Laman

Selasa, 22 Mei 2018

23 SIRI SYARIAT TAREKAT HAKEKAT MAKRIFAT


Assalamu'alaikum Wr. Wb.
SIRI SATU
1. Dinamakan SYAREAT = Menyembah Allah Ta’ala dengan perbuatan, mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulnya (Al-Quran dan Sunnah)
2. Dinamakan TAREKAT = Menyembah Allah Ta’ala semata dengan ilmu dan amal yang diketahuinya.
3. Dinamakan HAKEKAT = Memandang Allah Ta’ala dengan cahaya yang dipancarkan oleh Allah Ta’ala di Hati Sanubari yang dinamakan Sirullah
4. Dinamakan MAKRIFAT = Meliputi seluruh tubuh yaitu Hakekat Allah : Kun, Hu, Dzat.
SIRI DUA
1. Adapun SYAREAT = Menjadi tauladan dan tubuh bagi kita
2. Adapun TAREKAT = Menjalankan kerja Syareat
3. Adapun HAKEKAT = Menjadi kunci kita menghadap Allah
4. Adapun MAKRIFAT = Melihat sesuatu tanpa hijab dinamakan juga Amar Nizam.
SIRI TIGA
1. SYAREAT = Air di dalam tubuh kita, sebab itu kita bisa berkata-kata
2. TAREKAT = Angin di dalam diri kita, sebab itu kita bisa bernafas
3. HAKEKAT = Tanah di dalam tubuh kita, sebab itulah kita boleh tetap
4. MAKRIFAT = Api di dalam tubuh kita, sebab itulah kita boleh mengetahui lebih.
SIRI EMPAT
1. Ilmu SYAREAT = Dinamakan Sirullah, ibadahnya adalah Nurul Hadi
2. Ilmu TAREKAT = Dinamakan Ayan Sabitah, ibadahnya adalah Sirul Asral
3. Ilmu HAKEKAT = Dinamakan Sirr Hayan, ibadahnya adalah Sirrul Iman
4. Ilmu MAKRIFAT = dinamakan Gaibul Guyub, ibadahnya adalah Sirrul Islam
SIRI LIMA
1. SYAREAT = Zuhud
2. TAREKAT = Nur
3. HAKEKAT = Ilmu
4. MAKRIFAT = Wujud
SIRI ENAM
1. Ilmu SYAREAT = Dari Usuluddin
2. Ilmu TAREKAT = Dari Tasawuf
3. Ilmu HAKEKAT = Dari Tauhid
4. Ilmu MAKRIFAT = Dari Usul Muftahul Guyub
SIRI TUJUH
1. SYAREAT = Daging, Darah, Tulang, Urat, yang dinamakan Manusia
2. TAREKAT = Tanah, Air, Api, Angin yang dinamakam Insan
3. HAKEKAT = Ujud, Ilmu, Nur, Syuhud yang dinamakan Syaiun (Muhammad)
4. MAKRIFAT = Dzat, Sifat, Af’al, Asma yang dinamakan Allah
SIRI DELAPAN
1. Ibadah orang SYAREAT = Mengerjakan segala Rukun Islam yang lima
2. Ibadah orang TAREKAT = Mengerjakan SYAREAT + Taubat, Syukur, Tawakkal, Tahmid, Tawadha’, Harap, Ridha, Sabar, Ikhlas
3. Ibadah orang HAKEKAT = SYAREAT + TAREKAT + Mengesakan Af’al Allah, mengesakan Asma Allah, Mengesakan Sifat Allah dan Mengesakana Dzat Allah.
4. Ibadah orang MAKRIFAT = SYAREAT + TAREKAT + HAKEKAT + Mujahadah, Muraqabah, Muqaballah, Musyahadah, Tawajuh dan Tafakur
.
SIRI SEMBILAN
1. Ikhlas orang-orang SYAREAT itu dinamakan ikhlas Mubtadaq
2. Ikhlas orang-orang TAREKAT itu dinamakan ikhlas Mutawwasit
3. Ikhlas orang-orang HAKEKAT itu dinamakan ikhlas Muntaha
4. Ikhlas orang-orang MAKRIFAT juga dinamakan ikhlas Muntaha
SIRI SEPULUH
1. Jalan SYAREAT = Jalan orang-orang Awam
2. Jalan TAREKAT = Jalan orang-orang Khas
3. Jalan HAKEKAT = Jalan orang-orang Khas ul Khas
4. Jalan MAKRIFAT =Jalan orang-orang Khawas
SIRI SEBELAS
1. SYAREAT = Af’al Allah
2. TAREKAT = Asma Allah
3. HAKEKAT = Sifat Allah
4. MAKRIFAT = Dzat Allah
SIRI DUABELAS
1. SYAREAT = Ilmu Yakin
2. TAREKAT = Ainul Yakin
3. HAKEKAT = Haqqul Yakin
4. MAKRIFAT = Akmal Yakin
SIRI TIGA BELAS
1. SYAREAT = Dzahir
2. TAREKAT = Batin
3. HAKEKAT = Akhir
4. MAKRIFAT = Awal
SIRI EMPAT BELAS
1. SYAREAT = Muhammad Dzahir
2. TAREKAT = Muhammad Batin
3. HAKEKAT = Muhammad Akhir
4. MAKRIFAT = Muhammad Awal
SIRI LIMA BELAS
1. Cara zikir SYAREAT = Dengan Lidah
2. Cara zikir TAREKAT = Dengan Hati
3. Cara zikir HAKEKAT = Dengan Nyawa
4. Cara zikir MAKRIFAT = Dengan Rahasia
SIRI ENAM BELAS
1. Pekerjaan SYAREAT = Dikatakan oleh Lidah dan dikerjakan oleh Hati
2. Pekerjaa TAREKAT = Hati yang mengerjakan baik atau jahat
3. Pekerjaan HAKEKAT = Nyawa yang mengerjakan baik atau jahat
4. Pekerjaan MAKRIFAT = Rahasia yang mengerjakan baik atau jahat
SIRI TUJUH BELAS
1. Rumah SYAREAT = Lidah
2. Rumah TAREKAT = Hati
3. Rumah HAKEKAT = Budi
4. Rumah MAKRIFAT = Roh
SIRI DELAPAN BELAS
1. Adab orang SYAREAT = Orang-orang yang berdiri dengan tanda-tanda kenyataan
2. Adab orang TAREKAT = Orang-orang yang berzikir tanpa tanda, hanya karunia Allah
3. Adab orang HAKEKAT = Orang-orang yang haknya dan hak Allah
4. Adab orang MAKRIFAT = Orang-orang yang mengetahui perkataan dan maqam
SIRI SEMBILAN BELAS
1. Sembahyang orang SYAREAT = Tubuhnya yang menyembah Allah
2. Sembahyang orang TAREKAT = Hatinya yang menyembah Allah
3. Sembahyang orang HAKEKAT = Nyawanya yang menyembah Allah
4. Sembahyang orang MAKRIFAT = Wahadatul wujud yang menerima sembahnya, inilah sembahyang para Nabi, Wali Allah, Ahli sufi dan orang Kamil dan Mukamil
.
SIRI DUA PULUH
1. Pintu SYAREAT = Mata
2. Pintu TAREKAT = Dua lubang hidungnya
3. Pintu HAKEKAT = Dua biji mata
4. Pintu MAKRIFAT = Di antara mata putih dan mata hitam
SIRI DUA PULUH SATU
1. Martabat SYAREAT = Alam Roh
2. Martabat TAREKAT = Alam Malakut
3. Martabat HAKEKAT = Alam Jabarut
4. Martabat MAKRIFAT = Alam Lahut
SIRI DUA PULUH DUA
1. Tujuan SYAREAT = Agar Hatinya ada Nur
2. Tujuan TAREKAT = Agar Dirinya dan Nyawanya jadi mulia
3. Tujuan HAKEKAT = Agar dapat memisahkan antara Hak dan Batil
4. Tujuan MAKRIFAT = Agar dapat derajat Saddikin
SIRI DUA PULUH TIGA
1. SYAREAT = Ibarat buih
2. TAREKAT = Ibarat ombak
3. HAKEKAT = Ibarat laut
4. MAKRIFAT = Ibarat air
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar