ْ ِ ّ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ٍ َ ْ ِ َ ََ َ َ ْ َ َ ّ ُ ‫ثم جعلناك على شريعة من المر فاتبعها ول تتبع اهوآء الذين‬ َ ْ ُ َْ َ َ ‫ليعلمون‬ Tujuan Nabi dan Rasul untuk ditaati sebagaimana firman Allah: "Dan tidak Kami utus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah". 177 ِ ِ ْ ِِ َ َ ُ ِ ّ ِ ٍ ْ ُ ّ ْ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ ‫ومآارسلنا من رسول ال ليطاع باذن ال‬ Bid’ah diharamkan oleh para rasul, melakukan bid’ah bererti tidak mentaati Rasulullah. Ibn Mas'oud telah menasihatkan: "Hendaklah kamu menurut dan janganlah melakukan bid'ah, maka jika kamu tinggalkan sunnah Nabi kamu pasti kamu akan sesat". 178 .‫اتبعوا ول تبتدعوا فلو تركتم سنة نبيكم لضللتم‬ ْ ُ ْ ََ َ ْ ُ ّ ِ َ َ ّ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ َ َ ْ ُ ِ ّ ِ "Hendaklah kamu mengikuti dan janganlah kamu membuat bid'ah. Sudah cukup bagi kamu, maka setiap yang bid'ah itu sesat". 179 .‫قال ابن مسعود : اتبعوا ول تبتدعوا فقدْ كفيتم وكل بدعة ضللة‬ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ َ ْ ُ ْ ِ ُ َ َ ْ ُ ِ َ ْ َ َ َ ْ ُ ِ ّ ِ ٍ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ 174 175 . Al-Ahzab, 33:36. . Al-Hasyr 59:7. 176 . Al-Jasiyah 45:18. 177 . An-Nisa’ 4:64. 178. LihaT: ‫ .اعلم الموقعين‬Ibn Qaiyim 179. Menurut Syeikh Ali Hasan al-Atsari, hadis ini adalah hasan. 47 "Dari Abdullah bin 'Amr: Bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Setiap amal itu ada masa giatnya, setelah itu ada rehatnya. Maka sesiapa yang rehatnya kepada sunnahku dia mendapat petunjuk dan sesiapa yang rehatnya kepada selain itu dia telah binasa." 180 ٍ ّ ‫َ ْ َ ْ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ِ ِ ُ ّ َ َ ٍ ّ ٌ َِ ُ ّ ش‬ ‫عن عبدال بن عمروقال: قال رسـول ال: لكل عمل شرة ولكل َرة‬ ِ ْ َ َِ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ِ ّ ُ َِ ُ َ ْ ِ ْ َ َ ْ َ َ ٌ َ ْ ‫فترة فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته الىغير‬ ‫ذلك هلك‬ ََ َ َِ Terselamatnya amal agar tidak dibatalkan hayalah melalui ketaatan. Bid’ah adalah pembatal amal. Firman-Nya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan janganlah kamu rosakkan amalan kamu". 181 .‫يا ايها الذين آمنوا اطيعوا ال واطيعوا الرسول ول تبطلوا اعمالكم‬ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُِ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ّ ْ ُ ْ ِ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ ُ َ َ ْ ِ ّ َ ّ َ َ .‫ومآءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا‬ ْ ُ َْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ ُ ّ ُ ُ َ َ َ َ .‫لقد كان لكم فى رسول ال اسوة حسنة‬ ٌ ََ َ ٌ َ ْ ُ ِ ِ ْ ُ َ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ "Apa saja yang didatangkan oleh Rasul kepada kamu hendaklah kamu terima dan apa saja yang ditegah hendaklah kamu meninggalkannya". 182 "Sesungguhnya untuk kamu dari Rasulullah sudah ada contoh yang baik". 183 "Contoh yang baik" hanyalah yang bersangkut-paut dengan akidah dan ibadah, bukan persoalan duniawi. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah wajib hukumnya. Tanda cinta ialah mengikut contoh, bukan mengajar ummah berbuat bid’ah. Firman Allah: "Katakanlah (Ya Muhammad!) : Jika kamu mencintai Allah maka ikutilah (taatilah) aku nescaya Allah akan mencintai kamu". 184 ُ ْ ُ ْ ِْ ُ ْ ِْ ُ ِّ َ َ َ ْ ِّ ُ ْ ُْ ُ ْ ِ ْ ُ ‫قل ان كنتم تحبون ال فاتبعوني يحببكم ال‬ ِ ْ َِ َ ْ َ ْ ََِّ َ ُ ْ ُ َ َ ََّ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ ُ ّ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ‫ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل‬ .‫المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآ َ ت مصيرا‬ ً ْ ِ َ ْ ‫ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ ُ َّ ِ َ َ َّ َ ُ ْ ِ ِ َ َ ّ َ َ َ ء‬ 180. 181 . 182 . 183 . 184 . H/R Ahmad dan Ibn Habban di dalam sahihnya. Muhammad, 47:33. Al-Hasyr 59:7. Al-Ahzab 33:21. Ali Imran 3:31. 48 "Dan barangsiapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia berleluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali". 185 Umat jangan dibohongi dengan bid’ah dengan diatas namakan sunnah, kerana Rasulullah bersabda: "Sesiapa yang dusta (pembohong) atas (nama)ku, maka hendaklah dia bersiap sedia menerima tempat duduknya dari api neraka." 186 .‫من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار‬ ِ ّ ّ ِ ُ ُ َ ْ َ ْ ّ َ َ َ ْ ّ ً ّ َ َ ُ ّ ََ َ َ َ ْ َ "Sesiapa berkata atas (nama) ku apa yang tidak aku katakan, maka hendaklah dia bersiap sedia menerima tempatnya dari api neraka." .‫من يقل علي مالم اقل فليتبوا مقعده من النار‬ ِ ّ َ ِ ُ َ َ ْ َ ْ ّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ّ ََ ْ ُ َ ْ َ 187 "Pada akhir zaman akan datang kepada umatku manusia-manusia yang meriwayatkan (mencipta) hadis yang tidak pernah kamu dengar dan tidak pula nenek moyang kamu. Maka peliharalah dirimu dan jauhilah mereka." 188 ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ِ ْ ُ َ ْ ُ ‫َ َ ُ ْ ُ ِ ِ ِ ّ َ ِ َ ٌ ِ ْ ُ ّ ِ ْ ُ َد‬ ‫سيكون فى آخر الزمان ناس من امتي يح ّثونكم بما لم تسمعوا انتم‬ .‫ول اباؤكم فايكم واياهم‬ ْ ُ ّ َِ ْ ُ ّ ِ ِ ْ ُ ُ َ َ َ َ "Cukuplah kebohongan seseorang apabila dia mengambil hadis dari setiap yang didengar." 189 .‫كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع‬ َ ِ َ َ ّ ُِ َ َّ ُ ْ َ ً َ ِ ْ َ ْ ِ ََ Hal di atas ini telah dikhabarkan oleh Allah dengan firman-Nya: "Tidak sekali-kali! Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang sengaja mereka ucapkan (ada-adakan) semata." 190 .‫كل انها كلمة هو قائلها‬ َ ُِ َ َ ُ ٌ َ َِ َ ّ ِ ّ َ 185 . An-Nisa’ 4:115. H/R Bukhari (104) al-Ilm. Abu Daud (3166) al-Ilm. Ibn Majah (36). Ahmad (1339). Hadis Mutawatir 187. H/R Bukhari (106) al-Ilm. 188. H/R Muslim. 189. H/R Muslim. 190 . Al-Mukminun 23:100. 186. 49 .‫كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون ال كذبا‬ ً ِ َ ّ ِ َ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ ً َ ِ َ ْ َ ُ ُ "Alangkah kejinya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta belaka". 191 Para sahabat, ulama seperti Syafie, Maliki, Hambali, dan para ulama hadis sangat membenci bid’ah dan pelakunya: “Berkata 'Umar Ibn Al-Khattab: "Berjaga-jagalah kamu dari orangorang yang menilai kebenaran dengan pendapatnya (‫ )اصحاب الرأي‬kerana mereka adalah musuh-musuh sunnah". 192 Said bin Jabir radiallahu 'anhu menegaskan: "Sekiranya puteraku bersahabat dengan penyamun yang sunni lebih aku sukai daripada dia bersahabat dengan ahli ibadah yang mencintai bid'ah". Sebahagian pengikut mazhab Imam Syafie, Ahmad dan selain keduanya menghalalkan membunuh orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah. Begitu juga pengikut Imam Malik mengatakan bahawa Imam Malik membolehkan membunuh Qadariyah bukan lantaran murtadnya tetapi lantaran menyebarkan kerosakan (bid'ah) di permukaan bumi". 193 194 ‫لن يصحب ابني فاسقاشاطرا سنيا احب الي من ان يصحب عابدا‬ ً ِ َ َ َ ْ ْ َ ْ ِ ّ َِ ّ َ َ ً ّ ُ ً ِ َ ً ِ َ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ْ .‫مبتدعا‬ ً ِ َْ ُ Al-Hafiz Imam Abu Fahdl al-Hamadani pernah menegaskan: "Ahli Bid'ah dan semua orang-orang yang memalsukan hadis lebih merbahaya daripada orang-orang kafir yang secara terang-terangan memusuhi Islam. Orang-orang kafir bertujuan menghancurkan Islam dari luar sedangkan Ahli Bid'ah merancang untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mereka seperti penghuni suatu kampung yang ingin menghancurkan kampung tersebut, sedangkan orang-orang kafir bagaikan musuh yang sedang menunggu di luar benteng sehingga pintu benteng dibuka oleh Ahli Bid'ah. Jelasnya Ahli Bid'ah amat buruk akibatnya terhadap Islam dibandingkan orang yang menentang secara terang-terangan". 195 191 . Al-Kahfi 18:5. Lihat: ‫ مقدمة فى الهواء والبدع‬Hlm. 61. Nasir bin Abdul Karim al-Aql. 193. Lihat: ‫ .علم اصول البدع‬Hlm. 218. Ali Hasan. 194. Lihat: ‫ .السياسة الشرعية‬Hlm. 123. Ibn Taimiyah. 192. 50 Berkata Ibn Taimiyah rahimahullah: "Ahli Bid'ah lebih keji dari pembuat maksiat yang suka memuaskan hawa nafsunya, begitulah mengikut nilaian sunnah dan ijmak. Kerana dosa maksiat hanya lantaran mereka melakukan sebahagian yang dilarang seperti mencuri, berzina, minum arak atau memakan harta orang lain secara batil. Sedangkan dosa pelaku bid'ah lantaran mengabaikan apa yang diperintahkan di dalam sunnah supaya ditaati secara sunnah dan ijmak kaum mukminin". 196 BID’AH AKIDAH (SYIRIK) Bid’ah akidah menyebabkan sesat dan syirik. Bid’ah akidah amat ditakuti oleh setiap mukmin. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Semua amal akan dibatalkan jika mati dalam kesyirikan: "Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi." 197 .‫ومن يكفر باليمان فقد حبط عمله وهو فى الخرة من الخاسرين‬ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ِ ْ ِ َ ُ َ ُ َُ َ َ ِ َ ْ َ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ َ "Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam keadan kafir maka sekali-kali Allah tidak akan memberi keampunan kepada mereka." 198 ُ َ ِ ْ َ ْ ََ ٌ ّ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ ّ ُ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ّ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ ّ ّ ِ ‫ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل ال ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر ال‬ .‫لهم‬ َُْ "Barangsiapa antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." 199 ‫ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهوكافر َاولئك حبطت اعمالهم فى‬ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ ِ َ ُ‫َ َ ْ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِ ٌ ف‬ .‫الدنيا والخرة واولئك هم فيها خالدون‬ َ ْ ُ ِ َ َ ْ ِ ُ ُ َ ِ َ َُ ِ َ ِ ْ َ َ ْ ّ Lihat: ‫ منهاج اهل السنة والجماعة فى نقد الرجال والكتب والطوائف‬ms 128. Rabi' Hadi alMadkhali. 196. Lihat: ‫ .مجوعة الفتاوى‬Jld. 20. Hlm. 103. Ibn Taimiyah. Lihat: ‫ .علم اصول البدع‬Hlm. 219. Ali Hasan. 197 . Al-Maidah 5:5. 198 . Muhammad 47:34. 199 . Al-Baqarah 2:217. 195. 51 "Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah amalan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan." 200 ‫والذين كذبوابآياتناولقآء الخرة حبطت اعمالهم هل يجزون الماكا ُوا‬ ْ ‫َ ّ ِ ْ َ َ ّ ُ ْ ِ َ ِ َ َِ َ ِ ْ ِ َ ِ َ ِ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ِ ّ َ َ ن‬ َ ْ َُ ْ َ ‫يعملون‬ "Tidaklah pantas orang-orang yang musyrik (melakukan kesyirikan) itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahawa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amalan mereka, mereka akan dikekalkan di neraka." 201 ِ ْ ‫َ َ َ ِ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ّ َ ّ ُ ْ َ َ ِ َ ِ َ ِ ِ ْ َ َ َ َ ْ ُ ِ ِ ْ ِ ْك‬ ‫ماكان للمشركين ان يعمروا مساجد ال شاهدين على انفسهم بال ُفر‬ .‫اولئك حبطت اعمالهم وفى النار هم خالدون‬ َ ْ ُ ِ َ ْ ُ ِ ّ ِ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ ِ َْ ُ "Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada (para nabi) yang sebelummu: Jika kamu mempersekutukan nescaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi" َ ُ َ َ ّ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ ِ ّ َ َِ َ ْ َ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ‫ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك‬ .‫ولتكونن من الخاسرين‬ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ّ َ ْ ُ َ ََ 202 "Seandainya mereka mempersekutukan Allah nescaya lenyaplah dari mereka segala amalan mereka yang telah mereka kerjakan." 203 .‫لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون‬ َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ِ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ "Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya kebaikan seseorang mukmin. Oleh itu dia akan diberi rezeki di dunia dan dibalas di akhirat. Adapun orang kafir maka dia akan diberi makan dengan kebaikankebaikan yang telah ia kerjakan kerana Allah di dunia namun apabila ia kembali ke akhirat maka tidak ada baginya kebaikan yang diberikan." 204 ‫ويجزى بها فى الخرة واما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها ل فى‬ ِ ِ َ ِ َ ِ َ َ ِ َ َ َ ِ ُ َ ْ ُ َ ُ ِ َ ْ ّ ََ ِ َ ِ ْ ِ َ ِ َ ْ ُ َ .‫الدنيا حتى اذا افضى الى الخرة لم يكن له حسنة يجزى بها‬ َ ِ َ ْ ُ ٌ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ِ ِ َ ِ ْ َِ َ ْ َ َ ِ ّ َ َ ْ ّ 200 201 . . 202 . 203 . 204. Al-A’raf 7:147. At-Taubah 9:17. Az-Zumar 39:65. Al-An’am 6:88. H/R Muslim (149). 52 KONTROVERSI UCAPAN IMAM SYAFIE Imam Syafie membahagikan bid'ah kepada yang terpuji (‫)بدعة محمودة‬ dan yang tercela (‫ .)بدعة مذمومة‬Qaul beliau: "Perkara-perkara yang diada-adakan dua jenis: Sesuatu yang yang menyalahi Kitab, sunnah, athar atau ijmak, maka ini adalah bid'ah yang sesat. Dan sesuatu yang diada-adakan dari jenis kebaikan yang tidak bertentangan dengan sunnah maka ia tidak tercela." . 205 206 ‫المحدثات ضربان : ما احدث يخالف كتابا اوسنة اواثرا اواجماعا‬ ً َ ْ ِْ َ ً َ َ ْ َ ً ّ ُ ْ َ ً َ ِ ُ ِ َ ُ َ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ِ ِ َ َ َِ ْ ِ ً ْ َ ُ ِ َ ُ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ِ َ ّ ُ َ ْ ِ ِ ِ َ َ ‫فهذه بدعة الضلل ومااحدث من الخيرليخالف شيئامن ذلك هذه‬ .‫محدثة غير مذمومة‬ ٍ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ٌ ََ ْ ُ Pada qaul Imam Syafie di atas ada beberapa pembahasan: Pertama: Tidak seharusnya diterima perkataan seseorang yang bertentangan dengan sabda Rasulullah siapa pun orangnya. Sabda Nabi adalah hujjah dan perkataan seseorang bukan hujjah. Meninggalkan sabda Nabi adalah perbuatan batil. Abdullah bin Abbas berkata: 207 "Tidak ada pendapat seseorang ia boleh diambil atau ditinggalkan kecuali pendapat Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam." 208 ِ ْ ََ ُ ‫ليـس احد ال ويؤخذ من رايه ويترك ما خـل النبي صلى ال عليه‬ َّ ِ ّ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ ُ َ ّ ِ َ َ َ ْ َ .‫وسلم‬ َ َّ َ Kedua: Seseorang meneliti qaul Syafie tidak meragui bahawa yang dimaksudkan beliau ialah bid'ah di segi bahasa (‫ )لغوى‬bukan syarie (‫:)شرعى‬ "Bahawa bid'ah menurut syara ialah setiap yang bertentangan dengan alKitab dan as-Sunnah." 209 Lihat: ‫ اللمع فى الرد على محسني البدع‬hlm. 36. Lihat: ‫ مناقب الشافعي ، للبيهقي‬Jld. 1. 469. Lihat: ‫ الباعث لبي شامة‬hlm. 94. 206. Lihat: ‫ اللمع فى الرد على محسني البدع‬hlm. 36. Abdul Qayyum bin Muhammad bin Nasir. َُّ ّ Lihat: ‫ حلية الولياء‬jld. 9. Hlm. 113. 207. Lihat: ‫ اللمع فى الرد على محسني البدع‬hlm. 36. 208. Ibid. Hlm. 37. 209. Ibid. Hlm. 37 205. 53 Imam Syafie membataskan bid'ah terpuji hanya yang tidak bertentangan dengan al-Kitab, as-Sunnah dan athar. Sebaliknya bid'ah dalam agama bertentangan dengan firman Allah: "Hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu" dan bertentangan juga dengan hadis sahih: "Sesiapa yang mengada-adakan yang baru dalam urusan kami yang bukan darinya maka ia tertolak (bid'ah)". Berkata Ibn Rejab rahimahullah: 210 "Apa yang dimaksudkan oleh Syafie bahawa bid'ah itu tercela kerana sesuatu yang sama sekali tidak ada asalnya dari syara, inilah bid'ah secara syarie. Adapun bid'ah yang terpuji iaitu setiap yang sesuai dengan sunnah yang ada dasarnya dari sunnah dan ada kaitannya dengannya, tapi hanya secara bahasa bukan secara syarie yang mana ia sesuai dengan sunnah" 211 Imam Syafie mencontoh bid’ah terpuji antaranya pembukuan hadis dan sembahyang tarawikh, walaupun tidak ada contoh sebelumnya tetapi ia ada dasarnya dari syara. Kesimpulannya, setiap bid'ah terpuji tidak melibatkan urusan agama. Bid'ah yang keji ialah yang bertentangan dengan al-Kitab dan as-Sunnah dan tidak ada dalilnya dari syara. Ketiga: Imam Syafie sangat teliti berittiba' kepada sunnah dan sangat benci kepada bid’ah. Beliau pernah bertegas: "Telah diriwayatkan bahawa pernah seseorang bertanya kepada Imam Syafie. Wahai Abu Abdullah! Apa pendapatmu tentang hadis (yang tuan telah riwayatkan)? Imam Syafie gementar dan menggigil lantas berkata: Wahai yang bertanya! Bumi manakah yang akan aku pijak dan langit manakah yang akan aku berlindung apabila aku telah meriwayatkan sesuatu hadis Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam kemudian aku tidak berkata dengannya? Sewajarnya bagiku mendengar dan melihat" 212 Imam Syafie amat mengetahui tentang hadis: "Setiap bid'ah itu sesat". Maka Imam Syafie tidak akan menentang hadis tersebut dengan membuat bid’ah kerana apa yang dimaksudkan oleh beliau ialah bid'ah di segi bahasa. Imam Syafie menegaskan: 213 .‫اذاوجدتم فىكتابي خلف سنة رسول ال فقولوا بها ودعوا ما قلته‬ ُ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ِ ْ ُْ ُ َ ِ َ ْ ُ َ َ ّ ُ َ َ ِ ِ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ِ 210. Ibid. Hlm. 37. Ibid. Hlm. 38. 212. Lihat: ‫ صفة الصفوة‬jld. 2. hlm. 256. 213. Lihat: ‫ اللمع فى الرد على محسني البدع‬hlm. 39. 211: 54 "Jika kamu dapati setiap apa yang aku katakan bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam maka berkatalah kamu dengan sunnah tersebut dan tinggalkan apa yang aku katakan" 214 "Setiap hadis dari Nabi adalah ikutanku walaupun kamu tidak pernah mendengar dariku". 215 .‫كل حديث عن النبي فهو قولي وان لم تسمعوه مني‬ ْ ّ ِ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ْ ِ ْ َ َ ُ َ ّ ِ ّ ِ َ ٍ ْ ِ َ ّ ُ "Setiap apa yang aku katakan apabila bertentangan dengan hadis Rasulullah yang sahih, maka hadis Rasulullah lebih diutamakan dan janganlah kamu sekalian bertaqlid kepadaku." 216 ُ ْ ‫ِ َ ُ َ ْ ِ ْ ِ ّ َ ِ َ َ ِ ْ ُ َس‬ ‫كل ما قلت فكان عن رسول ال خلف قولي مما يصح فحديث ر ُول‬ ِ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُْ َ ّ ُ .‫ال اولى ول تقلدوني‬ ْ ِ ْ ُ َّ ُ َ َ َ ْ َ ِ "Setiap masalah yang ternyata benar datangnya dari Rasulullah setelah didapati oleh ahli Naql akan kebenarannya, maka jika ia nyata bertentangan dengan kata-kataku, maka aku kembali mengikut hadis tersebut selama hidupku atau sesudah matiku." 217 ‫كل مسالة صح فيها الخبرعن رسول ال عند اهل النقل بخلف ما‬ ُ ِ َ ِ ِ ِ ْ ّ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ ِ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ َ ٍ ََْ َ ّ ُ .‫قلت فأنا راجع عنها فى حياتي وبعد موتي‬ ْ ِْ َ َ ْ ََ ْ ِ ََ ِ َ ْ َ ٌ ِ َ َ َ ُ ُْ Sebenarnya, pelaku bid'ah beramal tanpa ada dalil dari syara sehingga tercetus fitnah. Golongan bid'ah akan terus wujud sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam: "Tiada seorang Nabi pun diutus Allah pada suatu umat sebelumku kecuali ada dari umatnya penolong dan para sahabat yang mengambil sunnahnya yang meneladani perintahnya. Kemudian mereka diganti dengan generasi pengganti yang pandai bercakap tetapi tidak berbuat dan berbuat dengan apa yang tidak diperintahkan. Barangsiapa berjihad dengan tangannya ia Ibid. Hlm. 40. Lihat: ‫ سير اعلم النبلء‬jld. 10. hlm. 34. Ibid. 216. Lihat: ‫ اللمع فى الرد على محسني البدع‬hlm. 40. 217. Ibid. 214. 215. ٌ َ ْ ََ َ ْ ّ ِ َ َ ِ ِ ّ ُ ْ ِ ُ َ ّ ِ ْ ِ ْ َ ٍ ّ ُ ِ ُ ُ َ َ َ ّ ِ َ ْ ِ َ ‫ما من نبي بعثه ال فى امة قبلي ال له من امته حواريون واصحاب‬ ، ‫ياخذون بسنته ، ويقتدون بامره ، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف‬ ٌ ْ ُُ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُْ َ َ ّ ِ ّ ُ ِ ِ ْ َ ِ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ُ ِ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َُ ْ َ َ َ ْ َُ ْ َ َ َ َ ْ ُْ ُ َ ‫يقولون مال يفعلون ، ويفعلون مال يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو‬ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َِ َ َ َ َ ْ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ٌ ِ ْ ُ ‫مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهومؤمن ، وليس وراء ذلك من اليمان‬ ٍ َ ْ َ َ َّ ‫حبة خردل‬ 55 orang yang beriman. Barangsiapa memerangi mereka dengan hatinya ia termasuk orang yang beriman. Dan tidaklah ada keimanan walau sebesar biji sawi bagi sesiapa yang meninggalkannya." 218 Syeikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menukil: "Membantah ahli bid'ah adalah jihad sehingga Yahaya bin Yahaya berkata: Pembelaan terhadap sunnah lebih baik dari jihad." 219 ِ َ ُ ّ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ ّ َ ٌ َ ُ ِ َ ِ ْ ِ ْ َ ََ ُ ّ َ ‫الراد على اهل البدع مجاهد حتى كان يحيى بن يحيى يقول : الذب عن‬ .‫السنة افضل من الجهاد‬ ِ َ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ َ ِ ّّ KONTROVERSI PERKATAAN AL-IZZ BIN ABDUS SALAM Aktivis bid'ah mempertahankan amalan bid’ahnya kerana beralasan dengan perkataan al-Izz bin Abdus Salam. Beliau membahagikan bid'ah kepada lima bahagian: "Bid'ah itu terbahagi kepada bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah mandub, bid'ah makruh dan bid'ah mubah. Mengenal perkara tersebut dengan mengemukakannya melalui kaedah-kaedah syariah. Jika ia termasuk dalam kaedah yang wajib maka wajiblah hukumnya, jika termasuk dalam kaedah yang haram maka haramlah hukumnya, jika termasuk dalam 218. 219. ٍ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ ْ ِ َ ٍ َ ّ َ ُ ٍ َ ْ ِ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ ْ ِ َِ ٌ َ ِ َ ْ ُ ُ َ ْ ِ ْ َ ‫البدعة منقسمة الى بدعة واجبة ، وبدعة محرمة وبدعة مندوبة‬ َ ‫وبدعة مكروهة وبدعة مباحة ، والطريق فى معرفة ذلك ان نعر‬ ‫َ ِ ْ َ ٍ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ ِ ْ َ ٍ ُ َ َ ٍ َ ّ ِ ْ ُ ِ َ ْ ِ َ ِ َِ َ َ ْ َ ض‬ َ ِ َ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َ ْ ِ ّ ِ ِ َ َ ََ َ ْ ِ ْ ‫البدعة على قواعد الشريعة ، فان دخلت فى قواعد الجاب فهي‬ ‫واجبة وان دخلت فى قواعد التحريم فهى محرمة وان دخلت فى‬ ِ ْ َ َ َ ْ َِ ٌ َ ّ َ ُ َ ِ َ ِ ْ ِ ْ ّ ِ ِ َ َ ِ ْ َ َ َ ْ َِ ٌ َ ِ َ ‫قواعد المندوب فهي مندوبة ، وان دخلت فى قواعد المباح ، فهى‬ ِ َ ِ َ ُ ْ ِ ِ َ َ ِ ْ َ َ َ ْ َِ ٌ َ ْ ُ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ َ َ .‫مباحة‬ ٌ َ َُ H/R Muslim. Lihat: ‫ ,نقد المنطق‬hlm. 12. 56 kaedah yang mandub maka mandublah hukumnya dan jika termasuk dalam kaedah yang mubah maka mubahlah hukumnya." 220 Pendapat al-Izz bin Abdus Salam disebarkan oleh muridnya al-Qarafi melalui kitabnya "al-Furuq". Pembahagian ini ada kalanya secara bahasa dan ada kalanya di segi terminologi syari'i. Menurut asy-Syatibi: (Pembahagian bid’ah kepada lima hukum taklifi) tidak ada dasarnya sama sekali, tertolak di segi syarie atau kaedah-kaedahnya. Sebab jika ada dalil syarie yang menunjukkan wajib, sunnah atau mubahnya melakukan hal tersebut, maka dia bukanlah bid'ah dan pengamalnya termasuk dalam keumuman amal yang diperintahkan atau diberikan pilihan untuk melakukannya. Sedangkan mencantumkan hal-hal tersebut dengan dalil-dalil yang menunjukkan wajib, sunnah atau mubahnya adalah mencampur-adukkan dua hal yang saling menafikan. Kerana yang makruh dan yang haram dapat diterima dari sisi keberadaannya sebagai bid'ah hasanah dan tidak dari sisi syara. Pendapat al-Izz bin Abdus Salam boleh diselesaikan melalui beberapa keterangan: 221 Pertama: Sesungguhnya sabda Rasulullah (Setiap bid’ah sesat) tidak boleh dibantah oleh kata-kata seseorang siapapun orangnya. Sesiapa yang membantah firman atau sabda Nabi Muhammad adalah kafir secara ijmak. 222 Kedua: Berkata As-Syatibi rahimahullah: "Sesungguhnya pembahagian ini adalah perkara baru yang diada-adakan, tidak berlandaskan dalil syarie, sebaliknya pembahagian itu sendiri bertentangan, kerana hakikat bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada padanya dalil syarie atau nas-nas syariah dan kaedah-kaedahnya. Sekiranya terdapat dalil dari syara akan wajibnya atau sunnah atau mubah, nescaya amal tersebut tidak dikategorikan sebagai bid'ah bahkan termasuk dalam keumuman amalan yang diperintahkan atau termasuk hal yang sifatnya Lihat: ‫ قواعد الحكام‬jld. 2 Hlm. 173. Lihat: 192-1/191 ) ‫ .)العتصام‬Asy-Syatibi. 222. Lihat: ‫ .اللمع فى الرد على محسنى البدع‬Hlm. 41. 220. 221. ‫ان هذا التقسيم امر مخترع ل يدل عليه دليل شرعي بل هو فى نفسه‬ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ ْ َ ّ ِ ْ َ ٌ ْ َِ ِ ْ ََ ّ ُ َ َ ٌ َ ْ ُ ٌ ْ َ ِ ْ ِ ْ ّ َ َ ّ ِ ‫متدافع لن من حقيقة البدع ان ليدل عليهادليل شرعي لمن نصوص‬ ِ ْ ُ ُ ْ ِ َ ٌ ِ ْ َ ٌ ْ َِ َ ْ ََ ّ ُ َ َ ْ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ ّ ٌ ِ َ َ ُ ِ ْ ُ ُ ََ ِ ْ ّ َ ِ ّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ِ ْ ّ ‫الشرع ولمن قواعده اذ لوكان هناك مايدل من الشـرع علىوجوب‬ ِ َ ْ ِ ْ ُ ُ ِ ً ِ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ ْ ِ ّ َ َ َ َ ِ َ َ ِْ َ ِ ْ َ ْ َ ‫اوندب اواباحة لماكان ثم بدعة ولكان العمل داخلفىعموم العمال‬ ِ ْ َ َ ْ ََ ً ْ ِ َْ َ ِْ ِ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َّ ُ ْ ِ َ َ ِِ ْ ُ َْ ْ ‫الماموربهااوالمخيرفيها فالجمع بين كون تلك الشياء بدعاوبين كون‬ ِ ْ َ ِ َ ُ ُ َ ْ ِ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ َ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ِ ِ ِّ ‫الدلة تلك علىوجوبهااو ندبها او اباحتها جمع بين متنافيين‬ 57 sebagai pilihan. Mengumpulkan perkara yang sifatnya bid'ah dengan suatu perkara yang ada dalil yang menunjukkan tentang wajib, mandub atau mubahnya bererti mengumpulkan dua hal yang saling bertentangan." 223 Ketiga: Dimaksudkan bid’ah oleh al-Izz bin Abdus Salam adalah bid'ah menurut bahasa sebagaimana difahami dari contoh-contoh yang diberikan iaitu: Mempelajari nahu untuk memahami firman dan sabda, membukukan al-Quran dan al-Hadis, membangun sekolah dan sebagainya. Perbuatan ini tidak boleh dikatakan bid'ah kerana termasuk dalam kaedah: "Apa yang tidak boleh terlaksana kecuali dengan adanya pelengkap, maka pelengkap tersebut adalah wajib hukumnya." 224 .‫ما ل يتم الواجب ال به فهو واجب‬ ٌ ِ َ َ ُ َ ِ ِ ّ ِ ُ ِ َ ْ ّ َِ َ َ Menurut asy-Syatibi: Al-Izz bin Abdus Salam membahagikan bid'ah kepada mubah dan mencontohkannya kenikmatan dunia yang tidak berkaita dengan syara. Namun jika berlebih-lebihan ia dianggap haram dan maksiat. Tetapi bbukanlah semua maksiat itu bid'ah kerana maksiat dan bid'ah adalah berbeza. Beliau terkenal gigih memerangi bid'ah sehingga melarang mengangkat tangan semasa berdoa kecuali pada keadaan di mana Rasulullah mengangkatnya. Menurut beliau: Tidak seorang pun mengusap wajahnya selepas berdoa kecuali orang jahil. Beliau melarang membaca selawat atas Nabi ketika berqunut. Ketika ditanya tentang berjabat tangan setiap selesai solat Subuh dan Asar maka dijawabnya: 225 226 227 228 "Berjabat tangan selepas solat Subuh dan Asar perbuatan bid'ah kecuali bagi orang yang baru datang atau berjabat tangan dengan kumpulan orang-orang yang belum memulakan solat. Berjabat tangan itu disyariatkan untuk orang yang baru datang. Rasulullah setelah solat membaca zikir yang disyariatkan, beristighfar tiga kali kemudian terus meninggalkan masjid." Telah diriwayatkan bahawa baginda berdoa: َ َ َِ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ِ ّ َ ‫(رب قني عذابك يوم تبعث عبادك‬Tuhanku! Lindungilah aku dari azabMu pada hari dibangkitkan hamba-hambaMu)”. 229 230 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. Lihat: ‫ العتصام‬Jld. 2. Hlm. 173. Lihat: ‫ اللمع فى الرد على محسني البدع‬hlm. 43. Lihat: ‫ العتصام‬jld. 1. Hlm. 246. Lihat: Fatwa al-Izz bin Abdus Salam. Hlm. 46. Darul Baaz. Lihat: Fatwa al-Izz bin Abdus Salam. Hlm. 46. Darul Baaz. Ibid. Hlm. 47. Lihat: ‫ اللمع فى الرد على محسني البدع‬hlm. 45. Ibid. 58 “Syihabuddin Abu Syamah berkata: “Al-Izz bin Abdus Salam seorang yang paling layak digelar Khatib dan Imam. Beliau sentiasa membasmi bid'ah yang dikerjakan oleh para khatib, beliau seorang yang paling berani dan tegas di atas mimbar. Beliau menyatakan akan batilnya solat selepas ragaib dan solat nisfu Sy'ban dan mencegah orang-orang dari melakukannya." 231 Menurut Rasyid Ridha: Bid'ah secara kalimah terbahagi dua: Pertama: Secara Bahasa, iaitu "Sesuatu yang baru yang tidak ada misal sebelumnya" yang secara makna sah pendapat yang menentukan bid'ah terbahagi lima hukum. Antara yang memasukan bid’ah ke dalam istilah bahasa ialah 'Umar setelah menyatukan solat tarawikh dengan satu iman dan mengatakan: "Alangkah baiknya bid'ah ini" 232 Kedua: Secara Syarie, bid’ah ialah sesuatu yang tidak pernah berlaku di zaman Nabi Muhammad atau tidak didatangkan oleh agama seperti akidah dan ibadah. Pengharaman dalam agamalah yang dikehendaki oleh hadis "Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah sesat". Setiap bid'ah di segi agama adalah sesat kerana Allah telah menyempurnakan agama dan nikmatNya ke atas makhlukNya. 233 Lihat: ‫ طبقات الشافعية للسبكي‬jld.8 hlm. 210. Keterangan ini dapat dilihat juga dalam kitab: ‫الكشف الصريح عن اغلط‬ ‫ .الصابوني فى صلة الترويح‬Hlm. 42. 233. Lihat: ‫ .المنار‬Jld. 9. Hlm. 660. Muhammad Rasyid Ridha. 231. 232. 59 KONTROVERSI "PANDANGAN MUSLIMIN YANG BAIK" Sebahagian kaum muslimin meyakini adanya bid'ah hasanah setelah berpegang dengan ungkapan di bawah ini: َ ْ ُ ِْ ُ ْ ُ َ َ َ ٌ َ َ ِ َ ْ ِ َ ُ َ ً َ َ َ ْ ُ ِْ ُ ْ ُ َ َ ‫مارآه المسلمون حسنافهوعندال حسن ومارآه المسلمون‬ ٌ ّ َ ِ َ ْ ِ َ ُ َ ًَّ ‫سيئافهوعندال سيء‬ "Sesuatu yang dipandang oleh orang-orang Islam itu baik maka di sisi Allah ia adalah baik, apa yang di pandang oleh orang-orang Islam buruk maka di sisi Allah ia adalah sesuatu yang buruk." 234 Ungkapan tidak boleh diterima kerana beberapa sebab: Pertama: Athar dari Ibn Mas'oud ini tidak boleh dijadikan hujjah kerana marfu' atau hanya kata-kata Ibn Mas'oud (mauquf dari Ibn Mas'oud). Menurut al-Hafiz Ibn Abdullah al-Hadi rahimahullah: "Sanad athar ini tertolak dan pendapat yang sahih tentang athar ini: Ia adalah mauquf atas Ibn Mas'oud." Menurut Nasaruddin al-Albani: "Tiada bukti menunjukkan athar ini marfu'. Yang benar ia marfu' atas Ibn Mas'oud." Maka athar ini tidak sah untuk dijadikan hujjah. 235 Al-'Allamah Ibnul Qaiyim menjelaskan: "Athar ini bukan dari sabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam, tetapi perkataan ini dari orang yang tidak mempunyai ilmu kemudian Riwayat Ahmad (1/379). Ath-Thaylisi dalam Musnadnya (23). Al-Khatib dalam ‫الفهيه‬ 1/146) ‫ .)والمتفقه‬Al-Hakim (3/78). Al-Bazzar (130). Abu Nukman dalam 1/375) ‫.)حلية الولياء‬ Ath-Tabari dalam "Al-Kabir" (8582, 8583, dan 8593). Al-Baghawi dalam 105) ‫ .)شرح السنة‬AlBaihaqi dalam 49) ‫ .)المدخل‬Dalam 959) ‫ )المقاصد الحسنة‬oleh As-Sakhawi, maka Imam AsSyaukani menjelaskan hadis ini mauquf hasan. Lihat: ‫ .كشف الخفاء‬Jld. 2. Hlm. 263. Al-'Ajluni. Lihat: ‫ البدع‬hlm. 21-22. Salim Al-Hilali. 234. 235 . Lihat: Silsilah Ahad-Dhaifah 2/17. 60 disandarkan kepada Rasulullah. Sesungguhnya pendapat yang kuat bahawa perkataan ini adalah mauquf kepada Abdullah bin Mas'oud". 236 Kedua: Athar ini tidak sah dijadikan hujjah kerana huruf alif dan lam ( ‫ )ال‬dalam kalimah al-Muslimun (‫ ,)المسلمون‬iaitu huruf lil istigraq (‫)للستغراق‬ yang menunjukkan ijmaknya kaum muslimin. Ijmak adalah hujjah yang tidak dipertikaikan oleh ulama manakala ijmak usul adalah kesepakatan ahli ilmu di zamannya tetapi tidak diragukan bahawa para muqallid bukanlah golongan ahli ilmu. Oleh itu tidak dapat diterima. 237 Ketiga: Ibn Mas'oud terkenal seorang sahabat yang memerangi bid'ah. Antara kata-kata beliau yang masyhur ialah: .‫القتصاد فى السنة احسن من الجتهاد فى البدعة‬ ِ َ ْ ِْ ِ ِ َ ِْ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ َ ِ ّّ ِ ُ َ ِْ ِ َ "Berpada-pada dalam mengerjakan sunnah lebih baik dari bersungguhsungguh dalam mengerjakan bid'ah." 238 .‫وقال ايوب : ما ازداد صاحب بدعة اجتهاد ال ازداد من ال بعدا‬ ً ْ ُ ِ َ ِ َ َ ْ ّ ِ ً َ ِْ ِ ٍ َ ْ ِ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ َ "Berkata Abu Ayyub: Setiap kali pembuat bid'ah bersungguh-sungguh melakukan bid'ah, tiadalah bertambah kecuali lebih jauh dari Allah." .‫اتبعوا ول تبتدعوا فلو تركتم سنة نبيكم لضللتم‬ ْ ُ ْ ََ َ ْ ُ ّ ِ ِ َ ّ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ َ َ ْ ُ ِ ّ ِ "Hendaklah kamu menuruti dan janganlah kamu berbuat bid'ah maka jika kamu tinggalkan sunnah Nabi kamu, pasti kamu akan sesat." 239 SUATU KESILAPAN Pelaku bid'ah menyangka adanya bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah kerana tersilap memahami maksud hadis di bawah ini: 236. 237. Lihat: Lihat: 238. Lihat: 239. Lihat: ‫ الفروسية‬hlm. 16. Ibnul Qaiyim. ‫ هدية السطان الى مسلمي بلد اليبان‬Hlm. 57. ‫ شرح اصول اعتقاد اهل السنة‬No. 114-115. ‫اعلم الموقعين‬ 61 "Barangsiapa menghidupkan dalam Islam satu sunnah dari sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala tambahan dari orang yang meniru sesudahnya tanpa dikurangi sedikitpun. Barangsiapa menghidupkan suatu sunnah dari jenis sunnah yang keji dalam Islam maka baginya dosa dan tambahan dosa bagi sesiapa yang meniru sesudahnya tanpa dikurangkan sedikitpun dosa-dosa mereka itu." 240 َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ُ ْ َ ُ َ َ ً َ َ َ ً ّ ُ ِ َ ْ ِ ْ ِ ّ َ ْ َ ‫من سن فىالسلم سنة حسنة فله اجرهاواجرمن عمل بها بعده غير‬ ِ ْ ََ َ َ ً َ ّ ِ ً ّ ُ ِ َ ْ ِ ْ ِ ّ َ ْ َ ٌ ْ َ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِ َ ُ ْ َ ْ َ ‫ان ينقص من اجورهم شيء من سن فى السلم سنة سيئة كان عليه‬ ْ ‫ِ ْ ُ َ َ ِ ْ ُ َ ْ َ ِ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ َ ْر َ ْ َ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َ ِه‬ ‫وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غي ِ ان ينقص من اوزار ِم‬ .‫شيء‬ ٌْ َ Memaksudkan sunnah kepada bid'ah satu kekeliruan secara istilah. Kerana menurut istilah Sunnah berasal dari: ‫سن - يسن - ويسن - سنا‬ ُّ ّ ُ ََ ّ ِ َ ّ َ Sunnah menurut bahasa: ٌَْ ُ َ ‫مذْمومة‬ ْ ْ َ َ ٌ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ِ ّ َ ِ ُ ُّ َ ‫السنة هي الطريقة ، محمودة كانت أم‬ 241 242 Bermaksud: “Jalan, sama ada yang baik (terpuji) atau yang keji." . Atau bermaksud: "Kebiasaan, perilaku, cara hidup,: (‫ :)السيرة‬As-Sirah." Sunnah menurut syara: "Apa yang dipindah (diriwayatkan, diterima dan diambil) dari Nabi dan para sahabat baginda berkaitan dengan akidah dan amal." Diistilahkan: (‫" :)الطريقة المحمدية‬Jalan Muhammad” atau (‫:)السنة المحمدية‬ "Sunnah Muhammad (sallallahu 'alaihi wa sallam)". Menurut istilah Ahli Usul pula ialah: "Segala yang disalin (dipindah, diambil, dinukil dan diriwayatkan) dari Nabi Muhammad saw secara khusus. Ia berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, akhlak, disiplin dan segala yang bersangkutan dengan hukum halal dan haram." 243 244 Pengertian ini dapat difahami melalui hadis: "Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya selagi berpegang dengan keduanya iaitu Kitab Allah (al-Quran) dan sunnah Rasul-Nya." 245 َ ّ ُ َ ِ َ َ ِ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ ِ ُ َ ْ َ ْ ِّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ ُ ْ َ َ ‫تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب ال وسنة‬ .‫رسوله‬ ِ ِْ ُ َ 240. 241. 242. 243. 244. 245. H/R Muslim. Lihat: ‫)لسان العرب - مادة )سنن‬ Lihat: ‫ .مختار الصحاح‬Hlm. 133. Ar-Razi. Lihat: ‫ .لغة العتقاد الى سبيل الرشاد‬Hlm. 40. Al-Uthaimin Lihat: ‫ الموافقات‬juz. 4. Hlm. 47. As-Syatibi. H/R Muslim 2137 Al-Haj. Abu Daud 1628 al-Manasik. Ibn Majah (3060) Al-Manasik. 62 Istilah bid'ah amat berbeza dengan sunnah. Bid'ah adalah: (mencipta atau mereka-reka sesuatu yang baru) dalam agama. Hadis yang dijadikan hujjah untuk membolehkan membuat bid'ah ini sebenarnya menggesa agar: "Menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam yang telah ditinggalkan oleh ummah." Ia bukan bermaksud: "Halal mencipta atau melakukan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam." Hadis tersebut disyarahkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab sahih Muslim di bawah tajuk: 246 "Galakan bersedekah kerana ianya menghijab dari api neraka." ِ ّ َ ِ ٌ َ ِ َ ّ ََ َ ِ َ ْ ََ ِ َ َ ّ ‫الحث على الصدقة وانواعها وانها حجاب من النار‬ ََ ّ َ ْ َ 247 Menurut Imam Nawawi: "Pada hadis ini pengkhususan dari Rasulullah bahawa setiap yang diada-adakan itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah ialah setiap yang diadaadakan itu batil dan menjadi bid'ah yang tercela." Penjelasan Imam Nawawi bersesuaian dengan hadis di bawah ini: 248 "Barangsiapa menghidupkan sutu sunnah dari sunnahku setelah ia dimatikan selepasku, baginya pahala sebagaimana pahala sesiapa yang mengerjakannya yang tidak dikurangkan sedikitpun sebagaimana pahala yang diberikan kepada manusia yang menirunya. Dan sesiapa melakukan satu bid'ah yang tidak diredai Allah dan Rasul-Nya maka baginya dosa sebagaimana dosa sesiapa yang mengamalkan tanpa dikurangkan dosa tersebut walau sedikitpun." 249 ْ َ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ُ َ ّ َِ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ّ ُ َ ْ َ ْ َ ‫من احيا سنة من سنتي قد اميتت بعدي فان له الجر مثل اجرمن‬ ً ‫َ ِ َ ِ َ ِ َ ّ ِ َ َ ْ ُ ُ ِ ْ ُ ُ ْ ِ ّ ِ َ ًْ َ َ ْ َْ َ َ ِ ع‬ ‫عمل بها من الناس ل ينقص من اجور الناس شيئا ومن ابتدع بدْ َة‬ ‫َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُْ ُ َ ِ ّ َ َ ْ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ ِ َ ّ ِ ل‬ َ ‫ل يرضاها ال ورسوله فان عليه مثل آثم من عمل بها من الناس‬ .‫ينقص من آثم الناس شيئا‬ ًْ َ ِ ّ ِ ِ ْ ِ ُ ُ ْ َ Menghidupkan bid'ah sama seperti mematikan sunnah. Nabi bersabda: "Tidak ada suatu tahun kecuali akan berlaku di dalamnya beberapa bid'ah dan akan mati sunnah, ketika lahir bid'ah, matilah sunnah. 250 ُ ‫ما من عام ال فيه بدعة وتموت فيه سنة حتى تظهر البدع وتمو‬ ‫َ ِ ْ َ ٍ ِ ّ ِ ْ ِ ِ ْ َ ٌ َ َ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ُ ّ ٌ َ ّ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ُ َ َ ُ ْت‬ .‫السنن‬ ُ َّ Lihat: ‫ اللمع فى الرد على محسني البدع‬Abdul Qaiyum bin Muhammad bin Nasr. Lihat : ‫ .صحيح مسلم ، بشرح النووي‬Juz. 7. Hlm. 104. 248. Ibid. 249. Ibn Majah 207 al-Iman. Turmizi 2601 al-Ilm. Ibn Abi 'Asim dalam As-Sunnah 1/23. Turmizi dan al-Bahgawi: Hadis Hasan. 250. H/R Tabrani dan Ibn Wadha dalam al-Bida'. 246. 247. 63 Antara pengertian sunnah ialah "Jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah”. Iaitu jalan yang ditunjukkan oleh hadis baginda: "Rasulullah telah menggariskan kepada kami satu garisan kemudian bersabda: Ini jalan Allah. Kemudian menggariskan beberapa garisan ke kanan dan ke kiri dan bersabda: Inilah jalan-jalan yang mana di setiap jalan syaitan mengajak kepadanya. Seterusnya membacakan ayat: Dan sesungguhnya inilah jalan-Ku yang lurus, ikutilah jalan tersebut dan janganlah ikuti jalan-jalan (lain) maka kamu akan disesatkan oleh jalan tersebut. Itulah menjadi wasiat bagi kamu mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang takwa)." 251 ِ ِْ ِ َ ْ َ ً ْ ُ ُ ّ َ ّ ُ ُ ْ َِ َ َ َ َ ّ ُ ّ َ ََ ِ ُ ْ ُ َ ّ َ ‫خط رسول ال لناخطا ثم قال هذسبيل ال ثم خط خطوطا عن يمينه‬ :‫وعن شماله وقال هذه سبل علىكل سبيل منهاشيطان يدعواليه وقرا‬ ََ َ َ ِ ْ َ ِْ َ ْ َ ٌ َ ْ َ َ ْ ِ ٍ ْ ِ َ ّ ُ َ َ ٌ ُ ُ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ ِ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ّ َ َ َ َ ُ ّ ْ ُ ِ ّ َ َ َ ُ ْ ُ ِ ّ َ ً ْ ِ َ ْ ُ ِ َ ِ َ َ ّ ََ ‫وان هذاصراطى مستقيما فاتبعوه ول تتبعوا السبل فتفرق بكم عن‬ .‫سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون‬ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َّ َ ِ ِ ْ ُ ّ َ ْ ُ ِ َ ِ ِ ْ ِ َ Dari Abi al-Hajjaj bin Jabr al-Makki seorang tabiin dan imam tafsir berkata: (‫" )ول تتبعوا السبل‬Jangan kamu ikut jalan-jalan”. Dimaksudkan َ ُّ ْ ُ َِّ َ َ "Bid'ah dan yang syubhat." Jalan Allah adalah sunnah Rasulullah dan para Salaf: 252 "Maka sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya lebih hak kamu ikuti dari sunnah Si Pulan jika kamu termasuk orang yang percaya." 253 .‫فسنة ال وسنة رسوله احق ان تتبع من سنة فلن ان كنت صادقا‬ ً ِ َ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ّ ُ ْ ِ َ ِ ّ َ ْ َ ّ َ َ ِ ِْ ُ َ ُ ّ ُ َ ِ ُ ّ ُ َ ً ‫عليكم بالطريق فالزمه ولئن اخذتم يمينا وشمال لتضلن ضل‬ ‫َ َ ْ ُ ْ ِ ّ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ َ َ ِ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ِ ْ ً َ ِ َ ً َ َ ِ ّ ّ َ َل‬ .‫بعيدا‬ ًِْ َ "Hendaklah kamu mengikuti satu jalan, beriltizamlah dengannya. Jika mengikut jalan ke kanan atau ke kiri, kamu akan sesat-sesesatnya". ٍ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ُ َ ّ َ ْ ِ ّ َ ‫َ ّ ِ ُ ْ َ َ ُّ ْ َ ِ َ ْ ُ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ر‬ ‫والسابقون الولون من المهاجرين والنصا ِوالذين اتبعوهم باحسان‬ ُ َْ ْ ُ َ َ ْ ُ َْ ُ َ ِ َ ‫رضي ال عنهم ورضواعنه‬ 251 . Al-An’m 6:153. Lihat: ‫ علم اصول البدع‬hlm. 40. Ali Hassan. Dikeluarkan oleh at-Tayalisi dalam Musnad 244. Al-Lalikai dalam 81-1/80 ‫ .شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة‬Ahmad 1/435-465. Ibn Abi 'Asim dalam 1/13 ‫ .السنة‬An-Nasii dalam ‫ .السنن الكبرى‬Ibn Habban 1/105. Al-Hakim dalam 2/318 ‫.المستدرك‬ 253. H/R Muslim. 252. 64 "Orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah reda kepada mereka dan merekapun reda kepada Allah”. 254 "Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafa arRasyidin yang mendapat petunjuk selepasku". 255 ْ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ ّ ِ ْ َ ْ َ ْ ِ ِ ّ ِ َ َُ ْ ِ ّ ُ َ ْ ِ ّ ُ ِ ْ ُ ْ ََ ‫عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى‬ Allah menyeru berittiba' kepada sunnah kerana sunnah tidak boleh dimaknakan bid’ah sekalipun bid’ah hasanah: "Hendaklah kamu ittiba' dan janganlah melakukan bid'ah. Memadai sunnah Nabi kamu dan setiap yang bid'ah itu sesat." 256 .‫اتبعوا ول تبتدعوا فقد كفيتم سنة نبيكم وكل بدعة ضللة‬ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ َ ْ ُ ّ ِ َ َ ّ ُ ْ ُ ْ ِ ُ ْ َ َ ْ ُ ِ َ ْ َ َ َ ْ ُ ِ ّ ِ Syeikh al-Qarafi rahimahumullah berkata: "Sesungguhnya kebaikan seluruhnya hanya dengan cara ittiba' dan keburukan keseluruhannya ada pada bid'ah." 257 .‫فان الخير كلها فى التباع وان الشر كلها فى البتداع‬ ِ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ ّ ُ ّ ّ ّ َِ ِ َ ّ ِ ْ ِ َ ّ ُ َ ْ َ ْ ّ ِ َ Berkata pula Imam as-San'ani rahimahullah: "Tiada dalam bid'ah apa yang terpuji tetapi semua bid'ah itu sesat." .‫ليس فى البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضللة‬ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ 258 Diwajibkan berittiba’ kepada sunnah Rasullullah bukan sunnah Si Pulan bin Si Pulan, sunnah Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sabda Rasullulah: ‫لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر و ِراعا بذراع حتى لو دخلوا‬ ْ ُ َ َ ْ َ ّ َ ٍ َ ِ ِ ً َ ‫َ َ ّ ِ َ ّ ُ َ َ ّ ِ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ِ ْ ً ِ ِ ْ ٍ َذ‬ ‫فى حجر ضب ل تبعتموهم قلنا : يا رسول ال اليهود والنصارى ؟‬ َ َ ّ َ ْ ُ َْ ِ َ ْ ُ َ َ َُْ ْ ُ ْ ُ ُْ ََ َ ّ َ ِ ْ ُ ِ .‫قال فمن‬ ْ ََ َ َ 254 . At-Taubah 9:100. H/R Muslim. 256. Athar sahih, riwayat tabiin yang ramai jumlahnya, antaranya: (1) Abu Abdul Rahman asSalami, dikeluarkan oleh at-Tabari 8870. Baihaqi di "Madhal" 204. Al-Haitami di "al-Majmuk" 1/181 perawinya semuanya sahih. (2) Ibrahim an-Nakhii. (3) Qatadah, dikeluarkan Ibn Wadah dalam (‫ )البدع والنهي عنها‬ms 11 dari jalan Abi Hilal, beliau dipercayai dan Imam Bukhari mengambil hadisnya sebagaimana di at-Ta'lik. Menurut Al-Albani: Athar ini adalah sahih. 257. Lihat: ‫ .الفروق‬Jld. 4. Hlm. 205. Al-Qarafi. 258. Lihat: ‫ سبل السلم‬jld. 2. hlm. 12. As-San'ani. 255. 65 “Akan terdapat orang-orang yang mengikut sunnah mereka yang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta sehingga masuk lubang biawak kamu akan masuk ke dalamnya juga. Kami bertanya: Ya Rasulullah! Yahudi dan Nasranikah? Baginda bersabda: Siapa lagi?" 259 MANHAJ SALAF AS-SOLEH MENGHADAPI BID’AH Antara metodologi Ahli Sunnah menghadapi bid'ah ialah: 1. Mendahulukan syara (al-Quran dan al-Hadith) bukan akal atau hawa nafsu, kerana akal dicipta untuk tunduk kepada wahyu: "Mendahulukan syara atas akal" 2. Berhukum dalam semua persoalan terutama akidah melalui al-Kitab dan as-Sunnah dan menolak campur tangan akal fikiran manusia: "Berhukum dengan al-Kitab dan as-Sunnah yang sahih dalam setiap perkara terutama tentang akidah." 3. Memutuskan sesuatu melalui athar sahabat selepas al-Quran dan asSunnah terutama yang berkaitan dengan akidah: ِ ْ َ ْ ََ ِ ْ ّ ُ ْ ِ ْ َ ‫تقديم الشرع على العقل‬ .‫تحكيم الكتاب والسنة الصحيحة فى كل قضية من قضية العقيدة‬ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ ٍ َ َ ّ ُ ِ ِ َ ْ ِ ّ ِ ّّ َ ِ َِ ْ ُ ْ ِ ْ َ ‫الخذ بماوردعن الصحابة من البيان القضايا الدينية عامة وفى‬ ِ َ ً َ َ ِ ِّْ ّ َ َ َ ْ ِ ََْ َ ِ ِ َ َ ّ ِ َ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ َ ً َ َ ِ َ َِْ ْ ‫العقيدة خاصة‬ 259. H/R Bukhari (3197). Muslim (4822). Ibn Majah (3948). Ahmad (1023). 66 "Mengambil yang warid dari para sahabat dalam menjelaskan perkara agama secara umum dan dalam persoalan akidah secara khusus." 4. Tidak mentakwilkan al-Quran melalui kaedah ulama ahli kalam: "Menolak pentakwilan ahli kalam." 5. Menghindari perdebatan dan bermajlis dengan Ahli Bid'ah: "Tidak berbincang (berpolemik) dengan ahli bid'ah dan tidak duduk di majlis mereka serta tidak mendengarkan kata-kata mereka." 6. Memelihara kesatuan jamaah Muslimin dan menyatukan kalimah mereka: .‫رفض التاويل الكلم‬ ِ َ َ ْ ِ ْ ِ ّْ ُ ْ َ ْ ِ ِ َ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ ِ َ ُ َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ََ َ ُ ْ ُ َ َ ‫عدم المجادلة اهل البدع ومجالستهم او سماع كلمهم‬ "Menjaga kesatuan Jamaah Muslimin dan kesatuan kalimah mereka." .‫الحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلماتهم‬ ْ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ َ ْ ِ ِْ ُ ْ ِ َ َ َ ََ ُ ْ َ ْ َ 67 BAHAYA BID'AH Setiap amal yang tidak mengikut dan mencontohi sunnah maka tidak akan mendekatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa-Ta'ala, bahkan akan semakin menjauhkannya dari Allah. Sebab Allah memerintahkan manusia dan jin untuk beribadah kepadaNya dengan ketentuan yang telah diperintahkanNya yang tidak boleh berdasarkan akal dan hawa nafsu. 260 Fitnah yang sangat besar bahayanya terhadap akidah dan muamalah (ibadah) Ummah Islamiyah ialah bid'ah dan kesan dari aktiviti para pelaku bid'ah (mubtadi'). Oleh itu para mukmin perlu memahami, mengetahui dan berhati-hati terhadap bid'ah dan para aktivisnya. Syeikh al-'Allamah Nasruddin al-Albani rahimahullah telah menjelaskan: 260. 1/84 ‫ .مدارج السالكين‬Ibn Qaiyim. 68 Antara bahaya bid'ah ialah Allah Azza wa-Jalla menghijab (tidak menerima) taubat ahli bid'ah selagi ia tidak bertaubat atau meninggalkan bid'ah yang dikerjakan. Hal ini dapat difahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Asim dalam "Kitabus Sunnah" dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: .‫ان ال حجز او قال حجب التوبة عن صاحب بدعة‬ ٍ َ ْ ِ ِ َ َ ْ َ َ َْ ّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ّ ِ "Sesungguhnya Allah menahan (tidak menerima) atau pernah baginda (Rasulullah) mengatakan: Allah menutup pintu taubat orang yang melakukan bid'ah". 261 Al-Hasan bin Abi Hasan dan Abu 'Amr as-Syaibani rahimahullah berkata: "Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menerima taubat Ahli Ahwa (pembuat bid'ah)". 262 Para sahabat radhiallahu 'anhum, para ulama dan semua pendakwah yang berpegang kepada manhaj Salaf as-Soleh sangat keras penentangannya terhadap semua jenis bid'ah dalam agama dan semua aktivis bid'ah. Ini amat jelas jika dinilai melalui apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abdi al-Barr dalam kitabnya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'oud radiallahu 'anhu: ْ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ ْ ُ َ َ َ ٍ ْ َ ِ ُ ّ ُ َ َ َ ‫ل يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اكابرهم فاذا اخذوه من‬ .‫اصاغرهم وشرارهم هلكوا‬ ْ ُ ََ ْ ِ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ِ َ َ "Akan sentiasa umat manusia dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari tokoh-tokoh besar (ulama Ahli Sunnah) dari kalangan mereka. Maka apabila mereka mengambil dari orang-orang kecil (orang jahil) dan orang-orang keji (Ahli Bid'ah) maka nescaya mereka akan binasa." 263 Setiap umat Islam yang beriman dari kalangan Ahli Sunnah walJamaah yang berpegang dengan manhaj Salaf as-Soleh dingatkan oleh syara 261. Syeikh Nasaruddin al-Albani menjelaskan bahawa hadis ini sahih. Hadis ini disokong oleh hadis Abu Hamzah (dikenali sebagai Anas bin 'Iyad al-Laitsi al-Madani seorang yang dipercayai "tsiqah"). Beliau termasuk salah seorang perawi Bukhari dan Muslim. Lihat: As-Sahihah. Hlm. 1620. Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tabrani. Dan dinyatakan hasan oleh alMunziri. 262. Lihat: ‫ .شرح اصول اعتقاد اهل السنة‬Hlm 141. Dan Lihat: ‫ .البدع والنهي عنها‬Hlm. 54. 263. Lihat: ‫ .جامع بيان العلم وفضله‬Hlm. 248. 69 supaya sentiasa berhati-hati agar tidak belajar dan menerima hukum ahkam agama dari ulama bid'ah yang dikenali juga sebagai ulama suk (‫)علماء سوء‬ "Ulama Jahat". Imam Ali bin Abi Talib radiallahu 'anhu berwasiat: .‫انظروا عمن تاخذون هذا العلم فانما هو دين‬ ٌ ْ ِ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ّ َ ْ ُ ُ ْ ُ "Lihatlah (ketahuilah terlebih dahulu) dari siapa kamu mengambil ilmu ini kerana ia adalah agama." Umat Islam diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam agar berjaga-jaga dari penyebar bid'ah kerana di akhir zaman bid'ah akan merebak sehingga menguasai kehidupan ummah seolah-olah ia suatu ledakan yang besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam: 264 .‫ان من علمات الساعة واقترابها ان يقل العلم ويكثر الجهل‬ ُ ْ َ ْ َ ُْ ََ ُ ِْ ْ ّ ِ َ ْ َ َ ِ َ ِْ َ ِ َ ّ ِ َ َ َ ْ ِ ّ ِ "Sesungguhnya di antara tanda-tanda Hari Kiamat dan hampir hari tersebut ialah berkurangannya ilmu dan bertambah-tambah banyak kejahilan". 265 Menurut Abu 'Uthman Ismail Abdulrahman as-Sabuni bahawa maksud "ilmu" di hadis ini ialah "sunnah", iaitu akan tiba di akhir zaman kurangnya manusia yang menyeru dan mengamalkan (menghidupkan) sunnah. Adapun makna "al-jahlu" (kejahilan) ialah "bid'ah", yang bermaksud di akhir zaman pelaku bid'ah dan pembela (penyeru) bid'ah akan terus menerus bertambah dengan banyaknya. 266 Ibn 'Umar radhiallahu 'anhuma pula pernah memberikan nasihatnya: ِ َ ْ ُ ُ ُ َْ ْ ّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ِّ َ ُْ ِ َ ُْ ِ ‫دينك ! دينك ! انما هو لحمك ودمك فانظر عمن تاخذ خذ عن‬ .‫الذين استقاموا ول تاخذ عن الذين مالوا‬ ْ ُ َ َ ْ ِ ّ ِ َ ْ ُ َْ َ َ ْ ُ َ َْ َ ْ ِ ّ "(Peliharalah) agamamu! (Peliharalah) agamamu! Ia adalah darah dan dagingmu, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Ambillah dari orang-orang yang beristiqamah (memelihara sunnah) dan jangan diambil dari orang-orang yang menyeleweng (melencong dari sunnah iaitu Ahli Bid'ah)'. 267 Lihat: ‫ .الكفاية‬Hlm. 121. Al-Khatib al-Baghdadi. H/R Bukhari (1/178). 266. Lihat: ‫ .عقيدة السلف اصحاب الحديث‬Hlm. 124. As-Sabuni 267. Lihat: ‫ .الكفاية‬Hlm. 121. Al-Khatib al-Bahgdadi. 264. 265. 70 Untuk menghindarkan diri dari perangkap bid'ah dan aktivisnya maka Abdullah bin Masoud telah berpesan: ْ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ ْ ُ َ َ َ ٍ ْ َ ِ ُ ّ ُ َ َ َ ‫ل يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اكابرهم فاذا اخذوه من‬ .‫اصاغرهم وشرارهم هلكوا‬ ْ ُ ََ ْ ِ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ِ َ َ "Akan sentiasa seseorang manusia dalam kebaikan selama ia mengambil ilmu dari tokoh-tokoh besar mereka (ulama sunnah). Jika ia mengambil ilmu dari orang-orang kecil (ulama bid'ah) di antara mereka maka nescaya mereka akan binasa". Imam Abu Fadl al-Hamadani rahimahullah berkata: "Pelaku bid'ah dan para pemalsu hadis lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang terang-terangan menentang Islam. Kaum kuffar menentang Islam dari luar sedangkan ahli bid'ah menghancurkan Islam dari dalam. Pelaku bid'ah diumpamakan sebagai penduduk kampung yang ingin menghancurkan kampungnya, sedangkan kuffar diumpamakan musuh di luar benteng yang sedang menunggu pembukaan pintu oleh ahli bid'ah. Ahli bid'ah lebih buruk (keji) akibatnya terhadap Islam jika dibandingkan (dengan kuffar) yang menentang Islam secara terang-terangan." 268 Sebahagian pengikut Imam Syafie dan Imam Ahmad menghalalkan membunuh para penyeru (pendakwah) bid'ah yang jelas telah menentang alQuran. Begitu juga pandangan pengikut Imam Malik yang menjelaskan bahawa beliau menghalalkan membunuh golongan Qadariah bukan kerana murtadnya mereka tetapi kerana mereka menyeru kepada kerosakan (bid'ah) di permukaan bumi. 269 Keseluruhan para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang berpegang dengan manhaj salaf mengharamkan orang-orang beriman dari berteman dan menghadiri apa pun majlis bid'ah terutamanya majlis pengajian ilmu (mujalasah) yang diadakan oleh ahli al-bida' (‫ )اهل البدع‬sebagaimana yang diperingatkan oleh para ulama salaf di bawah ini: Berkata Imam al-Barbahari: "Apabila kamu mendapati seorang yang bersungguh-sungguh menyiksa dan menganiaya dirinya dengan meninggalkan urusan 268. 269. Lihat: ‫ الموضوعات‬Ibn al-Jauzi. ‫ .نقد الرجال‬Hlm. 128. Ibid. 71 dunianya semata-mata untuk beribadah maka dia adalah mengikut hawa nafsu (dia ahli bid'ah). Janganlah kamu berkawan, duduk-duduk bersamanya, mendengar perkataan, berjalan bersama-sama kerana saya tidak menjamin kamu (akan selamat dari bid'ah - pent) jika kamu bersamanya". 270 Al-Hasan rahimahullah berkata: "Janganlah kamu berteman dengan pengikut hawa nafsu (ahli bid'ah) kerana akan tersemai di hatimu apa yang telah kamu terpengaruh darinya. Akhirnya kamu akan binasa atau kamu mengingkari (sesuatu dalam agama) sehingga hatimu menjadi tersiksa." 271 Imam az-Zahabi rahimahullah berkata: "Berpegang kepada sunnah bermakna menghidupkan hati. Apabila seseorang membiasakan hatinya untuk menerima amalan bid'ah maka hati tersebut tidak akan memuliakan sunnah". 272 Ibnu Sirin rahimahullah berkata: Tidak pernah ditemui seseorang yang melakukan bid'ah akan menolak bid'ah-bid'ah yang lain". Ini bermakna pelaku bid'ah sememangnya menggemari setiap apa sahaja jenis bid'ah yang disangkanya baik. Kebiasaannya mereka memang jahil (kurang memahami tentang syara atau sunnah). Lantaran kejahilan tersebut, penggemar bid'ah pasti akan mencintai apa sahaja perbuatan bid'ah kerana dianggapnya amalan yang berpahala. Akhirnya mereka lebih menggemari dan mempertahankan bid'ah dari sunnah yang jelas ada dalilnya untuk diamalkan. Ahli bid'ah sama ada para penyebarnya (penyeru dan pendakwahnya) atau pengikutnya, mereka bukan sahaja akan memikul dosanya sendiri tetapi akan berterusan memikul dosa-dosa orang lain yang meniru perbuatan bid'ah yang mereka hidupkan sehinggalah ke Hari Kiamat. Firman Allah Azza waJalla: Lihat: ‫ .شرح السنة‬Hlm. 104. Imam al-Barbahari. Lihat: ‫ .البدع‬Hlm. 17. Dr. Ali bin Muhammad Nashir al-Fazihi. 272. Lihat: ‫ .علم اصول البدع‬Hlm. 288-289. Ali Hasan. 270. 271. 72 "Mereka akan menanggung dosa mereka keseluruhannya pada Hari Kiamat, dan akan menanggung dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu". .AN-NAHL, 16:25 ْ ُ َ ْ ِّ ُ َ ْ ِ ّ ِ َ ْ ‫ِ َ ْ ُِ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ِ َ ً َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ِ ْ ا‬ ‫ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن َوزار الذين يضلونهم‬ .‫بغير علم‬ ٍ ِْ ِ ْ َ ِ 73 Bid'ah Hakikiyah Dan Bid'ah Idhafiyah Para ulama Salaf as-Soleh telah berusaha untuk memudahkan ummah mengenali jenis-jenis bid'ah supaya dijauhi dan diambil perhatian. Dalam hal ini mereka telah membahagikan bid'ah kepada beberapa bahagian sebagaimana di bawah ini: Pertama: Bid'ah Hakikiyah (‫ :)حقيقية‬Imam Syatibi berkata: ٍ َ ِ ْ ِ َ ّ ِ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ََ ّ ُ َ ْ َ ْ ِ ّ َ ِ َ ّ ِ ْ ِ َ ْ ِ َ َ ِ ْ ّ ِ ‫ان البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي ل من كتاب‬ ِ َْ ُ ْ ِ َ ِ ْ ِ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ٍ َ َ ُ ٍ َ ْ ِ ْ َ َ ٍ َ ْ ِ َ َ ٍ ّ ُ َ َ ‫ول سنة ول اجماع ول استدلل متبر عند اهل العلم ل فى الجملة‬ .‫ول فى التفصيل‬ ِ ِْ ْ ّ ِ َ َ "Sesungguhnya bid'ah hakiki ialah sesuatu yang tidak berdasarkan dalil syarii dari al-Quran, sunnah, ijmak dan penyimpulan dalil yang muktabar menurut ulama, baik secara global atau terperinci". 273 Menurut Ali Hasan hafizahullahu: ِ ْ ‫َ ِ ّ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ّ َ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ ّ َ ّ ِ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ِ ِغ‬ ‫فان البدعة الحقيقية اعظم وزرا ، لنها التي باشرها المنتهي ب َير‬ ِ ْ َ ْ َ ٌ َ َِ ِ ّ ّ ِ َ ٌ ْ ُ ُ َ ٌ َ ْ َ ٌ َ ِ َ ُ َ ّ َ َ ٍ َ َ َ ‫واسطة ولنها مخالفة محضة ، وخروج عن السنة ظاهر ، كالقول‬ ِ َ ْ َِ ِ ِ َ ْ ِ َ َ ِ َ ْ ِ ِ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ِ ْ ّ َ ِ ْ ِ ْ ّ َ ِ ْ َ ْ ِ ‫بالقدر ، والتحسين والتقبيح ، والقول بانكار خبر الواحد ، وانكار‬ َ َْ َ ‫الجماع وانكار تحريم الخمر والقول بالمام المعصوم ومضا اشبه‬ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ َِ ِ َ ِ ِ ْ .‫ذلك‬ َ َِ "Maka sesungguhnya bid'ah hakiki lebih besar dosanya. Sebab ia langsung dilakukan oleh pelakunya tanpa perantaraan, sebagai pelanggaran murni, dan terkeluarnya dari syara amat jelas, seperti ucapan kaum Qadariyah yang memperkatakan buruk dan baik mengikut akal, mengingkari Hadis Ahad, mengingkari ijmak, mengingkari haramnya arak, mempercayai bahawa Imam itu maksum dan lain-lain hal yang sepertinya". 274 Adapun bid'ah idhafiyah (‫ )اضافية‬adalah bid'ah yang mempunyai dua keadaan: 273. 274. Lihat: 1/286) ‫ .)العتصام‬Syatibi. Lihat: ‫ علم اصول البدع‬hlm 148. Ali Hasan. 74 (1). Terdapat hubungnya dengan dalil-dalil, maka pada keadaan ini ia tidak boleh dikatakan bid'ah. (2). Tidak ada hubungannya sama sekali dengan dalil melainkan seperti apa yang dalam bid'ah hakiki. Amal yang mempunyai dua keadaan tidak akan terlepas dari salah satu dari keduanya, maka ia dinamakan "Bid'ah Idhafiyah". Maksudnya bahawa bid'ah tersebut bila dilihat dari salah satu dari dua keadaan maka dia sebagai sunnah kerana dia berdasarkan kepada dalil, tetapi jika dilihat dari sudut lain maka ia bid'ah. Oleh sebab itu dia hanya berdasarkan kepada syubahat dan tidak kepada dalil atau tidak disandarkan kepada sesuatu. Adapun perbezaan keduanya dari sisi makna ialah, bahawa dari sisi asalnya terdapat dalil padanya. tetapi jika dilihat dari sisi cara, sifat atau perinciannya maka dalil yang digunakan tidak mendukungnya, padahal ia memerlukan kepada dalil. Sebab pada umumnya bid'ah itu dalam masalah ibadah dan bukan dalam masalah adat. Atas dasar ini, maka bid'ah hakikiyah lebih besar dosanya. sebab ia langsung dilakukan oleh pelakunya tanpa perantaraan, sebagai pelanggaran murnidan keluarnya dari syariat sangat jelas. seperti ucapan-ucapan kaum Qadariyah yang menyatakan baik dan buruk menurut akal (hawa nafsu), mengingkari Hadis Ahad,mengingkari ijmak, mengingkari haramnya arak, mengatakan bahawa imam itu maksum dan yang sebagainya. Apabila dikatakan bid'ah idhafiyah, maka bid'ah tersebut jika ditinjau dari satu sisi maka dia disyariatkan, tetapi dari sisi lain dia hanya pendapat semata, sebab dari sisi orang yang melakukan bid'ah tersebut dalam sebahagian kondisinya masuk dalam kategori pendapat peribadi dan tidak menafikan dalil-dalil dari setiap sisi. Bid'ah Hakikiyah (‫ .)بدعة حقيقية‬Bid'ah yang tidak ada dalilnya dari syara, sama ada dari al-Quran, Hadith, ijmak, qiyas dan juga tidak ada keterangan atau contohnya dari para ulama muktabar. Antara contoh-contoh bid'ah hakikiyah ialah: 275 (1). Menghalalkan perkara-perkara yang telah jelas diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya seperti minum arak, zina, riba dan sebagainya. (2). Mengharamkan perkara-perkara yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya seperti mengharamkan pernikahan, makan daging, memakai pakaian yang baik-baik dan sebagainya. Bid'ah jenis ini mudah difahami oleh 275. Lihat: 1/171) ‫ .)العتصام‬Syatibi. 75 orang-orang yang beriman kerana perbincangan berkenaan bid'ah hakikiyah sering diperkatakan oleh para ulama sejak mula kemunculannya. Bid'ah Idhafiyah (‫ .)بدعة اضافية‬Ia merupakan syubahat yang mirip kepada agama (syariat) atau kelihatan seakan-akan amalan agama tetapi sama sekali tidak ada dalilnya dalam agama (syara). Bid'ah idhafiyah kurang difahami oleh masyarakat Islam malah ramai yang meyakini ia adalah amalan agama yang sunnah. Antara contoh-contoh bid'ah idhafiyah ialah: (1). Mengada-adakan cara "kaifiyah" tertentu semasa membaca al-Quran, berselawat, berzikir, bertahlil dan bertahmid seperti melakukannya secara beramai-ramai dengan satu suara. Jika dilihat pada dasarnya semua amalan ini dianggap sunnah, tetapi oleh kerana diada-adakan dan dicipta cara-cara yang tertentu yang tidak pernah disuruh atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat, tabiin, tabiut at-tabiin serta para ulama salaf, perbuatan serupa ini dianggap bid'ah. (2). Sembahyang dua belas rakaat dimalam Jumaat (di malam pertama) dibulan Rejab dengan tata cara tertentu yang sengaja diada-adakan caracaranya (kaifiyahnya) yang tidak terdapat di dalam syara. Perkara ini telah diberi amaran oleh Imam Nawawi: "Sembahyang Rejab dan Sya’ban merupakan dua jenis sembahyang yang buruk (bid'ah) dan tercela". 276 Bid'ah Amaliyah (‫ )بدعة عملية‬berkait dengan amal lahirian. Ia berlaku apabila mensyariatkan (mewajibkan atau menjadikan sunnah - pent) suatu tambahan dan cara serta bentuk ibadah dalam agama ini yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bid'ah amaliyah berhubung kait dengan bid'ah idhafiyah. Antara contoh-contoh bid'ah amaliyah ialah: 277 (1). Menentukan waktu sesuatu ibadah pada waktu atau masa yang tertentu yang tidak pernah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya seperti mengkhususkan puasa di pertengahan bulan Sya'ban (nisfu Sya'ban). (2). Menambah rakaat dalam salah satu sembahyang yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam sama ada sembahyang wajib atau sembahyang sunnah. Bid'ah Iktikadiyah (‫ )بدعة اعتقادية‬ialah berpegang atau meyakini sesuatu akidah yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah yang telah 276. 277. Lihat: Fatwa Imam Nawawi. Hlm. 26. Lihat: ‫ . موقف اهل السنة على اهل الهواء والبدع‬Hlm. 102. 76 ditetapkan oleh Allah, Rasul-Nya dan para sahabat sekalian. Sama ada bid'ah yang tersemat dalam iktikad tersebut disertakan dengan pembuktian amalan atau setakat keyakinan yang tidak dilahirkan, ia termasuk dalam golongan orang yang bid'ah akidahnya. 278 Termasuk dalam kategori ini (bid'ah iktikad) sebagaimana yang disepakati oleh ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah yang berpegang dengan manhaj Salaf as-Soleh ialah: Syiah, Khawarij, Jahamiyah, Murjiah, Muktazilah, Asy'ariyah dan semua cabang-cabang dari firqah-firqah sesat ini. Mereka adalah golongan yang bid'ah akidahnya yang mana di akhirat kelak akan dikekalkan di dalam neraka. 279 Sesungguhnya para ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah yang bermanhaj Salaf as-Soleh membenci dari berbincang dengan Ahli Bid'ah (Ahli Ahwa), duduk dimajlis mereka terutama majlis ilmu malah ditegah dari mengambil penyampaian atau pembentangan (hujjah-hujjahnya) yang pernah diberikan kepada kaum Muslimin. Kekurangan ilmu untuk menolak kepalsuan sesuatu hujjah ditakuti akan menimbulkan fitnah. Langkah ini adalah untuk menyelamatkan hati dan menjaga akal fikiran dari (pengaruh) mereka agar seseorang itu tidak melakukan bid'ah kerana kelalaian yang berpunca dari pembuat bid'ah tersebut. 280 Lihat: ‫ .البداع فى مضار البتداع‬Hlm. 45. Ali Mahfuz. Nabi Muhammad s.a.w telah memberi gelaran yang buruk kepada Khawarij (‫الخوارج كلب‬ ُ َ ِ ُ ِ َ َ َْ ِ ّ ‫" :)النار‬Khawarij adalah anjing-anjing neraka". H/R Ahmad dan Tabrani. Para perawi hadis ini terpercaya. 280. Lihat: ‫ .اعتقاد اهل السنة والجماعة‬Jld. 1. Hlm. 77. Al-Lalikaii. 278. 279. 77 Contoh-Contoh Bid'ah Yang Menyesatkan Perbuatan bid'ah sama ada yang bersangkut-paut dengan akidah atau muamalah adalah suatu perbuatan yang menyeleweng. Ia boleh membawa kepada dosa besar dan kesesatan syirik (mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala) sehingga merosakkan akidah pelakunya dan terbatal semua pahala dan amalannya. Berlakunya bid'ah berpunca dari kejahilan disebabkan oleh sikap bertaklid buta, taksub dan ghulu terhadap sesuatu mazhab, teori ulama, qaulqaul atau pendapat mereka sehingga dijadikan pegangan atau mazhab yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Sikap yang jumud ini menyebabkan umat Islam menyerahkan bulat-bulat semua persoalan agama kepada sesuatu mazhab yang diyakini, sama ada di bidang fiqah, usuluddin, politik atau tarikat kesufian sehingga mereka melupakan al-Quran dan as-Sunnah dalam menyelesaikan segala persoalan ad-Din. Bid'ah dalam semua aspeknya wajib diselesaikan dan dibincangkan dengan serius. Antara contoh-contoh bid'ah sama ada dalam akidah atau muamalah yang dianggap oleh syara paling besar dosanya sehingga ada yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan taubat ialah bid'ah yang membawa kepada kekufuran, kemunafikan dan kesyirikan (mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhlukNya). Mungkin ada yang menyangka bahawa kufur (termasuk murtad), munafik dan syirik tidak boleh dianggap bid'ah kerana ada hukumnya sendiri. Sebenarnya kalau diteliti, semua kekufuran dan kesyirikan (terutamanya yang berpunca dari mengada-adakan dan menambah sesuatu penyembahan dalam ibadah yang tidak ada suruhan dan caranya dalam syara) menyebabkan seseorang menjadi kufur dan itulah yang dianggap bid'ah dalam akidah oleh syara. 78 Agama Yahudi dan Nasrani pada mulanya merupakan agama tauhid dari Allah sebelum pendita dan penganut agama tersebut melakukan beberapa bid'ah dalam agama mereka sehingga akhirnya mereka menjadi kufur dan syirik. Perkara ini akan berlaku juga kepada penganut agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam jika penganut agama ini melakukan perkara yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Jumhur ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengikut manhaj Salaf as Soleh tidak mengkafirkan atau mensyirikkan kesemua pelaku bid'ah. Mereka hanya menghukum kafir atau syirik sehingga terkeluar dari "Millah Islamiyah" bagi sesiapa yang melakukan bid'ah di segi akidah. Sebagaimana yang telah diketahui oleh setiap orang yang beriman, akidah Islamiyah adalah akidah tauhid yang tidak pernah menghalalkan adanya tuhan tambahan, sekutu atau sembahan yang semisal dengan Allah sebagai Rabbul 'alamin. Jika seseorang pelaku bid'ah yang melakukan apa pun bentuk dan jenis bid'ahnya tidak bertaubat sebelum ia meninggal dunia, ia tetap berdosa kerana setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu pasti ke neraka sama ada yang melibatkan akidah, fikhiyah atau muamalah. Walau bagaimanapun bid'ah yang tidak melibatkan akidah tidak akan dikekalkan di neraka sebagaimana yang disepakati oleh golongan Ahli Sunnah wal Jamaah yang berpegang dengan manhaj Salaf as Soleh. Adapun bid'ah yang paling besar dosanya ialah bid'ah di segi usulluddin (pokok/asas akidah) sehingga rosak tauhid atau keimanan seseorang apabila akidahnya terlibat dengan bid'ah atau unsur-unsur bid'ah tersebut. Bid'ah di segi akidah inilah yang menyebabkan pelakunya dikekalkan di neraka. Akidah tidak boleh dibid'ahkan atau ditokok-tambah dalam apa jua segi pun kerana ia merupakan persoalan ke-Esaan Allah Subhanahu wa-Taala, keSempurnaan dan keAgungan-Nya yang mustahil ada sekutu, sekufu, setara atau semisal dengan-Nya. Kerosakan akidah sehingga merosakkan keimanan dan tauhid telah terjadi kepada fikrah-fikrah Syiah, Jahmiyah, Qadariyah, kaum-kaum Mutakalimin (Ahli Kalam/falsafah) atau seumpamanya yang mana firkahfirkah tersebut telah disepakati oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj Salaf as Soleh sebagai kufur dan dikenali sebagai Ahli al Ahwa (Ahli Bid'ah) yang sesat. Antara sebab dan punca-punca berlakunya bid'ah akidah sehingga membawa kepada kesyirikan terlalu banyak. Ia dapat dikenal pasti untuk diselamatkan daripadanya hanya setelah seseorang itu mengetahui pengertian 79 bid'ah dan syirik yang terdapat di dalam al-Quran, al-Hadis, al-Athar yang sahih dan fatwa-fatwa para ulama Salaf as-Soleh. Oleh itu, seseorang mukmin sewajarnya menyibukkan dirinya mempelajari agama dari para ulama yang selamat manhajnya, iaitu para ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah yang bermanhaj Salaf as-Soleh. SYIRIK Syirik termasuk persoalan bid'ah yang paling besar dan serius dalam kehidupan manusia yang perlu ditangani dengan kesungguhan. Syirik atau perbuatan menyekutukan Allah dengan makhlukNya mudah berlaku kepada sesiapa pun dari kalangan Bani Adam apabila ia meninggalkan petunjuk Allah setelah ia menjauhkan dirinya dari mempelajari akidah Islamiyah. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu terutama di segi kepercayaan yang menjadi iktikad ubudiyah, atau yang menyangkut persoalan ibadah seperti di segi tauhid uluhiyah, rububiyah atau yang memperkatakan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, 80 maka itulah kebatilan yang paling batil, dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim.. Antara punca atau faktor yang menyebabkan berlakunya kesyirikan seseorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah apabila melakukan sesuatu perbuatan bid'ah di segi iktikad atau akidah. Khususnya yang berbentuk pengibadatan (penyembahan) terhadap makhluk. Contohnya seperti menjadikan makhluk (selain Allah Subhanahu wa Ta'ala) sebagai tempat berseru, mentaati makhluk lebih dari mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta sesuatu kepada makhluk yang di luar bidang dan kuasanya dalam urusan ghaibiyah, mencintai makhluk lebih dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih takut kepada makhluk dari mentakuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik akan menghapuskan semua pahala dan segala amal-ibadah yang telah dikerjakan oleh seseorang jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat dari kesyirikannya. Segala dosa dari perbuatan syirik seperti yang telah dinyatakan di atas sama sekali tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya: ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ ِ َ َِ َ ْ ُ َ ُ ِ ْ َ َ ِ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ ِ ‫ان ال ل يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشآء ومن‬ .‫يشرك بال فقد افترى اثما عظيما‬ ً ْ ِ َ ً ْ ِ َ َْ ْ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ ُ "Sesungguhnya, Allah tidak akan mengampunkan dosa sesiapa yang melakukan kesyirikan terhadapNya dan akan mengampunkan selain dari kesyirikan itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan sesiapa yang melakukan kesyirikan terhadap Allah, maka ia telah melakukan dosa yang amat besar". .AN NISA', 4:48 ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ِ َ َِ َ ْ ُ َ ُ ِ ْ َ َ ِ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ ِ ‫ان ال ل يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ومن‬ ‫يشرك بال فقد ضل ضلل بعيدا‬ ًِْ َ ً َ َ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ ُ "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa sesiapa yang melakukan kesyirikan terhadapNya dan akan mengampunkan selain dari dosa kesyirikan bagi sesiapa yang dikehendakiNya. Sesiapa yang melakukan kesyirikan terhadap Allah maka ia telah sesat sejauh-jauhnya". .AN NISA', 4:116 81 .‫قل انما امرت ان اعبد ال ولاشـرك به اليه ادعوا واليه مئاب‬ ِ َ َ ِ ْ َ َِ ْ ُ ْ َ ِ ْ َ ِ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ِ ُ َ ّ ِ ْ ُ "Katakanlah! Aku diperintah supaya menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh mempersekutukanNya, kepadaNya aku menyeru dan kepadaNya aku kembali". .AR RA'AD, 13:36 َ ْ ِ ِ َ َ َّ َ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َ ِ َِ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ َ َ ْ ِ ّ ّ ِ ‫ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين‬ .‫فيهآ اولئك هم شر البرية‬ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ْ ُ َ ِ َْ ُ َ ْ ِ "Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahl al-Kitab dan juga orang-orang musyrikin (orang-orang yang mempersekutukan Allah) akan dihumban ke dalam neraka jahanam mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk". .AL BAYYINAH, 98:6 .‫لشريك له وبذلك امرت وانا َول المسلمين‬ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ّ ‫َ َ ِ ْ َ َ ُ َ ِ َ ِ َ ُ ِ ْ ُ ََ َ ا‬ "Tiada sekutu bagiNya, begitulah aku disuruh (dalam menyembahNya). Dan aku adalah golongan orang-orang muslim". .AL AN'AM, 6:163 َ ْ ِ ‫َ َ َ ُ ْ َ ّ ِ َ ْ ُ ْر‬ ‫ول تكونن من المش ِكين‬ "Dan janganlah kamu sekali-kali menjadi orang-orang yang mempersekutukan (Allah)". .AL AN'AM, 6:14 Sebenarnya banyak lagi ayat-ayat al-Quran yang menegaskan larangan (pengharaman) dan ancaman buruk yang ditujukan berulang kali kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Al-Quran juga telah memberi amaran yang menakutkan betapa dahsyat dan buruknya balasan yang akan diterima oleh manusia yang tidak meninggalkan perbuatan syirik (mempersekutukan Allah dengan makhluk-Nya) sehingga menyebabkan mereka akan terus kekal di neraka untuk selama-lamanya. Setelah al-Quran, al-Hadis juga mengandungi ketegasan yang jelas untuk memberi peringatan kepada kita agar menjauhi segala bentuk amalan, perbuatan dan kepercayaan bid'ah yang boleh membawa kepada kesyirikan 82 atau mempunyai ciri-ciri kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayatilah sabda Nabi di bawah ini: ‫قال رسول ال صلىال عليه وسلم : ال انَـبّـئكم باكبـر الكبَـائر ؟‬ ِ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ُ ُ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ َ ْ ُ َ َ َ .‫قلنا : بلى يا رسـول ال قال : الشراك بال‬ ِ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ َ ْ ُ َ َ ََ َ ْ ُ "Bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Mahukah kamu aku beritahu dosa yang paling besar? Kami menjawab: Sudah pasti mahu ya Rasulullah! Baginda bersabda: (Dosa yang paling besar) ialah melakukan kesyirikan (mempersekutukan) terhadap Allah". 281 ِ ُ ِ ْ ُ ُ َِ َ ْ َ َ ّ َ ْ َ َ َ ًْ َ ِ ِ ُ ِ ْ ُ َ ‫من لقي ال ل يشـرك به شيئا دخل الجـنة ، ومن لقيه يشرك بِـه‬ َ َِ ْ َ .‫شيْـئا دخل النار‬ ّ َََ ً َ "Sesiapa yang menemui Allah (di akhirat) dalam keadaan tidak mensyirikkan-Nya dengan sesuatu dia akan masuk syurga, dan sesiapa yang menemui Allah dalam keadaan telah melakukan kesyirikan terhadap Allah dengan sesuatu, dia akan dimasukkan ke neraka". 282 ََُ ِ ّْ ‫قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : ان من مات على الشرك فهو‬ َ َ َ َ ْ َ ّ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ .‫فى اصحاب الجحيم ول ينقذه من ذلك شيء من الوسائل‬ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ٌ ْ َ َ َِ ْ ِ ُ ُ َ ْ ُ َ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ِ "Telah bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya barangsiapa yang mati dalam keadaan syirik, maka dia di neraka Jahim. Tiada siapa yang boleh menyelamatkannya dari dimasukkan ke neraka walaupun melalui berbagai-bagai perantaraan." 283 َ ‫قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : وحق العباد على ال أن‬ ‫ِ ْل‬ َ َ َ ِ ْ ّ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ .‫يعذب من ل يشرك به شيئا‬ ًْ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ّ َ ُ 281. H/R Bukhari (2460) as-Syahadat. Muslim (126) al-Iman. Turmizi (1823) as-Silah. 282. H/R Bukhari (126) al-Ilm. Muslim (136) al-Iman. Ahmad (13964) Musnad. 283. H/R Muslim (Kitabul Iman). 83 "Bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Dan hak seseorang hamba itu dari Allah ia tidak akan diazab jika tidak melakukan kesyirikan terhadap-Nya dengan sesuatu". 284 َ َّ َ ِ ْ ََ ُ ‫عن أبي هريرة قال : سمعت رسول ال صلى ال عليه وسلم‬ َّ ِ َ ْ ُ َ ُ ْ ِ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ ْ َ .‫يقول: من عمل عمل أشرك فيه معي غي ِي تركته وشركه‬ ُ ُ ْ ِ َ ُ ُْ َ َ ْ ‫َ ُ ْ ُ َ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ر‬ "Dari Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (hadis kudsi): Sesiapa yang mengamalkan (atau mengerjakan) sesuatu amal yang terdapat padanya kesyirikan terhadap-Ku, maka akan Aku biarkan dia (dalam kesesatan) dengan kesyirikannya". 285 ِ َ َ ِ ُ َ ّ َ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ َ ْ ُ َ ّ َ َ ٍ ّ َ ِ ْ ِ َ ‫عن ابن عباس قال : أن رسول ال صلىال عليه وسـلم سئل عن‬ .‫الكبائر فقال : الشرك بال والياس من روح ال‬ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ َْْ َ ِ ِ ُ ْ ّ َ َ َ َ ِ ِ ََ ْ "Dari Ibn Abbas berkata: Sesungguhnya Rasulullah telah ditanya tentang dosa yang paling besar, maka baginda bersabda: Syirik terhadap Allah dan putus asa dari ujian Allah." 286 ُ ْ ُ َ َ َ ُ ّ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ّ ِ ّ ِ َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َ ‫عن انس بن مالك عن النبي صلىال عليه وسلم انه قال : يقول‬ ‫ال تبارك وتعالى لهون اهل النار عذابا : لو كانت لك الدنيا وما‬ َ َ َْ ّ َ َ ْ َ َ ْ َ ً َ َ ِ ّ ِ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ ‫ِ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ِ ً ِ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َ َ ْ َن‬ َ ‫فيها اكنت مفتديا بها ؟ فيقول : نعم . فيـقول : قد اردت منك اهو‬ ‫ِ ْ َ َ ََ ْ َ ِ ُ ْ ِ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ ِلك‬ َ َ ‫من هذا وانت فى صـلب آدم ان ل تشـرك )احسـبه قال:( ول ادخ‬ .‫النار ، فابيت ال الشرك‬ َ ْ ّ ّ ِ َ ْ َ ََ َ ّ "Dari Anas bin Malik radiallahu anhu, dari Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam baginda bersabda: Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling hina siksaannya: Seandainya engkau memiliki dunia dengan segenap isinya, apakah engkau akan menjadikan penebus dengannya? Ia menjawab: Ya. Allah berfirman lagi: Sesungguhnya Aku telah menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu ketika engkau berada dalam tulang sulbi Adam, iaitu supaya engkau tidak syirik (aku perhitungkan Dia berfirman:) 284. 285. 286. H/R Bukhari (2644) al-Iman. Muslim (44) al-Iman. Ibn Majah (4286) az-Zuhud. H/R Muslim (5300) az-Zuhud wa ar-Raqaiq. H/R Muslim. 84 nescaya Aku tidak akan memasukkanmu ke neraka, tetapi engkau menolak kecuali syirik." 287 WAJIB BERJIHAD MELAWAN KESYIRIKAN Sejarah perjuangan untuk menegakkan akidah tauhid terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jihad melawan segala jenis kesyirikan adalah sejarah perjuangan yang paling tua dan lama di dunia ini. Ia telah bermula sejak manusia diwujudkan di permukaan bumi ini. Al-Quran, sirah nabawi serta sejarah agama dari langit telah mencatitkan bahawa perjuangan menentang bid'ah yang membawa kepada kesyirikan adalah jihad yang tidak pernah ditinggalkan oleh para Nabi, para Rasul dan orang-orang soleh yang mujahid. Sirah Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam juga telah membuktikan kepada kita semua bagaimana baginda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan para sahabat berjihad melawan bid’ah akidah syirik dan menegakkan akidah tauhid dengan mempertarungkan nyawa, harta, usia dan segala kemampuan yang mereka miliki. Jihad di segi akidah memakan masa yang lebih lama dan berterusan sehingga ke Hari Kiamat jika dibandingkan dengan perjuangan menegakkan siasah dan daulah. Perjuangan menegakkan akidah lebih memerlukan ketabahan mental dan fizikal, kesabaran atau keteguhan iman serta keilmuan yang tinggi dan sempurna kerana perjuangan di bidang ini akan tetap dan pasti menghadapi berbagai jenis tentangan, rintangan, cabaran dan berbagai-bagai musuh 287. H/R Muslim (8/134). 85 berbanding dengan jihad di medan perang yang hanya bergantung kepada kecanggihan senjata, kekuatan ketenteraannya dan kehebatan teknologi. Perjuangan untuk menegakkan dan membersihkan akidah tetap diteruskan walaupun tidak mempunyai kekuatan tentera, senjata, harta atau kemampuan berbentuk material atau fizikal kerana yang wajib dimiliki oleh pejuang akidah ialah ilmu dan keimanan. Contohnya boleh dilihat di lambaran sirah Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam yang mana baginda mentarbiyah seluruh sahabatsahabat ke arah jihad melawan kesyirikan kemudian mengutus mereka keluar dari daerah Mekah untuk menegak dan memperjuangkan akidah Islamiyah sekalipun pada masa itu belum wujud kekuatan tentera, harta dan Daulah Islamiyah di Yathrib (Madinah). Jelasnya, kekuatan iman perlu diasas dan dimulakan dengan kekuatan di bidang ilmu-ilmu syara terlebih dahulu dalam memerangi kesyirikan jahiliah. Akidah amat penting bagi setiap manusia. Apabila seseorang manusia itu mati, hanya akidahnya sahaja yang akan kekal bersamanya dan menjadi penentu sama ada ia akan masuk ke syurga atau ke neraka. Oleh kerana itu, bagi setiap individu perlulah terlebih dahulu menyelamatkan akidahnya dengan cara mengenali semua perkara yang boleh merosakkan akidahnya (pegangan atau imannya) atau setiap perkara yang boleh menyebabkan berlakunya kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang mukmin yang menggeruni dosa kesyirikan, ia akan sentiasa berjaga-jaga dan berusaha menyelamatkan akidahnya dengan jalan mengkaji dan mempelajari persoalan yang berkaitan dengan akidah. Ia akan memberi penumpuan kepada ilmu-ilmu dari al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam, athar sahabat, fatwa para ulama muktabar tentang akidah dan mencari guru-guru akidah supaya dapat mengetahui semua jenis-jenis penyebab yang boleh menyebabkan berlakunya kesyirikan. Kejahilan dalam soal akidah adalah punca utama yang menyebabkan ramainya manusia ke neraka. Antara kerosakan yang paling menakutkan lantaran kejahilan ialah melakukan kesyirikan (menyekutukan Allah) tanpa disedarinya. Dan amat jelas bahawa semua jenis kesyirikan adalah berpunca dari perbuatan atau kepercayaan yang bid'ah. Melakukan bid’ah dalam sesuatu amal, kebiasaannya sering tidak disedari oleh pelakunya dan kebanyakan mereka yang terjebak dengannya berpunca dari kejahilan, dan kerana kejahilan jugalah seseorang tidak berganjak dari perbuatan bid’ah kerana disangkanya bid’ah yang dikerjakan adalah bid’ah hasanah. Inilah 86 antara buruknya kejahilan yang dimiliki oleh kebanyakan manusia. Firman Allah: .‫اكثرهم يجهلون‬ َ ْ َُ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ "Kebanyakan dari mereka orang-orang jahil". .AL AN'AM, 6:111 "Dan akan tetapi, kebanyakan dari manusia itu tidak mengetahui (tidak berilmu)". 288 .‫اكثر الناس ليعلمون‬ َ ْ ُ َْ َ َ ِ ّ َ َ ْ َ .‫اكثرهم ليعلمون‬ َ ْ ُ َْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ "Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui (tidak berilmu)". 289 Kejahilan adalah punca kesyirikan dan penyebab utama yang menyebabkan seseorang itu menyangka bahawa amalan, akidah dan imannya telah sempurna. Walhal sebenarnya mereka masih melakukan bid'ah yang membawa kepada kesyirikan yang tidak mereka ketahui lantaran buta ilmuilmu agama. Tidak ada jalan keluar untuk menyelamatkan diri atau lari dari terperangkap ke dalam kejahilan kecuali kembali kepada al-Quran dan asSunnah. Memberi perhatian dan penumpuan sepenuhnya dalam mempelajari dan mengkaji kedua-dua kitab tersebut adalah cara yang terbaik untuk menyelamatkan akidah dari kesyirikan. Perlu diingat bahawa kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Allah Subhanhu wa Ta'ala tidak akan memberi keampunan dan kejayaan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman yang berbentuk kesyirikan kecuali bertaubat. Perkara ini telah dijelaskan di dalam al-Quran sebagaimana firman-Nya di dalam al-Quran: .‫ان الشرك لظلم عظيم‬ ٌ ْ ِ َ ٌ ُْ َ َ ْ ّ ّ ِ 288. Lihat: Ar-Rum, 30:6/30. Al-A'raf, 7:187. Yusuf, 12:40/68. AlNahl, 16:38. As Saba, 34:36. Al-Mu'min, 40:57/59. 289. Lihat: Al-An'am, 6:37. Al-Anfal, 8:34. Yunus, 10:55. An-Nahl 16:75/101. Al-Qasas, 38:13/57. Luqman, 31:25. Az-Zumar, 39:29/49. Ad Dukhaan, 44:39. At-Tur, 52:47. 87 "Bahawasanya kesyirikan (mempersekutukan Allah) itu adalah kezaliman yang besar (nyata)". .LUQMAN, 31:13 .‫انه ليفلح الظالمون‬ َ ْ ُ ِ ّ ُ ِْ ُ َ ُ ّ ِ "Dia (Allah) tidak akan memberi kejayaan kepada orang-orang yang zalim". AL AN'AM, 6:21 MENGAJARKAN BID'AH MENZALIMI DIRI SENDIRI Di antara beberapa pengertian zalim yang dimaksudkan oleh syara ialah: "Melakukan suatu perbuatan bid'ah di segi akidah (iktikad) atau kepercayaan yang merosakkan tauhid seseorang itu sehingga menyebabkan ia ke neraka". Semangnya tidak ada kezaliman yang paling besar kecuali apabila seseorang itu menzalimi dirinya sendiri dengan kesyirikan. Kalimah zalim yang bermaksud bid'ah yang membawa kepada kesyirikan banyak ditemui di dalam al-Quran, antara ayatnya ialah: ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ِ َ ْ ُ ٍ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ِ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ِ َّ ‫الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم المن وهم‬ .‫مهتدون‬ َ ْ ُ َْ ُ 88 "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk". .AL AN'AM, 6:82 Ayat ini telah menimbulkan kekecohan di kalangan sahabat kerana mereka merasakan tidak ada manusia yang terlepas dari membuat kesilapan atau kesalahan besar atau kecil yang diistilahkan dalam Bahasa Arab sebagai zalim (‫ .)الظلم‬Perkara ini telah dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'oud radhiallahu 'anhu: َ ‫ليس ذلك انما هو الشرك الم تسمعوا قول لقمان لبنه : يا بني‬ ‫َ ْ َ َِ َ ِ ّ َ ُ َ ّ ْ ُ ََ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ِ ْ ِ ِ َ ُ َ ّ ل‬ .‫تشرك بال ان الشرك لظلم عظيم‬ ٌ ْ ِ َ ٌ ُْ َ َ ْ ّ ّ ِ ِ ِ ْ ِ ْ ُ "Yang dimaksudkan bukan kezaliman itu. Tetapi syirik. Belumkah kamu mendengar nasihat Luqman kepada anaknya: Wahai anakku! Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Hadis dari 'Alqamah bin Abdullah: "Apabila ayat ini turun para sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah di antara kita yang tidak melakukan kezaliman kepada dirinya? Maka Nabi bersabda: "Tidakkah kamu pernah dengar katakata Luqman kepada anaknya: Hai anakku! Janganlah engkau melakukan kesyirikan kerana kesyirikan adalah kezaliman yang besar". Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad: "Apabila turun ayat ini (orang-orang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman), terasa ada penekanan pada diri para sahabat lalu mereka berkata: Ya Rasulullah! Siapakah di antara kita yang tidak melakukan kezaliman terhadap dirinya? Baginda bersabda: Bukan itu yang dimaksudkan, tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan oleh seorang hamba Soleh? "Hai anakku! Janganlah engkau melakukan kesyirikan terhadap Allah kerana kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar". 290. 290 H/R Bukhari dan Muslim. 89 Di dalam syara, pengertian zalim terbahagi kepada tiga maksud: 1. Kezaliman yang besar (‫ )ظلم عظيم‬yang memberi maksud "melakukan dosa yang besar iaitu bid'ah dan kesyirikan" atau disebut juga dengan istilah: "Benar-benar kezaliman yang mutlak dan nyata". Orang-orang yang melakukan "zalim mutlak dan nyata" pada pengertian istilah di atas ialah orang yang mengamalkan perbuatan bid'ah atau melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala walau apa bentuknya, disedari atau tidak disedari, terutamanya mereka yang meletakkan pengibadatan (ibadah) bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala (tidak ikhlas), termasuklah berbuat bid'ah iaitu melakukan ibadah yang tidak mencontohi cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam seperti menambah beberapa perkara dalam urusan agama atau syara tanpa ada nas atau hujjahnya dari al-Quran atau al-Hadis yang mengizinkan mereka untuk melakukan sedemikian. Kedudukan hukum yang dianggap sesat yang berpunca dari perbuatan bid'ah akidah adalah sama dengan hukum kezaliman yang berpunca daripada kesyirikan. Jelasnya melakukan bid'ah dalam akidah adalah sama dengan hukum melakukan semua kemungkaran yang membawa kepada perbuatan syirik. Pengertian ini diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam yang bersabda: ُ ّ ُ َْ ُ ْ ُ ْ ّ َ ‫الظلم المطلق التام‬ ِ ّ ِ ََ َ ّ ُ َ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ ‫كل بدعة ضللة وكل ضللة فى النار‬ "Setiap yang melakukan bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu di dalam neraka". .H/R Muslim Kalimah (‫ )ضللة‬yang berasal dari kalimah (‫" )ضل/ضال‬sesat" yang terdapat pada hadis di atas disamaertikan dengan kalimah zalim (‫)ظلم‬yang terdapat pada ayat-ayat tentang syirik berpandukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: .‫ومن يشرك بال فقد ضل ضلل بعيدا‬ ًِْ َ ً َ َ ّ َ ْ ََ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ 90 "Dan sesiapa yang melakukan kesyirikan terhadap Allah maka dia telah sesat sejauh-jauhnya". .AN NISA', 4:116 Rumusannya, setiap kesyirikan itu sesat dan setiap bid'ah itu juga telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai perbuatan yang sesat kerana dalam persoalan agama yang turun dari langit, tiada siapa yang layak untuk menjelaskan erti, makna dan maksudnya dengan betul dan tepat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Manusia hanya wajib mendengar dan mentaatinya, tidak lebih dari itu. Kita boleh memahami sekali lagi pengertian zalim yang bermaksud sesat dari ayat al-Quran di bawah ini: َ ْ ُ َ َ َ ً َ ُ َ َ ّ َ ّ ُ َ َ َ َ ْ ُ ََ ِ ّ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ‫وقالوا ل تذرن آلهتكم ول تذرن ودا ول سواعا ول يغوث‬ .‫ويعوق ونسرا‬ ً ْ ََ َ ْ ُ ََ "Dan mereka berkata: Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula siwa', yaghuts, ya'uq dan nasra. Sesungguhnya mereka menyesatkan kebanyakan (manusia) dan janganlah Engkau tambahkan bagi orangorang yang zalim itu selain kesesatan". NUH, 71:23:24 Ayat di atas menjelaskan bahawa kezaliman mutlak akan terus membawa kepada kekufuran dan kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang terus melakukan kesesatan seperti ini sebagaimana firman-Nya: .‫ان الذين كفروا وظلموا لم يكن ال ليغفرلهم ول ليهديهم طريقا‬ ً ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ ُ ََ ِ ْ َ ِ ُ ِ ُ َ ْ َ ْ ُ ََ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ ّ ّ ِ "Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka ". .AN NISA', 4:168 Amat jelas, nyata dan ketara sekali bahawa bid'ah sememangnya sesat dan syirik kerana di antara makna bid'ah ialah: "Menambah" sesuatu di dalam agama. Apabila seseorang berani menambah ayat atau merubah hukum dalam agama maka ia adalah seorang pembohong yang membohongi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana mengada-adakan apa yang sebenarnya tiada tetapi dikatakannya ada dan dijadikan sebagai agama. Amat 91 benar apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan orang-orang ini seperti anjing di dalam firman-Nya: "Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri (meninggalkan) ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orangorang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (darjat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya dihulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkan dia menghulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang mendustakan ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barangsiapa yang disesatkan Allah maka merekalah orang-orang yang merugi". .AL A'RAAF, 7: 175-178 Mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sepertimana yang dilakukan oleh orang-orang bid'ah akan membawa padah, iaitu kesesatan sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat di atas. Ia menunjukkan betapa buruknya perbuatan mereka ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan pendusta yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai anjing. Sebuah hadis lemah juga memberi perumpamaan yang serupa: ‫واتل عليهم نبا الذى آتيناه فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من‬ َ ِ َ َ َ ُ َ ْ ّ ُ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ََ ْ َ ُ َ ْ َ ِ ّ ََ َ ْ ِ ْ ََ ُ ْ َ ‫ْ َ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ َ َ َ ّ ُ َ ْ َد ِ َ ْ َ ْ ِ َ ّ َ َ ُ َ ه‬ ُ ‫الغاوين . ولوشـئنا لرفعناه بها ولكنه اخل َ الى الرض واتبع هوا‬ ُ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِ ْ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ ُ َُ َ َ ‫فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ، ذلك مثل‬ َ ‫القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . سآ‬ ‫ْ َ ْ ِ ّ ِ ْ َ َ ّ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ ْ ُ ِ ْ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ّ ُ ْ َ َ ء‬ ‫َ َ ً ْ َ ْ ُ ّ ِ ْ َ َ ّ ُ ْ ِ َ َ ِ َ ََ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ َ ْ ّ ْ ِ ل‬ ُ ‫مثل القوم الذين كذبوا بئاياتنا وانفسهم كانوا يظلمون . من يهد ا‬ .‫فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون‬ َ ْ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َ ْ َُ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ‫المبتدع كلب النار. حديث ضعيف‬ ِ ّ ُ َ ِ ُ َ َْ ُ َْ "Aktivis bid'ah adalah anjing-anjing neraka". .Hadis lemah 92 2. Kezaliman kedua ialah kezaliman yang dilakukan terhadap orang lain atau terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang berbentuk penindasan, hasad dengki, penyiksaan dan kejahatan. Kezaliman jenis ini hanya membawa pelakunya kepada perbuatan dosa, tidak dianggap syirik selagi ia tidak melakukan perbuatan yang membawa kepada kesyirikan. Di akhirat kelak, hanya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama ada akan diazab atau diampunkan oleh Allah kerana Allah Maha Berkuasa terhadap makhlukNya. 3. Kezaliman ketiga berupa dosa yang dilakukan sehingga menyebabkan pelakunya menzalimi diri sendiri sebagaimana disebut di dalam al-Quran (‫ظالم‬ ‫" )لنفسه‬Menzalimi diri sendiri," 35:32 ialah individu-individu yang masih tetap beriman serta melakukan kebaikan tetapi ada masa dan ketikanya ia melakukan kemungkaran yang tidak membawa kepada kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasib mereka terletak pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dikehendakiNya akan diampunkan kerana ia tidak melakukan kesyirikan dan jika ditakdirkan masuk neraka maka kemasukannya hanyalah setakat untuk membersihkan dosa-dosa yang dilakukan. Keimanannya yang tidak bercampur dengan kesyirikan tidak akan membuat dia kekal di neraka. Allah telah menceritakan tentang keadaan hamba-hambaNya di dalam al-Quran: ْ ُ ْ ِ َ ِ ِ ْ َِ ٌ ِ َ ْ ُ ْ ِ َ َِ َِ ْ ِ َْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َِ ْ َْ َ ْ َ ّ ُ ‫ثم اورثناالكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم‬ .‫مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن ال ذلك هو الفضل الكبير‬ ِ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ْ ِِ ِ َ ْ َ ْ ِ ٌ ِ َ ْ ُ ْ ِ َ ٌ ِ َ ْ ُ "Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang bersegera untuk berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah kurnia yang amat besar". .FATIR, 35:32 ِ ِ ْ َ ِ ٌ ِ َ َ ٌ ِ ْ ُ َ ِ ِ ّ ّ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ََ َ ِ ْ ََ َ ْ َ َ َ ‫وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه‬ .‫مبين‬ ٌ ْ ُِ "Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata". .ASH SHAFAAT, 37:113 93 PEMBAHAGIAN (JENIS-JENIS) SYIRIK Jumhur ulama usuluddin (teologi) terutamanya dari kalangan Salaf as Soleh, telah membahagikan syirik kepada dua bahagian, iaitu: 1- Syirik Besar 2- Syirik Kecil (Yang Tersembunyi) 94 SYIRIK BESAR Syirik besar (‫)الشرك الكبر‬terbahagi kepada empat bahagian, iaitu:1. Syirik Tahrif 2. Syirik Takyif 3. Syirik Tasybih 4. Syirik Ta'thil ‫الشرك التحـريف‬ ‫الشرك التكييف‬ ‫الشرك التـشـبيه‬ ‫الشرك التـعطيل‬ 1. SYIRIK TAHRIF Kalimah (kata) tahrif (‫ )تحريف‬berbentuk morfologis yang setimbang (sewazan) dengan tafil (‫ .)تفعيل‬Tahrif dari akar kata "Harf" yang ertinya: Tepi atau sisi. Kalimah ini terdapat di dalam al-Quran: ٍ ْ َ ََ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ‫ومن الناس من يعبد ال على حرف‬ 95 "Dan antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi......" .Al-Haj, 22:11 Ayat di atas memberi maksud: "Mengambil hanya dari satu sisi dari agama". Tahrif boleh memberi maksud dan didefinisikan sebagai: "Mengubah-suai, menukar-ganti makna atau merosakkan nas-nas syara (al-Quran dan as-Sunnah) dengan makna yang lain yang tidak dimaksudkan oleh nas-nas tersebut". Syirik tahrif juga akan berlaku apabila seseorang itu: "Menukar-ganti huruf atau kalimah, memesong pengertian, mengubah maksud atau menggantikan makna yang sebenar dari suatu kalimah atau ayat al-Quran atau as-Sunnah kepada makna, maksud dan pengertian yang salah, menyeleweng atau bertentangan dengan ayatayat di dalam al-Quran dan as-Sunnah". Jumhur ulama tafsir menafsirkan kalimah tahrif sebagai berikut: ِ َِ َ ْ ِ َ َ ْ ِ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ ْ ُ ّ ُ ْ ِ ْ َ ‫تفسير النصوص من الكتاب بالمعانى الباطلة‬ "Menafsirkan sesuatu nas dari al-kitab (al-Quran atau as-Sunnah yang sahih) kepada makna yang salah (batil)." 96 Syirik Tahrif Terbahagi Dua: Pertama: Tahrif lafaz (‫ )تحريف اللفظى‬iaitu mengubah, menukar atau menyimpangkan lafaz kalimah asal kepada kalimah yang lain dan berbeza sehingga menukar maksud kalimah tersebut ada kalanya bertentangan dengan kalimah yang asal. Perbuatan ini menyebabkan berlakunya syirik tahrif sebagaimana perbuatan firqah Jahmiyah yang menukar kalimah (‫)اسـتواء‬ kepada kalimah (‫)استولى‬di dalam ayat berikut: "Tuhan Yang Amat Pemurah bersemayam di atas 'arsy". .‫الرحمن على العرش استوى‬ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ُ َ ْ ّ َ .TAHA, 20:5 Kalimah istiwa (‫" )استواء‬bersemayam" di ayat ini mereka gantikan kepada kalimah (‫ ,)استولى‬yang bermakna "Menguasai atau memerintah". Penukaran kalimah seperti ini dinamakan mentahrif kalimah al-Quran dan telah dianggap syirik oleh jumhur ulama tafsir dan ulama akidah (usuluddin). Begitu juga dengan perbuatan golongan Yahudi yang telah mengubah atau menukar kalimah dari ayat al-Quran (‫" )قولوا حـطـة‬Katakanlah! Bebaskanlah kami dari dosa kami", 7:161 kepada (‫" )كلوا حـنـطة‬Makanlah olehmu gandum". Dua contoh di atas adalah contoh perbuatan syirik yang berpunca daripada mentahrif (mengubah, menukar atau menggantikan) lafaz atau kalimah dalam al-Quran dengan lafaz yang lain. Kedua: Tahrif makna (‫ )تـحريف المـعنى‬iaitu mengubah makna, erti atau maksud sebenar pada ayat atau nas-nas yang terdapat di dalam al-Quran sebagaimana perbuatan Yahudi mengubah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: .‫وكلم ال موسى تكليما‬ ً ْ ِْ َ َ ْ ُ ُ َ ّ َ َ 97 "Allah telah berkata kepada Musa dengan sebenar-benar perkataan". .AN NISA', 4:164 Mereka (Yahudi) mengubah kalimah Allah (‫" )كلم‬Berkata" di ayat ini kepada makna (‫ )غضب‬yang bermaksud: "Marah". Perbuatan mentahrif makna beginilah yang menyebabkan Yahudi dilaknat dan dihukum pelaku syirik akbar (syirik yang besar) oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam hal ini ialah menyimpangkan ayat-ayat kauniyah, contohnya mentakwil kalimah ‫" طيرا َابابيل‬Burung yang berbondong-bondong" َ ِْ َ ً َْ kepada makna lain, iaitu "virus-virus kusta" atau yang seumpamanya dalam ayat berikut: َ ْ ِ َ ‫ََ ْ َ َ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ً ا‬ ‫وارسل عليهم طير َبابيل‬ "Dan Dia mengirim kepada mereka burung yang berbondongbondong". .Al-Fiil, 105:3 Dan contoh yang lain ialah seperti yang mereka katakan bahawa para malaikat itu adalah kekuatan spritual dan setan adalah kekuatan kejahatan dalam diri manusia. Semua ini adalah kata-kata yang batil dan membawa kepada kesyirikan (syirik tahrif). 98 2. SYIRIK TAKYIF Kalimah (‫ )تكيف‬adalah bentuk morfologis yang setimbang dengan wazan kalimah "taf'il" dari kata kerja kayyafa (‫ .)كيف - يكيف‬Takyif bermaksud: "Bagaimana". Pengertian takyif yang dimaksudkan dalam tajuk ini ialah: "Membincangkan atau mempertikaikan nama, sifat dan zat Allah sehingga mengeluarkan pertanyaan: Bagaimana?" atau menimbulkan persoalan "bagaimana" tentang nama, sifat dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala". Persoalan atau pertanyaan seperti di atas menyebabkan timbul berbagai-bagai perbincangan dan jawapan yang hanya menurut hawa nafsu pemikiran seseorang sehingga bertentangan dengan nas dari al-Quran dan alHadis. Takyif juga boleh dimaksudkan sebagai: "Meminta penjelasan atau jawapan dari suatu soalan "bagaimana" yang ditujukan kepada kalimah atau ayat-ayat tertentu yang memperkatakan nama, sifat dan zat Allah sedangkan Allah tidak menerangkan tentang sifat, nama-nama atau zatNya di dalam al-Quran, yang mana semua kalimah atau ayat-ayat yang memperkatakan tentang nama-nama, sifat dan zat Allah tidak boleh dibincang dan dipersoalkan kerana tiada keterangan dari Allah dan hanya Allah yang tahu hakikat nama, sifat dan zatNya". Contoh perbuatan syirik takyif ialah perbuatan golongan pembuat bid'ah (‫)مبتدع‬dari kalangan ahli jidal, ahli sufi dan orang-orang fasik yang mentakyifkan sifat, nama, zat dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mentakwil kalimah atau ayat al-Quran melalui teori falsafah, mantik atau mengikut selera akal fikiran (hawa nafsu) mereka. Akhirnya gara-gara perbincangan yang bid'ah ini timbul persoalan "Bagaimana, Mengapa atau Kenapa" sedangkan tidak seorang pun yang tahu hakikat namanama, sifat dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama usuluddin: ُ َ َ ْ َ ُ ّ ِ َ ُ ّ ِ ْ َ ُ َْ َ َ ‫ل يعلم كيفية زاتـه ال هو سُـبحانه‬ 99 "Tidak seorangpun yang tahu bagaimana (hakikat) zatNya kecuali Dia sahaja Yang Maha Suci". Jelasnya, mentakyif nama-nama, sifat dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah haram dan membawa kepada terjadinya perbuatan atau amalan syirik yang membatalkan akidah seseorang. Perbuatan seperti ini menunjukkan kejahilan seseorang itu tentang ilmu tauhid dan kandungan alQuran yang kamil dan syumul dalam menjelaskan nama-nama, sifat dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dipersoalkan lagi. Keterangan dapat difahami pada ayat di bawah ini: ُ َ َُ ِ َ ِ ْ ّ ُ ّ ُ ٌ َ َ ْ ُ ٌ َ ُ ْ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ّ َ ُ ‫هوالذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر‬ ُ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ِ ّ َ َ ٌ ْ َ ْ ِ ِ ْ ُُ ِ َ ْ ِ ّ ّ َ َ ٌ َ ِ َ َ ُ ‫متشـابهات ، فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه‬ ‫ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ِ ْ َ ُ ِ ّ ُ َ ّ ِ ُ ْن‬ َ ‫ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ، وما يعلم تاويله ال ال . والراسخو‬ ‫فى العلم يقولون آمننا به كل من عند ربنا وما يذكروا ال اولوا‬ ْ ُْ ُ ّ ِ ْ ُ ّ ّ َ َ َ َ ّ َ ِ ْ ِ ْ ِ ّ ُ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ُْ ُ َ ِ ْ ِ ْ ِ .‫اللباب‬ ِ ََْ ْ "Dialah (Allah) yang menurunkan al-Kitab kepada engkau (ya Muhammad), di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat (terang hukum dan maksudnya), semua itu ibu kitab, dan ada yang mutasyabihat (kurang terang). Adapun orang-orang yang miring hatinya (suka kepada yang batil) maka diikutinya apa-apa yang mutasyabihat, kerana hendak menimbulkan fitnah dan mencari-mencari (mereka-reka) takwilnya, dan tidak ada yang tahu tentang takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang dalam ilmunya berkata: Kami beriman kepada yang mutasyabihat, semuanya dari sisi Tuhan kami, dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal". .ALI IMRAN, 3:7 3. SYIRIK TASYBIH ATAU TAMSIL Syirik tasybih (‫ )تشبيه‬dinamakan juga syirik tamsil .( ‫ )تمثيل‬Tasybih bererti: 100 "Menyerupakan atau membuat penyerupaan". Tamsil bererti: "Memisalkan atau mengadakan contoh pada zat atau sifat Allah". Kedua-dua lafaz atau kalimah ini membawa maksud dan erti yang sama: "Memisalkan, menyerupakan, menyamakan atau mengumpamakan zat atau sifat-sifat Allah dengan zat dan sifat- sifat makhlukNya". Syirik jenis ini terbahagi tiga: 1. Menyamakan, memisalkan, menyerupakan atau mengumpamakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zat makhlukNya, sebagaimana Yahudi menyamakan Uzair dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nasrani menyamakan Isa 'alaihi sallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaum musyrikin yang menyamakan berhala dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penyembahan mereka. 2. Menyamakan, memisalkan atau menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk, seperti menyamakan atau menyerupakan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah makhluk, tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan makhluk atau seumpamanya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang tarikat sufi/tasawuf. 3. Menyamakan, memisalkan atau menyerupakan perbuatan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan atau kuasa makhluk sepertimana menyerupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasa jin, pawang, wali atau kuasa-kuasa ghaib. Termasuklah juga perbuatan syirik tamsil apabila menyerupakan (mensetandingkan) kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciptaan makhlukNya sebagaimana menyerupakan hukum-ahkam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum-ahkam ciptaan hawa nafsu atau akal fikiran manusia (taghut) yang jahil dan serba kekurangan. Firman Allah: .‫ومن لم يحكم بما انزل ال فاولئك هم الكافرون‬ َ ْ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َْ َ ُ َ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ "Dan sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (al-Quran), maka mereka itu adalah golongan orang-orang kafir". 101 .AL MAAIDAH, 5:44 "Dan sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (al-Quran), maka mereka itu adalah golongan orang-orang zalim". .AL MAAIDAH, 5:45 .‫ومن لم يحكم بما انزل ال فاولئك هم الظالمون‬ َ ْ ْ َ ّ ُ ُ َ ِ َ ْ َُ ُ َ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ .‫ومن لم يحكم بما انزل ال فاولئك هم الفاسقون‬ َ ْ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َ ْ َُ ُ َ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ "Dan sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (al-Quran), maka mereka itu adalah golongan orang-orang yang fasik". AL MAAIDAH, 5:47 Jelaslah sudah bahawa antara perbuatan haram yang menyalahi akidah Islamiyah (syirik) ialah apabila seseorang menyamakan atau menyerupakan dengan sedar, sengaja dan penuh kesedaran tentang zat Allah dengan zat makhluk, sifat Allah dengan sifat makhluk dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan makhlukNya, termasuklah dalam halhal yang berupa pengibadatan atau ubudiyah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti menyamakan ketaatannya kepada Allah dengan ketaatannya kepada makhluk, dan juga kecintaanya, ketakutannya, penyeruannya dan permohonannya dalam urusan ghaibiyah (‫ )غيـبـية‬yang mana dilakukan perbuatan tersebut terhadap makhluk serupa dan menyamai sebagaimana yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa-Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan semua hambaNya dari melakukan syirik tasybih atau tamsil, kerana dosa dari melakukan kesyirikan ini sama sekali tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Pada hakikatnya, tidak seorangpun berhak membuat tasybih atau tamsil kerana tiada satu pun makhluk yang serupa atau semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya: "Tiada sesuatupun yang serupa dengan-Nya". .AS SYURA, 42:11 102 .‫ليس كمثله شيء‬ ٌ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ 4. SYIRIK TA'THIL Istilah ta'thil ditujukan secara khusus kepada siapa sahaja yang meniadakan makna yang sebenar dari nas al-Quran. Kalimah at-ta'thil( ‫ )التـعـطـيل‬diambil dari kata al-'athal (‫ )الـعـطل‬yang bermaksud: "Membiarkan, mengosongkan, meninggalkan, atau meniadakan makna yang sebenar". Kalimah ini boleh ditemui di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Perigi yang ditinggalkan". AL HAJJ, 22:45 Al 'athal (‫ )الـعـطل‬pada ayat di atas bermaksud: "Ditinggalkan atau dibiarkan". Apa yang perlu difahami dari tajuk ini ialah syirik ta'thil merupakan perbuatan yang berpunca daripada menafikan, membatalkan atau mengingkari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdiri dengan Zat-Nya. 103 .‫وبئر معطلة‬ ٍ َّ َ ُ ٍ ْ ِ َ Selain itu, ta'thil juga bermaksud: "Menafikan dan membatalkan makna sebenar ayat-ayat, nas dan kalimah al-Quran dan as-Sunnah yang sahih yang telah difahami, jelas dan terang maknanya sehingga penafian tersebut menghilangkan maksud dan maknanya yang sebenar". Syirik ta'thil ada tiga bahagian: 1. Membatalkan atau menafikan kesempurnaan sifat-sifat dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sebahagian sahaja.. 2. Membatalkan atau tidak menerima sebahagian dari bentuk cara pengibadatan dan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah ditetapkan dan diajarkan oleh syara di dalam alQuran dan as-Sunnah. Sebaliknya mencipta cara baru dan tersendiri mengikut hawa nafsunya, ditambah pula dengan mempersekutukan pengibadatan tersebut dengan makhluk atau taghut seperti meniru sebahagian cara ibadah (pengibadatan) agama-agama kuffar, menjadikan adat tradisi sebagai amalan agama dan membatalkan sebahagian atau keseluruhan hukumahkam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian digantikan dengan hukumahkam ciptaan manusia (taghut). 3. Dalam bahagian ketiga ini ada beberapa cara pembatalan yang boleh menyebabkan kesyirikan iaitu: (1). Membatalkan nas-nas dari al-Quran atau al-Hadis melalui hujjahhujjah akal atau melalui teori yang diambil dari golongan ahli falsafah (filosof) yang berdasarkan ilmu mantik atau logika yang diambil dari kaedah Greek (Yunan). (2). Membatalkan nas-nas al-Quran atau al-Hadis yang berpunca kerana percaya, terpedaya atau terpengaruh dengan pendapat ulama bid'ah atau ulama suk (‫ )الـعلماء السوء‬yang tidak berasaskan kaedah nasih dan mansuh yang berlandaskan syara. (3). Membatalkan nas al-Quran dan al-Hadis kerana terpengaruh dengan amalan bid'ah dan khurafat yang diteorikan oleh golongan (aliran) tarikat sufi/tasawuf yang berpandukan kepada pengalaman dan khayalan syeikhsyeikh sufi yang didakwa mempunyai karamah dan kewalian tetapi yang sebenarnya mereka itu syeikh syaitan atau wali syaitan yang sesat lagi menyesatkan. 104 (4). Membatalkan nas al-Quran dan al-Hadis lantaran mahu melaksanakan hukum-ahkam taghut kerana mentaati amanat dari para pemimpin yang sesat, anti Islam, kufur, fasik, zalim dan munafik sehingga mengambil hukum-ahkam ciptaan taghut sebagai pengganti hukum-ahkam dari alQuran dan al-Hadis. Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat dan Salaf as Soleh hanya berpegang kepada keseluruhan isi al-Quran dan al-Hadis dalam setiap persoalan terutamanya persoalan tauhid. Mereka tidak mengubah-suai (‫ ,)تـحريف‬tidak mempersoalkan (‫ ,)تكـيـيف‬tidak menyerupakan atau memisalkan ( ‫)تشبيه/تمثيل‬dan tidak memutar-belit atau membatalkan ( ‫)تعطيل‬nas al-Quran dan al-Hadis walau apa pun yang terjadi. Oleh sebab yang demikian Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam menamakan kurun mereka sebaik-baik kurun. SYIRIK KECIL (Syirik Tersembunyi) Syirik kecil (yang tersembunyi) adalah kesyirikan yang tidak disedari oleh pembuatnya. Ia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja disebabkan kejahilannya terhadap ilmu tauhid atau usuluddin sehingga tidak menyedari dirinya telah melakukan dosa besar iaitu amalan bid'ah yang bercampur-baur dengan kesyirikan. Semua jenis syirik amat digeruni oleh orang-orang yang beriman. Walaupun ada ulama yang berpendapat bahawa syirik kecil tidak dikekalkan di dalam neraka tetapi menurut fatwa Imam Ibn Taimiyah: "Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik kecil sebagaimana dosa syirik besar kecuali dengan bertaubat (meninggalkan kedua-dua syirik tersebut)". Fatwa Imam Ibn Taimiyah ini berdasarkan keumuman ayat al-Quran: ِ ْ ُ ُ ِ َ ْ َ َ َ ْ ََ ُ ُ ُ ِ ْ َ َ َ ْ ّ ّ ِ ُ ّ ِ ْ َ ُ ْ َ َ ‫قال ابن تيمية : ان الشرك ل يغفره ال ولو كان اصغر لعموم‬ {‫قوله : }ان ال ل يغفر ان يشرك به‬ ِ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ِْ َ َ َ ّ ِ ِ ِْ َ "Berkata Ibn Taimiyah: Sesungguhnya (apa pun jenis) syirik tidak akan diampunkan oleh Allah walaupun syirik kecil kerana keumuman firman-Nya: (Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa sesiapa yang melakukan kesyirikan terhadapNya)". 291 291. Lihat: ‫ .القول المفيد على كتاب التوحيد‬Jld. 1. Hlm. 208. Al-'Uthaimin. 105 Di sini dibawakan beberapa contoh syirik kecil atau syirik yang tersembunyi untuk memberi kefahaman dan kesedaran betapa perlunya pemurnian akidah untuk menyelamatkan keimanan dan terhindar dari segala amal perbuatan yang melibatkan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara beberapa contoh syirik kecil (tersembunyi) yang dapat dimuatkan ialah: 1. RIYAK ‫الرياء‬ َّ َ 2. TANGKAL DAN AZIMAT 3. BERKAT 4. GHULU 5. TELEK DAN TENUNG 6. MENURUN DAN JAMPI 7. TATHAIYUR ATAU THIARAH 8. SIHIR 9. SYAFAAT 10. TAWAKKAL ْ ُُ ْ َ ‫الغلو‬ ُ ‫َ ْ َ ّ ُ َ ْ ْم َج‬ ‫العراف او ال ُن ّم‬ ‫النشرة والرقى‬ ّ َ َُ ْ ّ َ ُ َ َّ ِ َ ُ َّ ّ َ ‫التطير او الطيرة‬ ُْ ّ َ ‫السحر‬ ُ َ َّ َ ‫الشفاعة‬ ‫التوكل‬ َّ ّ َ ُ َ ِْ ّ َ ‫التميمة‬ ُ َ ْ ََْ ‫البركة‬ 1. RIYAK (MENUNJUK-NUNJUK) .(‫)الرياء‬ Pengertian riyak (menunjuk-nunjuk) ialah: "Berniat atau sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang pada lahirnya menunjukkan suatu amal-ibadah tetapi berlainan pada batinnya kerana tujuannya yang sebenar adalah semata-mata ingin dipertontonkan atau diperlihatkan (menunjuk-nunjuk) kepada orang lain tanpa sedikitpun keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala". Kalimah riyak (‫ )الرياء‬ialah kalimah Arab berasal dari akar kata: ‫راءى‬ Kalimah riyak juga bermaksud: ‫. - يرائي - رياء‬ ً 106 "Beramal semata-mata untuk dipertontonkan kepada manusia bukan kerana Allah". 292 Perbuatan yang setara dosanya dengan riyak ialah sum'ah. Sum'ah ialah melakukan sesuatu amal supaya didengar (diketahui) oleh manusia agar mendapat pujian atas amal tersebut. Begitu juga dengan riyak yang mana melakukan sesuatu ibadah yang tujuannya agar mendapat pujian dari manusia. 293 294 Adapun sesuatu amal yang dikerjakan dengan keinginan supaya dijadikan contoh dan bukan untuk riyak adalah digalakkan malah merupakan satu daripada cara berdakwah yang mana Rasulullah salallahu 'alaihi wasallam bersabda: ْ ِ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ُ ْ َ َ ‫فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلتي‬ "Aku lakukan ini agar kamu memperhatikan aku dan agar mempelajari (cara-cara) sembahyangku". 295 Sifat riyak amat tercela sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Keinginan seseorang yang riyak hanyalah untuk mendapatkan kepuasan nafsu dan keduniaan seperti pujian, perhatian atau kebanggaan. Syirik jenis ini sangat ditakuti oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat. Baginda telah memberi peringatan dengan sabdanya: ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ّ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : ان اخوف مااخاف عليكم‬ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ : ‫الشرك الصغر قالوا : يا رسول ال وما الشرك الصغر ؟ قال‬ َ َ ُ َْ َ ُ ْ ّ َ َ ِ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َْ َ ُ ْ ّ ْ ِ ِ َ ْ َِ ُ َ ِ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ّ ِ ُ َ ّ َ ‫الرياء ان ال تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد باعمالهم‬ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ِ َ ْ ََ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ّ َِ ْ ُ َ ْ ِ ‫اذهبوا الى الذين كنتم تراء ون باعمالكم فى الدنيا فانظروا هل‬ .‫تجدون عندهم جزاء ا ؟‬ ً َ َ ْ ُ َ ِْ َ ْ ُِ َ "Telah bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya apa yang paling aku takuti berlaku terhadap kamu ialah syirik kecil. Mereka bertanya, wahai Rasulullah apakah syirik kecil 292. 293. 294. 295. Lihat: ‫ .القول المفيد على كتاب التوحيد‬Jld. 1. hlm. 114. Ibid. Ibid. H/R Bukhari "Kitab al-Jumaah" bab Kitab 'alal mimbar. (1/290). Muslim "Kitab al-Masajid" bab jawazul khutwah wal-khutwataini fi assolah (1/386). 107 itu!? Baginda bersabda: Riyak (menunjuk-nunjuk). Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata pada hari hamba-hamba-Nya mendapat pembalasan terhadap amal-amal mereka: Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu telah menunjuk-nunjuk kepada mereka terhadap amalan-amalan kamu semasa kamu di dunia, maka tunjukkanlah adakah kamu dapati kamu mendapat kebaikan dari mereka?." 296 "Dari Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam baginda bersabda: Sesungguhnya riyak itu ialah kesyirikan sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh ahli ilmu ayat berikut (Sesiapa yang ingin menemui Tuhannya maka beramal dengan amal yang soleh). Baginda memaksudkan dari ayat tersebut: (Tidak riyak)." 297 298 َ ‫ُ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ َ ّ ُ َ َ ِ ّ ّ َ َ ِ ْ ٌ َ َ ْ َس‬ ‫عن النبي صلى ال عليه وسلم انه قال : ان الرياء شرك وقد ف ّر‬ َّ ّ ِ ّ ِ َ ‫بعض اهل العلم هذه الية )فمن كان يرجوا لقآء ربه فليعمل عمل‬ ً َ َ ْ َ ْ ََْ ِ َّ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ِ َ ِ ِ َ ِ ِْ ْ ِ ْ َ ُ ْ َ (‫صالحا( الية قال )ليرائى‬ ِ َ َُ َ َ ُ َ ًَِ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫عن أبي سعيد قال: قال رسـول ال صـلى ال عليه وسلم : أل‬ ّ َ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ٍ ِْ َ ْ ِ ْ َ ‫أخبركم بما أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى يا‬ َ ََ ُ َ ِ ّ ّ ِ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ُ ْ ََ ُ َ ْ َ ِ ْ ُ ُ ِ ْ ُ ّ َ ُ َ َّ ُ َ ُ ُ ّ َ ْ ُ َ ْ َ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ِ َ ْ ُ َ ‫رسول ال ، قال : الشرك الخفى ان يقوم الرجل فيصلى فيزين‬ .‫صلته لما يرى من نظر رجل‬ ٍ ُ َ ِ َ َ ْ ِ َ َ َ ِ ُ ََ َ "Dari Abi Saed berkata: Bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Mahukah kamu aku khabarkan apa dia yang paling aku takuti selama kamu di sisiku daripada ketakutanku terhadap al-Masih adDajjal? Mereka menjawab: Sudah pasti mahu ya Rasulullah!. Lalu baginda bersabda: (Iaitu) Melakukan syirik yang tersembunyi, (contohnya) berdiri seseorang lalu bersembahyang yang diindahkan cara sembahyangnya apabila dia mengetahui sedang diperhatikan oleh seseorang". Riyak tetap dianggap syirik dan menjadi penyebab utama penghapusan amal-ibadah serta pahala dari amal tersebut sekalipun dilakukan oleh seseorang di dalam ibadahnya sama ada yang berupa fardu seperti sembahyang dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 299 296. 297. H/R Ahmad (22523) Musnad. AL KAHFI, 18:110. 298. H/R Turmizi (1455) bab An-Nuzur wal Iman. 299. H/R Ibn Majah (4194) az-Zuhud. 108 ُ َ ُ ْ ُ َ ْ ِ َّ َ ْ ُ َ ْ ِ ِ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ِ َّ َ ْ ّ َ ُ ْ ِ ٌ ْ َ َ ‫فويل للمصلين ، الذين هم عن صلتهم سـاهون ، الذين هم يراء‬ . ‫ون‬ َْ "Maka neraka wail bagi mereka yang bersembahyang, iaitu mereka yang lalai dalam sembahyangnya, (dan) mereka yang (apabila) menunaikan sembahyang didirikan dengan riyak (menunjuk-nunjuk)". .AL MA'UUN, 107:4-7 .‫كالذين ينفق ماله رئآء الناس ول يؤمن بال واليوم الخر‬ ِ ِ ْ ِ ْ َْ َ ِ ِ ُ ِ ْ ُ َ َ ِ ّ َ َِ ُ َ َ ُ ِ ْ ُ َ ْ ِ ّ َ "Seperti orang yang menginfakkan hartanya kerana riyak (menunjuknunjuk) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian". .AL-BAQARAH, 2:264 ِ ْ َ ْ ِ َ َ ّ ّ ُ َ ُّ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ٍ ْ ِ ْ ِ ّ َ ْ َ ‫عن شداد بن أوس رضي ال عنه قال : كنا نعد الرياء فى عهد‬ .‫رسول ال صلى ال عليه وسلم الشرك الصغر‬ ِ َ ْ ْ ُ ْ ّ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ ِ ْ ُ َ "Dari Syaddad bin Aus berkata: Kami menganggap riyak dizaman Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam sebagai syirik kecil". 300 ِ َ ُ َ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ٍ ْ ِ َ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ‫عن محمود بن لبيد رضي ال عنه قال : خرج علينا رسول ال‬ ‫صلى ال عليه وسلم فقال : أيها الناس اياكم وشرك السرائر ، قالوا‬ ْ ُ َ ِ ِ َ ّ ُ ْ ِ َ ْ ُ ّ ِ ُ ّ َ ّ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ُ ّ َ ُ َ َّ ُ َ ُ ُ ّ ُ ْ ُ َ َ َ ِ َ ّ ُ ْ ّ َ َ ِ َ ُ َ َ ‫: يارسول ال وما شرك السرائر ؟ قال : يقوم الرجل فيصلى فيزين‬ .‫صلته لما يرى من نظر الرجل اليه فذلك شرك‬ ٌ ْ ِ َ َِ َ ِ ْ َِ ِ ُ ّ ِ َ ْ ََ َ ُ َ َ "Dari Mahmud bin Labid berkata: Keluar kepada kami Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam lantas bersabda: Wahai manusia! Aku peringatkan kamu dari syirik yang tersembunyi. Mereka berkata: Ya Rasulullah! Apakah itu syirik yang tersembunyi? Baginda bersabda: Berdiri seseorang lelaki, maka ia bersembahyang lalu dirapikan sembahyangnya setelah ia sedar sedang diperhatikan oleh seseorang, maka itulah syirik yang tersembunyi". 301 Berkata Saed al-Khudri radiallahu 'anhu: 300. 301. H/R Ibn Abi ad-Dunia, Ibn Jarir, at-Tabrani dan al-Hakim. H/R Huzaiman dalam sahihnya. 109 "Syirik ini dinamakan syirik kecil atau syirik yang tersembunyi lantaran si Pembuat syirik ini pada lahirnya ia melakukan ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi qasad (gerak hatinya) untuk yang lain (tidak ikhlas). Kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini antaranya dengan cara menghiasi (menampilkan) ibadahnya supaya memperolehi sesuatu (selain pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala)". Menurut Ibn Qayyim rahimahullah: "Adapun jenis syirik kecil ini antaranya ialah: Apabila terasa di hati seseorang itu perasaan riyak. Apabila seseorang itu bersumpah ia bersumpah dengan nama selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang berkata: Dengan kehendak engkau dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dari engkau dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bersaksi demi Allah dan demi engkau. Aku bertawakkal kepada Allah dan atas engkau. Dan seseorang yang berkata: Kalau tidak kerana Allah dan kerana engkau tidak akan terjadi begini". Menurut penjelasan Ibn Qayyim lagi: "Inilah di antara sebab-sebab atau punca kesyirikan yang berlaku kepada seseorang". Oleh yang demikian, peringatan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hadis-hadis di atas perlu diberi perhatian yang serius agar seseorang yang ingin menjadi hamba yang bersih akidahnya, beriman dan bertakwa tidak terlibat dengan kesyirikan yang tidak diampunkan dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. TAMAIM, TANGKAL & AZIMAT Tamaim berbentuk jamak dari tamimah. Tamimah atau tangkal (azimat atau pendinding) pada asalnya merupakan sesuatu yang dikalungkan di leher atau bahagian tubuh seseorang yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat atau sebagai perlindungan yang menggunakan bahan-bahan, perkara-perkara dan cara-cara yang bertentangan dengan syara. Amalan memakai tangkal adalah ditegah oleh syara kerana ia merupakan perbuatan bid'ah yang membawa kepada kesyirikan. 110 Pada mereka yang memakai tangkal akan ada padanya keterkaitan hati dan tawakkal kepada selain Allah. Ia membuka pintu kemasukan anasiranasir kepercayan karut dan rosak tentang berbagai perkara yang membawa kepada kesyirikan. Pada hakikatnya tidak ada kuasa yang dapat melindungi seseorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh yang demikian selayaknya meminta perlindungan atau pertolongan hanya dari-Nya bukan dari apa pun jenis makhluk yang sama sekali tidak berkuasa dan tidak pernah diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguruskan perkara-perkara keselamatan, rezeki dan kebahagiaan seseorang yang berupa urusan ghaibiyah. Maka apa sahaja jenis pendinding sama ada tangkal, azimat dan sebagainya adalah perbuatan syirik sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dengan sabdanya: .‫ان الرقى والتمائم والتولة شرك‬ ٌ ْ ِ َ ََ ّ َ َ ِ َ ّ َ َ ّ ّ ِ "Sesungguhnya jampi mentera (tamaim), tangkal dan guna-guna itu perbuatan yang syirik". 302 .‫من علق تميمة فقد أشرك‬ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ِ َ َ َّ ْ َ "Sesiapa yang memakai (mengantung) tangkal, maka ia telah melakukan kesyirikan". 303 .‫من تعلق شـيئا وكل اليه‬ ِ ْ َِ َ ِ ُ ً ْ َ َ َّ َ ْ َ "Sesiapa yang memakai (bergantung kepada) sesuatu (tangkal, azimat pendinding) maka dia telah bertawakkal dengannya (Allah akan menyerahkan urusannya kepada sesuatu itu". 304 .‫من تعلق شيئا اكل عليه او اليه‬ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ ْ َ َ َ ِ ُ ً ْ َ َ َّ َ ْ َ "Barangsiapa yang memakai sesuatu (tangkal, azimat atau pendinding) maka ia telah mewalikan atau bertawakal kepadanya". 305 302. H/R Ibn Majah (3521) at-Tibb. Ahmad (3433) Musnad. Abu Daud (3385) at-Tibb. 303. H/R Turmizi (1998) at-Tibb. Nasaii (4011) Tahrimul ad-Dam. 304. H/R Turmizi dan al-Hakim. 305. H/R Ahmad (18035) Musnad al-Kufiyyin. 111 ٍ َ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ٍ َِ ِ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ‫عن سـعيد بن جبير رضي ال عنه قال : من قطع تميمة من انسـان‬ .‫كان كعدل رقبة. رواه وكيع‬ ٍ ََ َ ِ ْ َ َ َ َ "Dari Saed bin Jubair berkata: Sesiapa yang memotong (membuang) tangkal dari seseorang manusia, seolah-olah ia telah membebaskan seorang hamba". 306 ‫عن ابراهيم النخعي قال : قال ابن مسعود رضي ال عنه : كانوا‬ ُ َ ُ َْ ُ َ ِ َ ٍ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ِ ْ ّ ِ َ ِْ ْ َ .‫يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران‬ ِ َْ ُ ْ ِ َ َ ِ َْ ُ ْ َ ِ َ ّ ُ َ ِ َ ّ َ ُ َ ْ َ "Dari Ibrahim bin Nakhi' berkata : Telah berkata Ibn Mas'oud: Mereka (para sahabat) telah membenci (mengharamkan) semua jenis tangkal, dari al-Quran atau bukan dari al-Quran". َ ُ َ ٍ ْ َ ُ ِ ِ ْ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ِ َ ْ ّ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ‫عن عيسى بن عبدالرحمن قال : دخلنا على عبدال عكيم وهو‬ ‫َ ِ ْ ٌ َ ُ ْ ُ ُ َ ِ ْ َ َ ُ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ ً َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ً َ َ ْ َ ل‬ َ ‫مريض نعوده فقيل له لوتعلقت شيئا فقال : اتعلق شيئا وقد قا‬ .‫رسول ال صلى ال عليه وسلم : من تعلق شيئا وكل اليه‬ ِ ْ َ ِ َ ِ ُ ً ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ّ َ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ ُ ْ ُ َ "Dari Isa bin Abdulrahman berkata: Kami melawat Abdullah bin 'Ukaim dan dia sedang sakit maka dikatakan kepadanya: (Ada baiknya) jika engkau memakai sesuatu (tangkal). Maka beliau berkata: Apakah aku akan memakai sesuatu (tangkal) sedangkan Rasulullah saw telah bersabda : Sesiapa yang telah memakai sesuatu (dari jenis tangkal) maka dia telah bertawakkal kepadanya". 307 .‫من علق تميمة فقد اشرك‬ َ َ ْ َ ْ َ َ ً َ ْ ِ َ َ َّ ْ َ "Sesiapa yang menggantung (memakai) tangkal maka ia telah melakukan kesyirikan." 308 Islam telah mengharamkan setiap mukmin menyeru selain Allah untuk meminta pertolongan yang melibatkan perkara-perkara yang ghaib. Begitu juga Islam mengharamkan para mukmin dari menggunakan tangkal, azimat, pendinding atau yang seumpamanya kerana benda-benda tersebut tidak akan memberi faedah atau sebarang kesan kepada penggunanya sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya: 306. 307. Riwayat Wale' H/R Ahmad (18030) Musnad. Turmizi (1998) at-Tibb. 308. H/R Ahmad (16781) Musnad. 112 ‫قل ادعوا الذين زعمتم من دون ال ليملكون مثقال ذرة فى‬ ِ ٍ ّ َ َ َ ْ ِ َ ْ ُ ِْ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ِ ّ ْ ُ ْ ِ ُ ْ‫السموات ول فى الرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهمْ ِن‬ ‫ّ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِْ ِ َ ِ ْ ِ ْ ٍ َ َ َ ُ ِْ ُ م‬ .‫ظهير‬ ٍ ِْ َ "Katakanlah! Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai pelindung) selain Allah mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrah di langit dan di bumi dan mereka tidak memiliki suatu saham pun dalam (urusan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya". .SABA', 34:22 Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bahaya, kemudaratan dan bala ke atas mereka yang memakai tangkal, azimat atau pendinding, mereka tidak akan dapat menjadikan benda-benda tersebut sebagai pelindung sebagaimana yang mereka sangkakan. Firman Allah: "Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepada kamu, maka tiada yang berkuasa menghilangkannya melainkan Allah dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepada kamu, maka Dia Maha Kuasa di atas sesuatu". AL AN'AM, 6:17 Keteguhan iman hanya dapat dicapai setelah seseorang itu benar-benar bertawakkal sepenuh hati dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim: "Seseorang yang benar-benar bertawakkal ia tidak akan bergantung kepada makhluk seperti tangkal dan sebagainya. Tambahan pula Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat tidak bertangkal, mereka sentiasa bertawakkal". Larangan dari memakai tangkal, azimat, pelindung dan sebagainya agar seseorang itu tidak mempersekutukan tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya: َ ُ َ ٍ ْ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َِ َ ُ ّ ِ ُ َ َ ِ َ َ َ ّ ُ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ‫وان يمسسك ال بضر فل كاشف له الهو وان يمسسك بخير فهو‬ .‫على كل شيء قدير‬ ٌ ْ ِ َ ٍ ْ َ ّ ُ ََ .‫وعلى ال فتوكلوا ان كنتم مؤمنين‬ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ْ ُّ َ َ َ ِ ََ َ "Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu sekalian bertawakkal jika kamu benar-benar orang yang beriman". 113 .AL MAIDAH, 5:23 ُ ُ َ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ِ ُ َ َِ ْ ُ ُ ْ ُ ُ ْ َ ِ َ ُ َ ِ ُ َ ِ َ ْ ِ ّ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َ ّ ِ ‫انما المؤمنين الذين اذا ذكر ال وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آيته‬ .‫زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون‬ َ ْ ُّ َ َ َ ْ ِ ّ َ َ َ ّ ً َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ "Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal". AN ANFAL, 8:2 Semua nas-nas atau hujjah-hujjah di atas merupakan keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengharamkan penggunaan tangkal, pendinding atau azimat. Pemakaian benda-benda tersebut telah memesongkan tawakkal seseorang hamba dari bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bertawakkal kepada makhluk. Semua perbuatan begini nyata telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal-hal yang berupa penyerahan diri (‫ )توكل‬sehingga meminta atau memohon pertolongan dalam hal-hal ghaibiyah kepada yang bukan selayaknya kerana berkeyakinan bahawa ada kuasa lain selain kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan nasib yang akan ditempuh seseorang. Semua jenis tangkal, azimat, pendinding atau seumpamanya tetap menyebabkan syirik sama ada yang disediakan dari kayu-kayan seperti kepercayaan kuasa kayu tas sebagai pendinding, dari batu-batan seperti kepercayaan adanya kuasa pada batu akik, dari keluli seperti kepercayaan adanya kelebihan pada besi kuning dan keistimewaan emas atau suasa dalam pengamalan susuk. Ada juga jenis tangkal yang diambil dari cebisan atau bahagianbahagian tertentu dari tubuh binatang atau manusia sama ada yang masih hidup atau yang telah mati kerana mempercayai boleh mendapat semangat dan kekuatan darinya. Perbuatan seperti ini tetap dihukum haram dan membawa kepada kesyirikan. Begitu juga dengan kepercayaan kuasa keramat atau sakti yang diambil dari tulisan-tulisan tertentu yang sukar difahami atau diterjemah maksud dan ertinya. Terdapat juga kepercayaan wujudnya kuasa ghaib pada senjata, pakaian dan sebagainya sehingga dijadikan pelindung. Begitu juga sesuatu yang dijadikan tangkal, azimat dan pendinding akan tetap menyebabkan 114 berlakunya kesyirikan walaupun disediakan (diambil) dari ayat-ayat al-Quran, dari al-Hadis yang sahih, doa-doa ma'thurat, petua-petua orang-orang yang dianggap wali atau jampi mentera yang disediakan oleh para dukun, pawang atau bomoh. Kesemua contoh-contoh atau perbuatan yang dibentangkan di atas tidak ada suruhan atau contohnya dari Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat malah dilarang. Sebaliknya semua perbuatan yang membawa kepada kesyirikan tersebut lebih digemari oleh orang-orang jahiliah dan tukang-tukang sihir. Allah berfirman: .‫ول يفلح الساحر حيث اتى‬ َ ُ ْ َ ُ ِ ّ ُ ِْ ُ َ َ "Dan tidak akan berjaya tukang sihir itu walau dari mana sahaja ia datang". .TAHA, 20:69 3. BERKAT (Ambil Berkat) Berkat atau dalam Bahasa Arab disebut (‫ )البركة‬bermakna: "Kebahagiaan atau penambahan". Dalam syara ia diistilahkan: "Setiap apa sahaja yang mendatangkan kebaikan yang berupa pahala dan pertolongan dari yang ghaib (Allah Subhanahu wa Ta'ala)". Amalan ambil berkat, atau minta berkat (atau barakah) menurut pembahagian syara boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu: Pertama: Meminta atau mengambil berkat secara syarii yang diharuskan oleh hukum (diizinkan oleh syara). Kedua: Meminta atau mengambil berkat secara batil (diharamkan) kerana membawa kepada kesyirikan. 115 Meminta Atau Mengambil Berkat Secara Syarii Contohnya ialah mengambil berkat (kebaikan yang berupa ilmu dan pahala) dari al-Quran dan as-Sunnah. Perbuatan ini dituntut oleh syara kerana kedua-dua kitab ini dipenuhi dengan ilmu, petunjuk, kebaikan dan pahala bagi sesiapa yang mempelajarinya. Malah mempelajari dan mengamalkan isi kandungannya adalah wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: .‫كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا اولوا اللباب‬ ِ َ ْ َ ْ ْ ُْ ُ ْ ُ ّ َ َ َ َِ ِ ِ َ ْ ُ ّ ّ َ ِ ٌ َ َ ُ َ ْ َِ ُ َ ْ َ ْ َ ٌ َ ِ "Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkat (kebaikan) supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran (mahu dan boleh berfikir)." .SHAAD, 38:29 Mengambil berkat dari al-Quran yang dimaksudkan oleh ayat di atas ialah melalui ilmunya dengan cara mempelajari kandungannya, memahami maksudnya, mentaati tuntutannya serta meninggalkan segala tegahannya. Dimaksudkan mengambil berkat bukanlah dengan cara mewajibkan mengambil air sembahyang (wuduk) sebelum menyentuhnya, menciumnya atau menjunjungnya di atas kepala setelah selesai membacanya. Bukan juga untuk dibacakan kepada orang yang telah mati untuk dihadiahkan berkat tersebut kepada si Mati. Bukan pula (ambil berkat) semasa mahu menghalau hantu atau menjauhkan bala dengan meletakkan al-Quran di atas pintu atau di depan kenderaan dan sebagainya. Meminta atau mengambil berkat dari orang-orang alim adalah melalui ilmu dan asuhan (tarbiahnya) dengan cara duduk di majlis-majlis pengajiannya, bukan dengan mencium tangannya, menyeru atau menyebutnyebut namanya, tunduk bila berjalan di hadapannya atau mengharap agar 116 bermimpi menemuinya. Berkat masjid pula ialah apabila dapat beriktikaf, berjamaah serta menghidupkan majlis ilmu di dalamnya. Meminta Atau Mengambil Berkat Yang Haram (Syirik) Syara telah mengharamkan meminta atau mengambil berkat dari orang-orang yang telah mati walaupun dianggap oleh masyarakat sebagai seorang yang soleh atau wali Allah semasa hidupnya. Perbuatan seperti berdoa (memohon sesuatu kepada si Mati), sembahyang, tawaf dan membayar nazar di atas kuburnya demi mendapat berkat dari si Mati yang berada di dalam kubur tersebut adalah perbuatan bid'ah yang menyebabkan kesyirikan. Perbuatan seperti ini ditegah oleh syara kerana membawa kepada perbuatan syirik yang tersembunyi dan boleh membawa kepada syirik besar. Terdapat juga segelintir manusia yang mengambil berkat dari bendabenda yang terdapat dalam masjid seperti pintu, tembuk, debu-debu di persekitarannya atau sarang serangga yang terdapat di dalamnya. Perbuatan serupa ini adalah haram dan syirik walaupun dilakukan di Masjid al-Haram di Mekah, di Masjid Nabawi di Madinah atau di mana-mana masjid sekalipun. Begitu juga dengan minta berkat dari Hajar Aswad di Kaabah kerana 'Umar bin al-Khattab radhiallahu 'anhu pernah berkata: 117 ‫اني اعلم انك حجر ل تضر ول تنفع لول اني رأيت رسول ال صلى‬ َّ ِ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ٌ َ َ َ ّ َ ُ َ ْ َ ّ ِ .‫ال عليه وسلم يقبلك ما قبلتك‬ َ ُ ْ َ َ َ ُّ َ ُ َ ّ َ َ ِ ْ َ َ ُ "Bahawasanya aku telah mengetahui engkau adalah batu yang tidak berdaya mendatangkan keburukan atau memberi manfaat (kebaikan kepada sesiapa) dan kalaulah tidak kerana Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam telah mengucup engkau, maka aku tidak akan mengucup engkau". 'Umar bin al-Khattab radhiallahu 'anhu mengucapkan demikian agar umat Islam tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Hajar Aswad. Ini membuktikan bahawa 'Umar terlalu berjaga-jaga dari melakukan perbuatan syirik kerana kesyirikan mudah berlaku kepada sesiapa sahaja yang tidak berwaspada dan tidak berilmu. 'Umar bin al-Khattab radhiallahu 'anhu juga bertindak menebang sebatang pohon yang dijadikan tempat mengambil berkat dengan bersembahyang dan berdoa di bawahnya oleh orang-orang yang jahil. Mereka menyangka pohon tersebut boleh mendatangkan berkat kerana di bawah pohon tersebutlah terjadinya perjanjian yang bersejarah pada Nabi dan para sahabatnya iaitu "Bai'atu ar-Ridwan" (‫ .)بيعة الرضوان‬Ketegasan 'Umar menebang pohon yang disangka mendatangkan berkat oleh orang-orang jahil telah menyelamatkan umat dari terus melakukan pekerjaan bid'ah dan syirik. Dalam masyarakat kita masih terdapat banyak amalan atau perbuatan mengambil berkat secara yang bertentangan dengan syara sehingga berlaku kesyirikan atau bid'ah. Perbuatan tersebut masih dilakukan oleh mereka yang jahil, seperti mengambil berkat dari air yasinan, air maulud (berzanji), air jampi melalui serapah, air yang telah dicelupkan tangan orang alim atau sisa makanan dari orang alim yang kononnya untuk mendapat berkat dari orang tersebut. Mengambil atau meminta berkat seperti ini adalah perbuatan bid'ah yang batil, diharamkan dan membawa kepada syirik. 118 4. GHULU/GHALU Di antara perbuatan bid'ah yang boleh merosakkan akidah dan membatalkan amalan seseorang itu ialah ghulu. Ghulu menyebabkan golongan Yahudi, Nasrani dan Majusi dikekalkan di dalam neraka kerana ghulu termasuk perbuatan bid'ah yang membawa kepada kesyirikan. Sebenarnya tidak akan lahir bid'ah dalam mujtamak (masyarakat) Islam yang membangunkan ke-Islamannya melalui akidah yang sempurna yang diambil dari Kitab Allah 'Azza wa Jalla dan sunnah Rasulullah salallahu 'alaihi wa salam. Telah dipastikan bahawa ada beberapa punca yang menyebabkan lahirnya bid'ah di kalangan masyarakat Islam dan antara punca yang utama ialah "ghulu". 309 310 Pengertian ghulu ialah: "Keterlaluan dalam memuja-muji, menyanjung, membesarkan dan menyayangi seseorang dengan kata-kata, perbuatan atau iktikad sehingga membawa ke tahap penyembahan". (‫)الفراط فى التعظيم بالقول والعتقاد‬ ِ َ ِ ْ ِ َْ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ّ ِ ُ َ ْ ِ َ "Keterlaluan (melampaui batas) dalam penyanjungan (membesarkan makhluk) dengan kata-kata atau iktikad". 311 Lihat: ‫ .اعتقاد اهل السنة والجماعة‬Jld. 1. Hlm. 57. Ibid. 311. Lihat: ‫ .فتح المجيد‬Hlm. 218. Abdulrahman bin Hasan as-Syeikh. 309. 310. 119 Dalam pengertian yang lain: .‫مجاوزة الحد فى الثناء مدحا او قدحا‬ ً ْ َ ْ َ َ ْ َ ِ َّ ِ ّ َ ْ ُ َ َ َ ُ "Melampaui batasan dalam memuja sesuatu yang dipuja atau melampaui batas dalam membenci sesuatu yang dibenci". 312 Melampaui batas (ghalu) dalam memuja-muji adalah seperti perbuatan golongan Nasrani terhadap Nabi Isa 'alaihis salam sehingga diangkat sebagai tuhan yang disembah yang dirangkumkan oleh mereka dalam istilah "tiga dalam satu". Kaum Yahudi pula melampaui batas kebenciannya terhadap Nabi Isa sehingga dituduh ibunya sebagai seorang penzina dan Nabi Isa dianggap sebagai anak dari hasil perzinaan. Terdapat sebahagian dari kalangan kaum muslimin pula yang terlalu memuja (ghulu) kepada Ali radhiallahu 'anhu sehingga diangkat sebagai insan maksum yang paling layak memegang jawatan khalifah. Akibat dari perasaan ghulu tersebut lahir golongan yang dikenali sebagai kaum Syiah dan timbul pada diri mereka perasaan terlalu benci kepada Abu Bakar, 'Umar, 'Uthman dan para sahabat yang dicintai oleh Nabi Muhammad salallahu 'alaihi wa-sallam sehingga mengkafirkan mereka. Ghulu/ghalu juga diistilahkan sebagai: "Mengangkat makhluk ke tahap yang menyerupai kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membawa kepada penyembahan". Perbuatan ini boleh membawa kepada kesyirikan dan dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah yang rosak seperti ini telah terjadi di kalangan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Puncanya mereka ghulu terhadap nabi mereka sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala disekutukan dengan nabi mereka iaitu dengan cara mengangkatnya menjadi anak Allah dan disembahnya sebagaimana menyembah Allah. Kejadian ini telah diceritakan di dalam al-Quran: 312. Lebnon. Beirut. Lihat: ‫ .القول المفيد على كتاب التوحيد‬Jld. 1. Hlm. 368. Al-'Uthaimin. 120 َ َِ ِ ُ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ َ ّ ِ َ َ َ ِ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ ِ َ َ َ ‫وقالت اليهود عزير ابن ال وقالت النصارى المسيح ابن ال ذلك‬ .‫قولهم بافواههم‬ ْ ِ ِ َ ْ َِ ْ ُ ُْ َ "Orang-orang Yahudi berkata: Uzair itu anak Allah dan orang-orang Nasrani berkata: Al-Masih itu anak Allah, demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka". .AT-TAUBAH, 9:30 ‫يا اهل الكتاب ل تغلوا فى دينكم ول تقولوا على ال ال الحق انما‬ َ ِّ ّ َ ْ ّ ِ ِ َ َ ْ ُْ ُ َ َ َ ْ ُ ِ ْ ِ ِ ْ ُْ َ َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ َ ‫ْ َ ِ ْ ُ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ِ َ َ ِ َ ُ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْح‬ ٌ ‫المسيح عيسى ابن مريم رسول ال وكلماته القاها الى مريم ورو‬ .‫منه‬ ُ ِْ "Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih 'Isa bin Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya, yang disampaikan-Nya kepada Maryam dan dengan tiupan roh dari-Nya". AN NISA', 4:171 Kedua-dua ayat di atas diturunkan ke atas Ahli Kitab yang terdiri dari golongan Yahudi dan Nasrani. Mereka dihukum syirik kerana melakukan bid'ah yang menyimpang dari jalan yang lurus. Yahudi dimurkai oleh Allah kerana bersifat tafrith (‫ )تفريط‬iaitu antaranya dengan cara: 1. Menutup (menyembunyikan) ilmu (kebenaran) kemudian menentang kebenaran yang telah diketahui. Firman Allah: ً ْ َِ ً َ َ ِ ِ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ِ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ّ ّ ِ ‫ان الذين يكتمون ما انزل ال من الكتاب ويشترون به ثمنا قليل‬ .‫اولئك ما ياكلون فى بطونهم ال النار‬ َ ّ ّ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ِ َ ْ ُُ ْ َ َ َ ِ َ ْ ُ "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah iaitu al-Kitab dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu sebenarnya (tiada yang mereka) masukkan ke dalam perut-perut mereka kecuali api neraka". .AL-BAQARAH, 2:174 2. Sifat keji Yahudi ialah tidak suka mengamalkan ilmunya (kebaikan) sebaliknya menyuruh orang lain supaya mengamalkan yang makruf 121 (tetapi tidak pula menegah dari kemungkaran) sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di dalam firman-Nya: "Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan sedangkan kamu melupakan dari kewajipanmu sendiri padahal kamu membaca al-Kitab (taurat). Maka tidakkah kamu berfikir?". .AL BAQARAH, 2:44 3. Menggunakan ilmunya untuk kepentingan diri mereka dengan merubahrubah kalimah Allah dari tempatnya agar sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Firman Allah: َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ََ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ّ ِ ْ ِ َ ّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب‬ .‫افلتعقلون‬ َ ْ ُِ ْ َ َ َ َ .‫من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه‬ ِ ِ ِ َ َ ْ َ َ َِ ْ َ ْ ُ ّ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ِ ّ َ ِ "Antara orang-orang Yahudi, mereka merubah-rubah ucapan (ayat Allah) dari tempat-tempatnya". .AN-NISA', 4:46 4. Sifat mereka suka mencampur-adukkan yang hak dengan yang batil agar kelihatan samar walaupun mereka tahu perbuatan tersebut dilarang oleh Allah. Firman Allah: ْ ُ ْ ََ ّ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ّ َ ْ َ ْ ُ ِ ْ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ ‫يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم‬ .‫تعلمون‬ َ ْ ُ َْ َ "Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mencampur-adukkan yang hak dengan yang batil. Dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui?". .ALI IMRAN, 3:71 5. Mengorbankan ayat-ayat Allah supaya dapat menjual fatwa-fatwa mereka untuk mendapatkan kekayaan dunia. Firman Allah: .‫ويشترون به ثمنا َليل‬ ً ْ ِ‫َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ ِ َ َ ً ق‬ "Mereka (Ahli Kitab) menjualnya (ayat-ayat Allah) dengan harga yang sedikit (murah)". .AL BAQARAH, 2:174 122 Golongan Nasrani pula bersifat ifrath (‫ )افراط‬iaitu berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam beribadah tanpa mempunyai ilmu. Namun kedua-dua golongan ini telah mengajak kepada kekufuran yang serupa iaitu sama-sama ghulu terhadap Nabi mereka sehingga diangkat ke darjat uluhiyah (ketuhanan) yang disembah. Walau bagaimanapun kesesatan kedua-dua golongan Ahli Kitab ini berpunca dari sebab yang satu iaitu perbuatan bid'ah yang dikenali dengan istilah ghulu yang menyimpang dari jalan kebenaran. Perbuatan ghulu terhadap Nabi atau Rasul adalah bid'ah yang paling jelas telah diamalkan oleh Ahli Kitab sama ada Yahudi atau Nasrani sehingga menyebabkan mereka dikekalkan di neraka. Dasar hukum yang boleh diambil dari ayat di atas adalah menyeluruh iaitu sesiapa yang ghulu sehingga mencapai ke tahap penyembahan atau terkeluar dari landasan syara tidak akan terlepas dari dihukum musyrik. Peringatan yang tegas supaya tidak ghulu terdapat juga dalam amanat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam kepada ummah baginda: : ‫عن بن عباس قال : قال رسـول ال صلىال عليه وسلم‬ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ٍ ّ َ ِ ْ ِ َ ‫لتطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبده فقولوا‬ ْ ُْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ّ َِ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ َ ّ ِ َ ْ َ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ .‫عبدال ورسوله‬ ُ َْ ُ َ َ ِ َ ْ َ "Dari Ibn Abbas berkata: Berkata Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Janganlah kamu menyanjung (memuja) sehingga melampaui batas, sebagaimana pemujaan Nasrani terhadap Ibn Maryam, sesungguhnya aku ini seorang hamba, maka katakanlah oleh kamu hamba Allah dan Rasul-Nya." 313 Hadis berikut juga mengharamkan setiap mukmin daripada melakukan pemujaan yang melampaui batas terhadap makhluk walaupun terhadap Nabi mereka. Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam melarang seorang lelaki yang terlalu menyanjung dan ghulu terhadap baginda: َ ْ َ َ َ ّ َ َ ‫َ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ِ ٍ َ ّ َ ُ ً َ َ َ ُ َ ّد‬ ‫عن انس بن مالك ان رجل قال : يا محم ُ يا ، سيدنا يا ابن‬ : َ ‫سيـدنا ، يا ابن خيرنا ، فقال رســول ال صـلى ال عليه و َل‬ ‫ُ َ َ ْ ِ َ س ّم‬ ّ َ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ َِ ْ َ َ ْ َ َِ َّ 313. H/R Bukhari (3189) Kitab al-Anbia. (2/487). 123 ُ ْ ُّ َ ُ َ ‫ايها الناس عليكم بتقواكم ، وليستهوينكم الشـيطان ، أنا محمد بن‬ َ ْ ّ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ِ ْ ُ ْ ََ ُ ّ َ ّ َ ْ‫عبدال ، عبدال ورسـوله ، وال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي‬ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ ْ ّ ِ َ ِ َ ُ ُْ ُ َ َ ِ ُ ْ َ ِ ُ ْ َ .‫التى أنزلني ال عز وجل‬ َّ َ َّ َ ِ ََ ْ ْ ِ َّ "Dari Anas bin Malik, sesungguhnya seorang lelaki berkata: Wahai Muhammad, wahai tuan kami, wahai anak tuan kami dan anak orang baik kami!. Maka bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Wahai manusia! Hendaklah kamu jaga kata-kata kamu, jangan sampai kamu diperdayakan oleh syaitan, aku adalah Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan utusan-Nya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak suka kamu mengangkat kedudukan aku lebih dari yang telah Allah 'Azza wa Jalla mengangkat untuk aku". 314 Kesyirikan terhadap kaum-kaum jahiliyah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam adalah disebabkan perbuatan ghulu kaum-kaum tersebut terhadap Nabi, pemimpin atau orang-orang soleh di antara mereka. Kesyirikan kaum Nabi Nuh a.s menyembah berhala yang bernama sempena orang-orang soleh mereka Wadd, Suwaa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasra bermula setelah orang-orang soleh tersebut meninggal dunia lalu dibuat patung untuk memperingati mereka. Perbuatan ini berpunca dari sikap ghulu sebagaimana yang dijelaskan oleh tafsiran Ibnu Abbas mengenai ayat di bawah ini: ّ ُ َ ََ ْ ُ َ َ ‫عن ابن عباس رضي ال عنهما فى قوله تعالى: "وقالوا لتذرن‬ َ َ َ ِ ِْ َ ْ ِ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ٍ ّ َ ِ ْ ِ َ : ‫آلهتكم ول تذرن ودا ول سواعا وليَـغوث ويَـعوق ونسرا" قال‬ َ َ ً ْ ََ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ً َ ُ َ َ ّ َ ّ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ِ ‫هذه أسماء رجال من قوم نوح فلما هلكوا أوحىالشيطان الى‬ َِ ُ َ ْ ّ ْ ْ ُ َ ّ ََ ٍ ْ ُ ِ ْ َ ْ ِ ٍ َ ِ ُ َ ْ ِ ِ َ ‫قومهم : أن انصبوا الى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيْـها أنصابًـا‬ َ ْ َ ِ َ ْ ُ ِْ َ ْ ُ َ ِ ّ ُ ِ ِ ِ َ َ َِ ْ ُ َ ْ ْ ْ ِ ِ ْ َ َ ِ َ َ َ ِ َ ْ ُ َ َ َ َ ِ ّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َُ َ َ ْ ِ ِ َ ِ َ ْ ّ َ َ ‫وسموها بأسْـمائهم ، ففعلوا ، ولم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسي‬ .‫العلم عبدت‬ َ ُِ ِْ ْ "Dari Ibn Abbas radhiallahu 'anhu berkata baginda (Rasullullah) berkenaan firman Allah: Dan mereka berkata: Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan janganlah pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) Wadd, suwaa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasra". Dan baginda berkata (Ibn Abbas): Ini adalah nama orang-orang (soleh) dari kaum Nuh. Apabila mereka meninggal, syaitan membisikkan 314. H/R Ahmad (13093). 124 kepada kaum-kaum tersebut: Hendaklah kamu membuat patungpatung mereka pada majlis-majlis (ibadah kamu), patung-patung tersebut hendaklah dinamakan dengan nama-nama mereka (orangorang soleh yang telah meninggal), maka mereka menurutinya. Pada mulanya patung-patung tersebut tidak disembah sehinggalah dihapuskan (mereka-mereka yang terdahulu) maka orang-orang yang kemudiannya telah melupakan ilmu, seterusnya berlakulah penyembahan (terhadap patung-patung tersebut)". 315 Maksud melupakan ilmu (‫ )نسي العلم‬atau: "Dilupakan ilmu" ialah (‫نسخ‬ ِْ ْ َ ِ َ ََُ ‫" )العلم‬Dihapuskan ilmu", sebagaimana hadis riwayat al-Bukhari yang ِْ ْ mengatakan bahawa dengan ketiadaan (kematian) ulama kejahilan tersebar luas sehingga tidak dapat dibezakan antara tauhid dan syirik dan akhirnya berlaku sangkaan bahawa kesyirikan memberi manfaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keterangan ini diambil dari peringatan Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam supaya kita tidak melakukan ghulu walaupun pada dasarnya berniat baik kerana syaitan kebiasaannya memerangkap manusia ke dalam kesyirikan melalui ghulu kepada orang-orang soleh atau pemimpin sehingga terkeluar dari batas yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara Amalan Yang Dianggap Ghulu Dalam masyarakat kita, masih terdapat banyak amalan-amalan ghulu terhadap makhluk. Mereka tidak menyedari bahawa perbuatan tersebut 315. Lihat: Bukhari (4539) Tafsir al-Quran. 125 membawa kepada kesesatan bid'ah dan syirik. Di antara amalan-amalan tersebut ialah: 1. Ghulu terhadap orang-orang soleh yang dewasa ini digelar ustaz, kadi, mufti atau orang yang sudah dianggap sebagai alim ulama sehingga tidak ada lagi kata-kata yang betul dan mesti dipatuhi walaupun bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah kecuali kata-kata mereka. Dalam konteks ini termasuklah orang-orang yang ghulu terhadap mazhab (seperti Syafie, Maliki, Hambali atau Hanafi rahimah humullahu 'anhum) dan ghulu kepada orang-orang yang dianggap wali seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang terpengaruh dengan tarikat kesufian sehingga memuliakan syeikh mereka lebih dari Tuhan dan Nabi yang diiringi dengan pemujaan yang berunsur penyembahan. Sebenarnya cara ghulu beginilah yang menyebabkan kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam sesat dan menyembah berhala-berhala yang berupa bentuk manusia. Ibn Qaiyim berkata: "Apabila mati orang-orang alim di kalangan mereka, mereka beriktikaf di atas kuburnya, kemudian dibuatkannya patung, setelah beberapa generasi yang memakan masa yang panjang, patung-patung tersebut mereka sembah". Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan keadaan mereka yang ghulu di dalam firman-Nya: .‫اتخذوا اخبارهم ورهبانم اربابا من دون ال‬ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ً َْ َ ْ َ َْ ُ َ ْ ُ َ َْ َ ْ ُ َ ِّ "Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah ". .AT TAUBAH, 9:31 2. Ghulu terhadap kubur orang-orang soleh yang dianggap keramat dan luar biasa atau orang sakti. Syara tidak mengharamkan ziarah kubur malah ziarah kubur dianggap sunnah, tetapi mendatangi kubur dengan niat untuk bernazar, membayar nazar, taqarrub, beriktiqaf, bersembahyang atau sebagainya di kubur tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam. Maka perbuatan seperti itu ditegah oleh syara walaupun terhadap kubur Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana sabda baginda: 126 َ ّ َ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ َ ْ ُ َ ّ َ َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َ ‫عن عطاء بن ياسر قال : أن رسول ال صلىال عليه وسـلم‬ ِ ْ َ ََ ُ َ َ َ ّ َ ْ ِ َ ْ ُ ً َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ّ َ َ َ ‫قال : اللهم ل تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب ال على قوم‬ .‫اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‬ َ ِ َ َ ْ ِ ِ َِْ َ ْ ُُ ْ ُ َ ّ "Dari Ata' bin Yasir berkata: Bahawasanya Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Ya Allah! Janganlah engkau jadikan kuburku berhala yang disembah. Allah terlalu marah terhadap kaum yang menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid". .'H/R Malik di Muwata 3. Ghulu terhadap kepimpinan dan pemimpin terutamanya para pemimpin negara sehingga dipuja, disanjung dan diangkat ke peringkat yang berlebihlebihan, dipatuhi segala arahannya, digeruni amarannya dan ditaati katakatanya walaupun bertentangan dengan syara sedangkan para pemimpin tersebut adalah taghut yang menyeru kepada kesesatan. Kebanyakan masyarakat Islam sekarang terperangkap dalam perbuatan ghulu seperti ini. Secara tidak langsung mereka telah mengambil taghut dan konco-konconya sebagai pemimpin yang dighulukan sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang dengan firman-Nya: َ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َْ ْ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ َُ ِ ْ ُ ّ ِْ ُ ْ َ ْ َ َ ‫فمن يكفربالطاغوت ويؤمن بال فقد استمسك بالعروة الوثقى ل‬ َ ِ ْ ُ ُ ِ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ‫ْ ِ َ َ َ َ َ ُ َ ِ ْ ٌ ِ ِ ْ ٌ َ ُ َ ِ ُ ّذ‬ ‫انفصام لهاوال سميع بصير . ال ولي ال ِين آمنوايخرجهم من‬ ‫ُّ َ ِ ِ َ ّ ْ ِ َ ّ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ِ َ ُ ُ ُ ّ ُ ْ ُ ُ ْ ِ ُ ْ َ ُ ْ ِن‬ َ ‫الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم م‬ .‫النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون‬ َ ْ ُ ِ َ َ ْ ِ ْ ُ ِ ّ ُ َ ْ َ َ ِ َ ْ ُ ِ َ ُّ َِ ِ ْ ّ "Barangsiapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah sesungguhnya dia telah berpegang dengan ikatan tali (agama) yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah sangat mendengar dan amat mengetahui. Allah adalah wali (pemimpin atau pelindung) bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran atau kesesatan) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang kafir wali (pemimpin atau pelindung) mereka ialah taghut (syaitan manusia) yang mengeluarkan mereka dari cahaya (iman) kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". .AL BAQARAH, 2:256-257 127 4. Ghulu terhadap kumpulan (‫ )فرقة‬atau parti (‫ )حزب‬yang tidak berkonsep ٌ َْ ِ ٌ ِْ atau berprinsipkan syara sehingga menyebabkan perpecahan, permusuhan dan pertumpahan darah di kalangan masyarakat dan Daulah Islamiyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman-Nya: .‫واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ُ ِ َْ َ "Dan berpeganglah kamu semua dengan tali Allah (bersatu), dan janganlah kamu berpecah-belah". .ALI IMRAN, 3:103 ‫ول تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات اولئك‬ َ ِ ِْ ُ ُ َ ّ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ ََ ْ َ ْ ُ ّ َ َ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ .‫لهم عذاب عظيم‬ ٌِْ ِ ٌ َ َ ْ ُ َ "Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang berceraiberai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat seksa yang berat". .ALI IMRAN, 3:105 5. Ghulu terhadap orang-orang yang mendakwa dirinya mengetahui hal-hal yang ghaib seperti dukun, pawang, bomoh, tukang telek dan seumpamanya sehingga apa yang diperkatakan atau dikhabarkan dipercayai, dipatuhi dan ditaati walaupun terbukti bertentangan dengan syara. 6. Ghulu terhadap orang-orang yang dipuja dan diminati seperti pelakun, penyanyi atau penghibur sehingga sanggup meniru cara hidup dan gaya bintang pujaannya itu sekalipun nyata bertentangan dengan agama dan akhlak Islamiyah seperti meniru pergaulan bebas, pendedahan aurat sehingga menggalakkan free sex yang membawa kepada homoseks, zina (pelacuran) dan penyalahgunaan dadah. Gara-gara kegilaan yang keterlaluan (ghulu) terhadap pujaan yang disanjung hingga ada yang sanggup membunuh diri apabila mendapati bintang pujaannya berkahwin atau mati. Dalam hal seumpama ini termasuklah pasangan yang sedang bercinta sehingga ghulu terhadap pasangan masing-masing dan sanggup melakukan apa sahaja walaupun melanggar hukum-hukum syara. Islam tidak mengharamkan saling bercinta tetapi ada syaratnya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis di bawah ini: 128 ّ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ّ َ َ ِ ْ ََ ُ ‫عن انس : قال رسـول ال صلى ال عليه وسـلم : ثلث من كن‬ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ ٍ َ َ ْ َ ‫فيه وجـدبهن حلوة اليمان أن يكون ال ورسـوله احب اليه مما‬ ّ ِ ِ ْ َِ ّ َ َ ُ ُْ ُ َ َ ُ َ ُ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َ َ َ ّ ِ ِ َ َ َ ِ ْ ِ ‫سواهما وان يحب المرا ليحبه ال ل وان يكره أن يعود الى‬ َ ِ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ِ ّ ِ ُ ّ ِ ُ َ َْ َ ْ ّ ِ ُ ْ َ َ َ ُ َ ِ .‫الكفركما يكره ان يقذف فى النار‬ ِ ّ ِ َ َُْ ْ َ َُ ْ َ َ َِ ُْْ "Dari Anas berkata: Telah bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Tiga perkara sesiapa yang ada pada dirinya akan memperolehi kemanisan iman. Hendaklah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya lebih dari yang lain. Hendaklah mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali kerana Allah. Hendaklah merasa benci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci jika sekiranya dicampakkan ke dalam neraka". 316 7. Islam mewajibkan berpegang hanya pada satu akidah (fahaman atau pegangan) dan mengharamkan ghulu terhadap satu-satu fahaman, mazhab atau ideologi yang lain seperti fahaman kebangsaan (‫ )عصبية‬termasuklah ٌ َِّ َ kesukuan bangsa, kenegerian dan keturunan, ghulu kepada mana-mana ideologi politik jahiliah seperti demokrasi, kominisme, sosialisme dan seumpamanya yang nyata bertentangan dengan Islam atau hukum-hukum syara. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan pada diri seseorang dua fahaman (akidah) sebagaimana firman-Nya: ِ ِ ْ َ ِ ِ ْ ََْ ْ ِ ٍ ُ َ ِ ُ َ َ َ َ ‫ما جعل ال لرجل من قلبين فى جوفه‬ "Allah tidak menjadikan dua ideologi dalam diri (hati) seorang lelaki". AL AHZAB, 33:4 8. Ghulu terhadap satu-satu amalan yang bertentangan dengan syara yang boleh membawa kepada perbuatan bid'ah dan syirik seperti ghulu terhadap amalan marhaban (berzanji/maulid), yasinan, tahlilan dan seumpamanya. Termasuk juga ghulu kepada amalan khurafat, tahayyul, karut-marut seperti tathaiyur dan sebagainya yang dianggap sebagai amalan agama dan berlebihlebihan pula dalam amalan tersebut. Perbuatan seperti ini diharamkan oleh syara sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam: 316. H/R Bukhari (15) al-Iman. Muslim (60) al-Iman. Turmizi (2548) alIman. Nasaii (4902) al-Iman wa syaraiihi. Ibn Majah (4023) al-Iman wa-syaraiihi. 129 ْ ُ ّ ِ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َّ ِ َ ْ ُ َ ّ َ ٍ ّ َ ِ ْ ِ َ ‫عن ابن عباس ان رسول ال صلىال عليه وسلم قال : اياكم‬ .‫والغلو فىالدين فانمااهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين‬ ِ ْ ّ ِ ّ ُُ ْ ُ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ّ َِ ِ ْ ّ ِ ّ ُُ ْ َ "Dari Ibn Abbas berkata: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Aku peringatkan kamu tentang ghulu dalam (amalan yang dianggap) amalan agama, yang mana dihancurkan mereka-mereka sebelum kamu disebabkan ghulu (melampau) dalam (amalan) agama. 317 9. Ghulu terhadap adat istiadat (adat resam/kebiasaan) yang bertentangan dengan syara seperti adat istiadat dalam upacara, pertunangan dan persandingan yang diambil dari agama Hindu, adat istiadat menyembah raja (sultan), adat lenggang perut, memandikan (membasuh) uri (temuni) dan cara menanamnya (ada yang meletak lampu), cukur jambul (selepas 40 hari anak dilahirkan), turun tanah, meletak sedikit abu dapur (atau arang) di dahi anak kecil (bayi) sebelum keluar rumah dan adat-adat keagamaan seperti bulan arwah, majlis maulid, bulan safar dan sebagainya. Adat istiadat yang disebut di atas telah dianggap oleh sebahagian besar masyarakat Islam sebagai adat kegembiraan, kebesaran, keagamaan atau perayaan agama yang tidak boleh ditinggalkan, sentiasa dipelihara dan dipertahankan dengan keterlaluan (yang sampai ke tahap ghulu) sehingga dianggap sebagai suatu kesalahan jika ditinggalkan. Sebenarnya tidak ada hari perayaan atau kebesaran dalam Islam selain hari kebesaran yang telah ditetapkan oleh syara iaitu di Hari Raya 'Aidiladha, 'Aidilfitri dan Hari Jumaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang yang beriman dari menjadikan agamaNya sebagai barang hiburan atau permainan, sebagaimana firman-Nya: .‫وذرالذين اتخذوادينهم لعباولهواوغرتهم الحياة الدنيا‬ َ ْ ُ ّ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ ّ َ َ ً ْ ََ ً ْ َ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ َ ّ َ ْ ِ ّ ِ َ َ "Dan ingatkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai mainan dan senda gurau (hiburan sahaja) dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia". .AL AN'AM, 6:70 317. H/R Ahmad (1/165). An-Nasii (3007) Manasik al-Haj. Hadis ini disahihkan oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya (‫ )القتضاء‬hlm. 106. Dipersetujui oleh Nasruddin al-Albani dalam sahihnya (1283). Disahihkan juga oleh Syeikh Ali Hasan dalam kitab (‫ )علم اصول البدع‬hlm. 84. 130 10. Ghulu terhadap kebendaan (harta kekayaan atau perkara-perkara yang bersangkutan dengan maddiyah) sehingga disibukkan dengan mengumpul harta kekayaan sehingga meninggalkan kewajipan sembahyang, puasa, zakat, sedekah dan sebagainya. ُ َ َ ّ َ ُ َ ْ َ ُ َ ‫َ ْ ٌ ِ ُ ّ ُ َ َ ِ ّ َ َ ٍ ّ ِ َ َ َ َ ً َ َد‬ ‫ويل لكل همزة لمزة . الذى جمع مال وع ّده . يحـسب ان ماله‬ ‫َ ْ َ َ ُ َ ّ َُ َْ َ ّ ِ ْ ُ َ َ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ل‬ ُ ‫اخـلده . كل لينبذن فى الحـطمة . وما ادراك ما الحطمة . نار ا‬ ٍ َ َ ِ ٌ َ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ َ َ ّ ِ ِ َ ِ ْ َ َ َ ُ ِ ّ َ ِ َّ ِ َ َ ْ ُ ْ ‫الموقدة . التى تطلع على الفئدة . انها عليهم مؤصدة . فىعمد‬ .‫ممددة‬ ََِّ ُ "Kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahawa harta itu dapat mengekalkannya (tidak akan mematikannya). Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah (neraka). Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? Itulah api yang telah disediakan Allah yang dinyalakan. Yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang". AL HUMAZAH, 104:1-9 11. Ghulu terhadap kegemaran keduniaan (hobby) sehingga melakukan pembaziran, membuang masa dan mengenepikan kewajipan syara termasuklah penggemar sukan seperti bola sepak sehingga meninggalkan kewajipan sembahyang kerana asyik bermain atau menuntun, pengumpul (koleksi) barang-barang tertentu yang tidak mendatangkan kebaikan kepada agama, penggemar hiburan dan sebagainya. Mereka merasa tidak ada yang dapat mententeramkan perasaan dan jiwa mereka kecuali melayani hobi-hobi mereka yang berbentuk keduniaan semata sehingga mencapai tahap yang keterlaluan (ghulu). Ghulu dalam perkara-perkara seperti ini boleh menyerupai sifat dan perbuatan orang-orang kafir terhadap dunia seperti yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. َ ْ ِ ّ ْ ُ َ َ ْ ِ ّ َ ِ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ّ ُ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ ِ ِّ ُ ّ ُ ‫زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين‬ .‫اتقوا فوقهم يوم القيامة وال يرزق من يشآء بغيرحساب‬ ٍ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ِ َ َِ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ّ "Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orangorang kafir dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang takwa itu lebih mulia daripada mereka di 131 Hari Kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas". .AL BAQARAH, 2:212 Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mengharamkan semua bentuk dan jenis ghulu kerana perbuatan ini membawa kepada kesyirikan dan bid'ah. Ghulu yang bermacam-macam bentuk, cara dan amalannya telah menghancurkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana sabdanya: "Aku peringatkan kamu dari ghulu kerana ia telah menghancurkan orang-orang sebelum kamu". 318 .‫اياكم والغلو فانما أهلك من كان قبلكم الغلو‬ ْ ُُ ْ ُ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ّ ِ َ ْ ُُ ْ َ ْ ُ ّ ِ Nas-nas di atas telah membuktikan bahawa umat yang silam terpesong akidahnya dari petunjuk Rasul kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan ghulu yang melampaui batasan syariat. Umat terakhir ini juga akan menerima nasib yang sama sekiranya mereka bersifat ghulu terhadap makhluk dan kepercayaan yang bertentangan dengan syara. Ada pun perbuatan ghulu terhadap makhluk boleh dibahagikan kepada: Pertama: Makhluk-makhluk yang berada di alam ghaib seperti malaikat, jin, roh para nabi dan roh orang-orang mati yang dianggap wali atau keramat. Kedua: Yang terdapat di dunia seperti: (1) Ghulu terhadap para pemimpin, alim ulama. (2) Ghulu kepada kumpulan (seperti parti atau jamaah). (3) Ghulu kepada adat istiadat, kepercayaan karut dan ideologi (fikrah ciptaan manusia) yang berbagai-bagai konsep dan teorinya. Semua amalan ghulu yang disebutkan di atas termasuk dalam perbuatan bid'ah yang boleh membawa kepada kesyirikan. 318. H/R Ahmad dalam Musnad (1/215, 347). Nasaii dalam as-Saghir, Kitab Manasik al-Haj (5/268). Ibn Majah dalam Manasik (2/1008). Ibn Abi 'Asim dalam as-Sunnah (98). Ibn Habban (1011). Tabrani dalam al-Kabir (12747). Al-Hakim (1/466). Disahihkan oleh al-Hakim mengikut syarat syeikhain dan disetujui oleh az-Zahabi dan al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra (5/127). Telah diucapkan juga oleh an-Nawawi dalam al-Majmu' (8/137) sanadnya sahih menurut syarat Muslim. 132 5. TELEK ATAU TENUNG Perbuatan bertelek atau bertenung, sama ada melalui tukang telek, peralatan telek dan perkara-perkara yang boleh memberi hasil telekan atau tenungan untuk mengetahui hal-hal atau perkara yang sedang, yang akan berlaku serta ingin mengetahui baik atau buruknya nasib yang akan menimpa dimasa yang akan datang, semua ini adalah diharamkan oleh syara. Kerana tiada sesiapa yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah sebagaimana firmanNya: ٍ ْ ُ ّ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ّ ِ ً َ َ ِ ِ ْ َ ََ ُ ِ ْ ُ َ َ ِ ْ َ ْ ُ ِ َ ‫عالم الغيب فل يظهر على غيبه احدا ال من ارتضى من رسول‬ .‫فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا‬ ً َ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُْ َ ُ ّ ِ َ "(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seseorang tentang yang ghaib itu. 133 Kecuali kepada Rasul yang diredaiNya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya". .AL JIN, 72:26-27 Bertelek, bertenung atau ramalan adalah termasuk dalam perbuatan dosa besar yang membawa kepada perbuatan syirik. Larangan atau pengharaman ini terkandung di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam antaranya ialah: "Dari beberapa orang isteri Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam: Dari Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam baginda bersabda: Sesiapa yang mendatangi tukang telek (atau juga tukang tenung nasib), kemudian ia bertanya darinya sesuatu, setelah itu dia percaya (dengan apa yang dikatakan oleh tukang telek tersebut) maka tidak akan diterima sembahyangnya selama empat puluh hari". 319 ُ َ َ َ ً ّ َ َ ْ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫عن بعض أزواج النبى صلى ال عليه وسلم : من أتى عرافا فسأله‬ َّ ّ ِ ّ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ َ .‫عن شىء لم تقبل له صلة اربعين يوما‬ ً ْ َ َ ِ َْ َ ٌ َ َ ُ َ ْ َْ ُ ْ َ ٍ ْ َ ْ َ Menurut al-Baghawi (‫ )َالبغوى‬rahimahullah: ِ َ َْ "Tukang telek atau tukang tenung nasib digelar juga sebagai alKahin (‫ )َالكاهن‬iaitu orang yang mendakwa bahawa dirinya boleh ُ ِ َْ mengkhabarkan hal-hal (urusan) yang ghaib dan perkara yang akan berlaku dimasa akan datang. Diistilahkan juga orang yang boleh menceritakan perkara-perkara yang tersembunyi (ghaib)". Al-Iraqi rahimahullah pula mengatakan: "Al-'Arraaf (‫ :)َالعرُاف‬Tukang telek atau tukang tenung nasib. ُ ّ َْ Al-'Arraaf dinamakan juga al-Kahin (‫ )َالكاهن‬dan al-Munajjam(‫. )َالمنجم‬ ُ ِ َْ ُ ّ َُ ْ Seseorang (tukang sihir) yang menggunakan ilmu bintang juga dinamakan al-Munajjam (‫".)َالمنجّم‬ ُ َُ ْ Jika diterjemahkan ke dalam penggunaan istilah Bahasa Melayu, kedua-dua kalimah al-kahin dan al-munajjam ‫)الكاهن‬dan (‫ المنجم‬akan memberi maksud: "(Kononnya) orang yang boleh meramalkan kejadian yang akan berlaku, boleh menceritakan kejadian yang tidak diketahui oleh 319. H/R Muslim (4137) As-Salam. 134 orang lain, mengetahui benda-benda yang berada di alam ghaib, menelek nasib dan boleh menentukan atau menjelaskan semuanya itu melalui ilmu sihir atau ilmu bintang yang mereka kuasai". Kepercayaan dan perbuatan yang melibatkan hal-hal khurafat dan tahaiyul yang menyebabkan berlakunya bid'ah seperti yang dijelaskan di atas adalah perkara-perkara syirik yang diharamkan oleh syara serta jauh dari kebenaran, malah merupakan perbuatan orang-orang jahiliah yang membawa kepada kerosakan akidah. ‫قال رسـول ال صـلىال عليه وسـلم : من أتىكاهنا فصـدقه بما‬ َ َ ُ َ ّ َ َ ً ِ َ َ ْ َ َ ّ َ َ ِ ْ ََ ُ ّ َ ِ ُ ْ ُ َ َ َ .‫يقول فقد كفر بما انزل على محمد‬ ٍ ّ َ ُ ََ َ ِ ْ ُ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ “Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam: Sesiapa yang mendatangi tukang telek, kemudian ia percaya tentang apa yang dikatakan oleh tukang telek tersebut, maka ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad”. 320 Kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam yang dimaksudkan oleh hadis di atas ialah mengkafiri al-Quran, as-Sunnah atau syariat Islamiyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam. Hadis di bawah ini juga menjelaskan: ‫قال رســول ال صلى ال عليه وســلم : من أتـى عرافا او كاهنا‬ ً ِ َ ْ َ ً ّ َ َ ْ َ َ ّ َ َ ِ ْ ََ ُ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ .‫فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد‬ ٍ ّ َ ُ ََ َ ِ ْ ُ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ِ ُ َ ّ َ َ "Sesiapa yang mendatangi tukang tenung atau tukang telek, maka ia percaya dengan apa yang dikatakan olehnya, maka ia telah mengkafiri apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam". 321 Orang Islam diharamkan oleh syara dari mempercayai ramalan, cerita-cerita, perkhabaran dan apa sahaja yang disampaikan oleh tukang telek, peramal, dukun, pawang dan bomoh apabila mereka melibatkan persoalan ghaibiyah atau alam ghaib kerana tiada seorangpun yang benar-benar tahu hal-hal yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa-Ta'ala. Amat jelas ketegasan larangan ini apabila Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam 320. 321. H/R Ahmad (9171) Musnad. H/R al-Hakim. 135 menjatuhkan hukuman kafir kepada sesiapa yang mempercayai dan menerima kesemuanya itu sebagaimana hadis baginda di bawah ini: : ‫وعن عمران بن حصين : قال رسول ال صلى ال عليه وسـلم‬ َ ّ َ َ ِ ْ ََ ُ َّ ُُْ َ َ َ ِ َ ُ ِ ْ ِ َِْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ّ ُ ُ َ ّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُّ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ِّ َ ْ َ ‫ليس منا من تطير أو تطير له او تكهن أو تكهن له أو سحر أو‬ ‫سحرله ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقدكفر بما أنزل على‬ َ َ َ َ ْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ِ ُ َ ّ َ َ ً ِ َ َ ْ َ َ ُ ََ ّ ُ .‫محمد. رواه البزار باسناد جيد‬ ٍّ َ ُ "Dari Imran bin Husain beliau berkata: Bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Bukan dari golongan kami sesiapa yang bertathaiyur atau ditathaiyurkan baginya, bertenung atau ditenungkan baginya, bersihir atau minta melakukan pensihiran baginya. Sesiapa yang mendatangi tukang tenung kemudian dia mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam". 322 Hadis-hadis di atas membuktikan bahawa perbuatan bertelek atau bertenung dan mempercayai apa yang diceritakan oleh tukang telek atau tukang tenung adalah termasuk perbuatan bid'ah yang membawa kepada kekufuran dan menyebabkan berlakunya kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah perbuatan keji, terkutuk dan mungkar. Dosa kesyirikan pula tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pelaku syirik akan kekal di neraka buat selama-lamanya jika ia tidak bertaubat. 322. H/R Bazzar dengan sanad yang baik. 136 6. AMALAN MENURUN, JAMPI DAN SERAPAH Mengamalkan perubatan melalui menurun (atau rasukan) dan jampijampian yang juga disebut dalam Bahasa Arab "nusyrah" (‫ )النشرة‬merupakan satu dari beberapa cara-cara perubatan tradisional yang diamalkan oleh orangorang Arab Jahiliyah. Amalan ini juga telah dilakukan oleh masyarakat Melayu Nusantara sejak sekian lama. Mungkin tidak ramai yang sedar bahawa perbuatan menurun ini adalah perbuatan syirik kerana ia merupakan perbuatan merasuk menggunakan syaitan yang berunsur kesihiran. Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam telah mengingatkan agar orang-orang yang beriman meninggalkan perbuatan syirik yang terkutuk ini sebagaimana hadis baginda di bawah ini: َ ِ ُ َ ّ َ َ ِ ْ ََ ُ ‫عن جابر رضي ال عنه أن رسـول ال صـلى ال عليه وسـلم سئل‬ ّ َ ِ َ ُ َ ّ ُ َْ ُ َ ِ َ ٍ ِ َ ْ َ .‫عن النشرة ، فقال : هي من عمل الشيطان‬ ِ َ ّْ ِ َ َ ْ ِ َ ِ َ ََ َِ ْ ّ ِ َ "Dari Jabir radhiallahu 'anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam telah ditanya tentang amalan menurun, maka baginda bersabda: Ia adalah dari amalan (pekerjaan) syaitan." 323 .‫سئل أحمد عن النشرة ، فقال يكره هذا كله‬ ُّ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ِ َ ْ ّ ِ َ ُ َ ْ َ ِ ُ 323. H/R Abu Daud (3370) at-Tibb. Ahmad (13621) Musnad. 137 "Imam Ahmad telah ditanya tentang menurun. Maka dia menjawab, semuanya ini ditegah" 324 Makruh menurut ulama terdahulu dimaksudkan "haram". Ini berbeza dengan pandangan ulama yang terkemudian. 325 Jumhur ulama usuludin, ulama tafsir dan ulama hadis, membahagikan nusyrah (‫ )النشرة‬kepada dua jenis iaitu: 1- Nusyrah (‫ )النشرة‬pengubatan dengan cara menurun (atau rasukan). Tujuannya untuk mengeluarkan sihir dari seseorang yang terkena sihir. Ini dilakukan terhadap orang yang diduga kemasukan jin (syaitan). Cara seperti ini telah diharamkan oleh syara. 2- Nusyrah (‫ النشرة‬pengubatan dengan cara jampi-jampian. Cara ini pula terbahagi kepada dua bahagian. i. Jampi-jampian yang melalui cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam dan sahabat yang berupa doa-doa pelindung dan menggunakan ayat-ayat dari al-Quran. b. Jampi serapah diambil bukan dari al-Quran, bukan dari al-Hadis dan tidak mengikut cara yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam. Jenis jampi serapah seperti ini diharamkan kerana menyeru makhluk dan meminta perlindungan atau pertolongan (istighasah) kepada makhlukmakhluk ghaib seperti jin, iblis atau hantu yang tidak diizinkan oleh syara. Kebiasaannya cara yang kedua ini ialah mengeluarkan sihir dari seseorang yang terkena sihir dengan sihir yang sama. Menurut ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah perbuatan seperti ini adalah haram dan pelakunya boleh dihukum kafir dengan tingkatan kafir kecil. Al-Hasan menegaskan: “Orang yang menurut (merasukkan syaitan) dengan melakukan apa yang disenangi oleh syaitan, maka syaitan akan membatalkan aksinya terhadap orang tersebut”. Inilah salah satu cara syaitan menipu dan menyesatkan manusia. 324. 325. H/R Daud. Lihat: ‫ . القول المفيد على كتاب التوحيد‬Jld. 1. Hlm. 71. Al-'Uthaimin. 138 7. TATHAIYUR ATAU THIARAH Menurut istilah Bahasa Arab, kalimah "at-tathaiyur" (‫ )التطير‬atau atthiarah (‫ )الطيرة‬asalnya diambil dari kalimah (‫" )َالطير‬Burung". Punca atau asal ُ ّْ usul nama ini diambil dari kelaziman orang-orang Arab Jahiliyah (sebelum melakukan sesuatu hajat) mengambil burung dan melepaskannya untuk meramal kesialan atau kebaikan. Jika burung tersebut terbang ke arah sebelah kanan mereka menyebutnya "sanih", akan diteruskan pekerjaan tersebut tetapi jika sebaliknya ia dianggap sial dan ditinggalkan (tidak diteruskan). 326 Tathaiyur pula bermaksud: (‫شىء‬ ‫)تطير بشىء أو تطير من‬ "Berthiarah dengan sesuatu atau berthiarah dari sesuatu". Menurut syara pula tathaiyur bermaksud: "Mempercayai atau meyakini adanya kesialan (mendatangkan sueh, celaka, puaka atau petaka) di atas sesuatu benda, perkara atau sesuatu kejadian serta berkeyakinan bahawa benda, perkara dan kejadian tersebut boleh mendatangkan (menimpakan) kecelakaan atau kesialan". Tathaiyur atau thiarah berasal dari kepercayaan orang-orang musyrikin jahiliah. Orang-orang beriman diharamkan dari mempercayai atau mengamalkan kekarutan dan khurafat tathaiyur ini kerana ia perbuatan syirik. Agama Islam telah menjelaskan bahawa sesuatu kejadian atau sesuatu benda tidak boleh membawa kesialan atau menyebabkan berlakunya kejadian yang membawa sueh, celaka, petaka, puaka atau kehilangan tuah. Segala apa yang berlaku di dunia ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui qadak dan qadar-Nya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Berkuasa di atas segala-galanya sebagaimana firman-Nya: 326. Lihat: ‫ .القول المفيد على كتاب التوحيد‬Jld. 1. Hlm. 77. Al-'Uthaimin. 139 .‫وال على كل شيء قدير‬ ٍ ْ ِ َ ٍ ْ َ ّ ُ ََ ُ َ "Dan Allah Berkuasa di atas segala-galanya". .ALI IMRAN, 3:29 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan tentang kepercayaan tathaiyur yang berlaku di kalangan kaum Nabi Musa alaihis salam di dalam firman-Nya: ‫فاذا جآءتهم الحسـنة قالوا لنا هذا وان تصبهم سيء ة يطيروا‬ ْ ُ ّ ّ َ ٌ َ ّ َ ْ ُ ْ ِ ُ ْ َِ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ِ َ .‫بموسى ومن معه ال انما طائرهم عندال ولكن اكثرهم ل يعلمون‬ َ ْ ِ َْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ّ ِ ََ ِ َ ْ ِ ْ ُ ُ ِ َ َ ّ ِ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ِ "Apabila datang kebaikan kepada mereka, mereka berkata: Kita sudah sepatutnya menerima kebaikan ini. Tetapi jika mereka ditimpa kecelakaan, mereka mengatakan ini sial kerana Musa dan orang-orang yang berserta dengannya. Ingatlah, hanya kesialan mereka itu di sisi Allah ". .AL 'ARAF, 7:131 ٌ َ َ ّ ِ ْ ُ ّ ّ َ َ ََ ْ ُ ّ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ ّ َ َ ّ ِ ْ ُ َ ‫قالوا اناتطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب‬ .‫اليم . قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون‬ َ ْ ُ ِ ْ ُ ٌ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ّ ُ ْ ِ َ ْ ُ ُ ّ ْ ُ ُ ِ َ ْ ُ َ ٌ ْ َِ "Sahut mereka (orang-orang kafir): Kami menjadi sial kerana kamu, demi jika kamu tidak berhenti, nescaya kamu akan kami rejam dan kamu akan menderita menerima siksa yang pedih dari kami. Sahut utusan-utusan itu: Kesialan itu kerana kesalahan kamu, adakah jika kamu diberi peringatan kamu menjadi sial? Bahkan kamu adalah kaum yang berlebih-lebihan". .YASIN, 36:l8-l9 Syara mengharamkan tathaiyur kerana sesiapa yang mempercayai tathaiyur atau bertathaiyur telah melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengharaman ini terdapat juga di dalam beberapa hadis sahih antaranya ialah: ِ ْ ََ ُ ‫عن ابن مسعود رضي ال عنه قال : قال رسول ال صلى ال عليه‬ َّ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ٍ ْ ُ ْ َ ِ ْ ِ َ ُ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ّ ِ ّ ِ َ َ ٌ ْ ِ ُ َ َ ّ َ ٌ ْ ِ ُ َ َ ّ َ َ َّ َ ‫وسلم : الطـيرة شـرك ، الطـيرة شرك وما منا ال ولكن يذهبه‬ .‫بالتوكل‬ ِّ ّ ِ 140 "Dari Abi Mas'oud radhiallahu 'anhu berkata: Telah bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Bertathaiyur itu syirik, bertathaiyur itu syirik, dan tiada di antara kita yang tidak terlibat dengannya kecuali akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawakkal". 327 "Dari Haritha bin an-Nukman berkata: Bersabda Rasulullah salallahu 'alaihi wa sallam: Tiga perkara yang sentiasa ada pada umatku: Kepercayaan sial, hasad dengki dan prasangka. Dia bertanya: Apakah yang boleh menghilangkan dari itu (semua) wahai Rasulullah bagi sesiapa yang telah ada pada dirinya perkara-perkara tersebut? Baginda bersabda: Apabila berhasad dengki mintalah ampun. Apabila berprasangka janganlah diteruskan. Apabila mempercayai kesialan (tathaiyur) hendaklah dihapuskan". 328 ُ َ َ ّ َ ِ ّ ُ ٌ َ ِ َ ٌ َ َ َ َّ َ ِ ْ ََ ُ ‫قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : ثلث لزماتِلمتى : الطيرة‬ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ُ َ َ ّ ُ ُِ ْ ُ َ َ َ َ َ ّ ّ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ ‫والحسد وسوء الظن . فقال : وما يذهبهن يارسول ال ؟ قال‬ ْ‫صلى ال عليه وسلم : اذا حسد فاستغفرال واذا ظننت فل تحقق‬ ّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َِ َ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ّ َ َ ِ ْ َ َ ُ َّ .‫واذا تطيرت فامض‬ ِ ْ َ َ ْ ّ َ َ َ َِ Hadis di atas telah menjelaskan kepada kita bahawa seseorang individu itu tidak akan terlepas dari kepercayaan sial (tathaiyur) kecuali jika dia menghapuskan kepercayaan tersebut dengan bertawakkal dan dengan kekuatan akidah tauhid yang murni. Tanpa tawakkal dan memahami akidah tauhid yang betul dan sempurna, seseorang akan mudah mempercayai tathaiyur. Menurut sirah, kepercayaan tathaiyur telah berlaku di kalangan kaum Nabi Musa 'alaihis salam dan di dalam masyarakat Arab jahiliah kemudian terus berlaku di kalangan masyarakat antarabangsa termasuk bangsa Melayu. Tathaiyur atau thiarah telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya kerana tathaiyur tergolong dalam perbuatan khurafat, tahaiyul, bid'ah dan syirik seperti yang telah jelas digariskan oleh hadis-hadis sahih di bawah ini: ِ ْ ‫ُ َل‬ ‫عن ابن عمر قال رضي ال عنه : قال رســول ال صـلى ال ع َيه‬ ّ َ ِ ُ ُ َ َ َ ُ ِْ ُ َ ِ َ َ َ َ َ ُ ِ ْ ِ َ .‫وسـلم : من ردته الطيرة فقد أشرك. رواه أحمد‬ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ّ َ ْ َ َ ّ َ َ 327. 328. H/R Ahmad (3411) at-Tibb. Turmizi (1539) as-Sair. H/R Tabrani. 141 "Dari Ibn 'Umar beliau berkata : Telah bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam : Sesiapa yang terhalang hajatnya (ditinggalkan urusannya lantaran percaya kepada tathaiyur), maka dia telah melakukan kesyirikan". 329 "Dari Abi Hurairah beliau berkata : Telah bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Tidak ada jangkitan, tidak ada kepercayaan tathaiyur, tidak ada kepercayaan burung hantu dan tidak ada kepercayaan burung helang (pembawa sial)". 330 ِ ْ ‫ُ َل‬ ‫عن أبي هريرة رضي ال عنه قال : قال رسول ال صلى ال ع َيه‬ َّ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ َ َ ْ َ ُ ِ ْ َ .‫وسلم لعْـدوى ولطيَـرة ولهامّـةولصقر‬ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َّ َ Kepercayaan adanya kuasa sial, puaka, celaka, sueh pada sesuatu benda, perkara dan kejadian atau pada mana-mana makhluk seperti malaikat, jin, manusia, binatang, syaitan, hantu, ifrit, benda-benda mati seperti batu, gua, bukit-bukau, pohon, hutan-belantara, sungai, lautan dan sebagainya adalah jelas kepercayaan bid'ah, karut, khurafat dan kepercayaan jahiliah yang membawa kepada kesyirikan. Dalam sosio-budaya atau adat resam Masyarakat Melayu Nusantara, kepercayaan tathaiyur telah menjadi begitu sebati dan mendarah-daging sehingga dijadikan sebahagian dari kepercayaan mereka yang amat disanjung, dipertahankan dan dipelihara walaupun bertentangan dengan akidah Islamiyah. Antara adat-adat kepercayaan yang bid'ah tersebut ialah adat menyanjung, memuliakan dan menyembah raja yang berpunca dari dasar kepercayaan yang berasaskan tathaiyur, iaitu berkeyakinan bahawa raja mereka berdaulat, mempunyai tulah atau kuasa ghaib yang luar biasa yang mendatangkan petaka bagi sesiapa yang mendurhaka kepadanya. Untuk mengelakkan diri dari tulah raja, mereka sanggup menyembah, merendahkan diri dan tunduk kepada raja sehingga sanggup menggelarkan diri mereka sebagai anak anjing (patek), melakukan penyembahan melalui ucapan pengampunan "Ampun Patek......... Sembah Patek Harap Diampun". Penyanjungan melalui ungkapan pengagungan: "Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung" dan penyembahan amali melalui fizikal dengan cara mengangkat dan menyusun jari sepuluh sebagai tanda merendah diri dan sembah, kemudian tunduk melutut atau rukuk setiap 329. 330. H/R Ahmad. H/R Bukhari dan Muslim. 142 kali menghadap raja atau sultan adalah juga suatu yang keterlaluan kerana bertentangan dengan syara. Perlu diketahui oleh setiap mukmin bahawa perbuatan yang berunsur penyembahan terhadap pemimpin (yang berbagai-bagai caranya) kerana mempercayai adanya tulah pada para pemimpin siapa pun pemimpin tersebut sama ada raja, pemimpin negara, pemimpin agama (ulama) syeikh-syeikh tarikat dan sebagainya adalah merupakan suatu cabang kepercayaan dari cabang-cabang tathaiyur dan ghulu. Kepercayaan seperti ini perlu dibasmi dan dihapuskan kerana ia merupakan perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu disedari bahawa semua manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama, tiada kelebihan di antara satu dengan yang lain kecuali ketakwaan. Sekali lagi dikatakan bahawa hukum syara telah mengharamkan kepercayaan yang negatif ini dan mewajibkan setiap mukmin agar sentiasa mempunyai pegangan iman yang kuat (akidah tauhid yang bersih dari segala unsur-unsur kesyirikan), sentiasa bertawakkal dan meminta perlindungan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam di bawah ini: ُ ‫عن عقبة بن عامرقال : ذكرت الطيرة عند رسول ال صلى ال‬ َّ َ َ ُ َ َ ْ ِ ُ َ َ ّ ِ َ ِ ُ َ َ ٍ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ ‫عليه وسـلم فقال : أحسنها الفال ولترد مسلما فاذا راى أحدكم ما‬ َ ْ ُ ُ َ ََ َ ِ َ ً ِ ْ ُ ُ ّ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ّ َ َ ِ ْ َ َ ‫يكره فليقل : "اللهم ل ياتي بالحسنات ال أنت ول يدفع السيئات‬ َ ّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ّ ِ ِ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ّ ُ َّ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ .‫ال أنت ول حول ول قوة ال بك‬ َ ِ ّ ِ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ّ ِ "Dari Uqbah bin Amar beliau berkata: Aku pernah menyebut perkataan sial di hadapan Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam, maka baginda bersabda: sebaik-baik perkara ialah beranggapan baik dan janganlah (ada kepercayaan sial) menghalang seseorang Muslim (dari menunaikan hajatnya). Maka apabila seseorang kamu melihat sesuatu yang dibencinya, maka hendaklah membaca: Ya Allah! Tidak akan datang setiap kebaikan kecuali dari Engkau, tidak siapa dapat melindungi dari setiap kejahatan kecuali Engkau, tiada yang berkuasa dan tiada yang mempunyai kekuatan kecuali Engkau." 331 َ َ َ ْ َ ّ ِ َ َّّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ّ ِ ِ ََ َ ْ ْ َِْ َ ّ ُ َ ‫اللهم ل ياتى بالحسنات ال انت ، ول يدفع السيئات ال انت ول‬ َ ِ ّ ِ َّ ُ َ َ َ ْ َ ‫حول ول قوة ال بك‬ 331. H/R Abu Daud (3418) at-Tibb. 143 Dengan memahami hujjah yang berupa hadis-hadis sahih di atas, kita akan dapati bahawa Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam melarang setiap mukmin mempercayai apa pun tanda-tanda, alamat dan setiap perkara yang bersangkutan dengan unsur-unsur kesialan tathaiyur/thiarah. Agama Islam mengajar kita supaya sentiasa bersifat optimis, meninggalkan kepercayaan tathaiyur yang karut, khurafat dan bid'ah. Umat Islam wajib menggantikan kepercayaan ini dengan bersikap at-tafaul (‫)التفأل‬ kerana at-tafaul mendorong kepada sikap berbaik sangka (‫ )حسن الظن‬kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Faklu Atau At-Tafaul Al-faklu (‫ )الفأل‬atau at-tafaul (‫ )التفأل‬bererti atau bermaksud: 144 "Berprasangka baik dan mengharapkan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad salallahu 'alaihi wa-sallam menjelaskan sebagai (‫ :)الكلمة الطيبة‬kalimah yang baik". 332 Kepercayaan ini bertentangan dengan tathaiyur atau thiarah kerana alfaklu atau at-tafaul mendatangkan kegembiraan di hati, memberi kesan yang baik pada jiwa, memberi ketenangan kepada perasaan, menambah keyakinan untuk bertawakkal dan ia disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana sabda baginda: "Bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Tidak boleh bertathaiyur (atau thiarah) dan cara yang paling baik ialah al-faklu (atau tafaul). Baginda ditanya, apakah al-faklu itu? Baginda menjawab: Kalimah yang baik yang boleh didengar (yang diucapkan) oleh salah seorang dari kamu." 333 . ‫قال رسـول ال صلى ال عليه وسـلم : ل طيرة وخيرها الـفال‬ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ِ َ َ ّ َ َ ِ ْ ََ ُ َّ ِ ُ ُ َ َ َ ‫قيـل يا رسول ال وما الْـفال ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها‬ َ ُ َ ْ َ َ ِ ّ ُ َ َِ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ِ َ ُ َ َ َ ْ ِ .‫أحدكم‬ ُْ َ ‫عن أنس قال : قال رسول ال صلىال عليه وسلم : ل عدوى‬ َ ْ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ ٍ َ ْ َ .‫ولطيرة ويعجبني الفال . قالوا : وماالفال ؟ قال : الكلمة الطيبة‬ ُ َ ّ ّ ُ َ َِ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ َْ ْ َ ُِِ ْ َُ َ َ َِ َ َ "Dari Anas beliau berkata: Telah bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Tidak ada jangkitan, tidak ada thiarah dan yang aku sukai ialah al-faklu. Mereka bertanya: Dan apakah al-faklu itu? Baginda menjawab: Kalimah (ucapan) yang baik." 334 Isu-isu tathaiyur (‫ )التطير‬atau thiarah (‫ )طيرة‬dan juga al-faklu (‫ )الفأل‬dan tafaul (‫ )تفأل‬tidak diberi pendedahan atau kurang dibincangkan oleh para alim ulama dari kalangan masyarakat Melayu sehingga ramai dari kalangan masyarakat terperangkap di dalam perbuatan dan amalan syirik ini. Kesimpulan yang kita perolehi dan tindakan yang perlu kita ambil dari ayatayat al-Quran dan hadis-hadis di atas ialah menggesa setiap mukmin agar meninggalkan kesyirikan tathaiyur serta semua jenis kepercayaan dan perbuatan yang membawa kepadanya. Lihat: ‫ .القول المفيد على كتاب التوحيد‬Jld. 1. Hlm. 89. Al-'Uthaimin. H/R Bukhari (0313) at-Tibb. Muslim (4122) as-Salam. Turmizi (1540) as-Sair. Abu Daud (3415) at-Tibb. Ahmad (8894) Musnad. 334. H/R Bukhari (5331) at-Tibb. Muslim (4134) as-Salam. 332. 333. 145 Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak akan mengampunkan kesalahan hamba-Nya yang melibatkan kesalahan tersebut dengan kesyirikan terhadap-Nya. Sebaliknya Ia akan mengampunkan kesalahan selain dari kesyirikan bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya sebagaimana firman-Nya: ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ِ َ َِ َ ْ ُ َ ُ ِ ْ َ َ ِ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ ِ ‫ان ال ل يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ومن‬ .‫يشرك بال فقد افترى اثما عظيما‬ ً ْ ِ َ ً ْ ِ َ َْ ْ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ ُ "Sesungguhnya Allah tidak akan memberi ampun jika Ia dipersekutukan dengan lain-Nya dan Dia akan mengampunkan selain dari itu jika Ia kehendaki dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dia telah melakukan dosa yang besar". .AN NISA’, 4:48 "Sesungguhnya sesiapa yang melakukan syirik terhadap Allah maka telah diharamkan baginya syurga dan tempatnya pasti di neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang pun penolong". .AL MAIDAH, 5:72 ‫انه من يشرك بال فقد حرم عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين‬ َ ْ ِ ِ ّ ِ َ َ ُ ّ ُ َ ْ َ َ َ ّ َ ْ ِ ْ ََ َ ّ َ ْ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ ُ ّ ِ .‫من انصار‬ ٍ َ َْ ْ ِ .‫ومن يشرك بال فقد ضل ضلل بعيدا‬ ًِْ َ ً َ َ ّ َ ْ ََ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ "Sesiapa yang mempersekutukan Allah maka dia telah sesat sejauh-jauhnya". .AN NISA’, 4:116 146 8. SIHIR Sihir berasal dari kalimah (perkataan) Arab "as-sahar" (‫)السحر‬ bermaksud: "Pertembungan akhir malam dengan awal siang". Keadaan "assahar" ialah di waktu berlakunya perhimpitan di antara gelap malam dan terangnya siang. Tidak boleh dinamakan siang walaupun ada pantulan cahaya siang kerana ia masih ada suasana kegelapan (malam). Oleh itu, "as-sahar" adalah suatu keadaan yang mempunyai dua suasana dalam satu masa atau ketika. Penghujung malam juga disebut as-sahar kerana sesuatu yang berlaku di waktu tersebut lebih tersembunyi. Sesiapa yang makan pada penghujung malam dikatakan makan sahur yang mana ia berlaku secara tersembunyi (tidak diketahui orang) dan setiap yang tersembunyi dinamakan sihir (menurut bahasa). Orang Arab juga menamakan sihir dengan sihir kerana ia boleh menyebabkan orang yang sihat menjadi menderita sakit dan menyebabkan kematian. 335 Sihir juga diertikan sebagai: "Sesuatu perkara, bentuk, keadaan dan kejadian yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ia menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran hingga mengkagumkan orang yang memandang kerana ia memalingkan sesuatu dari hakikatnya kepada selainnya". Lihat: ‫ .القول المفيد على كتاب التوحيج‬Jld. 1. Hlm. 5. Al-'Utaimin. 335. 147 Sihir adalah pekerjaan yang dilakukan melalui cara meminta tolong atau mendekatkan diri kepada syaitan. Adapun antara perbuatan sihir sebagaimana yang dimaksudkan oleh syara terbahagi dua: Pertama: Sihir ialah: Sesuatu simpulan, ikatan (termasuk kalung) atau sesuatu benda yang dijampi atau bacaan yang dibacakan pada sesuatu benda serta azimat yang semuanya itu dilakukan secara bertawassul kepada sihir dengan menggunakan syaitan yang mana tujuannya untuk membahayakan orang yang mahu disihir. 336 Perbuatan sihir dilakukan dengan menggabungkan berbagai-bagai pengaruh roh-roh jahat yang berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan tertentu hasil kesepakatan antara penyihir dengan syaitan yang akibat dari sihir ini boleh menimbulkan kematian, menderita sakit, menghilangkan kebahagian rumahtangga sehingga merasa benci dan menghalangi daya sex seorang suami terhadap isterinya. Justeru itu, sejauh mana kekafiran tukang sihir maka sejauh itu pulalah ketaatan syaitan kepada tukang sihir sehingga memberi kesan kepada orang yang disihir. Kedua: Sihir ialah: Menggunakan ubat-ubatan atau dadah yang boleh memberi kesan kepada tubuh, akal, kelakuan atau kemampuan orang yang telah disihir. Orang yang disihir akan bertingkah-laku ganjil dan seolah-olah menjadi terumbang-ambing (hilang panduan). Sihir ini juga akan menjadikan seseorang itu lebih berperasaan pada isterinya atau kepada perempuan yang lain sehingga sering terjadi keadaannya seperti binatang yang akan melakukan apa sahaja yang dia suka atau kadang-kala berlaku yang sebaliknya. 337 338 Kesan yang boleh berlaku kepada tubuh orang yang kena sihir akan terus menjadi lemah sehingga membawa kebinasaan kepadanya. Pada tingkah lakunya akan kelihatan seolah-olah ia berkhayal dan berlainan dengan kebiasaan sikapnya. Sekiranya berlaku pada akalnya mungkin ia boleh menjadi gila. 339 Lihat: ‫ .القواعد المفيد على كتاب التوحيد‬Jld. 1. Hlm. 5. Al-'Utaimin. Ibid. 338. Ibid. 339. Ibid. 336. 337. 148 Menyulap Mata Antara kesan yang boleh berlaku dari perbuatan sihir sebagaimana yang telah dijelaskan di atas ialah menyulap mata. Mata seseorang yang disihir tidak menyedari hakikat sesuatu kejadian yang sebenar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: ‫قال القوا فلمآ القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجآءو‬ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ّ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ّ ََ ْ ُ ْ َ َ َ .‫بسحر عظيم‬ ٍ ِْ َ ٍ ْ ِ ِ "Tatkala mereka melemparkan (tali), mereka menyulap (menyihir) mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang menakjubkan". .AL A'RAF, 7:116 Berpandukan pengertian ayat di atas sihir yang dikenali (disebut) juga sebagai ilmu hitam sememangnya wujud. Namun hakikat sihir tidak dapat dilihat dengan mata kasar di sebalik kejadiannya yang sebenar sebagaimana yang berlaku kepada kaum Fir'aun semasa melihat tali tukang sihir yang dicampakkan menjadi ular. Hakikatnya, tali yang dicampak itu tidak berubah tetapi yang berubah dan bertukar menjadi ular hanyalah pemandangan mata yang disulap oleh tukang sihir. Sihir menurut bahasa juga boleh disebut: "Apa yang tersembunyi (tersunglap) dan tidak kelihatan (oleh mata) kerana terlalu tersembunyinya perkara tersebut". 340 Oleh itu adalah wajib dibunuh semua tukang-tukang sihir kerana (perbuatan sihir) mereka boleh menjadikan seseorang itu sakit, mati dan memisahkan antara suami dan isteri, begitu juga boleh menyatukan para musuh-musuh Islam untuk menentang Islam. 341 340. 341. Lihat: ‫ .القواعد المفيد على كتاب التوحيد‬Jld. 1. Hlm. 5. Al-'Utaimin. Ibid. 149 Imam Ahmad telah menyatakan bahawa tiga dari para sahabat Nabi iaitu 'Umar, Hafsah dan Jundub telah digelar "Pembunuh Tukang Sihir" kerana telah jelas (sahih) bahawa mereka telah membunuh tukang sihir di zaman mereka. Asal Usul Sihir Sihir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi melalui dua malaikat-Nya, Harut dan Marut di Negeri Babil semata-mata untuk menjadi fitnah (ujian) kepada manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: ٍ َ َ ْ ِ ِ َ َّ ُ َ َ َ ْ ‫َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ِ ِ َ ِ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ر‬ ‫ومآ انزل على الملكين ببابيل هاروت وما ُوت وما يعلمان من احد‬ .‫حتى يقول انما نحن فتنة فل تكفر‬ ْ ُ ْ َ َ َ ٌ َْ ِ ُ ْ َ َ ِّ َ ْ ُ َ َّ "Dan apa (sihir) yang telah diturunkan melalui dua malaikatNya Harut dan Marut di Negeri Babil dan mereka berdua tidak akan mengajarkan (sihir tersebut) kepada sesiapa sehinggalah keduanya terlebih dahulu mengatakan: Sesungguhnya kami ini adalah fitnah, maka janganlah kamu kufur". .AL BAQARAH, 2:102 Ayat di atas menjelaskan bahawa manusia dilarang dari mempelajari sihir kerana ia boleh menimbulkan fitnah, menyebabkan seseorang menjadi kufur dan syirik sebagaimana yang diperingatkan oleh kedua malaikat pada ayat: 150 "Janganlah kamu kufur" . AL BAQARAH, 2:102 Ayat ini memberi maksud: "Janganlah kamu menjadi kufur dengan sebab mempelajari ilmu-ilmu sihir dan mengamalkannya". Malangnya syaitan yang terkutuk dan terlaknat telah mempelajarinya kemudian mengajarkan ilmu sihir tersebut kepada manusia sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: ْ ُْ َ َ َ ‫فل تكفر‬ ِ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ُ ّ َ ُ َ َ ُ ْ ِ َ ْ ُ َّ َ َ َ ‫فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه‬ "Maka mereka (syaitan-syaitan) telah mempelajari dari kedua mereka (Harut dan Marut) apa (sihir) yang boleh (digunakan) untuk memecah-belahkan di antara seseorang (suami) dengan isterinya". AL BAQARAH ,2:102 Jumhur ulama tafsir (mufassirun), para ulama hadis dan ulama akidah (usuluddin) telah berhujjah kemudian memutuskan bahawa mempelajari dan mengamalkan sihir adalah perbuatan bid'ah dan kufur yang boleh membawa kepada kesyirikan. Ketegasan mereka berpandukan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas. Sihir merupakan perbuatan keji dan terkutuk yang diamalkan oleh Yahudi, Nasrani dan Majusi yang diajarkan oleh syaitan. Hujjah kuat yang menjadi landasan ulama untuk mengharamkan sihir ialah firman Allah: َ ‫َ ّ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ّ َ ِ ْ ُ َ َ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َك‬ ‫واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ول ِن‬ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ َ َ َ ْ ّ َ ّ َ ْ ُ َّ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ ِ َ ّ ‫الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ومآ انزل على الملكين‬ .‫ببابيل هاروت وماررت‬ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ِ َِ "Dan mereka mengikuti apa (yang terdapat di kitab-kitab sihir) yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka menuduh Sulaiman mengerjakan sihir), sedangkan Sulaiman tidak kafir (tidak mengamalkan sihir) hanya syaitan-syaitan itu sahaja yang kafir (mengamalkan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia (setelah mempelajari) dari apa yang diturunkan melalui dua malaikat Harut dan Marut di Negeri Babil" 151 .AL BAQARAH, 2:102 Sihir jelas diharamkan oleh syara kerana ia mengakibatkan berlakunya syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memberi manfaat kepada sesiapa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Dan (sihir itu) tidak memberi manfaat kepada mereka". AL BAQARAH, 2:102 Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-Nya melakukan kerjakerja yang tidak ada faedah dan bermanfaat. Menurut 'Umar radhiallahu 'anhu: "Memanglah nyata terdapatnya golongan Bani Adam (manusia) yang beriman kepada sihir dan syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala". Keterangan 'Umar terbukti dan amat jelas setelah difahami penafsiran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah ini: ْ ُ ُ ََْ َ َ ‫. ول ينفعهم‬ ِ ْ ُ ّ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ ْ ُِ ْ ُ ‫.يؤمنون بالجبت والطاغوت‬ "Beriman dengan Jibti (sihir) dan Taghut (Syaitan)" .AN NISA', 4:51 'Umar radhiallahu 'anhu menafsirkan "Jibti" di ayat ini sebagai "Sihir dan tukang sihir". Jabir pula menafsirkan Jibti sebagai: "Tukang (ahli) sihir yang didatangi oleh syaitan". Sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab-Nya al-Muwatta' (‫ )الموطأ‬berbunyi: 342 "Dari Hafsah, sesungguhnya dia telah menyuruh membunuh seorang hamba miliknya yang telah menyihirnya maka ia dibunuh". .Riwayat Malik ‫عن حفصة رضى ال عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها‬ َ ْ َ َ َ َ َ َِ َ ِ ْ َ ِ ْ َ َ َ ّ َ ْ َ ُ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ .‫فقتلت. رواه مالك‬ ْ ََ َ َ Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan orangorang yang beriman dari mempelajari atau mengamalkan sihir dalam sabda baginda: 342. Lihat: ‫ .جامع البيان‬Jld.4. Hlm. 4-5. At-Tabari. 152 ِ ْ َ َ ُ َّ ِ َ ُ َ ّ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ َ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ‫عن أبى هريرة رضى ال عنه ان رسـول ال صلىال عليه‬ ‫وسـلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسـول ال َما‬ َ‫َ َ ُ َ ِو‬ ُ َ ِ َِ ُ ْ َ ّْ َُِْ ِ َ َ َ ّ َ َ ّ ‫هن ؟ قال : الشـرك بال والسـحر وقتل النفس التى حرم ال ا‬ ‫ُ ّ َ َ َ ّ ْ ُ ِ ِ َ ّ ْ ُ َ َ ْ ُ ّ ْ َ ّ ِ َ ّ َ ُ ِل‬ ُ ْ َ ِ ْ ّ َ ْ َ ّ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ ِ َ ُ ْ َ َ ّ ُ ْ ََ ّ َ ْ ِ ‫بالحق واكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحفَوقذف‬ .‫المحصنات الغافلت المؤمنات‬ ِ َِ ْ ُ ْ ِ َ ِ َ ْ ِ ََ ْ ُ ْ "Dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Jauhilah oleh kamu sekalian tujuh perkara. Bertanya mereka, ya Rasulullah apa-apakah itu? Baginda menjawab: Syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh seorang perempuan mukminah yang suci melakukan curang (zina)." 343 Dari hadis ini sudah nyata bahawa antara peringatan tegas dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam ialah menjauhi sihir dan pengamalannya. Seriusnya larangan ini ternyata apabila persoalan sihir disatukan dengan jenis-jenis larangan yang terhitung sebagai dosa besar. Sahih Bukhari membawa keterangannya bahawa 'Umar bin alKhattab radhiallahu 'anhu telah mewajibkan hukuman bunuh kepada setiap ahli sihir lelaki atau perempuan. 'Umar pernah mengkhabarkan bahawa: "Kami telah membunuh tiga orang ahli sihir". Dalam sebuah hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:. ُ ‫عن أبى هريرة رضي ال عنه قال : قال رســول ال صلى ال‬ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ َ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ‫عليه وسلم : من عَـقد عقدة ثم نـفث فيها فـقد سـحر ومن سـ َر‬ َ ‫َ َ ْ ِ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ً ُ ّ َ َ َ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ح‬ .‫فَـقد أشرك ومن تـعلق شـيئا وكل اليه‬ ِ ْ َِ َ ِ ُ ً ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ “Dari Abi Hurairah: Sesiapa yang mengikat satu ikatan (tangkal) kemudian menghembus (menjampi) pada ikatan tersebut, ia telah melakukan (pekerjaan) sihir, sesiapa yang melakukan sihir, ia 343. H/R Bukhari (2560) al-Wasaya. Muslim (129) al-Iman. Nasaii (3611) al-Wasaya. Abu Daud (2490) al-Wasaya. 153 telah melakukan kesyirikan. Dan sesiapa yang telah menggantung sesuatu (tangkal) maka dia telah bertawakkal dengannya.” 344 Al-Quran juga menceritakan bagaimana ahli-ahli sihir menggunakan sihirnya dengan menghembuskan nafas (berupa jampi serapah dalam amalan sihir) ke atas ikatan tali atau jenis-jenis benda yang digunakan untuk tujuan jahat. Hal ini dapat difahami melalui firman Allah: . ‫قل اعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسـق اذا وقب‬ َ َ َ َ ِ ٍ ِ َ ّ َ ْ ِ َ َ ََ َ ّ َ ْ ِ ِ ََ ْ ِ َ ِ ُ ْ ُ َ ْ ُ .‫من شــر النفاثت فى العقد . ومن شر حاسـد اذا حسد‬ ََ َ َِ ٍ ِ َ ّ َ ْ ِ َ َُِ ْ ِ ِ َ ّّ ّ َ ْ ِ "Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasi subuh, dari kejahatan makhlukNya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan nafasnya (jampi-jampian) pada ikatan (termasuk tangkal), dan kejahatan dengki apabila ia dengki". .AL FALAQ, 113:4 Ayat di atas telah ditafsirkan oleh ulama tafsir sebagai berikut: "Kebiasaannya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya, ia membuat ikatan (simpulan-simpulan) tali, benang atau rambut, membacakan jampi mentera di atas simpulan itu, kemudian ia menghembuskan nafasnya ke atas ikatan tersebut, perbuatan serupa ini adalah merupakan perbuatan yang jahat (‫ )ومن شر‬dari beberapa kejahatan sihir dan ahli sihir". َ ِ ً ْ ِ ٌ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ّ َ َ ِ ْ ََ ُ ‫قال رسـول ال صـلى ال عليه وسـلم : ما اقتبس رجل علما من‬ َّ ِ ُ ُ َ َ َ .‫النجوم ال اقتبس شعبة من السحر ما زاد زاد‬ َ َ َ َ َ ِ ْ ّ َ ِ ً َْ ُ َ ََْ ّ ِ ِ ُ ُ "Telah bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Tidaklah seorang lelaki itu mempelajari satu cabang ilmu dari ilmu an-nujum (ilmu telek atau tenung) kecuali ia telah mempelajari cabang ilmu dari ilmu kesihiran, ia akan bertambah dan terus bertambah (kesihiran dan kesyirikannya)." 345 Banyak lagi hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam yang mengharamkan sihir, melarang dari mempelajari dan 344. 345. H/R Nasaii (4011) At-Tahrim ad-Dam. H/R Ahmad (1897) Musnad. Abu Daud (3406) at-Tibb. Ibn Majah (3716) al-Adab. 154 mengamalkannya walaupun menyuruh atau mengupah orang lain menjadi wakil untuk melakukannya. Pengamal, pengajar dan orang yang bersubahat dalam melakukan kerja-kerja sihir adalah terkutuk. Sihir adalah pekerjaan syaitan yang mudah membawa kepada kesyirikan dan bid'ah selain kerosakan dan kekecuhan yang boleh dicetuskan oleh fitnah sihir. Sebenarnya perbuatan syaitan dan tukang sihir tidak dapat memberi kesan bahaya walau sedikitpun kepada sesiapa yang beriman dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jika sudah menjadi kehendak-Nya. Allah telah memberi jaminan ini dalam firman-Nya: .‫وما هم بضآرين به من احد ال باذن ال‬ ِ ِ ْ ِِ ّ ِ ٍ َ َ ْ ِ ِ ِ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ َ َ "Dan mereka (syaitan-syaitan) tidak akan dapat membahayakan sesiapa pun dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah". .AL BAQARAH, 2:102 Di bawah ini dibawakan keseluruhan ayat yang menjadi hujjah (dalil) bahawa sesungguhnya sihir diharamkan oleh syara kerana sihir adalah antara penyebab berlakunya kesyirikan: "Dan mereka mengikuti apa (yang terdapat pada kitab-kitab sihir yang dibaca oleh syaitan) pada masa kerajaan Sulaiman, (dan mereka menuduh bahawa Sulaiman itu mengamalkan sihir) padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengamalkan sihir) hanya syaitan-syaitan itu sahajalah yang kafir (mengamalkan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Negeri Babil iaitu Harut dan Marut, sedangkan mereka keduanya tidak akan mengajarkan kepada sesiapa sebelum mengatakan: Sesungguhnya kami ini fitnah (cubaan bagimu) sebab itu janganlah 155 ّ ‫َ ّ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ّ َ ِ ْ ُ َ َ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َك‬ ‫واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ول ِن‬ َ ِ َ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ َ َ َ ْ ّ َ ّ َ ْ ُ َّ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ّ ‫الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ومآ انزل على الملكين ببابل‬ َ َ ٌ َ ْ ِ ُ ْ َ َ ّ ِ ْ ُ َ ّ َ ٍ َ َ ْ ِ ِ َ َّ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ‫هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فل‬ ْ ُ َ َ ِ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ُ ّ َ ُ َ َ ُ ْ ِ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ‫تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وماهم‬ ْ‫بضآرين به من احد ال باذن ال ويتعلمون ما يضرهم ول ينفعهم‬ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ّ ُ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ِ ِ ْ ِِ ّ ِ ٍ َ َ ْ ِ ِ ِ َ ْ ِ َ ِ ‫ولقد علموا لمن اشـتـراه ماله فى الخـر ِ من خلق ولبئس‬ َ ْ ِ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ‫َ َ َ ْ َ ِ ُ ْ ِ َ ِ ْ َ َ ُ َ َ ُ ِ ْ َ ِ َة‬ .‫ماشروا به انفسهم لو كانوا يعملون‬ َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ِ ِ ْ َ َ َ kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat mencerai-beraikan di antara seorang (suami) dengan isterinya. Mereka itu (sihir dan ahli-ahli sihir) tidak dapat memberi mudarat dengan sihirnya kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa barangsiapa yang menukarkannya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui". .AL BAQARAH, 2:102 Kesimpulan dari keterangan di atas yang berpandukan kepada hujjah dan dalil-dalil dari al-Quran, al-Hadis dan al-Athar sahabat yang sahih, para ulama terutamanya Imam Malik dan Imam as Syafie menjelaskan: "Sekiranya nyata didapati tukang sihir telah terbukti sudah melakukan kerja-kerja kesihirannya, maka ia dianggap kufur atau syirik, maka ia dihukum (dihalalkan) bunuh". Bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling kuat mempelajari sihir dan mengamalkannya sejak dahulu lagi. Seorang Yahudi bernama Labid bin al-'Asam pernah mensihir Nabi salallahu 'alaihi wa-sallam. Bangsa Yahudi juga mendakwa bahawa Nabi Sulaiman yang mengajarkan kepada mereka sihir. 346 Cara-cara Mengubati & Melawan Sihir Allah telah mensyariatkan kepada hamba-hamba-Nya supaya mereka menjauhkan diri dari kejahatan sihir sebelum terjadi pada diri mereka. Allah juga menjelaskan tentang bagaimana cara-cara pengubatan sihir apabila seseorang itu terkena sihir. Ini merupakan rahmat, kasih sayang, kebaikan dan kesempurnaan nikmat Allah kepada mereka. 346. Lihat: ‫ .القواعد المفيد على كتاب التوحيد‬Jld. 1. Hlm. 7. Al-'Uthaimin. 156 Berikut ini dibawakan beberapa penjelasan tentang cara dan usaha penjagaan serta perlindungan diri dari bahaya sihir sebelum ia terjadi. Begitu juga ditampilkan cara-cara pengubatannya bagi sesiapa yang telah terkena sihir iaitu cara-cara yang dibolehkan oleh syara: Pertama: Tindakan pertama yang perlu diambil ialah berusaha menjauhkan diri dari bahaya sihir sebelum terjadi. Caranya yang paling berkesan dan bermanfaat ialah penjagaan dengan melakukan zikir yang disyariatkan, membaca doa dan ta'awwuz (‫ )تعوذ‬yang sesuai dengan tuntutan ّ ََ Rasulullah salallahu 'alaihi wa-sallam. Antara cara-caranya ialah sebagaimana di bawah ini: 1. Membaca ayat kursi setiap kali selesai sembahyang lima waktu iaitu sesudah membaca wirid-wirid yang disunnahkan atau dibaca ketika masuk tidur. Ayat kursi adalah termasuk ayat yang paling besar nilainya di dalam alQuran. Rasulullah salallahu 'alai wa-sallam telah bersabda: ُ ُ َ ْ َ َ َ ٌ ِ َ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ٍ َ ْ َ ِ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ََ َ ْ َ ‫من قرا آية الكرسـي فى ليلة لم يـزل عليه من ال حـافظ ول يقربه‬ .‫شيطان حتى يصبح‬ َ ِْ ُ َّ ٌ َ ْ َ “Sesiapa yang membaca ayat Kursi pada malam hari (sebelum tidur), Allah sentiasa menjaganya dan syaitan tidak mendekatinya sampai kesubuh". 2. Membaca surah al-Ikhlas, surah al-Falaq dan surah an-Nas pada setiap selesai sembahyang lima waktu dan membaca ketiga-tiga surah tersebut sebanyak tiga kali pada pagi hari sesudah sembahyang Subuh dan sesudah sembahyang Maghrib. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmizi dan Nasaii. 3. Membaca dua ayat terakhir (ayat 285-286) dari surah al-Baqarah pada permulaan malam sebagaimana sabda Rasulullah salallahu 'alaihi wa-sallam: .‫من قرا آيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه‬ ُ َ َ َ ٍ َ ْ َ ِ ِ َ َ َ ْ ِ َ ْ ُ ِ ِ ْ ِ ِ ْ َ َ ََ َ ْ َ "Sesiapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah alBaqarah pada malam hari maka cukuplah baginya". 4. Sentiasa berlindung kepada kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Hendaklah dibaca pada malam atau siang hari ketika berada di suatu tempat, ketika masuk ke dalam sesuatu bangunan, ketika berada di tengah padang 347 347. Hadis muttafaq 'alaihi. 157 pasir, di hutan belantara, di udara atau di lautan sebagaimana sabda Rasulullah salallahu 'alaihi wa-sallam: ْ َ َ ََ َ ّ َ ْ ِ ِ ّ ّ ِ ِ َ َِ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ ً ِ ْ َ َ َ َ ْ َ ‫من نـزل منزل فقال : اعوذ بكلمات ال التآمات من شـر ما خلق لم‬ .‫يضره شيىء حتى يرتحل من منزله ذلك‬ َ َِ ِ ِِ ْ َ ْ ِ ُ ِ َ ْ َ ّ َ ٌ ْ َ ُ ّ ُ َ "Sesiapa yang singgah di suatu tempat lalu mengucapkan: Aku berlindung kepada kalimah Allah yang sempurna dari keburukan makhluk ciptaanNya, maka tidak ada sesuatu yang akan membahayakannya sampai ia pergi dari tempat itu". 348 5. Membiasakan membaca doa di bawah ini sebanyak tiga kali menjelang pagi dan malam: ِ َّ ‫بسم ال الذي ل يضر مع اسمه شيء فى الرض ول فى السمآء‬ ِ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ٌ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ّ ُ َ َ ْ ِّ ِ ِْ ِ .‫وهو السميع العليم‬ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ ّ َ ُ َ "Dengan nama Allah, tidak ada yang akan membahayakan bersama nama-Nya sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit. Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui". 349 Bacaan-bacaan zikir dan ta'awwuz (minta perlindungan dari Allah) sebagaimana di atas merupakan punca-punca yang utama untuk memperolehi keselamatan dan untuk menjauhkan diri dari kejahatan sihir (ilmu hitam) atau kejahatan lainnya bagi mereka yang mengamalkannya secara bersungguh-sungguh dan dengan penuh keyakinan kepada Allah dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk. Kedua: Bacaan-bacaan zikir dan ta'awwuz (‫" )تعوذ‬mohon perlindungan" ّ ََ sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan senjata ampuh untuk menghilangkan sihir yang sedang menimpa seseorang, dibaca dengan hati yang khusyuk, tunduk dan merendah diri seraya memohon kepada Allah agar dihindarkan dari bahaya dan malapetaka yang dihadapi. Doa-doa berdasarkan riwayat yang sahih dan kuat dari Rasulullah sallalahu 'alaihi wa-sallam untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh sihir dan yang berkaitan dengannya boleh diamalkan melalui cara-cara yang berikut: 348. 349. H/R Muslim. H/R Abu Daud dan Turmizi. 158 1. Melalui cara Rasulullah salallahu 'alaihi wa-sallam yang mana baginda menjampi (mengubati dengan membacakan ayat-ayat al-Quran atau doa-doa) kepada beberapa orang sahabat baginda dengan membacakan: ّ ِ َ َ ِ َ ْ ِ ّ َ ْ َ ِ ْ َ َ َْْ ِ ِ ْ ِ َ ّ َ ّ ُ ّ َ ‫اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافى لشفاء ال‬ .‫شفآؤك شفآء ل يغادر سقما‬ ً ََ ُ ِ َُ ّ ً َِ َ ُ َِ "Ya Allah, Tuhan segenap manusia! Hilangkanlah sakit dan sembuhkanlah, Engkau Maha Penyembuh. tidak ada penyembuh melainkan penyembuhan dari-Mu, penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit". 350 2. Doa yang dibaca oleh Jibril 'alaihis salam ketika menjampi Rasulullah salallahu 'alaihi wa-sallam: ٍ َْ ْ َ ٍ ْ َ ّ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ِْ ْ ُ ٍ ْ َ ّ ُ ْ ِ َ ِْْ َ ِ ِ ْ ِ ‫بـسم ال ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شـر كل نفس اوعين‬ .‫حاسد ، ال يشفيك بسم ال ارقيك‬ َ ِْْ َ ِ ِ ْ ِ َ ِْْ َ ُ ٍِ َ "Dengan nama Allah, aku menjampimu dari segala yang menyakitkanmu dan dari kejahatan setiap diri atau dari pandangan mata yang penuh kedengkian, semoga Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku menjampimu". (Bacaan ini diulang tiga kali). 3. Pengubatan sihir dengan cara yang lain terutama bagi lelaki yang tidak dapat berjimak (bersetubuh) dengan isterinya kerana terkena sihir. Cara pengubatannya ialah mengambil tujuh lembar daun bidara yang masih hijau, ditumbuk atau digiling sehingga hancur, sesudah itu dimasukkan ke dalam bejana atau bekas. Tuangkan air ke dalam bekas itu secukupnya untuk mandi. Bacakan ayat Kursi, surah al-Kafirun, al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas dan ayat-ayat sihir dari surah al-A'raf ayat 117-119, Yunus ayat 79-82 dan surah Taha ayat 65-69 pada bejana tersebut 4. Pengubatan yang seterusnya ialah dengan cara yang paling bermanfaat iaitu berusaha sedaya upaya untuk mengetahui di mana tempat berpuncanya sihir itu terjadi atau barang yang digunakan untuk menyihir. Apabila diketahui tempat atau barang yang digunakan perlu dimusnahkan atau diambil kemudian dimusnahkan sehingga lenyap sihir tersebut. 350. H/R Bukhari. 159 Inilah antara beberapa penjelasan tentang perkara-perkara yang dapat menjaga diri dari sihir dan cara pengubatannya. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Adapun pengubatan dengan cara-cara yang dilakukan oleh tukangtukang sihir dengan mendekatkan diri kepada jin, menyeru syaitan (hantu) disertai pula dengan penyembelihan haiwan atau dengan cara pendekatan yang seumpamanya, maka semuanya itu tidak dibenarkan kerana termasuk perbuatan syirik yang paling besar dosanya dan wajib dihindari. Begitu juga pengubatan dengan cara bertanya kepada dukun (‫)عراف‬ ٌ َّ atau tukang telek (peramal) dengan menggunakan alat-alat penelekan tidak pernah dibenarkan dalam Islam. Kebiasaannya dukun tersebut tidak beriman kepada Allah. Mereka pendusta dan pembohong yang mengaku mengetahui hal-hal yang ghaib yang mana kerja mereka ialah menipu manusia. Kepada Allah Subhanahu wa-Ta'ala kita memohon agar seluruh muslimin dilimpahkan kesejahteraan dan keselamatan dari segala kejahatan. Semoga Allah melindungi mereka, agama mereka dan menganugerahkan kepada mereka pemahaman pada agama-Nya serta memelihara mereka dari segala sesuatu yang menyalahi syariat-Nya. Amin! 351 Dinukil dari kitab ‫ رسالة فىحكم السحر والكهانة‬oleh Syeikh Abd. Aziz bin Abdullah bin Baaz. Mufti Am bagi Kerajaan Arab Saudi. 351. 160 9. SYAFAAT Menurut istilah bahasa (etimologi) syafaat atau dalam Bahasa Arab ( ‫" )الـشـفاعـة‬as syafaah" berasal dari kalimah (‫ )شـفع يـشـفـع‬yang bermaksud: "Sesuatu yang dibahagikan kepada dua bahagian" Lawan kalimah ini ialah witir (‫ )وتر‬bermakna : "Ganjil atau tunggal". Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Dan demi yang genap dan yang ganjil". Dalam istilah syara ia bermaksud: .‫والـشفع والوتر‬ ِ َْ ْ َ ِ ْ ّ َ AL FAJR, 89:3 "Mengambil perantaraan melalui sesuatu untuk mendapatkan pertolongan atau menolak kemudaratan". Menurut al-Quran dan al-Hadis tiada siapa yang memiliki syafaat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada siapa yang boleh memberi syafaat atau mendapat syafaat kecuali hanya dengan izin dan kehendak-Nya sahaja sebagaimana firman-Nya: .‫قل ل الشفاعة جميعا له ملك السماوات والرض ثم اليه ترجعون‬ َ ْ ُ َ ْ ُ ِ ْ َِ ّ ُ َ ْ َ ْ ِ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ّ ً ْ ِ َ ُ َ َ ّ ِ ْ ُ "Katakanlah! Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan". AZ ZUMAR, 39:44 ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ّ ِ ًْ َ ْ ُ َُ َ َ ِْ ُ َ ِ َ َ ّ ‫وكم من ملك فى السـماوات ل تغنى شـفاعتهم شيئا ال من بعد ان‬ ِ ٍ ََ ْ ِ ْ َ َ .‫ياذن ال لمن يشآء ويرضى‬ َ ْ ََ ُ َ َ ْ َ ِ ُ َ َ َْ "Dan berapa ramaikah malaikat di langit yang syafaat mereka tidak berguna kecuali setelah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diredai-Nya". AN NAJM, 53:26 161 "Dan berilah peringatan dengan apa yang telah diwahyukan kepada orang-orang yang takut itu akan dihimpunkan kepada Tuhannya (pada Hari Kiamat), sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat selain Allah agar mereka bertakwa". .AL AN'AM, 6:51 Ayat-ayat di atas mengandungi hujjah yang cukup jelas untuk menolak dakwaan orang-orang yang membolehkan meminta perlindungan dan meminta syafaat kepada makhluk yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan bid'ah dalam penyembahan yang menyebabkan kesyirikan terhadap Allah kerana menyerupai perbuatan orang-orang musyrikin jahiliah sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah di dalam al-Quran: ِ ِ ْ ُ ْ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ‫ََ ْ ِ ْ ِ ِ ّ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ِ َ ر‬ ‫وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى َبهم ليس لهم من دونه‬ .‫ولي ول شفيع لعلهم يتقون‬ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َّ َ ٌ ْ ِ َ َ َ ّ ِ َ ِ ُ َ َ ْ ُْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ّ ُ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ويعبدون من دون ال مال يضرهم ول ينفعهم ويقولون هؤلء‬ ‫شفعاؤنا عند ال قل اتنبؤن ال بما ل يعلم فى السموات ول فى‬ ِ َ َ ِ ََّ ِ ُ َْ َ َ َ ِ َ َ ُ ّ َ ُ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ َ ُ َ َ ُ .‫الرض سبحانه وتعالى عما يشركون‬ َ ْ ُ ِ ْ ُ ّ َ َ َ ََ ُ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ "Dan mereka menyembah selain dari Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan dan mereka berkata: Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah!: Apakah kamu mengkhabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit atau di bumi? Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan itu". .YUNUS, 10:18 Pada hakikatnya memang masih ada dan akan terus muncul orang-orang yang mengaku dirinya beriman tetapi masih meminta syafaat kepada makhluk yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kejahilan mereka terhadap akidah dan tidak mahu memeriksa kemurnian akidahnya melalui al-Quran dan al-Hadis untuk memastikan sama ada akidahnya telah sempurna atau sebaliknya. 162 Bagaimana Syafaat Boleh Membawa Kesyirikan Setiap makhluk Allah tidak akan dapat memberi syafaat kepada makhluk yang lain jika tidak diizinkan olehNya. Sesiapa yang meminta syafaat kepada makhluk yang tidak ada nas mengizinkannya telah dihukum syirik dan melakukan bid'ah dalam akidah. Antaranya seperti meminta syafaat kepada kuburan, wali-wali yang telah mati, malaikat, jin, arwah syeikh-syeikh tarikat, ketua agama, berhala atau sebagainya sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang jahil dan musyrikin jahiliyah sehingga diberi teguran dan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Malangnya disebabkan kejahilan dan kesombongan yang keterlaluan orang-orang jahil dan kaum-kaum jahiliyah tersebut banyak berhelah dan beralasan untuk menolak peringatan tersebut: 163 .‫ويقولون هؤلء شفعاؤنا عند ال‬ ِ َ ْ ِ َ ُ َ َ ُ ِ ُ َ َ ْ ُْ ُ َ َ "Mereka beralasan: Benda-benda itu semua adalah memberi syafaat kepada kami di sisi Allah ". .YUNUS, 10:18 Terdapat banyak ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis sahih yang mengharamkan setiap orang yang beriman dari meminta syafaat kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada orang-orang yang telah diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi syafaat sebagaimana firman-Nya: .‫من ذا الذى يشفع عنده ِل باذنه‬ ِ ِ ْ ِِ ّ ‫َ ْ َ ّ ِ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ُ ا‬ "Tiada siapa pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya". .AL BAQARAH, 2:255 .‫يومئذ لتنفع الشفاعة ال من اذن له الرحمن ورضي له قول‬ ً ْ َ ُ َ َ ِ َ َ ُ َ ْ ّ ُ َ َ ِ َ ْ َ ّ ِ ُ َ َ ّ ُ َ ْ َّ ٍ َِ ْ َ "Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali (syafaat) orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya (memberi syafaat) dan dia telah meredai perkataannya". .THAHA, 20:109 .‫ما من شفيع ال من بعد اذنه‬ ِ ِْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ّ ِ ٍ ْ ِ َ ْ ِ َ "Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izin-Nya". .YUNUS, 10:3 Siapakah Yang Diizinkan Memberi Syafaat 164 Al-Hadis juga telah menjelaskan tentang orang yang telah diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi syafaat. Perkara ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: Pertama: Syafaat besar yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam sahaja. Ia dinamakan juga : (‫")الشـفاعـة العـظمى الـخاصـة‬Syafaat besar yang khusus". Syafaat ini pula terbahagi kepada tiga bahagian: 1. Syafaat yang dipohon oleh orang-orang yang beriman dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam di akhirat kelak yang dinamakan juga makam terpuji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut hadis yang sahih, di akhirat kelak manusia akan menemui Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam untuk meminta syafaat (pertolongan) darinya tetapi hanya orang-orang yang beriman dan tidak melakukan kesyirikan sahaja yang akan mendapat syafaat dari baginda. Telah diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa di antara mereka yang meminta pertolongan berkata : "Ayuhlah kita pergi kepada sesiapa yang boleh memberi syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara mereka ada yang pergi kepada Adam bapa manusia keseluruhannya, maka diterangkan kelebihannya yang dia dijadikan dengan tangan-Nya, sujud malaikat kepadanya, diajarkan segala nama-nama benda lalu mereka berkata: Berilah kami syafaat ya Adam melalui pertolongan Tuhanmu! Tidakkah engkau lihat keadaan kami yang sedang kepayahan sekarang? Maka Adam meminta keuzuran disebabkan merasa bersalah kerana memakan buah pohon yang dilarang, sedangkan Adam alaihis salam telah bertaubat sebagaimana firman Allah: “Kemudian Tuhannya memilihnya, maka Dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk”. .TAHA, 20:122 Kemudian mereka pergi menemui Noh alaihis salam menyatakan sifat-sifat kerasulannya di mana dia adalah Rasul yang pertama diutus ke bumi. Nabi Noh juga memohon keuzuran kerana mengakui masih kekurangan ilmu (kerana melakukan kesilapan apabila memohon doa untuk anaknya yang kafir) di mana dia pernah bermohon kepada Tuhannya: Dan Noh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: Ya Tuhanku! Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan 165 .‫ثم اجـتباه ربه فتاب عليه وهدى‬ َ َ َ ِ ْ ََ َ َ َ ُ ّ َ ُ َ َ ْ ّ ٌ sesungguhnya janji Engkau benar dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya". .HUUD, 11:45 Kemudian mereka pergi kepada Ibrahim alaihis salam kepada Musa alaihis salam dan kepada Isa 'alaihis salam tetapi mereka menyuruh meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: Pergilah kamu sekalian kepada Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam kerana dia telah diampunkan dosanya yang lalu dan yang kemudian. Maka hanya Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam yang dapat mengatasi masalah mereka tanpa menyatakan keuzuran kerana baginda telah diizinkan untuk memberi syafaat". 352 2. Syafaat yang diminta dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam oleh orang-orang yang akan masuk syurga tetapi setelah mereka meniti jambatan (‫ )الصـراط‬dan sampai di pintu syurga mereka mendapati pintunya tertutup. Mereka lantas meminta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam dan dengan syafaat baginda, pintu syurga terbuka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: ‫حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها‬ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُِ َ َ ْ ُ َ َ ِ َّ "Apabila sampai ke syurga (maka dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam) pintu-pintu dibuka". .AZ ZUMAR, 39:73 3. Syafaat Nabi kepada pamannya Abu Talib untuk meringankan siksaannya kerana melindungi dan menolong baginda semasa menyebarkan Islam. 353 Kedua: Syafaat am (‫ )الشـفاعـة العامـة‬yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam untuk sekalian orang-orang beriman yang bersih akidahnya. Syafaat ini juga terbahagi kepada beberapa bahagian: 1. Syafaat kepada mereka yang telah ditentukan ke neraka tetapi dibatalkan kemasukannya sebagaimana yang telah diterangkan di dalam sebuah hadis sahih: 352. 353. Lihat: Hadis Bukhari (3/250) Kitab at-Tafsir. Muslim (1/184) al-Iman. Lihat: Hadis Bukhari (3/62) Bab Kisah Abu Talib. Muslim (1/194) al- Iman. Bab syafaat an-Nabi s.a.w. 166 ْ ِ َ َ َ َّ ِ ِ ْ َ َ ُ ‫عن ابن عباس قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم وما من‬ َّ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ ٍ ّ َ ِ ْ ِ َ ‫مسلم يموت فيقوم علىجنازته أربعون رجل ليشركون بال شيئا‬ ً ْ َ ِ ِ َ ُ ِ ْ ُ َ ً ُ َ َ ُ َ ْ ِ ِ َ َ َ ََ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ٍ ِْ ُ .‫ال شفعهم ال فيْـه‬ ِ ِ ُُ َََ ّ ِ “Dari Ibn Abbas berkata: Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam: Dan tiadalah daripada seseorang muslim yang telah meninggal, kemudian disembahyangkan oleh empat puluh orang yang tidak mempersekutukan (mensyirikkan) Allah dengan sesuatu, kecuali akan disyafaatkan mereka oleh Allah padanya (si Mati)." 2. Syafaat melalui doa orang-orang yang beriman kepada seseorang mukmin yang lain sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam: 354 ْ ِ ْ ّ ُ ّ َ َ َ َ َ ْ ِ ِ َ ّ َ َ ِ ْ ََ ُ ‫قال رسـول ال صـلى ال عليه وسـلم فى أبي سـلمة : اللهم اغفر‬ َّ ِ ُ ُ َ َ َ ُ َ ْ ّ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ َ ّ ْ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ ْ ِ َ ‫ِلبي سلمة وارفع درجته فى المهديين وافْسح فى قبره ونور له‬ .‫فيه واخلفه فى عقبه‬ ِ ِ َ َ ُ َْ َ ِ ْ ِ "Telah berdoa Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam untuk Abi Salamah: Ya Allah! Berilah keampunan kepada Abi Salamah, angkatlah darjatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk, berilah kelapangan di kuburnya, sinarilah baginya di kuburnya dan lepaskanlah dia dari siksa kubur." 355 Dalil-dalil dan hujjah di atas membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan syafaat kecuali bagi sesiapa yang diredai dan diizinkan oleh-Nya. Syaratnya ialah tidak melakukan kesyirikan sama ada oleh si Pemberi atau si Penerima syafaat tersebut. Sudah ternyata bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan meminta atau memohon syafaat kepada yang tidak diberi keizinan seperti malaikat, berhala, pemimpin yang bid'ah, taghut atau makhluk yang telah mati. Nas-nas di atas merupakan hujjah untuk menolak dakwaan golongan tarikat kesufian yang meyakini hanya syeikh-syeikh mereka sahaja yang dapat memberi syafaat di dunia dan di akhirat kelak sehingga terlalu ghulu kepada syeikh mereka. Begitu juga dengan dakwaan beberapa jamaah, parti atau firkah-firkah tertentu yang menyangka bahawa hanya jamaah, parti atau ketua (pemimpin) dari firkah mereka sahaja yang dapat memberi syafaat kepada jamaahnya di akhirat. Dakwaan seperti ini adalah suatu pembohongan yang besar dan keji. 354. 355. H/R Muslim (1577) Aa-Janaiz. Abu Daud (2756) al-Janaiz. H/R Muslim (1528) al-Janaiz. 167 Orang-orang yang beriman kepada al-Quran dan as-Sunnah sentiasa mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam. Walau bagaimanapun, syafaat Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan diberi kepada orang yang melakukan bid'ah dan syirik sebagaimana keterangan dari sebuah hadis yang sahih: َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫سال أبو هريرة رسول ال صلى ال عليه وسلم : من اسعد‬ َّ ِ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ََ .‫الناس بشفاعتك ؟ قال : من قال ل اله ِل ال خالصا من قلبه‬ ِ َِْ ْ ِ ً ِ َ ّ ‫ّ ِ َ َ َ ِ َ َ َ َ ْ َ َ َ َِ َ ا‬ "Telah bertanya Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Siapakah yang paling berbahagia kerana mendapat syafaatmu? Baginda bersabda: Sesiapa yang mengucapkan: Tiada tuhan melainkan Allah dengan sepenuh keikhlasan di hatinya." 356 Hadis di atas memberi makna bahawa semua orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang kafir, tidak kira apa pun jenis kekafirannya, sama ada kafir yang fasik, kafir yang zalim, kafir yang mubtadi' (‫ )مـبـتـدع‬atau kafir yang munafik tidak akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam. Begitu juga semua makhluk-makhluk yang dipohon syafaat darinya seperti berhala, para wali yang sudah mati, syeikh-syeikh sufi/tasawuf, malaikat dan jin tidak dapat memberikan syafaat kepada orang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: .‫فما تنفعهم شفاعة الشافعين‬ َ ِْ ِ ّ ُ َ ََ ْ ُ ُ ََْ َ َ "Maka tidak berguna kepada mereka syafaat dari orang yang memberi syafaat". AL MUDDATSIR, 74:48 ّ ِ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ِ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ ََ ‫وانذر به يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي‬ .‫ول شفيع لعلهم يتقون‬ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َّ َ ٌ ْ ِ َ َ َ "Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya (pada Hari Kiamat), sedangkan bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah agar mereka bertakwa". 356. H/R Bukhari (97) al-Ilm. Atau (6085) ar-Raqaiq. 168 .AL AN'AAM, 6:51 10. TAWAKKAL Setiap individu mukmin adalah monotheist atau muwahid ikhlas dalam beragama dan berpegang teguh kepada akidah tauhid yang murni. Mereka sentiasa beriktikad pada prinsip kalimah tauhid (‫.)ل اله ال ال‬ Namun begitu tidak mustahil pula seseorang mukmin yang muwahid akan bertukar menjadi polytheist atau musyrik yang mempersekutukan Allah dengan makhluk-Nya apabila ia meninggalkan atau kurang ilmu 169 pengetahuannya pada salah satu dari beberapa pegangan dalam doktrin Islam antaranya pengetahuan tentang tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takrif tawakkal ialah: .‫العتماد على ال اعتمادا صادقا حقيقيا‬ ِّ ْ ِ َ ً ِ َ ً َ ِْ ِ ِ ََ ُ َ ِ ْ ِ َ "Kepercayaan terhadap Allah dengan kepercayaan yang benar dan betul (hak dan sempurna)". 357 Atau dapat ditakrifkan juga sebagai: ِ ْ ِ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ َ ‫ِ ِ ِ ْ ِ ْ َ ْ ُ ْ ِ َز‬ ‫العتماد على ال فى جلب المطلوب و َوال المكروه مع فعل‬ ََ ُ َ ِ ْ ِ َ .‫السباب الماذون فيها‬ َ ْ ِ ِ ْ ُ َْ ْ ِ َْ َ ْ "Kepercayaan (yang berupa penyerahan diri sepenuhnya) kepada Allah dalam melaksanakan (segala) tuntutan dan meninggalkan (segala) yang ditegah melalui sebab-sebab yang diizinkan padanya (oleh syara)". 358 Isu tawakkal termasuk perbincangan yang penting dan serius terutamanya dalam harakah merawat kepincangan akidah ummah yang semakin menyeleweng. Usaha penerangan melalui penulisan seperti ini diharap akan dapat membenteras bi'dah kesyirikan yang tidak disedari terutamanya oleh kalangan masyarakat yang menyangka imannya telah sempurna. Isu tawakkal masih terangkum dalam isu-isu yang melibatkan persoalan akidah sama ada akidah Islamiyah atau akidah jahiliyah yang membawa kepada kesesatan kepada mereka yang kurang faham dan masih mengabaikan persoalan yang penting ini. Islam tetap menganggap segala amali setiap mukmin sebagai ibadah. Semuanya tidak boleh dipisahkan dan terlepas dari konsep atau prinsip tawakkal. Oleh sebab itu perlu ada pengisian dan sintesis (gabungan) yang mantap serta serasi antara akidah dan ilmu dalam setiap amal perbuatan setiap mukmin. Hanya melalui pengisian ilmu serta akidah dari al-Quran dan alHadis yang membolehkan penerapan tawakkal yang bersumber dari ilmu 357. 358. Lihat: ‫ .القواعد المفيد على كتاب التوحيد‬Jld. 1. Hlm. 185. Al-'Uthaimin. Lihat: ‫ .القول المفيد على كتاب التوحيد‬Jld. 1. Hlm. 185. Al-'Uthaimin. 170 yang sebenar dalam semua pola laku seorang mukmin dan menjauhkan mukmin tersebut dari melakukan kesyirikan. Berbagai-bagai perbuatan syirik seperti meminta perlindungan dari tangkal, azimat, syaitan, jin, pawang, bertathaiyur dan sebagainya berpunca dari kejahilan mengenai tawakkal sebagaimana yang dikehendaki oleh syara. Islam mewajibkan menuntut ilmu dan mendalami jurusan akidah kepada setiap individu mukmin lelaki atau perempuan supaya dapat menyelamatkan diri mereka dari segala bentuk kesyirikan besar atau kecil yang boleh menyebabkan seseorang itu kekal di neraka. Perkataan Islam diambil dari kalimah Aslam(‫ )اسلم‬bererti: "Penyerahan" iaitu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total, sebagaimana dijelaskan disebuah hadis: "Islam adalah penyerahan diri sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyelamatkan insan lain dari lidah (perkataan) dan tangannya". .H/R Ahmad Islam yang membawa pengertian: "Penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala" tidak mengiktiraf wujudnya dualisme kerana Islam tidak mengizinkan dalam satu masa secara seiringan seseorang itu bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bertawakkal kepada makhluk seperti bomoh, tangkal, pemimpin dan sebagainya. Implikasi dari perbuatan ini ialah pembatalan pengertian Islam seseorang dan menyebabkan terkeluar dari millah keimanan yang sebenar. Jelasnya, ia hanya Islam pada nama (lahir) tetapi musyrik pada akidahnya. Terdapat banyak ayat-ayat al-Quran yang menjurus kepada wajibnya bertawakkal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajibnya setiap amal disertakan dengan tawakkal sebagaimana firman Allah: .‫وعلى ال فليتوكل المؤمنون‬ َ ْ ُِ ْ ُ ْ ِ ّ َ َََْ ِ ََ َ "Dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakkal". Ayat ini diulang-ulang dalam surah ALI IMRAN, 3:122. AL MAIDAH, 5:11 dan IBRAHIM, 14:11. Maksud tawakkal di sini telah ditafsirkan oleh mufassirun sebagai: 171 "Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja orangorang mukmin wajib bertawakkal dalam semua urusan mereka, inilah sifat orang-orang mukmin yang benar-benar beriman". .‫وعلى ال فتوكلوا ان كنتم مؤمنين‬ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ْ ُّ َ َ َ ِ ََ َ "Dan hanya kepada Allah sahaja hendaknya kamu bertawakkal jika kamu benar-benar beriman". .AL-MAIDAH, 5:23 "Dan berkata Musa: Hai kaumku! Jika kamu beriman kepada Allah maka bertawakkallah kepada-Nya sahaja jika kamu benar-benar orang yang berserah diri". .YUNUS, 10:84 Tafsiran ayat ini ialah: "Hanya kepada Allah sahaja kamu hendaknya bertawakkal jika benar kamu beriman tanpa disekutukan keimanan kamu dengan (apa pun) makhluk yang lain, memadailah Dia (Allah Subhanahu wa Ta'ala) tempat menaruh pengharapan, kebaikan dan perlindungan dari segala keburukan". ْ ُ ْ ُ ْ ِ ْ ُّ َ َ ِ ْ َ َ ‫َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ ِ ف‬ ‫وقال موسى ياقوم ان كنتم ءامنتم بال َعليه توكلوا ان كنتم‬ .‫مسلمين‬ َ ْ ِ ِْ ُ "Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah, hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku berserah diri". .HUD, 11:88 .‫وما توفقي ال بال عليه توكلت واليه انيب‬ ُ ْ ِ ُ ِ ْ َ َِ ُ ْ ّ َ َ ِ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ِ ِ ْ َ َ َ "Katakanlah! Dialah Tuhanku tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat". .AR RA'D, 13:30 Tawakkal dalam dua ayat di atas HUD, 11:88 dan AR RA'D, 13:30, ditafsirkan oleh mufassirun dengan maksud: 172 .‫قل هو ربي لاله ال هو عليه توكلت واليه متاب‬ ِ َ َ ِ ْ َ َِ ُ ْ ّ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ ّ ِ َ َ ِ ْ ّ َ َ ُ ْ ُ "Kepada-Nya aku bertawakkal dalam segala urusan. Tidak akan merasai kegerunan (takut dan gementar) kepada sesiapa kecuali kepada Allah. Memadailah Allah perlindung dari segala kejahatan dan keburukan". "Ya Tuhan kami! Hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali (berserah)". .AL MUMTAHANAH, 60:4 .‫ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير‬ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ َ َِ َ ْ َ َ َ ْ َ َِ َ ْ ّ َ َ َ ْ َ َ َ ّ َ ‫قل هو الرحمن ءامنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو فى‬ ِ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َْ َ َ َ َ ْ ّ َ َ ِ ْ ََ َ ِ ِ ّ َ َ ُ َ ْ ّ َ ُ ْ ُ .‫ضلل مبين‬ َ ْ ِّ ٍ َ َ "Katakanlah!: Dialah (Allah) Yang Maha Penyayang, kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nyalah kami bertawakkal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada di dalam kesesatan yang nyata". .AL MULUK, 67:29 Penafsiran ayat di atas ialah: "Tidak boleh bertawakkal dan tidak ada tempat bertawakkal, kecuali kepada Allah kerana selain Allah semuanya ciptaan-Nya belaka yang tidak berdaya untuk mendatangkan kebaikan dan melindungi dari segala bahaya dan keburukan". Antara perbuatan dan pekerjaan yang dianggap serupa atau satu kategori dengan tawakkal ialah: "Amalan atau pekerjaan yang bergantung sepenuh hati kepada makhluk". Perbuatan seperti ini adalah amalan jahiliyah yang membawa kepada bid'ah dan syirik. Ia ditegah oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana sabda baginda: "Dari Abdullah bin 'Ukaim berkata : Sesiapa yang bergantung kepada sesuatu (makhluk), dia telah bertawakkal kepadanya (syirik)". .H/R Ahmad dan at Turmizi Ta'allaka (‫ )تعلق‬di hadis ini boleh dimaksudkan: 173 ‫وعن عبد ال بن عكيم : من تعلق شـيئا وكل اليه. رواه أحمد‬ ِ ْ ِ ّ ً ْ َ َ َّ َ ْ َ ٍ ْ َ ُ ِ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ َ .‫والترمزي‬ "Bergantung, menyerahkan diri, menaruh perlindungan dan terlalu mementingkan pertolongan untuk memperolehi keselamatan dari sesuatu yang diharapkan dapat menolongnya dengan membelakangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala". Ulama memaksudkan juga "ta'allaka" sebagai: "Bergantung sepenuh hati kepada makhluk atau bertawakkal kepada makhluk melalui perbuatan, ucapan dan hati. Cara inilah yang menyebabkan syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala". Imam Ahmad berkata: "Tawakkal adalah amalan hati". Ibn Qayyim pula menerangkan: "Tawakkal merupakan syarat kesempurnaan iman, menafikan atau mengingkari tawakkal adalah mengingkari iman". Menurut Ibn Taimiyah: "Permohonan seseorang makhluk yang disertakan dengan tawakkal, tetapi masih ada keraguan di hatinya (buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala), maka tiada yang dikerjakan melainkan kesyirikan". Bertawakkal adalah amali yang sangat mulia dan merupakan tanda kesempurnaan akidah dan iman seseorang. Ini telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam melalui hadisnya yang bermaksud: "Dari Ibn Abbas: Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Telah diperlihatkan kepadaku para Ummah, aku lihat ada Nabi bersamanya beberapa orang (pengikut), ada Nabi yang bersamanya satu atau dua orang (pengikut), ada Nabi yang tidak bersamanya walaupun seorang (pengikut). Tiba-tiba diperlihatkan kepada aku suatu pemandangan yang amat gelap, aku sangka mereka umatku, maka dikatakan kepadaku: Ini Musa dan kaumnya. Aku melihat pula di suatu pemandangan yang lebih gelap, maka dikatakan kepadaku: Inilah umatmu bersama mereka seramai 70,000 orang yang akan masuk ke syurga tanpa dihisab atau diazab. Kemudian bangun Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam dan terus masuk ke rumahnya. Maka menjadi perbualan di antara mereka dalam memperkatakan mereka-mereka (yang masuk syurga tanpa dihisab 174 atau diazab). Berkata di antara mereka: Mungkin mereka para sahabat Rasul sallallahu 'alaihi wa sallam? Ada di antara mereka berkata: Mungkin mereka itu dilahirkan dalam Islam dan tidak melakukan kesyirikan? Dan berbagai-bagai lagi andaian mereka. Maka Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam keluar menemui mereka dan bersabda: Mereka itu adalah orang-orang yang tidak berjampijampian, tidak berubat dengan cucuhan bara dan mereka tidak bertathaiyur tetapi mereka hanya sentiasa bertawakkal kepada Tuhannya". Antara ta'allaka (‫)تعلق‬atau tawakkal yang diharamkan oleh syara kerana menyebabkan kesyirikan ialah bertawakkal kepada makhluk yang langsung tidak memiliki kemampuan dan kuasa seperti bertawakkal melalui tawassul kepada makhluk-makhluk ghaib umpamanya wali-wali (yang sudah mati), jin, malaikat dan syeikh-syeikh tarikat (yang telah meninggal dunia yang dianggap keramat dan luar biasa). Sama ada bertawakkal dalam urusan ghaibiyah atau duniawiyah, amalan seperti ini termasuk melakukan perbuatan yang menyebabkan kesyirikan. Dianggap juga sebagai perbuatan syirik apabila seseorang bertawakkal kepada orang hidup yang hanya diberi sedikit keupayaan atau kuasa secara tabii dalam urusan keduniaan sehingga tidak terlintas langsung di hati mereka untuk bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya percaya dan bertawakkal sepenuhnya kepada majikan dalam urusan mendapatkan rezeki sehingga lebih takut kepada majikan dari takut kepada Allah. Ada juga yang hanya percaya dan bertawakkal kepada polis dalam soal menjaga keselamatan diri, harta atau sebagainya sehingga melupakan Allah. Perbuatan syirik kecil atau tersembunyi ini boleh membawa kepada terjadinya syirik besar. KENDURI ARWAH Kenduri arwah atau dikenali sebagai kenduri tahlilan pada masa ini termasuk perbuatan bid'ah yang ditegah dan diharamkan oleh syara. Ia lebih merupakan tradisi dan kepercayaan untuk mengirim pahala bacaan fatihah atau menghadiahkan pahala melalui pembacaan al-Quran secara yasinan, zikir dan berdoa beramai-ramai yang ditujukan kepada arwah si Mati. Mungkin 175 persoalan ini dianggap isu yang remeh, perkara furu', masalah cabang atau ranting oleh sebahagian masyarakat awam dan dilebih-lebihkan oleh kalangan mubtadi' (‫" )مبتدع‬pembuat atau aktivis bid'ah" sehingga amalan ini tidak dipersoalkan secara serius tentang halal atau haramnya. Pada hakikatnya, pengiriman pahala bacaan seperti ini adalah persoalan besar yang melibatkan akidah dan ibadah. Wajib diketahui oleh setiap orang yang beriman bahawa masalah akidah dan ibadah tidak boleh dilakukan secara suka-suka (tanpa hujjah atau dalil dari Kitab Allah), tidak boleh berpandukan pada anggapan yang disangka baik lantaran ramainya masyarakat yang melakukan kerana Allah Subhanahu wa-Ta'ala berfirman: "Dan jika kamu menuruti kebanyakan (majoriti) orang-orang yang di muka bumi ini, nascaya mereka akan menyesatkan diri kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)". .Al-AN’AM, 6:116 ّ ‫وان تطع اكثر من فى الرض يضلوك عن سبيل ال ان يتبعون ا‬ ‫َِ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ ُ ِّ ْ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ّ ّ ِ ُ ْ َ ِل‬ َ ْ ُ ُ ْ َ ّ ِ ْ ُ ْ َِ ّ ّ ‫الظن وان هم ال يخرصون‬ Begitu juga sesuatu amal yang disangka ibadah tidak boleh diperkirakan sunnah seperti amalan kenduri arwah (tahlilan atau yasinan) kerana ramainya yang mengamalkan dan adanya unsur-unsur agama dalam amalan ini seperti bacaan al-Quran, zikir dan sebagainya. Kita hanya dihalalkan mengikut apa yang benar-benar telah disyariatkan oleh al-Quran dan as-Sunnah sebagaimana firman Allah: َ َ ْ ِ ّ َ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ َ َ ْ ِ ّ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ٍ َ ْ ِ َ ََ َ َ ْ َ َ ّ ُ ‫ثم جعلناك على شريعة من المر فاتبعها ول تتبع اهواء الذين ل‬ ‫يعلمون . انهم لن يغنوا عنك من ال شيئا‬ ً ْ َ ِ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ّ ْ َ ْ ُ ّ َ َ ْ ُ َْ َ "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan agama) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak diri kamu sedikitpun dari siksaan Allah". .Al-JASIYAH, 45:18-19 Setiap perbuatan yang hanya berpandukan kepada andaian mengikut perkiraan akal fikiran dan keinginan hawa nafsu semata tanpa dirujuk terlebih dahulu kepada al-Quran dan as-Sunnah untuk dinilai sama ada haram atau 176 halal, sunnah atau bid'ah, maka perbuatan tersebut adalah suatu kesalahan (haram) menurut syara sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat di atas. Memandangkan polemik dan persoalan kenduri arwah kerapkali ditimbulkan dan ditanyakan kepada penulis, maka ia perlu ditangani dan diselesaikan secara syariat (al-Quran dan as-Sunnah) serta fatwah para ulama Ahli sunnah dari kalangan Salaf as-Soleh yang muktabar. Insya-Allah, mudah-mudahan tulisan ini bukan sahaja dapat menjawab soalan bagi mereka yang bertanya, malah akan sampai kepada mereka yang mempersoalkan isu ini termasuklah mereka yang masih tersalah anggap tentang hukum dalam masalah kenduri arwah (tahlilan atau yasinan). Tahlilan Menurut Mazhab Syafie Mungkin ramai dari kalangan pengikut mazhab Syafie tidak mengetahui bahawa bertahlil dengan cara berkumpul beramai-ramai, membaca al-Quran, berzikir, berdoa dan mengadakan hidangan makanan di rumah si Mati atau keluarga si Mati dihukum haram dan bid'ah oleh Imam Syafie, Imam Nawawi dan Imam Ibn kathir rahaimahumullah sebagaimana beberapa fatwa tentang pengharaman ini dari mereka: .‫واكره الماتم وهي الجماعة وان لم يكن لهم بكاء‬ ٌ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َِ ُ َ َ َ ْ َ ِ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ََ 177 "Aku memakruhkan (mengharamkan) berkumpul (di rumah si Mati) walaupun bukan untuk tangisan". 359 Kenduri (berkumpul beramai-ramai mengadakan majlis tahlilan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara dirumah si Mati atau memperingati kematian) dihukum bid'ah oleh Imam Syafie sebagaimana fatwa beliau dan para ulama mazhab Syafie: ُ ْ َ ٌ َ ْ ِ ِ ِ ْ َ َ َ ّ ُ ْ َ َ ً َ َ ِ ّ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ِ ّ ََ ‫واما اصلح اهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة غير‬ .‫مستحبة‬ ٍ َّ َْ ُ "Adapun menyediakan makanan oleh keluarga si Mati dan berkumpul beramai-ramai di rumah (si Mati) tersebut maka itu adalah bid'ah bukan sunnah". 360 ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َّ ْ ِ ْ َ َ َ ِْ ِ ْ ّ ُ َ ُّ َ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ‫عن جريربن عبدال قال : كنا نعد الجتماع لهل الميت وصنعهم‬ .‫الطعام من النياحة‬ ِ َ َّ َ ِ َ َ ّ "Dari Jarir bin Abdullah berkata: Kami menganggap berkumpul beramai-ramai (berkenduri arwah) di rumah si Mati dan menyiapkan makanan sebagai ratapan". 361 Menghadiahkan Pahala Bacaan Kepada Si Mati 359. 360. Lihat: Al-Umm. Juz 1. Hlm. 248. Lihat: ‫ .مغنى المحتاج‬Juz 1. Hlm. 268. 361. H/R Ahmad (6611). Ibn Majah (1601) Ma jaa fil Janaiz. 178 Jika dipertimbangkan mengikut ukuran logika akal, membaca fatihah atau membaca ayat-ayat al-Quran yang lain kemudian menghadiahkan pahala bacaannya kepada si Mati (arwah), tentulah tidak ada salahnya malah menggambarkan suatu perbuatan yang baik, bagus dan mulia. Begitu juga dengan membaca al-Quran dengan mengadakan kenduri tahlilan atau yasinan beramai-ramai atau berseorangan, sama ada yang dikhususkan di malammalam tertentu, di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu atau di tempattempat tertentu seperti di atas kubur dan sebagainya, pastinya sekali pandang perbuatan ini adalah baik, malah menggambarkan pekerjaan mulia kerana antara tujuannya ialah untuk menghapuskan dosa orang (roh orang Mati) yang dikirim kepadanya pahala. Ada antara mereka berhujjahkan hadis berikut untuk membolehkan membaca surah Yasin sama untuk menghapus dosa si Mati atau mengirim pahala bacaan tersebut kepada si Mati: ُ ِ َ ُِ ‫من زار قبر والديه او احدهما يوم الجمعة فقرا يس ، غفر له‬ َ ََ َ َ ِ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ْ َ Barangsiapa yang menziarahi kubur orang tuanya atau salah seorang dari keduanya pada hari Jumaat, kemudian membacakan surah Yasin, maka akan diampunkan dosanya". Hadis di atas ini adalah batil, palsu atau tidak ada asal usulnya. Terdapat di dalam sanadnya seorang yang bernama 'Amar yang dikenali sebagai pemalsu hadis dan meriwayatkan hadis yang batil. Imam Daraqutni rahimahullah berkata tentang 'Amar: "Amar adalah seorang pemalsu hadis". 362 Seorang sahabat Imam Syafie bernama Imam Muzani rahimahullah telah memfatwakan tentang mengirim (menghadiahkan) pahala dari bacaan al-Quran untuk menyelamatkan orang yang telah mati, beliau berkata: ّ َ ْ ِ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ َّ َ ِ ْ ََ ُ ‫فاعلم رسول ال صلى ال عليه وسلم مثل ما اعلم ال من ان‬ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ِ ْ َ َ َ َ ‫ِ َ َ َ ُ ّ ْ ِ ٍ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ِ ِ ْ ِه‬ ‫جناية كل امرئ عليه كما عمله له ل لغير ِ ول عليه‬ "Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam telah memberi tahu sebagaimana Allah memberi tahu: Bahawa dosa tiap-tiap orang adalah buat kecelakaan dirinya sendiri sebagaimana amalannya itu buat kebaikan bukan untuk kecelakaan orang lain". 363 362. 363. Lihat: ‫ كتاب الموضوعات‬Juz 3. hlm. 239. Lihat: 269 .7 ‫.هامش الم‬ 179 Namun apabila dibuka secara ilmiyah ruang agama untuk membincangkan, mengkaji dan meneliti semula amalan yang diperkatakan di atas, terbukti ia terlalu bertentangan dengan syara, malah termasuk dalam amalan atau perbuatan yang ditegah, diharamkan dan bid'ah. Benarnya kenyataan ini dapat dibuktikan apabila kita memahami kesemua hujjah-hujjah dan dalil-dalil syara di bawah ini. Penolakan Melalui Dalil Syara Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan bahawa apabila seseorang itu mati, semua urusannya dengan dunia telah tamat, selesai dan terputus sehingga tiada kaitan dan hubungannya lagi dengan dunia kecuali tiga perkara sebagaimana sabda baginda: ‫اذا مات النسـان انْـقَـطع عنه عمله ال من ثلثة : صدقـة جارية‬ ٍ َِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ ُ ْ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ُ َْ ُ ْ ٍ َ ٍ َ ْ ِ ُ َ ‫اوعلم يَـنْـتَـفع بِـه ، أو ولَـد صالح يَـدعـوله‬ ٍ ِْ ْ َ "Apabila mati anak Adam, putuslah semua amalannya kecuali tiga perkara: Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakannya." 364 Walaupun hadis di atas hanya menyebut doa dari anak yang soleh untuk ibu bapanya, doa kaum muslimin yang hidup untuk mereka yang sudah mati juga diharuskan. Keistimewaannya, doa dari anak yang soleh adalah berpanjangan dan tidak terputus kerana anak termasuk hasil usaha seseorang semasa di dunia yang keluar dari tulang sulbinya. Anak yang soleh disebut oleh Nabi di dalam sabdanya sebagai penyambung amal jariah setelah kematian orang tuanya. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam menggalakkan orang-orang beriman supaya mengahwini perempuan-perempuan yang solehah, yang subur dan pandai memelihara anak-anaknya agar anak-anak yang ditinggalkan akan menjadi penyambung amal jariah dan mendoakannya. Sehingga tidak dipertikaikan oleh kalangan para ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah yang bermanhaj Salaf as-Soleh bahawa amalan orang tua (ibu-bapa) yang terputus wajib disambung oleh anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Apa yang perlu diberi perhatian: "Hanya anak-anaknya sahaja, bukan orang lain" yang dibolehkan menyambung amal orang tuanya yang terputus. Ini dapat difahami dari dalil-dalil yang berikut: 364. H/R Muslim (3084) al-Wasaya. Turmizi (1298) al-Ahkam. Nasaii (3591) al-Wasaya. Abu Daud (2494) al-Wasaya. Ahmad (8489) Musnad. 180 ‫عن ابن عباس رضي ال عنهما قال : جاء رجل الى النبي صلى‬ ََ ّ ِ ّ ََ ٌ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ِ ّ َ ِ ْ ِ َ ُ ْ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ ْ ّ ُ ّ ِ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫ال عليه وسلم فقال : يا رسول ال ان امي ماتت وعليها صوم‬ ِ ْ ِ َ َ ْ ُ ِ ٌ ْ َ َ ّ ُ ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ََ َ ٍ ْ َ ‫شهر افاقضيه عنها ؟ فقال : لوكان على امك دين اكنت قاضيه‬ .‫عنها ؟ قال : نعم . قال : فدين ال احق ان يقضى‬ َ ْ ُ ْ َ ّ َ َ ِ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ Dari Ibn Abbar radiallahu 'anhu berkata: Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: Ya Rasulullah! Ibuku telah meninggal sedangkan dia masih berhutang puasa sebulan belum dibayar, apakah boleh aku membayarnya untuk ibuku? Baginda menjawab: Andaikata ibumu menanggung hutang apakah engkau yang membayarnya? Beliau menjawab: Ya. Maka baginda bersabda: Hutang kepada Allah lebih patut dibayarnya". 365 ِ ْ ََ ُ ‫عن عائشة رضي ال عنها : ان رجل اتى النبي صلى ال عليه‬ َّ ّ ِ ّ َ َ ً ُ َ ّ َ َ ْ َ ُ َ ِ َ َ َ ِ َ ْ َ ‫وسلم فقال : يا رسل ال ان امي اقتلتت نفسها ولم توص واظنها‬ َ ّ ُ ََ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ِ ُ ْ ْ ّ ُ ّ ِ ِ َ ُ َ َ َ َ َ َ ّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ّ َ َ ْ ِ ٌ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ‫لوتكلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها؟ قال : نعم‬ “Dari ‘Aisyah radiallahu ‘anha: Bahawasanya seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan berkata: Wahai Rasulullah! Ibuku telah mati mendadak, sehingga dia tidak berkesempatan untuk berwasiat dan saya rasa andaikan ia mendapat kesempatan berkata tentu dia berwasiat (supaya bersedekah). Adakah ia mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya? Baginda sallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: Ya". 366 ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ ً ََ ْ ‫عن ابن عباس رضي ال عنهما انض امراة من جهينة جاءت‬ َّ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ٍ َّ ِ ْ ِ َ ْ ّ ُ ّ َ ِ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ ََ ُ ‫الى النبي صلى ال عليه وسلم فقالت : يا رسول ال ان امي‬ َّ ّ ِ ّ َ ِ ْ‫نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال : نعم حجي‬ ّ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ّ ِ ََ َ ْ َ َ ّ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ ِ َ َ ْ ُ َ ٌ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ْ ََ َ َ ْ َ ‫عنها . ارايت لو كان عليها دين اكنت قاضيته ؟ اقضوا ال فال‬ .‫احق بالقضاء وفى رواية : فال احق بالوفاء‬ ِ ََ ْ ِ ّ َ َ ُ َ ٍ َ َ ِ َِ ِ َ َْ ِ ّ َ َ "Dari Ibn Abbas radiallahu 'anhuma berkata: Seorang perempuan dari suku Juhainah datang kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bertanya: Ibuku nazar akan mengerjakan haji, tetapi dia telah meninggal sebelum menunaikan nazarnya apakah boleh aku 365> 366. H/R Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmizi dan an-Nasaii. H/R Bukhari, Muslim dan an-Nasaii 181 menghajikannya? Baginda menjawab: Ya!. Hajikan untuknya, bagaimana sekiranya ibumu menanggung hutang, apakah engkau yang membayarnya? Bayarlah hak Allah, kepada Allah lebih layak orang membayarnya". 367 ُ ‫عن ابن عباس رضي ال عنهما . ان رجل اتى النبي صلى ال‬ َّ ّ ِ ّ َ َ ً ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ٍ ّ َ ِ ْ ِ َ ‫عليه وسلم فقال : ان ابى مات وعليه حجة السلم افاحج عنه ؟‬ ُ ْ َ ّ ُ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ . ْ‫فقال : ارايت لو ان اباك ترك دينا عليه اتقضيه عنه ؟ قال : نعم‬ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ِ ْ َ َ ً ْ َ َ َ َ َ َ َ ّ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ‫قال : فاحجج عن ابيك‬ “Dari Ibnu Abbas radiallahu ‘anhu berkata: Seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam lalu bertanya: Ayahku telah meninggal dan belum mengerjakan haji, apakah boleh aku menghajikannya? Baginda menjawab: Bagaimana jika ayahmu meninggalkan hutang, apakah kamu yang membayarnya? Jawabnya: Ya!. Baginda bersabda: Maka hajilah untuk ayahmu". 368 َ َ َُ ِ ْ ِ ْ َ ّ ُ ْ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ٍ َّ ِ ْ ِ َ ‫عن ابن عباس رضي ال عنهما قال : توفيت ام سعد بن عبادة‬ ٌ ‫وهو غائب عنها . فقال : يا رسول ال ان امي توفيت وانا غائ‬ ‫َ ُ َ َ ِ ٌ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ِ ّ ُ ّ ْ ُ ُ ِ ّ ْ َ َ َ َ ِب‬ ْ ّ َِ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ُ ْ ّ َ َ ْ ِ ٌ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ‫عنها اينفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ قال : نعم . قال فاني‬ ‫اشهدك ان حائطى المخراف صدقة عنها‬ َ َْ ٌ ََ َ َ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ ّ َ َ ُِ ْ ُ "Dari Ibn Abbas radiallahu 'anhuma berkata: Ibu Sa'ad bin 'Ubadah ketika meninggal sedang Sa'ad tidak ada. Lalu Sa'ad berkata: Wahai Rasulullah! Ibuku telah meninggal diwaktu aku tidak ada di rumah, apakah kiranya akan berguna baginya jika aku bersedekah? Baginda menjawab: Ya!. Berkata Sa'ad: Saya persaksikan kepadamu bahawa kebun kurma yang berbuah itu sebagai sedekah untuknya". 369 َ َ ْ َ ْ ِ ٌ ََ ْ ِ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ٍ ّ َ ِ ْ ِ َ ‫عن ابن عباس رضي ال عنهما قال : جاء ت امراة من خشعم‬ ْ‫فقالت : يا رسـول ال ان فريضة ال على عباده فى الحج ادركت‬ َ َ ْ َ ّ َ ْ ِ ِ ِ َ َ ََ ِ َ َ ْ ِ َ ّ َ ِ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ . ‫ابي شيخا كبيرا ل يثبت على الراحلة . افاحج عنه ؟ قال : نعم‬ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ ُ ََ َ ِ َِ ّ ََ ُ ُ ْ َ َ ً ْ ِ َ ً ْ َ ْ ِ َ .‫وذلك فى حجة الوداع‬ ِ ََ ْ ِ ّ َ ِ َ َّ 367. 368. H/R Bukhari dan an-Nasaii. H/R an-Nasaii dan Imam Syafie. Hadis sahih. 369. H/R Bukhari, Turmizi dan an-Nasaii. 182 "Dari Ibn Abbas radiallahu 'anhu berkata: Seorang wanita dari suku Khasy'am datang kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa-sallam lalu bertanya: Ya Rasulullah! Kewajipan Allah atas hambaNya berhaji telah menimpakan ayahku yang sangat tua sehingga tidak dapat berkenderaan, apakah boleh aku menghajikannya? Baginda menjawab: Ya boleh!. Dan pertanyaan ini terjadi ketika haji al-Wada'. 370 ُ ‫عن ابي هريرة رضي ال عنه انض رجل قال للنبي صلى ال‬ َّ ّ ِ ّ ِ َ َ ً ُ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ِ َ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ْ َ ْ‫عليه وسلم : ان ابي مات وترك مال ولم يوص فهل يكفى عن ُ ان‬ َ ‫َ ِ ْ ِ َ َّ َ ِ ّ َ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َ ْ ِ َ ْه‬ .‫اتصدق عنه؟ قال : نعم‬ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ّ َ ََ “Dari Abi Hurairah radiallahu anhu berkata: Ada seorang lelaki datang kepada Nabi Sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan berkata: Ayahku telah meninggal dan dia meninggalkan harta dan tidak berwasiat, maka apa berguna baginya jika aku bersedekah untuk dia? Jawab baginda: Ya!". 371 Al-Quran adalah suatu garis panduan hidup. Dengan demikian, orang yang dapat mengambil panduan mestilah dari kalangan orang-orang yang masih hidup sahaja. Orang-orang yang telah mati sudah tidak memerlukannya lagi kerana kehidupannya telahpun berakhir di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Surah Yasin yang lazimnya menjadi amalan kebanyakan pembaca yasinan bahawa: ‫ان هو ال ذكر وقرءان مبين . لينذر من كان حيا ويحق القول على‬ ََ ُ ْ َ ْ ّ ِ َ َ ّ َ َ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ِ ٌ ْ ِ ُ ٌ َ ْ ُ َ ٌ ْ ِ ّ ِ َ ُ ْ ِ .‫الكافرين‬ َ ْ ِ َْ "Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan supaya dia memberi peringatan kepada orangorang yang hidup". .YASIN, 36:69-70 Anehnya, surah ini telah dipersalahgunakan dengan dijadikan bacaan dari yang hidup untuk si Mati dengan kepercayaan bahawa pahala bacaan ini dapat memanfaatkannya. Inilah sangka-sangka yang buruk terhadap kesempurnaan kitab Allah kerana ketiadaan ilmu. Mereka tidak sedar tujuan sebenar al-Quran diturunkan kepada manusia. Mereka melakukan sesuatu 370. 371. H/R Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmizi dan an-Nasaii. H/R Muslim. 183 terhadap al-Quran tanpa izin dari Allah dan Rasul-Nya sepertimana perbuatan Yahudi dan Nasrani terhadap kitab mereka yang akhirnya menjadi tambahan dan perubahan kepada kitab tersebut. Perkara seperti ini dilakukan juga oleh umat Islam dengan menambah-nambah, mereka-reka dan mengada-adakan amalan yang dicipta oleh mereka sendiri sehingga membawa kepada perbuatan bid'ah dan dosa. Allah telah menerangkan akan ramainya manusia seperti ini iaitu manusia yang berburuk sangka terhadap kesempurnaan al-Kitab (al-Quran dan alHadis) sehingga melakukan sesuatu mengikut hawa hafsu mereka sebagaimana firman Allah: .‫يظنون بال غير الحق ظن الجاهلية‬ ِ ّ ِِ َ ْ ّ َ ّ َ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ّ ُ َ "Mereka menyangka tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah". .ALI IMRAN, 3:154 .‫وما لهم من علم انهم ال يظنون‬ َ ْ ُّ َ ّ ِ ْ ُ ْ ِ ٍ ِْ ْ ِ ْ ُ َ َ َ "Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-menduga (menyangka) sahaja". AL JAATSYIAH, 45:24 Di dalam al-Quran, terdapat banyak ayat-ayat yang menerangkan bahawa setiap insan hanya dipertanggungjawabkan di atas apa yang telah diamalkan oleh dirinya sendiri semasa di dunia. Tidak ada keterangan bahawa seseorang itu akan memikul tanggungjawab di atas amalan yang dilakukan oleh orang lain, sama ada yang bersangkut-paut dengan dosa atau pahala sebagaimana keterangan ayat di bawah ini: .‫ال تزروا وازرة وزر اخرى وان ليس للنسان الما سعى‬ َ َ َ ّ ِ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ ََ َ ْ ُ َ ْ ِ ٌ َ ِ َ ْ ُ ِ َ ّ َ "Sesungguhnya seseorang itu tidak akan menanggung dosa seseorang yang lain dan bahawasanya manusia tidak akan memperolehi ganjaran melainkan apa yang telah ia kerjakan". .AN NAJM, 53:38-39 Berkata Imam Ibn Kathir rahimahullah 'anhu: 184 ّ َ ُ ُ ّ ِ َ َ ُ ُ َ ِ َ ِ ِ ّ َ َْ َْ ِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ َ ‫و من هذه الية الكريمة استنبط الشافعى رحمه ال ومن اتبعه ان‬ َ َ ْ ِ َِ َ ْ ِ َ ْ َ ُ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ ُ ِ َ َ َ َ َ ِ ْ ‫القراءة ل يصل اهداء ثوابها الموتى لنه ليس من عملهم ول‬ ْ ُ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ َ ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ‫كسبهم ولهذا لم يندب اليه رسول ال عليه وسلم امته ول حثهم‬ . ‫عليه ول ارشدهم اليه بنص‬ ٍ َ ِ ِ ْ َِ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ َ "Melalui ayat yang mulia ini, Imam Syafie rahimahullah dan para pengikutnya mengambil hukum bahawa pahala bacaan (al-Quran) dan hadiah pahala tidak sampai kepada si Mati kerana bukan dari amal mereka dan bukan usaha meraka (simati). Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam tidak pernah mensunnahkan umatnya dan mendesak mereka melakukan perkara tersebut dan tidak pula menunjuki kepadanya (menghadiahkan bacaan kepad si Mati) walaupun dengan satu nas (dalil)". 372 Imam as-Syaukani rahimahullah menjelaskan di dalam tafsirnya: .‫ليس له ال اجر سعيه وجزاء عمله ول ينفع احدا عمل احد‬ ٍ َ َ ُ َ َ ً َ َ ُ َ ْ َ َ َ ِ َِ َ ُ َ َ َ ِ ِ ْ َ ُ ْ َ ّ ِ ُ َ َ ْ َ "Seseorang tidak akan mendapat melainkan balasan atas usahanya dan ganjaran amalan (yang diamalkannya sendiri), ia tidak memberi manfaat kepada seseorang akan amalan orang lain." 373 Menurut Imam Ibn Kathir rahimahullah pula ayat di atas bermaksud: َ َ َ َ ّ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ ُ ْ َ َ َ َِ َ ِ ِ ْ َ ُ ْ ِ ِ ْ ََ ُ ْ َ َ َ ‫كما ليحمل عليه وزر غيره كذلك ليحصل من الجر ال ما كسب‬ .‫هو نفسه‬ ُ َ َْ َ ُ "Sebagaimana tidak dipikulkan (tidak dipertanggungjawabkan) dosa orang lain begitu juga ia tidak mendapat ganjaran melainkan apa yang telah ia kerjakan (usahakan) sendiri (semasa di dunia)". 374 Imam Ibn Kathir seterusnya menegaskan: ‫ان النفوس انما تجازى باعمالها ان خير فخيرا وان شرا فشرا‬ ّ َ َ ّ َ ْ َِ ً ْ َ َ ً ْ َ ْ ِ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ ُ َ ّ ِ َ ْ ُ ّ ّ ِ Lihat: ‫ تفسير القرآن العظيم . ابن كثير‬Jld. 4. Hlm. 335. Lihat: ‫ فتح القدير‬Jld. 5. Hlm. 111. 374. Lihat tafsir Ibn Kathir tentang ayat di atas. 372. 373. 185 "Sesungguhnya manusia itu hanya menerima balasan menurut amalnya, jika baik maka baiklah balasannya dan jika buruk maka buruklah balasannya". 375 Dan Imam Ibn Kathir berkata lagi: ‫لم ينقل ذلك عن احد من الصحابة رضي ال عنهم ولوكان خيرا‬ ً ْ َ َ َ ْ ََ ْ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ِ َ َ ّ َ ِ ٍ َ َ ْ َ َ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ .‫لسبقونا اليه‬ ِ ْ َِ َ ْ ُ َ َ َ "Tidak pernah disalin (diterima) perkara itu (menghadiahkan bacaan kepada orang mati) walaupun dari seorang dari kalangan para sahabat radiallahu 'anhum. Jika sekiranya ia suatu yang baik pasti mereka telah mendahului kita melakukannya". 376 Imam at-Tabari rahimahullah pula menafsirkan ayat ini: ‫انه ل يجازى عامل ال بعمله خيرا كان او شرا‬ ّ َ ْ َ َ َ ً ْ َ ِ َِ َ ِ ّ ِ ٌ ِ َ َ َ ُ َ ُ ّ َ "Bahawasanya seseorang itu tidak menerima balasan dari amalnya, melainkan apa yang telah dikerjakan, sama ada (amalnya) itu baik atau buruk". 377 Dan seterusnya Imam at-Tabari menjelaskan lagi: "Tidak disiksa seseorang itu dengan sesuatu siksaan jika ia tidak mengerjakan dosa tersebut, dan tidak diberi ganjaran di atas suatu amal soleh untuk orang yang tidak mengerjakannya ".. 378 ُ ُ ْ َ ِ َِ َ ٍ ِ َ ََ ُ َ ُ َ َ ِ ِِ َ ُ ْ َ ٍ ْ َ ِ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َ ‫ليؤاخذ بعقوبة ذنب غير عامله ول يثاب على صالح عمله غيره‬ Imam Fakhur ar-Razy rahimahullah pula menafisrkan: ‫ان الحسنة الغير ل تجدى نفعا ومن لم يعمل صالحا لينال خيرا‬ ً ْ َ ُ َََ ً ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً ْ َ ِ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َ ََ َ ْ ّ ِ ‫َ َ ْ ُ ُ ِ َ َ َ ْ َ ُ َ ّ ْ ُ ِ ْ َ َ َ ِ ُ ِ َ َ ِ َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ً َل‬ َ ‫فيكمل بما ويظهر ان المسيئ ل يجد بسبب حسنة الغير توابا و‬ .‫يتحمل عنه احد عقابا‬ ً َ ِ ٌ َ َ ُ ْ َ ُ ّ َ ََ 375. 376. Lihat: Lihat: 377. Lihat: 378. Lihat: 444 .3 ‫.تفسير ابن كثير‬ ‫ تفسير القرآن العظيم . ابن كثير‬Jld. 4. Hlm. 330. 29-27) ‫.)الطبرى‬ 27:40) ‫.)الطبرى‬ 186 "Sesungguhnya kebaikan orang lain tidak memberi manfaat kepada orang lain yang tidak melakukannya, sesiapa yang tidak beramal soleh ia tidak mendapat kebaikannya. Maka cukuplah dengan ayat ini sudah jelas bahawa orang yang berdosa tidak boleh mendapat ganjaran dengan sebab kebaikan orang lain dan tidak seseorangpun akan menanggung dosanya". Imam Jalalain rahimahullah pula menegaskan: 379 "Maka seseorang itu tidak akan mendapat apa-apapun dari usaha orang lain". 380 ٌ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ َ ْ ََ ‫فليس له من سعي غيره الخير شيئ‬ Ayat di atas adalah jelas. Setiap orang mukmin yang berilmu dan beriman tidak mungkin berani menukar ayat di atas ini kepada maksud yang sebaliknya atau menafsirkan kepada maksud dan pengertian yang bertentangan dengan penafsiran yang diizinkan oleh kaedah ulumul Quran atau syarat penafsiran yang diterima oleh syara. Tambahan pula ayat di atas ini sudah jelas makna, maksud dan pengertiannya. Ia telah ditafsirkan juga oleh Ibn Abbas melalui hadis dari Aisyah radhiallahu 'anha: ‫قال ابن عباس : قالت عائـشة ) لما سمعت ذلك ( حسْـبكم القرآن‬ ْ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ َِ ُ َ ِ َ ّ َ ُ َ ِ َ ْ َ َ ٍ ّ َ ُ ْ َ َ .‫ول تزروا وازرة وزرأخرى‬ َْ َِْ َِ َ َُِْ َ َ “Berkata Ibn Abbas: Telah berkata Aisyah ketika mendengar hal tersebut: Cukuplah bagi kamu ayat al-Quran. Kamu tidak (dipertanggungjawabkan) untuk memikul dosa orang yang lain". 381 Imam Ibn Kathir pula menjelaskan: "Seseorang jiwa (manusia) hanya dibalas menurut amalannya. Jika baik maka baiklah balasannya dan jika jahat maka jahatlah balasannya". 382 .‫ان النفوس انما تجازى باعمالها ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا‬ ّ َ َ ّ َ ْ َِ ً ْ َ َ ً ْ َ ْ ِ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ ُ َ ّ ِ َ ْ ُ ّ ّ ِ Oleh yang demikian, sepatutnya setiap mukmin dapat memahami ayat dan hadis yang menerangkan bahawa setiap insan hanya menuai apa yang disemainya: 379. 380. Lihat: Tafsir al-Fakhrur ar-Razy. 7:788. Lihat: Tafsir Jalalain, 2:198. 381. H/R Bukhari dan Muslim. 382. Lihat: ‫ .ابن كثير‬Jld. 3. Hlm. 444. 187 "Sesiapa yang mengerjakan amal yang soleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan sesiapa yang berbuat kejahatan maka (dosadosanya) atas dirinya sendiri dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiayai hamba-hamba(Nya)". FUSHILAT, 41:46 .‫من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وماربك بظلم للعبيد‬ ِ ْ ِ َ ْ ِ ٍ ّ َ ِ َ ّ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َ َِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ "Kamu tidak akan diberi balasan kecuali apa yang telah kamu kerjakan sendiri". َ .AS SAFAAT, 37:39 .‫وما تجزون ال ما كنتم تعملون‬ َ َُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ّ ِ َ ْ َ ْ ُ َ َ .‫لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت‬ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ َ َ "Baginyalah apa yang dia kerjakan dan atasnyalah apa yang telah dia usahakan". .AL BAQARAH, 2:286 .‫من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلنفسهم يمهدون‬ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ِ ُ ْ ِ َ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ "Sesiapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekafirannya dan sesiapa yang beramal soleh maka untuk diri mereka sendirilah menyiapkan (tempat yang menggembirakan)". .AR RUM, 30:44 .‫من عمل سيئة فل يجزى ال مثلها‬ َ َْ ِ ّ ِ َ ْ ُ َ َ ً َ ّ َ َ ِ َ ْ َ "Sesiapa yang melakukan kejahatan maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan (yang telah dilakukannya)". .AL MU'MIN, 40:40 "Sesiapa yang beramal secara yang bersesuaian dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia telah berbuat untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan sesiapa yang sesat maka kesesatan itu bagi dirinya sendiri. Seseorang yang berdosa tidak akan dapat 188 َ َ َ ْ ََ ّ ِ َ ّ ّ َِ ّ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ َ َ ّ َِ َ َ ْ ِ َ ‫من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ول‬ .‫تزروا وازرة وزر أخـرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول‬ ً ُ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ ِّ َ ُ ُّ َ َ َ ْ َ ْ ِ ٌ َ ِ َ ْ ِ َ ُ memikul dosa orang lain dan Kami tidak akan mengazab seseorang sebelum Kami mengutus seorang Rasul". .AL ISRA', 17:15 .‫من تزكى فانما يتزكى لنفسه‬ ِ ْ َ َ ِ ّ َ َ َ َ ّ َِ ّ َ َ ْ َ "Sesiapa yang membersihkan dirinya (dari dosa-dosa) maka dia telah membersihkan dirinya sendiri". .FATIR, 35:18 .‫واتقوا يوما لتجزى نفس عن نفس شيئا‬ ًْ َ ٍ ْ َ ْ َ ٌ ْ َ ِ ْ ََ ً ْ َ ْ ُ ّ َ "Dan hendaklah kamu takut kepada satu hari yang (dihari tersebut) tidak boleh seseorang melepaskan sesuatu apa pun dari seseorang yang lain". .AL-BAQARAH, 2:123 .‫فاليوم ل تظلم نفس شيئا ول تجزون ال ماكنتم تعملون‬ َ ْ َُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ّ ِ َ ْ َ ْ ُ َ َ ً ْ َ ٌ ْ َ ُ َْ ُ َ َ ْ َ ْ َ "Maka pada hari (Kiamat) tidak seorang pun yang teraniaya sedikit juapun dan tidak dibalas pada kamu melainkan apa yang kamu telah kerjakan". .YASIN, 36:54 َ َ ِ ِ ََ ْ َ ٌ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ً ْ َ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ ّ ُ ّ َ ّ َ ‫ياايهاالناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ل يجزي والد عن ولده ول‬ .‫مولود هو جاز عن والده شيئا‬ ً ْ َ ِ ِ ِ َ ْ َ ٍ َ َ ُ ٌ ْ ُْ َ "Hai manusia! Hendaklah kamu takut kepada satu hari (di akhirat) yang (di dalamnya) tidak boleh seseorang bapa melepaskan (sesuatu apa pun) dari anaknya dan tidak pula anaknya boleh melepaskan sesuatu apa dari bapanya". .LUQMAN, 31:33 .‫من جاهد فانها يجاهد لنفسه‬ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ َ ُ َ ّ َِ َ َ َ ْ َ "Sesiapa yang bekerja keras (di dunia) maka tidak lain melainkan untuk dirinya sendiri". .AL ANKABUT, 29:6 189 Imam Fakhrur Razi telah memberi komentar tentang kepercayaan bolehnya menghadiahkan pahala amalan kepada orang yang telah mati: ‫ان حسنة الغير ل تجزى نفعا ومن لم يعمل صالحا لينال خيرا‬ ً ْ َ ُ َََ ً ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً ْ َ ِ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َ ََ َ ّ ِ َ ‫َ َ ْ ُ ُ ِ َ َ َ ْ َ َُ ّ ْ ُ ِ ْ َ َ َ ِ ُ ِ َ َ ِ َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ً و‬ ‫فيكمل بها ويظهران المسيىء ليجد بسـبب حسنة الغير ثوابا َل‬ .‫يتحمل احد عقابا‬ ً َ ِ ٌ َ َ ُ ّ َ ََ "Sesungguhnya kebaikan orang lain tidak boleh memberi manfaat kepada orang yang lain kerana sesiapa yang tidak beramal soleh ia tidak akan mendapat kebaikannya. Maka cukup dengan ayat ini sudah sempurna dan jelas bahawa orang yang berdosa tidak boleh mendapat ganjaran dengan kebaikan orang lain dan tidak ada orang lain yang boleh menanggung dosanya (kesalahannya)". 383 Imam at-Tabari juga telah menerangkan di dalam tafsirnya: .‫انه ل يجازى عامل ال بعمله خيرا كان او شرا‬ ّ َ ْ َ َ َ ً ْ َ ِ َِ َ ِ ّ ِ ٌ ِ َ َ َ ُ َ ُ ّ َ "Bahawasanya tidak akan dibalas seseorang yang beramal melainkan mengikut amalannya, jika baik dibalas baik dan jika buruk akan dibalas buruk". 384 Banyak nas-nas al-Quran yang menjelaskan perkara ini antaranya ialah: .‫كل نفس بما كسبت َهينة‬ ٌ َْ ِ ‫ُ ّ َ ْ ٍ ِ َ َ ََ ْ ر‬ "Tiap-tiap seseorang bergantung kepada apa yang telah ia usahakan (semasa hidupnya)". .AT THUR, 52:21 .‫وان ليس للنسان ال ما سعى‬ َ َ َ ّ ِ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ ََ "Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat melainkan (menurut) apa yang telah diusahakan (semasa di dunia)". .AN NAJM, 53:39 383. 384. Lihat: ‫ الفحر الرازى‬Jld. 7. Hlm. 738. Lihat: ‫ الطبرى‬Hlm. 27. 190 .‫فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره‬ َُ َ ّ َ ٍ ّ َ َ َِْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ً َْ ٍ ّ َ َ َِْ ْ َ ْ َ ْ َ َ "Maka sesiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar debu pasti dia akan melihatnya dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan seberat debu pasti dia akan melihatnya". .AZ ZILZAL, 99:7-8 .‫يوم ينظر المرء ما قدمت يداه‬ ُ َ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َْ َ ْ َ "Pada hari seseorang itu akan melihat apa yang telah diusahakan oleh kedua tangannya". .AN NABA', 78:41 Berpandukan kepada semua nas-nas dan beberapa penafsiran di atas terbuktilah bahawa membacakan al-Quran dengan tujuan untuk menghadiahkan pahala amalan atau pahala bacaannya adalah perbuatan siasia yang membawa kepada bid'ah. Tambahan pula tidak pernah ada suruhan atau contoh dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat atau kalangan Salaf as-Soleh yang membolehkannya. 191 Wasiat Ibn 'Umar (Radhiallahu 'Anhuma) Ada beberapa ulama menyangka bahawa pernah diriwayatkan dari Ibn 'Umar radhiallahu 'anhuma bahawasanya beliau berwasiat apabila beliau wafat (meninggal dunia) supaya dibacakan di atas kuburnya surah al-Fatihah dan beberapa ayat terakhir dari surah al-Baqarah. Athar dari Ibn 'Umar inilah antara yang dijadikan hujjah oleh mereka yang menghalalkan perbuatan menghadiahkan bacaan fatihah atau pahala bacaannya serta bertahlil untuk orang mati. Menurut penelitian para ulama hadis dan kalangan ulama Ahli sunnah wal Jamaah, ternyata athar ini adalah batil kerana bertentangan dengan amalan para sahabat radiallahu 'anhum. Athar ini juga didapati terlalu lemah dan syaaz (bertentangan dengan hadis sahih), maka athar ini tidak dapat diterima untuk dijadikan hujjah menghalalkan amalan menghadiahkan pahala bacaan al-Quran untuk arwah dan bertahlil beramai-ramai untuk orang mati sebagaimana yang diamalkan oleh sebahagian besar masyarakat Islam sejak sekian lama. Riwayat ini juga tidak pernah diterima walaupun oleh seorang sahabat dan para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah sebagaimana keterangan di bawah ini: َ ِ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ ِ َ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ ُ ّ َ َ َ ُ ِ ْ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ّ ََ ‫واما ما يروي عن بن عمر انه اوصي بقراء ة الفاتحة وخواتم‬ ٌ ‫ْ َ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ َ َ َ ٌ َ ٌ َ ْ َ ِ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ِ ُ َ َ ْ ِ َح‬ ‫البقرة على قبره فهو اثر شاذ لم يصح سنده ولم يوافقه عليه ا َد‬ .‫من الصحابة‬ َِ َ ّ َ ِ "Dan apa yang telah diriwayatkan dari Ibn 'Umar bahawasanya beliau mewasiatkan agar dibacakan al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surah al-Baqarah di atas kuburnya, maka itu adalah athar yang syaaz (tidak sahih) dan tidak sahih pula sanadnya. Dan tidak pernah dipersetujui (diterima) walaupun oleh seorang sahabat." 385 Begitu juga tidak ada suruhan membacakan al-Quran kepada orang mati atau yang sedang nazak. Adapun hadis yang menyuruh agar dibacakan ayat al-Quran kepada orang yang sedang nazak atau orang yang telah mati terutamanya surah Yasin adalah merupakan hadis lemah. Di dalam sanad hadis ini terdapat seorang yang bernama Saad yang dikenali oleh ulama hadis 385. Lihat: ‫ شرح المهذب‬Jld. 10. Hlm. 429. Ali as-Subki. 192 sebagai Abu 'Utahman. Dia telah dipastikan oleh ulama hadis sebagai orang yang tidak diketahui keadaannya (‫ .)مجهول الحال‬Hadis yang dimaksudkan: .‫اقرؤوها على موتاكم‬ ْ ُ َ ْ َ ََ َ ْ ُ َ ْ ِ "Bacakanlah oleh kamu (surah Yasin) ke atas orang yang hampir mati dari kalangan kamu". Hadith lemah. 386 Menurut hadis yang sahih, perkara yang sunnah dilakukan kepada orang nazak (bukan orang mati) ialah mengajarkan kalimah tauhid sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis di bawah ini: ‫لقنوا على موتاكم ل اله ال ال‬ ّ ِ َ َِ َ ْ ُ َ ْ َ ََ ْ ُ ّ َ "Ajarkanlah orang-orang yang nazak di kalangan kamu dengan kalimah: La ilaha ilallah". 387 Adapun membacakan al-Quran ke atas orang mati tidak ada nas yang mengizinkan untuk melakukan perbuatan tersebut malah bertentangan dengan nas al-Quran di bawah ini: .‫انك ل تسمع الموتى‬ َْ َ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ِّ "Sesungguhnya engkau tidak boleh menjadikan orang-orang yang telah mati itu mendengar". .AN NAML, 27:80 Melalui hujjah-hujjah di atas adalah jelas bahawa kenduri tahlilan hanyalah merupakan amalan tradisi sesuatu bangsa. Ia kemudian dianggap sebagai amalan agama kerana ramai yang mengamalkannya. Tetapi pada hakikatnya ia bukanlah suruhan atau amalan sunnah sebagaimana yang disangka oleh sebahagian masyarakat yang tidak mengkaji asal usul kenduri tahlilan tersebut. Ada juga beberapa riwayat mengenai suruhan bacaan surah alFatihah, surah al-Ikhlas, surah al-Falaq dan surah an-Nas kemudian pahalanya dihadiahkan kepada arwah orang yang telah mati. Riwayat-riwayat tentang perkara ini juga tidak sah (batil) kerana ianya juga bertentangan dengan al386. 387. H/R Abu Daud (2714), al-Janaiz. Ibn Majah (1438). Hadis Lemah. H/R Muslim (1527), al-Janaiz. Turmizi (18980), al-Janaiz. Abu Daud (2710) al-Janaiz. Nasaii (1803), al-Janaiz, Ibn Majah (1430). Ahmad (10570). 193 Quran, hadis yang sahih dan perbuatan (amalan) para sahabat, tabi'in dan tabi'ut at-tabi'in (para salaf as Soleh) dikurun al-mufadalah (kurun terbaik). Antara hujjah untuk menguat dan menghalalkan perbuatan mereka ialah hadis berikut: ‫من قرا قل هو ال احد الف مرة فقد اشترى نفسه من الناس‬ ِ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ٍ ّ َ َ ْ َ ٌ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ََ َ ْ َ (‫)حديث موضوع‬ "Barangsiapa yang membaca Qulhuwallahu Ahad sebanyak seribu kali, maka sesungguhnya ia telah membebaskan dirinya dari api neraka". (Hadis Palsu). Hukum Mendoakan Orang Mati Apa yang terdapat di dalam al-Quran, al-Hadis, contoh yang boleh diambil dari perbuatan para sahabat dan amalan para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang berpegang dengan manhaj salaf hanyalah amalan berupa doa. Sememangnya doa orang-orang beriman diterima oleh Allah dan akan sampai kepada orang yang telah mati. Namun berdoa yang dimaksudkan bukanlah dengan cara mentahlilkan, meyasinkan dan membacakan al-Quran beramairamai untuk si Mati sebagaimana yang dilakukan oleh para pembuat bid'ah. Mendoakan si mati adalah sunnah hukumnya dan dibolehkan apabila cara berdoanya mencontohi sunnah Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat baginda serta meniru amalan para Salaf as-Soleh. Kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama ada akan diterima atau ditolak. Penjelasan ini adalah bersandarkan kepada ayat-ayat di bawah ini: َ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ َ َ َْ ِ ْ َ ّ َ َ ُ ُ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ ِ ّ َ ‫والذين جآؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولخواننا الذين‬ .‫سبقون باليمان‬ ِ َ ْ ِ ِ َ ُ ََ 194 "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka itu akan berkata : Wahai Tuhan kami! Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami". .AL HASYR, 59:10 .‫ربنا اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب‬ ِ َ ِ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َِ ّ َ ِ َ َِ ْ ِْ ِ ْ َ ّ َ "Ya Tuhan kami! Beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (Hari Kiamat)." .IBRAHIM, 14:41 .‫واستَـغفر لذنبك وللمؤمنين‬ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َِ َ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ ْ َ "Minta ampunlah bagi dosa-dosamu dan bagi orang-orang yang beriman". .MUHAMMAD, 47:19 Memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang terdapat pada ayat di atas termasuk perbuatan ibadah. Walaupun ayat-ayat ini merupakan hujjah, tetapi ia tidak menerangkan atau mengajar bagaimana cara berdoa selain yang telah dikerjakan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat baginda. MENETAPKAN DOA DI HARI ATAU DI WAKTU-WAKTU TERTENTU Apa yang dilakukan oleh mereka yang menetapkan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu atau kerana sesuatu sempena yang khusus dengan mengadakan majlis yasinan atau tahlilan, maka itu adalah bid'ah yang diadaadakan. Ayat-ayat yang lalu menganjurkan agar orang beriman berdoa untuk dirinya sendiri, untuk saudara-saudaranya yang beriman sama ada yang masih hidup atau yang telah mati (hanya begitu sahaja) tidak lebih dari itu dan tidak pernah diajar bagaimana ianya dikerjakan. 195 Sesiapa yang menganjurkan atau mencipta cara-cara tertentu yang sengaja diada-adakan dengan cara membaca al-Quran yang ditentukan pada surah atau ayat-ayat tertantu, berdoa dengan doa-doa khusus seperti yang dilakukan dalam majlis yasinan, atau sebagaimana yang dilakukan oleh aktivis bid'ah di majlis tahlilan sedangkan tidak pernah diizinkan oleh syara, tidak diajar atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat, maka itu semua adalah bid'ah yang ditolak dan diharamkan. Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam telah memperingatkan tentang perkara-perkara yang sengaja dicipta dan diada-adakan dalam agama sebagaimana sabda baginda: .‫من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم‬ ّ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ِ ْ ََ َ ْ َ ً َ َ َ ِ َ ْ َ "Sesiapa yang melakukan sesuatu amal yang bukan perintah kami (Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya) maka amalan itu tertolak". .H/R Muslim ‫من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخارى‬ ٌ ّ َ َ ُ َ ُ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ .‫ومسلم‬ "Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan (agama) kami ini sedangkan ia bukan (dari kami) maka ia tertolak". H/R al-Bukhari dan Muslim .‫من صنع امرا على غير امرنا فهو رد. رواه ابن ماجه‬ ّ َ َ ُ َ َ ِ ْ َ ِ ْ َ ََ ً ْ َ َ َ َ ْ َ Barangsiapa yang mencipta urusan (agama) yang bukan suruhan kami, maka ia tertolak". Sesiapa yang mendakwa bid'ah hasanah atau sunnah mengadakan majlis-majlis tertentu seperti mengkhususkan suatu majlis untuk tujuan berdoa, atau upacara pembacaan ayat-ayat tertentu dari al-Quran yang bertujuan menghadiahkan (mengirim) pahalanya kepada orang mati sedangkan tidak ada suruhan atau contoh dari syara, maka segala dakwaan itu adalah suatu pembohongan terhadap Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam dan merupakan perbuatan bid'ah yang sesat bukan bid'ah hasanah sebagaimana yang disangkakan. 196 Orang-orang yang membohongi Nabi Muhammad salallahu 'alahi wa-sallam pada perkara-perkara ibadah atau agama dengan cara mengatakan apa yang diciptanya itu sunnah, maka dia akan menerima azab yang pedih, sebagaimana peringatan yang telah disampaikan oleh baginda melalui sabdanya: .‫من كذب علي متمدا فليتبوأ مقعده من النار‬ ِ ّ َ ِ ُ ُ َ ْ َ ّ َ َ َ ْ َ ً ّ َ ُ ّ ََ َ َ َ ْ َ .‫الحديث المتواتر‬ "Sesiapa yang berbuat dusta (pembohongan) atas (nama)ku, maka hendaklah dia bersiap untuk menerima tempat duduknya dari api neraka". .Hadis Mutawatir Tidak ada penetapan (penentuan) masa, hari, tempat dan cara dalam beribadah kecuali yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan ditunjuk-ajar serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam. Apa pun jenis amal-ibadah sama ada berdoa atau membaca al-Quran, sama ada dilakukan seorang diri atau beramai-ramai, diubah-suai, diadakan beberapa peraturan dan ditentukan cara-caranya, maka ia termasuk perbuatan bid'ah, lebih-lebih lagi apabila pahala bacaan atau pahala dari amal tersebut diniatkan untuk dihadiahkan (dikirim) kepada orang yang telah mati. Begitu juga dengan amalan-amalan mengadakan majlis kenduri doa selamat, kenduri arwah, tahlilan, yasinan dan sebagainya yang masih dilakukan oleh masyaraat Islam Nusantara, di mana amalan-amalan tersebut amat nyata tidak ada keterangan atau suruhan dari al Quran dan al-Hadis, maka amalan tersebut termasuk dalam perbuatan bid’ah yang ditegah oleh syara. Dalam larangan yang berkaitan dengan hal-hal bid'ah seperti ini kita boleh berhujjah dengan hadis Nabi yang melarang pengkhususan ibadah, seperti mengkhususkan ibadah di malam-malam tertentu atau berpuasa di hari-hari tertentu: ‫عن أبى هريرة عن النبي صل ال عليه وسلم قال : لتخصواليلة‬ َ َْ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ّ َ ّ ِ ّ ِ َ َ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ْ ِ ٍ َِ ِ ِ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ّ ُ َ َ َ ‫الجمعة بقيام من بين الليالى ، ول تخصوا يوم الجمعة بصيام من‬ ِ َّ ِ ْ َ ْ ِ ٍ َِ ِ ِ َ ُ ْ .‫بين اليام ال أن يكون فى صوم يَـومه أحـدكم‬ ْ ُ َ ُ ُ ْ ْ َ ِ َ ُ َ ْ ّ ِ ِ ّ ْ َ َْ "Dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam: Janganlah kamu khususkan malam Jumaat untuk melakukan ibadah 197 antara malam-malam yang lain dan janganlah kamu menentukan Hari Jumaat sahaja untuk berpuasa antara hari-hari yang lain, kecuali memang singgah puasa (tidak secara langsung) yang dikerjakan oleh seseorang kamu." Menetapkan malam-malam tertentu sebagai malam sunnah untuk beribadah jika tidak ada keterangan, suruhan, contoh dan tidak ada keizinannya dari syara (al-Quran dan al-Hadis), yang hanya dilakukan semata-mata kerana meniru (taklid buta) kepada perbuatan yang diada-adakan oleh orang-orang yang tidak berilmu adalah amalan bid'ah, bukan ibadah atau sunnah. Amalan yang bid’ah ditolak oleh syara serta perlu ditinggalkan dan dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima setiap amalan yang dianggap bid'ah sebagaimana penjelasan dari hadis di bawah ini: 388 .‫أبى ال أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعها‬ َ َ َ َ َّ ٍ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ُ َ "Allah enggan menerima (menolak) amalan pelaku bid'ah sehinggalah ditinggalkan bid'ah tersebut". 389 Hadis ini membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima (menolak) ibadah yang tidak mencontohi Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam kerana baginda diutus semata-mata untuk memberi contoh tauladan dalam melaksanakan ibadah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: ِ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ ٌ ََ َ ٌ َ ْ ُ ِ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ‫لقد كان لكم فى رسول ال اسوة حسنة لمن كان يرجوا ال واليوم‬ .‫الخر وذكر ال كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ َ َ َ َ ِ َ ْ "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu tauladan (contoh ibadah) yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat serta dia banyak mengingati Allah ". .AL AHZAB, 33:21 Ayat ini telah menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam diutus hanyalah semata-mata untuk dijadikan contoh dalam mengamalkan setiap ibadah jika seseorang itu mahu amal-ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesiapa yang ingkar, menolak atau enggan mematuhi dan mencontohi Nabi Muhaammad salallahu 'alaihi wa-sallam 388. 389. H/R Muslim (1930) as-Siam. H/R Ibn Majah (49). Muqaddimah. 198 dalam mengerjakan ibadah termasuklah bagaimananya (‫ )كَـيـفـيّـة‬dan caraٌ ِْ caranya dalam melaksanakan setiap ibadah maka dia telah melakukan bid'ah dan menolak (mengenepikan) peranan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan. Hadis sahih di atas ini juga telah dikuatkan lagi oleh beberapa hadis yang berikut: َ َ َ ّ َ َ ِ ْ ََ ُ ‫عن ابي هريرة رضي ال عنه عن النبي صـلى ال عليه وسـلم قال‬ ّ َ ّ ِّ ِ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ َ َ ْ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ ِ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ََ ْ َ ّ ِ َ َّ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ِّ ُ ّ ُ ‫: كل امتي يدخـلون الجنة ال من ابى . قالوا : يارسول ال ومن‬ .‫يابى ؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى‬ َِ ْ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َِ َ َ ْ َ َ َ ََْ "Dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi salallahu 'alaihi wa-sallam bersabda: Setiap umatku akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Siapakah orang yang enggan itu? Rasulullah menjawab: Sesiapa yang taat kepadaku maka dia masuk syurga dan sesiapa yang durhaka kepadaku maka sesungguhnya dia telah enggan". 390 Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam telah pun menunjuk ajar, menerang, melaksana dan menentukan sah batalnya hukum-ahkam dalam syara yang wajib dijadikan contoh dan dipatuhi oleh setiap mukmin. Sesiapa yang menyalahi cara dan bagaimananya (kaifiat) Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam serta para sahabat melaksanakan ibadah, maka dia telah membuat kemungkaran (bid'ah) dan fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan dengan firman-Nya: ٌ َ َ ْ ُ َْ ِ ُْ َ ٌ َْ ِ ْ ُ َْ َ ُ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ِ َ ُ َ ْ ِ ّ ِ َ ْ ََْ ‫فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة اويصيبهم عذاب‬ .‫اليم‬ ٌ ْ َِ "Maka hendaklah diawasi oleh mereka yang menyalahi perintahnya (perintah Allah dan Rasul) bahawa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa oleh siksa yang pedih". .AN NUR, 24:63 "Aku telah tinggalkan pada kamu agama ini dalam keadaan putih bersih (jelas). Malamnya seperti siangnya yang tidak ada yang menyimpang daripadanya setelah (kewafatanku) kecuali menempah kehancuran". 391 .‫تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ليزيغ عنها بعدي ال هالك‬ ٌ ِ َ ّ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ َ َ َ َ ُْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ 390. 391. H/R Bukhari (13/214). Ahmad (2/361). H/R diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanadnya yang sahih. 199 Dalam urusan agama dan amal-ibadah seseorang tidak boleh bersandar kepada sangkaan, andaian, perkiraan, atau logika otak (hawa-nafsu manusia) semata-mata untuk menghukum sesuatu sebagai wajib, haram, makruh, sunnah atau harus. Urusan ibadah bukanlah urusan perasaan atau hawa nafsu untuk mencipta dan menilainya. Agama dan hukum-ahkamnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala Hanya Dia sahaja yang tahu, bebas dan layak mencipta serta menguruskannya. Seseorang yang sengaja mencipta sesuatu bentuk atau cara ibadah, maka ia termasuk dalam kalangan orang-orang yang menyerupai perbuatan Yahudi dan Nasrani. Telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatnya di neraka kerana kemungkarannya menambah serta mereka-cipta ibadah mengikut selera, andaian, perkiraan dan sangka-sangkaan mereka sendiri. Jika gejala seperti ini tidak dibendung dan dihapuskan oleh setiap pejuang sunnah, tidak mustahil akan terus wujud berbagai-bagai lagi timbunan perbuatan bid'ah yang akan merosakkan akidah, agama serta syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangka-sangka yang menyebabkan berlakunya bid’ah seperti ini telah diberitakan di dalam al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: .‫وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا‬ ً ْ ُ َ ْ ُِ ْ ُ ْ ُ َّ َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ "Dan mereka menyangka bahawa mereka melakukan (ibadah) yang baik". .AL KAHFI, 18:104 Melakukan penambahan atau perubahan dalam agama sehingga merosakkan agama tersebut, seperti mana yang telah menimpa ke atas agamaagama sebelum Nabi Muhammad sallahu 'alaihi wa sallam, ianya tidak mustahil akan berlaku ke atas agama Islam jika penggemar dan aktivis bid'ah yang fasik masih dibiarkan mencipta berbagai-bagai bid'ah yang didakwanya sebagai bid’ah hasanah atau sunnah. Di dalam kitab "Ar-Risalah" oleh Imam Syafie, beliau telah menyentuh isu bid'ah (sesuatu yang diada-adakan dalam agama kemudian dianggap baik), beliau dengan tegas memberi peringatan melalui kata-katanya yang masyhur: َ َ َ ْ َ َ َ ّ َ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ َ َ ْ َْ ِ َ ‫من استحسن فقد شرع ومن شرع فقد كفر‬ 200 "Sesiapa yang beristihsan (menyangka baik satu-satu amalannya yang direka), bererti dia telah membuat satu syariat dan sesiapa yang membuat syariat, maka ia sudah kafir". 392 Sebagaimana yang telah diketahui bahawa Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah mengajarkan sesuatu yang tidak jelas atau samar-samar dalam agama Islam, jauh sekali dari terlupa untuk menyampaikan apa yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang tertinggal untuk disampaikan kepada ummahnya walaupun satu huruf. Baginda tidak pernah merasa takut atau gentar untuk menyampaikan dan menyempurnakan dakwah Islamiyah yang berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, agama Ialam yang telah sempurna ini tidak perlu lagi apa pun penambahan di segi akidahnya ataupun ibadahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi jaminan akan kesempurnaan dakwah dan penyampaian Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam di setiap aspeknya. Setiap yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada yang tertinggal untuk disampaikan kepada ummah walaupun sekecil hama atau zarrah sehinggalah akhirnya agama ini benar-benar sempurna sebagaimana firman-Nya َ َ ْ ِ ْ ُ ُ َ ُ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ْ ِ ْ ُ ْ ََ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ‫اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السلم‬ .‫دينا‬ ًْ ِ "Pada hari ini telah Aku sempurnakan agama kamu buat kamu dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku atas kamu, dan telah Aku redai Islam menjadi agamamu". .AL MAIDAH,5:3 Hakikatnya, Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah mencontohkan, menyuruh atau mengajar para sahabat baginda cara sebagaimana yang diamalkan sekarang untuk membacakan al-Quran atau menghadiahkan pahala bacaannya kepada orang mati. Apa yang pernah dilakukan dan diajarkan oleh baginda kepada para sahabat ialah cara-cara berdoa untuk orang mati, cara menziarahi kubur dan salam serta ucapan yang harus diucapkan semasa mereka masuk ke kawasan perkuburan (menziarahi kubur) sebagaimana hadis sahih di bawah ini: 392. Lihat: ‫ حاشية جمع الجوامع‬Jld. 2. hlm. 295. 201 ‫كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يعلّـمهم اذا خرجوا الى‬ َِ ُ َ َ َ ِ ْ ُ ُ َ ُ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ ُ ُ َ َ َ ‫ْ َ َ ِ ِ َ َ َ َ ُِ ُ ْ َ ُ ُ َ ّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ّ َ ِ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْن‬ َ ‫المقابرفكان قائلهم يقول السلم عليكم أهل الديار من المؤمني‬ َ ِ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ِ َ ْ ُ ِ ُ َ َ ْ َِ َ ْ ِ ِْ ُ ْ َ ‫والمسلمين فان شآء ال بكم لحقون انتم فرطنا ونحن لكم تبع‬ .‫ونسأل ال لنا ولكم العافية‬ َ َ ِ َ ْ ُ ُ ََ َ َ َ ُ ْ َ َ "Pernah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam mengajar para sahabat semasa mereka ingin berziarah kubur supaya mereka mengucapkan (membaca): 393 ‫السلم عليكم أهل الديارمن المؤمنين والمسلمين فان شآء ال بكم‬ .‫ل حقون أنتم فرطنا ونحن لكم تبع ونسـأل ال لنا ولكم العافية‬ ‫رواه مسلم‬ ِْ ُ ُ َ َ Dalam hadis ziarah kubur ini, Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan para sahabat cara memberi salam dan doa. Baginda tidak pernah pula mengajar atau menyuruh membaca al-Quran semasa menziarahi kubur. Dalam hadis-hadis yang sahih telah diceritakan bahawa Nabi sering menziarahi perkuburan Baqi' di Madinah tetapi tiada satu pun riwayat yang sahih menjelaskan bahawa baginda pernah membaca al-Quran di atas kuburan atau menghadiahkan pahala bacaan baginda kepada penghuni kubur di Baqi'. Sekiranya amalan membaca al-Quran di kuburan atau di mana sahaja yang bertujuan untuk menghadiahkan pahala bacaannya kepada ahli kubur (arwah atau orang mati) itu baik dan mulia, ditambah pula dengan mengadakan kenduri dan jemputan secara besar-besaran atau kecil-kecilan juga boleh dianggap terpuji dan baik, tentulah Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam orang yang pertama melakukannya. Ini adalah kerana Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam adalah insan yang paling tahu tentang agama, paling bertakwa kepada Allah, paling kuat beribadah dan paling cinta kepada kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi sallam juga adalah Nabi yang sangat mencintai keluarga dan para sahabatnya, namun semasa berlaku kematian sahabat, tidak pernah baginda mengadakan kenduri tahlilan atau yasinan untuk menghadiahkan bacaan al-Quran kepada sahabat baginda yang telah wafat itu. Jika sekiranya pahala membaca al-Quran boleh dihadiahkan kepada para arwah di kubur untuk menolong dan menambah pahala orang yang telah mati, tentulah Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam awal393. H/R Muslim (1620) al-Janaiz. Nasaii (2013) al-Janaiz. Ibn Majah (1536) Ma Jaa fil Janaiz. Ahmad (8523) Musnad. 202 awal lagi telah membacakan al-Quran untuk dihadiahkan pahala bacaannya kepada arwah sahabat-sahabat yang sangat baginda cintai yang kubur mereka sering baginda ziarahi. Maka perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam terhadap orang mati adalah perbuatan bid'ah, lebih-lebih lagi apabila tiada contoh dan suruhan dari baginda. Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam amat mengetahui semua ibadah yang paling baik dan sempurna kerana baginda seorang Nabi dan Rasul utusan Allah, disusuli oleh para sahabat kerana mereka hidup di samping Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam, hidup dizaman turunnya al-Quran, dikurun yang terbaik dan dizaman terlaksananya keseluruhan suruhan alQuran dan as-Sunnah, tetapi mereka tidak pernah mengadakan kenduri arwah, tahlilan atau amalan yang khusus untuk orang mati di kalangan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh aktivis bid'ah dewasa ini. Cara untuk berdoa atau bersedekah dari harta peninggalan si Mati tidak semestinya melalui kenduri tahlilan, yasinan atau dibaca beramai-ramai di majlis-majlis keramaian, majlis kenduri atau sebagainya, kerana perbuatan serupa itu tidak ada suruhan dari al-Quran, sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat atau oleh golongan Salaf as-Soleh. Mengerjakan sesuatu yang dianggap ibadah jika tiada suruhan dan tiada contohnya dari syara adalah bid'ah dhalalah. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari bid'ah yang menyesatkan ini, sentiasa pula memberikan hidayahNya kepada kita dan menjadikan kita hambaNya yang soleh". 203 JALAN KELUAR DAN PENYELAMAT Tidak ada jalan keluar untuk menyelamatkan akidah seseorang dari terjebak ke kancah kesesatan (bid'ah), khurafat dan kemungkaran (syirik), kecuali setelah kembali kepada al-Quran dan al-Hadis dengn cara mempalajarinya supaya dapat difahami untuk diamalkan agar menjadi mukmin yang bertaqwa. Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallama bersabda: َ ّ ُ َ ِ َ َِ َ ِ ِ ْ ُْ ّ َ َ َ ْ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ُ ْ َ َ ‫تركت فيكم امرين لـن تضـلوا مــا تمسـكتم بهمــا كتــاب الـ وسـنة‬ .‫رسوله‬ ِ ِْ ُ َ “Aku tinggalkan dua perkara kepada kamu di mana kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu Kitabullah dan Sunnah RasulNya”. .Hadis riwayat al-Hakim dalam al-Muwatha Pada hakikatnya, hanya dengan kembali dan setelah memahami kedua-dua kitab ini sahaja kita dapat meninggalkan bid’ah dhalalah dan berpegang kepada sunnah Rasulullah. Hanya setelah berpegang teguh kepada sunnah kita mampu menanamkan keyakinan akidah yang murni dan benarbenar dapat menjauhi berbagai-bagai bid’ah sama ada bid’ah yang berbentuk akidah atau muamalah. Mengambil hadis-hadis sahih (sunnah Rasulullah) sebagai rujukan dan panduan, akan menemukan kita segala contoh yang telah ditunjuk dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam yang semuanya itu wajib diimani, diamalkan dan dipatuhi. Hanya dengan berpegang teguh kepada gabungan dua kitab ini sahajalah yang benar-benar dapat membuka pintu hidayah kepada seseorang hamba sehingga segala ubudiyahnya terhadap Allah bersih dari segala unsur bid’ah dan jahiliyah 204 yang menyesatkan. Inilah yang dinamakan "tazkiyah" atau "tasfiyah" oleh syara. TAZKIYAH Menurut bahasa tazkiyah bererti: "Pembinaan, pembetulan, pemurnian, pensucian atau pembersihan". Penerapan tazkiyah bertujuan membina, membersih, memurni dan membetulkan akidah dan setiap amalibadah yang dilaksanakan melalui ilmu yang berlandaskan al-Quran dan asSunnah. Tazkiyah menurut syara ialah: "Memurnikan akidah seseorang supaya tidak melakukan apa pun bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala". Tazkiyah juga bermaksud: "Membersihkan setiap amal-ibadah atau muamalah seseorang dari segala bentuk kesalahan terutama yang berkaitan dengan bid'ah dan khurafat (yang boleh membatalkan ibadah yang dikerjakan)". 205 Matlamat utama tazkiyah ialah supaya akidah seseorang itu bersih dari segala bentuk kesyirikan, menyelamatkan amal yang dikerjakan oleh seseorang hamba dari bercampur-aduk dengan bid'ah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sentiasa berpegang kepada kehendak syara agar segala ibadah yang dikerjakan terselamat dari segala kemungkaran khurafat atau kesyirikan. Melalui tazkiyah, setiap amalan rohani (akidah) dan jasmani dapat dibetulkan dari berbagai-bagai kesalahan atau kebatilan bid'ah dan syirik melalui petunjuk dan bimbingan ilmu-ilmu dari al-Quran, as-Sunnah dan ijmak. Jelasnya, tazkiyah ialah pembersihan akidah serta pembetulan setiap amal-ibadah yang dikerjakan oleh seseorang (agar tidak bercampur-baur dengan bid'ah, khurafat atau kesyirikan) supaya setiap ibadah yang dikerjakan tidak menjadi sia-sia. Dalam kitab tafsir (‫ )جامع البيان للطبرى‬kalimah tazkiyah ditafsirkan sebagai : "pembersihan atau pemurnian" iaitu pembersihan amal seseorang supaya tidak terlibat dengan bid'ah dan pemurnian hati (akidah) supaya tidak melakukan apa pun jenis kefasadan atau kefasikan terutama yang boleh membawa kepada kesyirikan. Hati adalah tempat yang paling mudah dijangkiti penyakit bid'ah, syirik, khurafat dan tahayyul sehingga boleh mengalami kerosakan. Keadaan seperti ini telah dikhabarkan oleh nas alQuran dan sabda Nabi Muihammad sallallahu 'alaihi wa sallam. Allah Azza wa-Jalla berfirman: .‫فى قلوبهم مرض‬ ٌ َ َ ْ ِ ِ ْ ُُ ِ "Di dalam hati mereka dihinggapi penyakit". .AL BAQARAH, 2:10 ْ ‫َ َ ِ ّ ِ ْ َ َ ِ ُ ْ َ ٌ ِ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ّ ُ َ ِ َ َ َد‬ ‫ال ان فى الجسد مضغة ، اذا صلحت صلح الجسد كله ، واذا فس َت‬ .‫فسد الجسد كله ال وهي القلب‬ ُ ْ َ ْ َ ِ َ َ َ ُ ُّ ُ َ َ ْ َ َ َ "Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia terdapat segumpal darah, apabila ia baik maka baiklah jasad semuanya dan apabila rosak maka rosaklah semuanya. Ketahuilah bahawa itu adalah hati". 394 394. H/R Bukhari. 206 Akidah atau keimanan yang menjadi asas kesempurnaan dan penerimaan ibadah oleh Allah Subhanahu wa-Ta'ala terletak di hati sebagaimana hadis riwayat Hakim: ْ ُ َ َ ْ ِ ْ ُ ّ َ َ ُ ْ ّ ُ ُْ َ َ َ ْ ُ ِ َ َ ِ ْ َ ِ ُ ُْ َ َ َ َ ْ ِ ْ ّ ِ ‫ان اليمان ليخلق فى جوف احدكم كما يخلق الثوب فجددوا ايمانكم‬ .‫بل اله ال ال‬ ُ ّ ِ َ َِ َ ِ "Sesungguhnya iman telah diciptakan dalam hati (yang letaknya di dada) salah seorang antara kamu sebagaimana diciptakan pakaian. Maka perbaharuilah iman kamu dengan Laa Ilaha Illallah". .H/R Hakim dari Ibn 'Umar radiyallahu 'anhu Di dalam al-Quran kalimah tazkiyah ditafsirkan juga oleh jumhur ulama tafsir antaranya dengan maksud: "Membersihkan akidah supaya tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah Azza wa-Jalla, sebagaimana yang mereka jelaskan: ْ ِ ْ ّ َ َُ ِ ْ ّ َ ِ ْ ُ ُ ّ َ ُ ‫يطهرهم من الشرك : ويزكيهم‬ "Mentazkiyah mereka bermaksud: Membersihkan mereka dari kesyirikan". Tazkiyah atau tasfiyah juga ditafsirkan sebagai: "Membina (mendidik atau mentarbiyah) seseorang sehingga mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala". 395 395. Diambil dari penafsiran Iban Abbas dan Ibn Juraij. Lihat: Tafsir Jaami'ul Bayan. No. 17161717-1718. Jld. 1. Hlm. 77. Beirut. Lebnon. 207 ANTARA TUGAS PARA RASUL MENTAZKIYAH UMMAH Tugas utama kesemua para Nabi dan para Rasul diutus kepada kaum dan ummahnya ialah semata-mata untuk mentazkiyah akidah mereka terlebih dahulu supaya tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barulah mereka mentazkiyah amalan atau hukum-ahkam (dalam muamalah ummah) sama ada yang berupa fardiyah atau jamaiyah yang merangkumi persoalan siasah (politik), iktisad (ekonomi), kanun (undang-undang) dan mujtama (sosial). Terdapat beberapa ayat al-Quran yang memperkatakan tentang tazkiyah yang telah dilakukan atau dicontohkan oleh para Rasul terhadap kaum-kaum mereka antaranya ialah: ْ‫هوالذي بعث فى الميين رسولمنهم يتلوا عليهم ءاياته ويزكيهم‬ ِ ْ ّ َ ُ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ْ َ َ ْ ُْ َ ْ ُ ْ ِ ً ْ ُ َ َ ْ ّ ّ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ّ َ ُ .‫ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلل مبين‬ َ ْ ِ ُ ٍ َ َ ِ َ ُ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ ْ َِ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ ّ َ ُ َ "Dialah yang mengutus kepada kaum-kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah, sesungguhnya mereka sebelumnya benarbenar dalam kesesatan (syirik) yang nyata". .AL JUMU'AH, 62:2 ‫لقد من ال على المؤمنين اذ بعث فيهم رسول من انفسهم يتلوا‬ ْ ُْ َ ْ ِ ِ ُ ْ َ ْ ِ ً ْ ُ َ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ ْ َ َ ‫َ َ ْ ِ ْ َ َ ِ ِ َ ُ َ ّ ْ ِ ْ َ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َِ ْ َ ُ ْ ِ ْ َ ْل‬ ُ ‫عليهم ءاياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قب‬ .‫لفى ضلل مبين‬ َ ْ ُِ ٍ َ َ ِ َ "Sesungguhnya, Allah telah mengurniakan kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri. Ia membacakan kepada mereka ayatayat Allah membersihkan (akidah dan amal) mereka, mengajarkan 208 kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah, sesungguhnya sebelum itu mereka berada dalam kesesatan (syirik) yang nyata". .ALI IMRAN, 3:164 َ ‫ربنا وابعث فيهم رسول منهم يتلوا عليهم ءاياتك ويعلمهم الكتا‬ ‫َ ّ َ َ ْ َ ْ ِ ْ ِ ْ َ ُ ْ ً ِ ْ ُ ْ َ ُْ ْ َ َ ْ ِ ْ َ َ ِ َ َ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ِ َ ب‬ .‫والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم‬ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ َ َ ِّ ْ ِ ْ ّ َ َُ َ َ ْ ِ ْ َ "Ya Tuhan kami! Utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah (asSunnah) serta mensucikan mereka (dari kesyirikan). Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". .AL BAQARAH, 2:129 Ayat-ayat di atas menerangkan bahawa tugas berat yang dipikul oleh para Rasul dan Nabi ialah mentazkiyah akidah kaum mereka supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mentazkiyah semua urusan muamalah supaya bersih dari maksiat, kemungkaran dan kezaliman yang diharamkan oleh syara dan juga supaya meninggalkan semua perbuatan jahiliyah dan bid'ah yang merosakkan akidah. Adapun uslub atau metod mereka dalam harakah mentazkiyah kaumnya hanyalah menggunakan dua cara yang menjadi kekuatan dan senjata mereka, iaitu: PERTAMA: Menggunakan wahyu iaitu berhujjah dengan membacakan ayat-ayat Allah: ِ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ْ ُْ َ ‫يتلوا عليهم آياته‬ "Membacakan ayat-ayat Allah (kitab Allah) kepada mereka". .ALI IMRAN, 3:164 Uslub dakwah ini wajib digunakan oleh setiap Rasul, Nabi dan diteruskan oleh setiap da'i sesudah mereka sehinggalah ke Hari Kiamat. KEDUA: Menggunakan al-Hadis iaitu menjelaskan maksud al-Quran melalui hujjah-hujjah as-Sunnah sebagaimana dalilnya yang jelas: "Mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-Quran) kemudian (menerangkan melalui) Hikmah (as-Sunah/al-Hadis)". .AL JUMU'AH, 62:2 209 َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ َّ ُ َ ‫ويعلمهم الكتاب والحكمة‬ Kedua ayat di atas adalah saranan yang kuat agar kita sentiasa memulakan tazkiyah dalam penyampaian dakwah Islamiyah kepada masyarakat dengan hujjah-hujjah yang diambil dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala (al-Quran). Hujjah-hujjah tersebut dikuatkan lagi dengan penjelasan as-Sunnah (al-Hadis yang sahih) yang dikenal juga sebagai tibyan atau tabyin yang berupa penafsiran al-Quran. Alternatif terakhir barulah melalui perbincangan atau jidal (perbahasan) dengan cara yang sebaik mungkin iaitu tidak kasar, tidak emosi, tidak saling mengutuk (tidak memburukkan antara satu dengan yang lain) dan tidak terkeluar dari landasan al-Quran dan as-Sunnah. Cara inilah yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya: "Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah (al-Quran) dan dengan peringatan yang baik (as-Sunnah) dan berjidallah (berbincanglah) dengan mereka secara yang terbaik". َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ‫ادع الىسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتىهى‬ .‫احسن ان ربك هواعلم بمن ضل عن سبيله وهواعلم بالمهتدين‬ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ََ ُ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ ّ َ ْ َ ِ ُ َ ْ ََ ُ َ ّ َ ّ ِ ُ َ ْ َ .AN NAHL, 16:125 Cara yang wajib didahulukan oleh setiap pendakwah untuk menyampaikan Islam kepada masyarakatnya ialah memulakannya dengan pentazkiyahan jiwanya agar tidak mempersekutukan Allah yang diistilahkan sebagai pemurnian akidah. Bahan atau alat yang wajib digunakan dalam menjalankan usaha-usaha dalam harakah dakwah hanyalah dengan mempersiapkan hujjah-hujjah atau nas-nas dari al-Quran dan as-Sunnah. Inilah sahaja cara penyampaian dakwah yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul kepada setiap pendakwah. Inilah juga tugas pertama dan utama yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul apabila menghadapi kaumnya yang masih jahil untuk diseru dan diserapkan akidah tauhid yang murni supaya dapat terus ditazkiyah kepercayaan serta amal-ibadah mereka sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran dan as-Sunnah. Cara ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya: .‫وماارسلنا من قبلك من رسول النوحىاليه انه لاله انا فاعبدون‬ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َِ ُ ّ َ ِ ْ َِ ِ ْ ُ ّ ِ ٍ ْ ُ َ ْ ِ َ ِْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ "Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya (supaya menyerukan): Bahawasanya tiada Tuhan (yang hak untuk disembah) melainkan Aku, maka sembahlah kamu sekalian akan Aku". 210 .AL ANBIA, 21:25 Antara ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang tazkiyah dan wajibnya memulakan dakwah dengan cara tazkiyah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para Rasul, para Nabi dan para sahabat ialah firman Allah: ُ ُ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ ّ َ ُ َ َ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُْ َ ْ ُ ِ ً ْ ُ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ ‫كماارسلنا فيكم رسول منءكم يتلوا عليكم ءاياتنا ويزكيكم ويعلمكم‬ .‫الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون‬ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ّ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ْ "Sebagaimana Kami telah mengutus kepada kamu seorang Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, kemudian dia mensucikan kamu serta mengajarkan kepada kamu alKitab dan al-Hikmah (as-Sunnah) serta mengajar kepada kamu apa yang belum kamu ketahui". .AL BAQARAH, 2:151 Orang-orang yang sentiasa mencari ilmu untuk mentazkiyah akidahnya supaya tidak melakukan kesyirikan dan untuk mentazkiyah muamalahnya (segala amal-ibadahnya) supaya tidak melakukan bid'ah yang boleh membatalkan setiap amal yang dilakukan, kemudian menyampaikan kepada orang lain apa yang telah dipelajari dan diperolehinya dengan sempurna, itulah orang-orang yang benar-benar beriman dan mendapat kejayaan di akhirat sebagaimana firman Allah: ‫قد افلح من زكاها‬ َ ّ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ "Sesungguhnya berjayalah orang yang telah mensucikan (mentazkiyah) dirinya". ASY SYAMS, 91:9 ‫قد افلح من تزكى‬ ّ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ "Sesungguhnya berjayalah orang yang sentiasa membersihkan (mentazkiyah) dirinya". .AL A'LA, 87:14 Untuk mencapai kekuatan iman agar menjadi seorang muslim yang beristiqamah dan benar-benar sampai ke darjat keimanan yang sempurna, mestilah dengan cara mentazkiyah akidahnya terlebih dahulu dengan ilmu dari al-Quran dan as-Sunnah. 211 Begitu juga untuk mencapai kesempurnaan amal-ibadah supaya menjadi hamba yang soleh, ikhlas dan sentiasa bersyukur, mestilah juga dengan cara mentazkiyah terlebih dahulu segala amal tersebut (melalui ilmu dari al-Quran dan as-Sunnah) agar segala amal-ibadahnya tidak terbabit dengan segala unsur-unsur bid'ah dan khurafat. Hanya dengan kesempurnaan tazkiyah setiap amal yang dikerjakan oleh seseorang akan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi jaminan bahawa setiap hamba-Nya yang mentazkiyah akidah dan semua amalnya, akan diberi kemenangan (kejayaan syurga) di akhirat kelak. Malah di surah as-Syams, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu telah bersumpah sebanyak sebelas kali untuk menyatakan akan kejayaan dan jaminan-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang mentazkiyah akidah dan amalannya bahawa mereka itu benar-benar akan berjaya dan akan mewarisi syurga sebagaimana firmanNya: "Demi matahari dan demi cahayanya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi dan demi penghamparannya, demi jiwa dan demi penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan (mentazkiyah) jiwanya". ASY SYAMS, 91:1-9 Ayat-ayat di atas menjelaskan bahawa seseorang itu tidak akan mewarisi syurga kecuali setelah menjadi mukmin yang sempurna iaitu dengan cara mentazkiyah iman (memurnikan akidahnya) terlebih dahulu, diiringi dengan pentazkiyahan segala amal soleh melalui ilmu dari al-Kitab. Kenyataan ini dapat dibuktikan melalui firman Allah: ‫والشمس وضحها . والقمر اذا تلها . والنهار اذا جلها . واليل اذا‬ َ ِ ِ ْ ّ َ َ َّ َ ِ ِ َ ّ َ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ِ ْ ّ َ ‫يغشاها . والسمآء ومابناها . والرض وماطحها . ونفس وما‬ َ َ ٍ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َ َْ َ ََ َ َ ِ َ ّ َ َ َ ْ َ . ‫سوها . فالهمها فجورها وتقواها . قد افل َ من زكها‬ َ ّ َ ْ َ ‫َ ّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َح‬ .‫ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى‬ َ ُ ْ ُ َ َ ّ ُ ُ َ َ ِ ِ ْ َُ ِ َ ِ ّ َ ِ َ ْ َ ً ِ ْ ُ ِ ِ ْ َ ْ َ َ ْ‫جنات عدن تجرى من تحتها النهار خالدين فيها وذلك جزآء من‬ َ ُ َ َ َ َِ َ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ٍ ْ َ ُ ّ َ .‫تزكى‬ َّ َ 212 "Dan barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman (tidak syirik), lagi sungguh-sungguh beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang telah mendapat darjat yang tinggi. (Iaitu) syurga 'Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bertazkiyah (bersih dari kesyirikan dan kemaksiatan)". .THAHA, 20:75-76 MENTAZKIYAH AKIDAH DAN AMAL-IBADAH Mentazkiyah akidah bermakna membersihkan iktikad (iman) supaya tidak melakukan perbuatan yang membawa kepada syirik, fasik, zalim dan sebagainya. Kesyirikan merupakan kekotoran (najis) pada akidah yang menyebabkan seseorang itu menjadi syirik (musyrik yang najis akidahnya) sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Sesungguhnya orang-orang yang kafir (musyrik/menyekutukan Allah) itu najis". .AT TAUBAH, 9:28 Najis yang dimaksudkan oleh ayat ini ialah najis (tidak murni) akidah yang berupa kesyirikan pada iktikad atau keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala iaitu dengan cara mempersekutukan-Nya (syirik) dengan yang lain (makhluk). Ayat di atas ini juga memberi maksud bahawa setiap perbuatan yang membawa kepada kesesatan yang melampaui batas sehingga membawa kepada kesyirikan atau kekotoran akidah (najis) disebabkan perbuatan bid'ah hanya dapat dipulihkan melalui tazkiyah. Ayat di bawah ini menceritakan kisah Fir'aun yang sombong dan tidak mahu mentazkiyah dirinya: 213 ٌ َ َ َ ْ ُ ِ ْ ُ ْ َ ِّ ‫انما المشركون نجس‬ .‫اذهب الى فرعون انه طغى . فقل َل لك الى ان تزكى‬ ّ َ َ ْ َ َِ َ َ ْ ‫ْ َ ْ َِ ِ ْ َ ْ َ ِ ّ ُ َ َ َ ُ ْ ه‬ "Pergilah kamu (kepada Fir'aun), sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah! (kepada Fir'aun): Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan dirimu (dari kesesatan)?". .AN NAZI'AT, 79:17-18 Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa-sallam telah mendidik ummahnya meminta kepada Allah agar ditazkiyah dan diberi ilmu yang manfaat. Kenyataan ini dapat difahami melalui hadis riwayat Muslim yang mana Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam berdoa kepada Allah: "Ya Allah! Berilah jiwaku ketakwaannya, sucikanlah ia kerana Engkaulah yang sebaik-baik mensucikannya. Engkaulah penolongnya dan Tuhannya. Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak puas dan doa yang tidak dikabulkan". 396 ‫اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها انت خير من زكاها ، انت وليها‬ َ ّ َِ َ ْ َ َ ّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ّ َ َ َ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ ّ ُ ّ َ ْ‫ومولها ، اللهم اني اعوذبك من علم لينفع ، وقلب ل يخشع ، ومن‬ ِ َ ْ َ ْ َ َ ٍ ْ َ َ ْ َ ْ ََ ٍ ْ ِ ْ ِ َ ُِ ْ ُ َ ْ ِّ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ .‫نفس ل تشبع ، ومن دعوة ل يستجاب لها‬ َ ِ ُ َ َْ ُ َ ٍ َ ْ َ ْ ِ َ ْ َْ َ َ ٍ ْ َ JALAN YANG SELAMAT Tidak ada satu pun penyelamat yang dapat melepaskan seseorang itu dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak melainkan ia menyelamatkan dirinya sendiri mulai sekarang dengan mentazkiyah akidahnya dan segala amalannya melalui ilmu dari al-Quran dan as-Sunnah supaya tidak melakukan bid'ah. Usaha pembersihan wajib dilakukan oleh setiap individu dengan peningkatan ilmu terutamanya yang berhubung kait dengan akidah dan hukum-hukum syara. Perkara ini juga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: ُ ِْ َ ْ ِ ‫ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى ال المصير‬ َ َِ ِ ِ ْ َ ِ ّ َ َ َ َ ّ ِ َ ّ َ َ ْ َ َ 396> H/R Muslim. 214 "Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya (tazkiyah) sesungguhnya dia telah mensucikan untuk dirinya sendiri dan kepada Allah tempat kembalimu (di akhirat kelak)". .FATIR, 35:18 Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa yang paling besar iaitu dosa kezaliman atau kesyirikan tetapi akan mengampunkan dosa-dosa selain dari dosa kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Maka tazkiyah melalui petunjuk al-Quran dan as-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam adalah cara pemulihan akidah dan pembetulan amal-ibadah yang paling tepat dan betul. Sebenarnya cara ini telah diajar dan diperingatkan oleh al-Quran: ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ِ َ َِ َ ْ ُ َ ُ ِ ْ َ َ ِ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ ِ ‫ان ال ل يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ومن‬ ْ ُ ‫ُ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ ِ ْ َ َ ِ ْ ً َ ِ ْ ً َ َ ْ َ َ ِ َ ّ ِ ْ َ ُ َ ّ ْ َ َ ْ ُس‬ ‫يشرك بال فقد افترى اثما عظيما . الم تر الى الذين يزكون انف َهم‬ .‫بل ال يزكى من يشآء ول يظلمون فتيل‬ ً ْ ِ َ َ ْ ْ َْ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ّ َ ُ ُ ِ َ "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan dan Dia akan mengampunkan segala dosa selain dosa kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sesungguhnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak dianiaya sedikitpun". .AN NISA, 4:48-49 Syaitan adalah punca utama yang menyebabkan manusia menjadi kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga disumbat ke dalam neraka. Oleh sebab itu, orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah agar tidak mengikut langkah atau kehendak syaitan dan tidak mudah terpedaya oleh tipu-muslihatnya. Cara untuk lari dan melepaskan diri dari syaitan dan segala tipu-muslihatnya ialah dengan mentazkiyah diri melalui ilmu dari al-Quran dan as-Sunnah. Dengan berpegang teguh kepada kedua kitab ini yang menjadi sumber ilmu dan petunjuk, nescaya seseorang itu akan sentiasa dirahmati Allah dan akan diselamatkan di akhirat dari terjerumus ke neraka yang sudah lama disediakan untuk orang-orang yang kufur dan ingkar. Itulah seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam firman-Nya: 215 ِ َ ُ ُ ْ َِّ ْ َ َ ِ َ ْ ّ ِ َ ُ ُ ْ ُ َِّ َ ْ َُ َ َ ْ ِ ّ َ َّ َ ‫ياايها الذين ءامنوا ل تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات‬ ْ ُ ْ ََ ِ ُ ْ َ َ ْ ََ ِ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ ُ ّ َِ ُ َ ْ ّ ‫الشيطان فانه يامر بالفحشآء والمنكر ولول فضل ال عليكم‬ ُ َ ُ َ َ ْ َ ّ َ ُ َ ّ ِ َ َ ً َ ٍَ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ‫ورحمته مازكى منكم من احدابد ولكن ال يزكى من يشآءوال‬ .‫سميع عليم‬ ٌ ْ َِ ٌ ْ ِ َ "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikut langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tiada kerana kurnia Allah dan rahmatNya kepada kamu sekalian, nescaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selamalamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui". .AN NUR, 24:21 Ayat ini menunjukkan bahawa tazkiyah bukan sahaja dapat membersih atau memurnikan akidah untuk memperolehi keimanan yang sempurna, tetapi tazkiyah juga adalah pembersihan sebenar yang dapat membawa manusia sehingga kepada petunjuk (hidayah) Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazkiyah juga adalah cara pembersihan akidah dan amal untuk mendapat jalan kebenaran dan syurga melalui ilmu dari al-Quran dan asSunnah yang benar-benar boleh memberi penjelasan, penerangan dan petunjuk ke jalan yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. Hanya ilmu dari al-Quran dan as-Sunnah sahaja yang benar-benar boleh mentazkiyah seseorang hamba sama ada di segi akidah atau amal-ibadah jika mereka ingin selamat dari terjerumus ke dalam neraka sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mengharapkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah dengan berpandukan kepada kitab-Nya dan sunnah RasulNya kerana hanya dengan cara ini sahaja akan menyelamatkan kita dari azab neraka yang pedih. Kandungan al-Quran dan al-Hadis adalah ilmu dan petunjuk yang haram ditinggalkan. Sesiapa yang telah mengetahui atau memahami isinya haram menyembunyikan, memutar-belit, merubah dan menjadikannya sebagai bahan untuk mencari kepentingan diri atau memperalatkannya untuk mengumpul kekayaan duniawi sehingga merubah fungsi sebenar kedua-dua kitab tersebut. Orang-orang yang melakukan kezaliman (kesyirikan) seperti yang telah dijelaskan tidak akan memperolehi tazkiyah di dunia dan di akhirat. 216 Kenyataan ini telah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya: ً ْ َِ ً ْ َ ِ ِ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ َ ِ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ِ ّ ّ ِ ‫ان الذين يكتمون مآانزل ال من الكتاب ويشترون به ثمنا قليل‬ َ ‫ُ ْ َ ِ َ َ َ ْ ُُ ْ َ ِ ُ ُ ْ ِ ِ ْ ِ ّ ّ َ َ َ ُ َّ ُ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ و‬ ‫اولئك ماياكلون فى بطونهم ال النار ول يكلمهم ال يوم القيامة َل‬ . ‫يزكيهم ولهم عذاب اليم‬ ٌ ْ َِ ٌ َ َ ْ ُ ََ ْ ِ ْ ّ َ ُ "Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah iaitu al-Kitab dan kemudian menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak makan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api (menempah neraka) dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada Hari Kiamat dan tidak akan mensucikan (tazkiyah) mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih". AL BAQARAH, 2:174 ْ ُ َ َ َ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ً ْ ِ ‫ِ ّ ّ ِ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ ْ ِ ِ ََ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ً ق‬ ‫ان الذين يشترون بعهدال وايمانهم ثمنا َليل اولئك لخلق لهم‬ ْ ‫ِ ْ ِ َ ِ َ َ ُ َ ِ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َِ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ َ ُ َ ّ ْ ِ ْ َله‬ ‫فىالخرة ول يكلمهم ال ولينظر اليهم يوم القيامة وليزكيهم و َ ُم‬ .‫عذاب اليم‬ ٌ ْ َِ ُ َ َ "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak akan mendapat bahagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada Hari Kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih". .ALI IMRAN, 3:77 Kedua-dua ayat di atas diakhiri dengan ancaman azab yang pedih bagi sesiapa yang menyembunyikan kebenaran dan melakukan bid'ah terhadap kesempurnaan al-Quran dengan menukarnya dengan kebatilan, yang mengambil hasil dengan upah yang murah setelah merubah hukum-ahkamnya demi kepentingannya sendiri atau kepentingan orang yang memberi upah (seperti pemerintahan taghut). Ancaman seterusnya ialah Allah tidak akan mentazkiyah (mengampunkan) kesalahan atau dosa-dosa orang yang melakukan kezaliman dan bid'ah seperti yang telah dijelaskan di atas. 217 ILMU ADALAH UNTUK MENTAZKIYAH DIRI Kewajipan mentazkiyah diri sendiri kemudian mentazkiyah orang lain perlu dilaksanakan dengan berilmu. Ia tidak akan dapat dicapai dan dilakukan tanpa ilmu dari kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Walau bagaimana pun ilmu tidak akan dapat diperolehi dengan betul dan sempurna tanpa menghadirkan diri ke majlis-majlis pengajian untuk menuntut ilmu dan mempelajarinya. Jika diteliti pada keseluruhan ayat-ayat tazkiyah di atas ternyata ayatayat tersebut menekankan betapa pentingnya ilmu, malah ditekankan kalimah "mengajar" yang bererti perlunya ada orang yang mengajar dan yang belajar. Hakikat ini dapat difahami melalui ayat-ayat yang seterusnya di bawah ini: ْ ِ ْ ّ َ ُ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ َّ ُ َ ‫ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم‬ "Dan dia (Rasulullah) mengajar kepada mereka al-Kitab dan alHikmah (as-Sunnah) kemudian membersihkan (mentazkiyah) mereka". .AL BAQARAH, 2:129 َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ّ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ ّ َ ُ َ ‫ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونواتعلمون‬ "Dia (Rasulullah) mengajarkan kepada kamu al-Kitab dan alHikmah serta mengajar kepada kamu apa yang belum kamu ketahui". .AL BAQARAH, 2:151 218 ٍ َ َ ِ َ ُ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ ْ َِ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ ّ َ ُ َ ْ ِ ْ ّ َ ُ َ ‫ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفىضلل‬ .‫مبين‬ َ ْ ِّ "Dan dia (Rasulullah) mengajar mereka al-Kitab dan al-Hikmah. Sesungguhnya mereka itu sebelumnya benar-benar dalam kesesatan (syirik) yang nyata". .ALI IMRAN, 3:164 ٍ َ ِ ِ َ ُ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ ْ َِ َ َ ْ ِ ْ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ ّ َ ُ َ ْ ِ ْ ّ َ ُ َ ‫ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفىضلل‬ .‫مبين‬ َ ْ ُِ "Dia (Rasulullah) mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan alHikmah. Sesungguhnya mereka itu sebelumnya benar-benar dalam kesesatan (syirik) yang nyata". .AL JUMU'AH, 62:2 Kesemua ayat-ayat di atas menyebut dan menggambarkan betapa pentingnya memahami tazkiyah melalui ilmu dari al-Kitab (al-Quran) dan alHikmah (as-Sunnah). Pada kedua-dua ayat yang terakhir ditambah dengan menyebut tentang kesesatan (kesyirikan dan bid'ah) pada mereka yang tidak mengambil ilmu dari al-Kitab dan as-Sunnah dan belum bertazkiyah Pada beberapa ayat yang lain, dijelaskan pula kejayaan mendapat rahmat dan syurga bagi mereka yang bertazkiyah sebagaimana firman-Nya: "Sesungguhnya beruntunglah (kerana mendapat rahmat dan syurga) orang yang mensucikan (mentazkiyah) jiwanya". AS SYAMS, 91:9 ‫قد افلح من زكاها‬ َ ّ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ‫قد افلح من تزكى‬ ّ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ "Sesungguhnya berjayalah (kerana akan mendapat syurga) orang yang sentiasa membersihkan (mentazkiyah) dirinya". .AL A'LA, 87:14 Cara untuk bertazkiyah hanyalah dengan memberikan perhatian kepada aspek pengisian ilmu atau usaha-usaha untuk meningkatkan ilmu terutamanya dengan mempelajari ilmu akidah dan hukum-ahkam dari al-Kitab (al-Quran) dan al-Hikmah (as-Sunnah). Hanya dengan ilmu dari kedua kitab ini sahajalah dapat menghidupkan semangat untuk menunaikan kewajipan 219 mentazkiyah akidah dan semua bentuk amal-ibadah yang dikerjakan di setiap masa kemudian mentazkiah orang lain semampu mungkin. Tanpa belajar dan panduan ilmu, seseorang itu tidak akan mengenali segala hukum-ahkam yang terdapat di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan dapat mentazkiyah akidah, amal-ibadah dan tidak akan dapat menyampaikan dakwah Islamiyah kepada orang lain dengan sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh syara. Seseorang yang najis akidahnya lantaran masih melakukan kesyirikan, najis amalannya kerana masih terus menerus melakukan bid'ah dan dikongkong kejahilan kerana masih tidak mahu berusaha mencari ilmu keagamaan sehingga tidak tahu bagaimana untuk mentazkiyah akidah dan amalnya, di akhirat kelak bakal menjadi penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sesiapa yang telah terjerumus ke dalam neraka ia akan merasai azab yang sangat pedih. Semoga kita semua dijauhkan dari neraka dengan sentiasa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat, serta sentiasa mencintai ilmu dengan cara mempelajarinya dari al-Quran dan as-Sunnah melalui guru yang memahami al-Quran dan asSunnah supaya dengannya kita dapat menjauhkan akidah kita dari kesyirikan dan membersihkan segala amal kita dari setiap bentuk bid'ah yang menyesatkan dan seterusnya akan mendapat balasan syurga di akhirat kelak insya-Allah. Tazkiyah perlu dilakukan dengan penuh keikhlasan kerana Allah hanya menerima setiap amal yang dilakukan dengan ikhlas. Oleh sebab itu Allah mewajibkan setiap hamba-Nya supaya beribadah dengan penuh keikhlasan. 220 IKHLAS Kalimah ikhlas yang diguna-pakai di dalam pertuturan Bahasa Melayu diambil (dipinjam) dari Bahasa Arab. Menurut penggunaan bahasa Melayu, ikhlas bererti: "(Dengan) hati suci, tulus dan sangat jujur". Menurut istilah atau etimologi Bahasa Arab, kalimah ikhlas diambil dari kata dasar (‫: )ِاخلصا - َاخلص‬ َ َْ ً َْ "Ikhlas : Meninggalkan kecurangan dan riyak". Dalam istilah usuluddin, ikhlas bermakna: "Membersih atau memurnikan akidah daripada mempersekutukan Allah dengan makhluk-Nya". Ikhlas juga bermaksud: "Mentauhidkan Allah dalam pengabdian atau ta'abbud kepada-Nya". 221 ُ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ِ َ ‫الخلص : ترك الغش والرياء‬ ْ Dalam pengertian tauhid pula ia dimaksudkan: "MengEsakan Allah atau hanya menyembah dan mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Esa dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan bid'ah". Di dalam syara apabila disebut kalimah ikhlas ia bermaksud kalimah tauhid, iaitu ucapan: "Tiada tuhan (yang diibadahi dengan hak) selain Allah." Begitu juga dengan surah yang ke 112 di dalam al-Quran dinamakan surah AL-IKHLAS lantaran surah ini terkhusus memperkatakan tauhid yang membawa kepada pengakuan tentang keBesaran, keSempurnaan dan keEsaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya: ‫ل اله ال ال‬ ّ ِ َ َِ َ ‫قل هـو ال احـد . ال الصمد . لم يلـد ولم يولـد . ولم يكن له كفوا‬ ً ُ ُ ُ َ ْ ُ َ ْ َِ ْ َْ ُ ْ ََ ْ َِ ْ َ ُ َ ّ ُ َ ٌ َ َ ُ َ ُ ْ ُ . ‫احد‬ ٌَ َ "Katakanlah! Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". .AL IKHLAS, 112:1-4 ASAS KESEMPURNAAN AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH Di dalam Islam asas kesempurnaan yang utama untuk melaksanakan setiap ibadah dan kemurnian berakidah ialah keikhlasan. Semua ibadah yang dikerjakan oleh setiap individu Muslim tidak akan diterima oleh Allah kecuali jika ianya dikerjakan dengan penuh keikhlasan hanya semata-mata kerana Allah. Tanpa keikhlasan, semua ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianggap ibadah yang bercampur kesyirikan, bid'ah 222 dan mungkar kerana dilakukan atas tujuan sesuatu yang bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. .‫وما امروا ال ليعبدوا ال مخلصين له الدين‬ َ ْ ّ ُ َ َ ْ ِ ِْ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ِ ّ ِ ُ ِ ُ َ َ "Padahal mereka tidak disuruh melaksanakan ibadah (menyembah Allah dengan ketaatan), melainkan dengan penuh keikhlasan (memurnikan ketaatan) kepada-Nya dalam melaksanakan agama". .AL BAYYINAH, 98:5 Ibadah yang dimaksudkan di ayat ini ialah setiap tingkah laku dan amal pekerjaan yang berupa ketaatan yang didasari keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud ikhlas pula ialah taat berserta tauhid atau tidak syirik kerana roh ibadah adalah ikhlas. Tiada ibadah tanpa keikhlasan dan ketaatan kerana pengertian ibadah yang sebenarnya ialah ketaatan dengan penuh keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diistilahkan juga sebagai tauhidul-ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: .‫قل انى امرت ان اعبد ال مخلصا له الدين‬ َ ْ ّ ُ َ ً ِْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ِ ُ ّ ِ ْ ُ "Katakanlah! Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan pada-Nya dalam (menjalankan) agama". .AZ ZUMAR, 39:11 .‫قل ال اعبد مخلصا له ديني‬ ْ ِ ْ ِ ُ ّ ً ِْ ُ ُ ُ ْ َ َ ِ ُ "Katakanlah! Hanya Allah sahaja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku". .AZ ZUMAR, 39:14 .‫هو الحي ل اله ال هو فادعوه مخلصين له الدين‬ ْ ّ ُ َ َ ْ ِ ِْ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ّ َ ْ َ ُ "Dialah Yang hidup kekal, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepada-Nya". .AL MU'MIN, 40:65 .‫فادعوا ال مخلصين له الدين ولو كره الكافرون‬ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ َ ْ ََ َ ْ ّ ُ َ َ ْ ِ ِْ ُ َ ْ ُ ْ َ 223 "Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya". .AL MU'MIN, 40:14 Kalimah ikhlas yang diertikan kepada "ketaatan yang murni" yang terdapat pada ayat-ayat di atas bermaksud keikhlasan yang membawa kepada semata-mata hanya mentauhidkan Allah Yang Esa. Tauhid amat penting dalam setiap ibadah. Allah tidak akan menerima setiap ibadah yang disertakan dengan kesyirikan. Tauhid amat bertentangan dengan apa pun bentuk kesyirikan kerana kesyirikan akan menghancur-leburkan segala amal-ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang melakukannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: .‫لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين‬ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ّ َ ْ ُ َ َ َ َ َُ َ ّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ "Jika kamu mempersekutukan (syirik), nescaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi". .AZ ZUMAR, 39:65 .‫ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون‬ َ ْ َُ ْ َ ُ َ ّ ْ ُ ْ َ َ ِ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ "Seandainya mereka mempersekutukan Allah (syirik), pastilah lenyap dari mereka segala amalan yang telah mereka kerjakan". .AL AN’AM, 6:88 Ikhlas bermula dari niat yang bersumber di hati dan merupakan urusan atau amalan hati. Oleh sebab itu amalan atau pekerjaan hati perlu diperbaiki sebelum memulakan ibadah sebagaimana penjelasan Nabi melalui sabdanya: "Sesungguhnya segala amal itu dimulakan dengan niat" Ikhlas juga bermakna: ِ َّ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ِّ ‫انما العمال بالنيات‬ 397 397. H/R Bukhari (1/1), ‫ .بدء الوحى‬Muslim (3530), ‫ .المارة‬Turmizi (1571), ‫فضائل الجهاد‬ 224 "Melakukan apa pun jenis ibadah hanya diniatkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hanya semata-mata ingin memperolehi keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala". Apa pun amalan yang bermula hanya ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam istilah ibadah dinaitkan dengan: (‫)ل‬ ِ "Hanya kerana Allah". Diistilahkan juga di dalam hadis: (‫)لوجه ال‬ ِ ِْ َِ Bermaksud: "Kerana mengharap keredaan Allah atau sematamata kerana Allah" Atau disebut juga: (ِ ‫)لجل ا‬ ‫َ ِْ ل‬ "Semata-mata kerana Allah". Itulah ucapan ikhlas yang perlu seiringan dengan apa yang ada di hati seseorang dan perlu bertepatan dengan amalannya supaya tidak berlaku bid'ah dan kesyirikan. Hadis-hadis sahih di bawah akan menjelaskan lagi istilah ini: َ َّ َ ْ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫عن ابى هريرة قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : من تعلم‬ َّ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ْ َ ‫علما مما يبتغى به وجه ال عزوجل ليتعلمه ال ليصيب به عرضا‬ ً َ َ ِ ِ َ ْ ِ ُ ِ ّ ِ ُ َ َّ َ َ َ ّ َ َ ّ َ ِ ُ ْ َ ِ ِ ِ َ ْ ُ ّ ِ ً ْ ِ .‫من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعنى ريحها‬ َ َ ْ ِ ِْ َ ِ َ َِ ْ ْ َ ِ َّ ْ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ َْ ّ ْ ِ "Dari Abi Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Sesiapa yang menuntut ilmu yang mana sepatutnya kerana mencari keredaan Allah tetapi tidaklah ia mempelajarinya kecuali kerana untuk mendapat kekayaan (kepentingan) dunia. Pasti ia tidak akan dapat mengharapkan (apa pun) dari syurga di Hari Kiamat, maksudnya tidak akan dapat baunya." 398 ‫قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : انك لن تنفق نفقة تبتغى بها‬ َ ِ ِ َ ْ َ ً َ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ ّ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ ُ ُ َ َ َ .‫وجه ال ال اجرت عليها حتى ما تجعل فى فم امراتك‬ َ ِ ََ ْ ِ ِ َ ِ ُ َ ْ َ َ ّ َ َ ْ َ َ َ ْ ِ ُ ّ ِ ِ َ ْ َ 398. H/R Abu Daud (3179) Al-Ilm. Ibn Majah (248) al-Muqaddimah. 225 "Telah bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan sesuatu nafkah mengharapkan darinya keredaan Allah kecuali akan diberi ganjaran padanya sehinggalah apa yang tersuap di mulut isterimu." 399 َ ْ َ َ َِ ِ ِ َ ْ َ ُ ّ ِ َ َِ َ َ َ ْ َ ِ ّ ََ َ ّ َ ْ َ َ ّ َِ ‫فان ال قد حرم على النار من قال ل اله ال ال يبتغى بذلك وجه‬ .‫ال‬ ِ "Maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka kepada sesiapa yang mengucapkan (kalimah ikhlas) "Tiada tuhan melainkan Allah" yang menginginkan dengan ucapan tersebut keredaan Allah". 400 .‫من بنىمسجدا يبتغى به وجه ال بنىال له مثله فى الجنة‬ ِ ّ َ ْ ِ ُ َْ ِ ُ َ ُ َ َ ِ ُ ْ َ ِ ِ ِ َ ْ َ ً ِ ْ َ َ َ ْ َ "Sesiapa yang membina sebuah masjid mengharapkan (dari pembinaan tersebut) keredaan Allah, maka Allah akan membina baginya seperti di syurga." 401 Antara punca-punca yang menyebabkan batalnya sesuatu ibadah malah menyebabkan berlakunya kesyirikan dalam pengibadatan seseorang ialah apabila amal-ibadah tersebut dikerjakan dengan niat yang salah seperti riyak (menunjuk-nunjuk) dan semata-mata mengharapkan kepentingan dunia atau kebendaan sehingga tiada terlintas di hatinya untuk menumpukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: ُ ْ ّ َ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ّ ْ ُ ْ ََ ُ َ َ َ َ ْ َ ّ ِ ‫ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الصغر قالوا : وما الشرك‬ .‫الصغر يا رسول ال ؟ قال : الرياء‬ ُ َّ َ َ ِ َ ْ ُ َ َ ُ َْ َ ْ "Sesungguhnya rasa takut yang paling aku geruni berlaku ke atas kamu ialah syirik kecil. Mereka bertanya, apakah itu syirik kecil wahai Rasulullah!? Baginda menjawab: Ar-riyak (menunjuk-nunjuk)." 402 Di dalam al-Quran telah dijelaskan bahawa riyak boleh membatalkan sembahyang seseorang, malah menyebabkan berlakunya kesyirikan sehingga menyebabkan pelakunya dimasukkan ke neraka wail sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: 399. 400. H/R H/R 401. H/R 402. H/R Bukhari (54) al-Iman. Bukhari (407) as-Solah. Muslim (1052) ‫.المساجد ومواضع الصلة‬ Bukhari (431) as-Solah. Muslim (828) ‫المساجد ومواضع الصلة‬ Ahmad (22528) Musnad. 226 .‫فويل للمصلين الذين هم عن صلتهم سا ُون الذين هم يرآؤن‬ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ‫َ َ ْ ٌ ِ ْ ُ َّ ْ َ ّ ِ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ه‬ "Maka neraka wail bagi mereka yang sembahyang. (Iaitu) mereka yang lalai dari sembahyangnya. Mereka yang melakukannya dengan riyak". .AL MAA'UN, 107:4-6 Punca pembatalan sembahyang seseorang menurut ayat di atas ialah disebabkan niatnya yang salah kerana diiringi dengan riyak dan kosong dari roh keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang bukan kerana Allah tentunya kerana kepentingan nafsu yang bermacam-macam keinginannya sehingga melupakan dan membelakangkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima setiap amal yang ikhlas, hanya mengabulkan doa serta mengampunkan dosa seseorang jika amal atau doa yang dipohon itu dilakukan dengan ikhlas yang tidak disertakan dengan bid'ah atau kesyirikan. .‫فان ال يغفر ِلهل الخلص ذنوبهم‬ ْ ُ َ ْ ُ ُ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ َ ُ ِ ْ َ َ ّ َِ "Sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosa mereka yang ikhlas." 403 Keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga syafaat Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam hanya akan diperolehi oleh orang-orang yang ikhlas dalam setiap amal-ibadah yang dilakukan. Ini dijelaskan di dalam hadis: ُ َ َ ِ ُ ُ ْ َ ُ ّ ّ ُ ً ِْ ُ ُ ّ ِ َ َِ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ِ َ َ َ ‫شفاعتى لمن يشهد ان ل اله ال ال مخلصا يصدق قلبه لسانه‬ .‫ولسانه قلبه‬ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َِ "Syafaatku akan diberikan hanya kepada sesiapa yang mengucapkan tiada Tuhan (yang berhak diibadahi) melainkan Allah dengan penuh keikhlasan. Dipercayai oleh hatinya melalui lisannya dan lisannya (melahirkan) apa yang di hatinya." 404 ِ َ َِ ُ َ َ ْ ِ َ َ ُ َ َ ِ َ ُ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ّ َ َ َ ْ َ ‫من فارق الدنيا على الخلص ل وحده وعبادته لشريك له واقام‬ .‫الصلة وايتاء الزكاة مات وال عنه راض‬ ٍ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ِ َ ّ ِ َ ْ َِ ِ َ ّ 403. 404. Lihat: Hadis Bukhari (‫)تفسير القرآن‬ H/R Ahmad (7725) Musnad. 227 "Sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan ikhlas hanya kerana Allah dan ibadahnya pula tiada (bercampur) kesyirikan, mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, setelah ia mati, nescaya Allah akan reda kepadanya." 405 ِ ّ ِ َ ُ ْ ّ ِ ِ َ َ ْ ُ َ ْ ِ ٍ ِ ْ ُ ْ َ ّ ِ ْ ََ ّ ِ ُ َ ٌ َ َ ‫ثلث ليغل عليهن قلب امرىء اخلص العمل ل والنصحِلئمة‬ .‫المسلمين ولزوم الجماعة‬ ِ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َُ َ ْ ِ ِْ ُ ْ "Tiga perkara yang tidak akan sunyi di hati setiap Muslim. Ikhlas beramal semata-mata kerana Allah, nasihat kepada pemimpin Muslim dan sentiasa dalam jamaah." 406 Setiap amal yang bercampur-baur dengan kesyirikan dianggap suatu amal yang bid'ah dan tidak ikhlas. Batalnya keikhlasan tersebut mungkin disebabkan oleh mementingkan hawa nafsu seperti ego, riyak, fanatik melulu, taklid buta, ghulu dan sebagainya Syarat sahnya syahadah (dua kalimah syahadah) yang diucapkan oleh seseorang itu hanya apabila diucapkan dengan penuh kesedaran, keikhlasan dan berilmu sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam: ِ ‫ُ ْ ِ ً ِ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ ً ِ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ْخ‬ ‫من شهد ان ل اله ال ال مخلصا من قلبه او يقينا من قلبه لم يد ُل‬ ّ ِ َ َِ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ .‫النار او دخل الجنة. وقال مرة دخل الجنة ولم تمسه النار‬ ُ ّ ُ ّ َ َ ْ ََ َ ّ َ ْ َ َ َ ً ّ َ َ َ َ ّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ّ "Sesiapa yang bersyahadah: "Bahawasanya tiada tuhan (yang diibadahi) melainkan Allah" dengan penuh keikhlasan di hatinya atau penuh keyakinan di hatinya, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka atau ia akan masuk syurga. Pernah disabdakan juga: Masuk syurga dan tidak akan disentuh oleh api neraka." 407 ‫فاعلم انه ل اله ال ال‬ ّ ِ َ َِ َ ُ ّ َ ْ َ ْ َ "Maka ketahuilah, bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang berhak diibadahi) melainkan Allah". .MUHAMMAD, 47:19 405. 406. H/R Ibn Majah (69) Muqaddimah. H/R Ahmad (16138) ‫ .مسند المدنيين‬Ibn Majah (3047) ‫المناسك‬ 407. H/R Ahmad (21048) ‫مسند النصار‬ 228 ‫ما قال عبد ل اله ال ال قط مخلصا ال فتحت له ابواب السماء حتى‬ ّ َ ِ َ ّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِ ُ ّ ِ ً ِْ ُ ّ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ٌ ْ َ َ َ َ .‫تفض الى العرش ما اجتنب الكبائر‬ ِ ِ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َِ َ ْ َ "Tidaklah sekali-kali seseorang hamba itu mengatakan: "Tiada tuhan (yang diibadahi) melainkan Allah" dengan penuh keikhlasan, kecuali dibuka baginya pintu langit sehingga menghampiri 'Arasy jika ia menjauhi dosa-dosa besar (syirik)". 408 Persoalan bid'ah, terutamanya yang membawa kepada kesyirikan sehingga merosakkan akidah dan menyebabkan segala amal dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat hanya dapat diatasi dengan tazkiyah melalui al-Quran dan as-Sunnah. Tazkiyah merupakan pendidikan rohani yang dapat membersihkan bukan sahaja akidah tetapi juga segala muamalah. Tazkiyah mengajar dan membimbing manusia untuk menjadi mukmin yang berakhlak mulia, taat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu manusia perlu merawat jiwanya dengan akidah Islamiyah melalui tazkiyah kerana tazkiyah mengembalikan segala persoalan kepada al-Quran dan as-Sunnah untuk diselesaikannya. Tazkiyah juga menjadikan seseorang berkeyakinan diri, beristiqamah dalam akidah dan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tazkiyah menghindarkan manusia dari melakukan segala jenis maksiat dan bid'ah sehingga terselamat di akhirat dari siksaan api neraka. Semoga hakikat kekeliruan tauhid yang selama ini menyelubungi akidah majoriti umat Islam Nusantara dapat dihapuskan dan dibersihkan sehingga terhindar dari melakukan bid'ah, khurafat, tahayyul dan syirik. Mudah-mudahan tulisan ini dapat mencapai objeknya dan menyempurnakan tujuan muamlah dan ubudiyah yang sahih sebagaimana yang dikehendaki oleh Khalik ke atas hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Amin! Pada akhir kata, alhamdullah, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Semoga Allah melimpahkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam, juga kepada segenap keluarga dan para sahabat baginda, serta sesiapa sahaja yang mengikuti mereka dengan baik hingga ke Hari Pembalasan. Amin! 408. H/R Turmizi (3514) ‫الدعوات‬ 229