Laman

Selasa, 18 April 2017

TENTANG TANYA JAWAB ILMU MA'RIFAT.


ASSALAAMU 'ALAIKUM YAA AKHWANII MUSLIMIINA WA RAHMATULLAAHI
WA BARAKAATUH.........
.
Para Akhwanil Muslimin yang dirahmati Allah...
.
Mari bersama- sama menyimak tentang pertanyaan- pertanyaan ilmu Ma'rifat dan serta jawabannya, agar kita semua memahami beberapa hal yang mesti kita fahami.
Mari dengarkan sambil berkonsetrasi dalam hati masing- masing.
.
Pertanyaan pertama :
.
BAGAIMANAKAH UNTUK BISA MENUTUPI PINTU SYAITHAN ???
.
Jawabanya adalah :
.
Untuk bisa menutupi pintu- pintu itu mudah saja, asalkan kita tahu rahasia kejadiannya yaitu :
BUANGKAN KE-AKUAN SENDIRI KEPADA KE-AKUAN ALLAH.
ITULAH PENUTUP PINTU- PINTU SYAITHAN...
.
.
Pertanyaan kedua :
.
APAKAH SEGALA PUNCAKNYA ILMU MA'RIFAT ITU ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
Puncak segala Ilmu Ma'rifat itu adalah :
KOSONG...
.
.
Pertanyaan ketiga :
.
DIMANAKAH YANG DISEBUT RAHASIA PADA AL-QUR'AN ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
Rahasia pada Al-Qur'an itu adalah :
TIADA HURUF- TIADA SUARA- DAN TIADA KATA- KATA...
.
.
Pertanyaan ke-empat :
.
APAKAH YANG DINAMAKAN TUHAN YANG 'AZALI ITU ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
Yang dinamakan Tuhan yang 'Azali itu ialah :
TIADA MEMPUNYAI NAMA KECUALI HANYA DINAMAKAN " HUWA ".
SETELAH ITU BARU " HU ". HU ITU ADALAH DIA ALLAH TA'ALA, DAN NUR-NYA ITU BERNAMA MUHAMMAD...
.
.
Pertanyaan kelima :
.
APAKAH BEDA NUR ALLAH DENGAN NUR MUHAMMAD ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
Karena Nur Allah dengan Nurnya Muhammad itu : TIADA LAIN.
Barangsiapa yang mengira berlainan, maka :
KAFIRLAH IA ITU.
.
.
Pertanyaan ke-enam :
.
BENARKAH NUR ITU ARTINYA CAHAYA ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
ITU TIDAK BENAR.
Itu hanyalah kata- kata kiasan saja.
NUR YANG SEBENARNYA BUKANLAH CAHAYA, BUKAN BENDA DAN BUKAN DZAT DAN BUKAN SIFAT. Tetapi tidak ada seorangpun yang mengetahui kecuali :
ORANG YANG MEMPEROLEH PETUNJUK HIDAYAH DARI-NYA...
.
.
Pertanyaan ketujuh :
.
APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN MAKKAH ITU ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
Yang dimaksud Makkah itu adalah :
MUHAMMAD.
.
.
Pertanyaan kedelapan :
.
APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN MADINAH ITU ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
Yang dimaksud Madinah itu adalah :
DUA KALIMAT SYAHADAT.
.
.
Pertanyaan kesembilan :
.
APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN KA'BAH ITU ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
Yang dimaksud Ka'bah itu adalah :
ADAM.
.
.
Pertanyaan kesepuluh :
.
KEMANAKAH MASUKNYA HURUF : MIM- HA- MIM- DAL ITU ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
Masuknya huruf pada MUHAMMAD itu ialah masuk kepada Huruf :
ALIF- LAM AWAL- LAM AKHIR DAN HA.
.
.
Pertannyaan kesebelas :
.
YANG MANA MENYATUNYA HURUF MUHAMMAD ITU ???
.
.
Jawabannya ialah :
.
Yang menyatu itu ialah :
ALIF DIDALAM MIM.
LAM AWAL PADA HA.
LAM AKHIR PADA MIM.
HA PADA DAL.
.
.
Pertanyaan kedua belas :
.
APA ARTI : SIN- BA - QAF ???
.
.
Jawabannya adalah :
.
SIN itu adalah :
Rahasia alam semesta.
BA itu adalah :
Kejadian alam semesta.
KAF itu adalah :
Meliputi alam semesta.
.
.
Pertanyaan ketiga belas :
.
COBA JELASKAN SEDIKIT SAJA TENTANG :
SIN - BA - QAF ITU !!!
.
.
Jawabannya begini :
.
SIN - BA - QAF itu adalah :
SIN itu Rahasia ALLAH Ta'ala
BA itu Rahasia MUHAMMAD.
QAF itu Rahasia ALAM SEMESTA.
.
.
.
.
Mari kita simak bersama- sama.
Ringkas saja Ana jelaskan. Dengarkan baik- baik dengan seksama :
.
.
" ALLAH YA MUHAMMAD- MUHAMMAD YA ALLAH "
.
APAKAH ARTI " BA - ALIF - MIM - LAM ???
Yakni :
BAHRUL ABU MALUN LAQUT...
.
Apakah yang dimaksud dengan :
BAHRUL ABU MALUN LAQUD ITU ???
.
Yang dimaksud itu adalah yang disebut :
" BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM "
Itulah ASMA ALLAH yang sangat Rahasia.
.
Dari itu wahai para kaum Muslimin Ana Mohon pada kalian semua yang hadir distatus Ana :
TUTUPLAH ILMU INI KARENA :
ILMU INI BUKAN UNTUK PARA AHLINYA SEBAB :
BISA MEMBAWA FITNAH BESAR DIMATA PUBLIK...
INGAT ITU !!!?:-(:-(
.
.
APA MUNGKIN ADA : BA -ALIF - MIM - LAM - JIKA TIDAK ADA : SIN - BA - QAF TIDAK ADA ???
.
.
.
Nah :
Tentunya " BA - ALIF - MIM - LAM pun tidak ada juga.
Yang jelasnya adalah :
Jika Muhammad tidak ada,
SIAPA YANG MENGATAKAN TUHAN ITU ADA ???
.
Jadi buktinya :
Tuhan itu ADA, adanya AKU.
Dan adanya AKU, ADANYA TUHAN.
Jadi inti sari kalimat :
" LAA ILAAHA ILLALLAAHU " Tidak ada Tuhan melainkan AKU...
Sekarang AKU-KU Lenyap dalam JIBU.
" LAA HARFUN WALAA SHAUTIN "
Artinya : Tiada Huruf - Tiada Suara atau Tiada Kata- Kata.
.
.
AKU KINI TIDAK ADA DISANA, HANYA ENGKAU- TUNGGAL SEMATA- MATA. KINI AKU TIDAK ADA LAGI MENGATAKAN AKU.
HANYA AKU MENGATAKAN :
ENGKAU-LAH TUHAN-KU.
.
Yang dimaksud Engkau-lah Tuhan-ku adalah :
Yang Tuhan itu adalah :
AKU DIDALAM RAHASIA-KU...
.
.
Nah para Akhwanil Muslimin yang di-Rahmati Allah...
.
Demikianlah ulasan tentang tanya jawab ilmu Tauhid ini, agar kita memahami tentang ke-Esaan Dzat Allah Ta'ala.
Semoga keterangan dari kami ini, menjadi sebuah pengetahuan kita semua. Agar kita menyadari tentang arti hidup didunia ini.
Lebih terkurang, Ana Mohon ma'af :
.
Was-Salaamu 'Alaikum
Wa Rahmatullaahi
Wa barakaatuh...
.
.
Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar