Laman

Sabtu, 22 April 2017

ILMU NISAI

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM..
Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan keni'matan terbesar bagi diri laki- laki terhadap diri wanita.
Dan menjadikan terhadap wanita kepada laki- laki.
________________________
Ketahuilah wahai kaum laki- laki dan kaum wanita...........
.
Ilmu Nisai adalah :
Ilmu cinta kasih- sayang kepada seorang Wanita yang wajib dimiliki oleh tiap- tiap kaum laki- laki. Untuk seterusnya diajarkan kepada tiap- tiap pasangan masing- masing sebelum masuj kejenjang perkawinan.
Karena :
.
- AR RIJAALU QAWWAMUUNA 'ALAA NISAA -
.
" Kaum Laki- Laki adalah : Pemimpin bagi kaum Wanita "
_________________________
Cinta kepada Allah Ta'aka tidak akan sempurna jika tidak mencintai seorang wanita.
Karena cinta kepada Allah Ta'ala dan juga cinta terhadap wanita adalah :
Saling menyempurnakan mencintai seorang wanita.
Sama halnya juga kita mencintai diri kita sendiri. Sebab, Wanita itu sesungguhnya berasal dari sari pati seorang Laki- laki.
_________________________
Dalam Sebuah Hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengatakan bahwa :
.
Ada tiga perkara yang aku sukali yaitu :
Wanita, wangi- wangian, dan Shalat
karena shalat menyejukkan pandangan mataku "
_________________________
Perkataan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam ini, sebagai Nilai ekstase dalam cinta kepada yang tidak terhingga untuk dipelajari dan diamalkan.
_________________________.
Wanita adalah :
Bentuk Feminim yang Maujud tanpa persepsi apapun.
.
Wangi- wangian :
Menduduki posisi Maskulin.
Yang mesti menguasai sifat- sifat Feminim.
.
Shalat adalah :
Penghubung atau tata cara berhubungan.
Dan juga melambangkan sifat Feminim.
________________________
Wanita -
Wangi - wangian -
Shalat.
Feminim -
Maskulin -
Feminim -
.
- MATSNA WA TSULATSA WARUNA -
" Maskulin Satu.
Feminim boleh dua.
Dan boleh tiga, dan empat "
_________________________
.
(1) - WANITA.
.
- Wanita adalah merupakan saudara kembar dari laki- laki. Wanita dalam pandangan Ilmu Nisai ialah :
Tulang punggung dalam keluarga.
Dan juga wanita merupakan simbol perjalanan, serta perjuangan bagi kaum laki- laki untuk menuju ke- Hadirat Allah Ta'ala.
________________________
.
(2) - WANGI - WANGIAN.
.
Wewangian adalah :
Merupakan keindahan dan keharuman " Bunga Mawar ".
Yang berada diujung batang yang kokoh, kuat dan berdiri.
Yang mana juga menggambarkan kesatriaan.
Yang mana Makna satria bukanlah sebuah kemenangan dari suatu perjalanan.
Tetapi yang dikatakan satria adalah :
Perjuangan yang tiada henti - hentinya.
________________________
.
(3) - SHALAT.
.
Shalat adalah :
Merupakan pada posisi Feminimisme.
Karena Shalat merupakan salah satu cara untuk terhubung kepada Allah Ta'ala yang bersifat Maskulin.
________________________
.
Susunan tiga pengertian diatas itu adalah :
Suatu Simbol yang mengintikasikan penguasaan sifat- sifat Feminim oleh Maskulin.
.
- THALABUL 'ILMII FARIIDHATUN 'ALAL MUSLIMIINA WAL MUSLIMAAT -
.
" Menuntut Ilmu itu Wajib 'Ain atas tiap- tiap Muslim laki- laki dan Muslimah wanita "
________________________
.
Nah para Akhwan dan Akhwat........
Inilah pengertian Ilmu Nisai, Ilmu yang bisa mengimbangi kita yang tidak seimbang ini.
Dan juga merupakan Wajib 'Ain bagi setiap Muslim dan Muslimat.
.
Cukuplah sampai disini dari Abi, agar dapat kalian mengerti dalam hubungan berumah tangga.
Karena kebahagiaan didalam rumah tangga kita adalah :
Mengharapkan keridha'an, keindahan, keselamatan, ketenangan dan barakah.
Itulah : SAQINAH - MAWAEAH & WARAHMAH.
Jika penguraian tentang hal ini yang Abi tuliskan yang bukan pada tempatnya.
Sekali lagi Ma'afkanlah atas kelancangan apa yang dijelaskan hal perkara ini.
Karena tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya menyampaikan yang haq atas tiap laki- laki jika memiliki wanita dalam suatu hubungan.
Karena didalam hubungan suami istri adalah rahasia yang mesti diketahui.
Itulah dengan memahami ilmu Nisai.
Cukup sampai disini dahulu, karena udah malam.
Abi Akhiri dengan kata salam untuk kalian semua.
=================
.
ASSALAAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH

Tidak ada komentar:

Posting Komentar