Laman

Jumat, 14 April 2017

RAHASIA AL- HAMDU DALAM AL- FATIHAH.

Assalaamu 'Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.....
.
AL-HAMDULILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN.....
Segala puji hanya bagi Allah- Tuhan semesta Alam.
Abi akan menjelaskan tentang hal rahasia Hikmah AL- HAMDU yang tertera didalam Ayat AL- FATIHAH atau kata AL- HAMDULILLAH..
Ini merupakan rahasia Tauhid, asalnya Shalat, rukun Islam, Al-Ikhlas, juga 4 Anasir Allah, dan diri manusia.
Begitu juga Rahasia Nur Muhammad,
mari simak bersama- sama.
=================
( ALIF ) :
- Hakikat Niat
- Subuh
- Syahadat
- Rahasia Nabi Adam
- Innash Shalaah
- Qul Huwallaahu Ahad.
=================
( LAM ) :
- Hakikat berdiri
- Zuhur
- Shalat
- Dzat
- Nabi Ibrahim
- Wanusuuki
- Allahush Shamad.
=================
( HA ) :
- Hakikat Ruku'
- Asar
- Puasa
- Sifat
- Nabi Nuh
- Wa mahyaaya
- Lam Yalid Wa lam Yuulad.
=================
( MIM ) :
- Hakikat Sujud
- Maghrib
- Zakat
- Asma
- Nabi Musa
- Wa Mamaati
- Wa Lam Yakun Lahu
==================
( DAL ) :
- Hakikat Duduk antara dua sujud
- Isya'
- Haji
- Af'al
- Nabi Isa
- Lillaahi Rabbil 'Aalamiin.
=================
ALHAMDU : Nur Muhammad, Sumber segala kejadian Alam.
Telah di-isyaratkan dalam Al-Qur'an dengan kata :
" NUURUN 'ALAA NUURIN "
Nur yang Hidup dan menghidupkan.
Artinya :
- NUR yang diagungkan, dibesarkan dialam semesta ini.
Yang hidup dan Maujud pada tiap- tiap yang hidup dan yang Ujud alam.
Inilah kebesaran Hakikat Nur Muhammad yang sesungguhnya.
Yang dipuji dengan Kalimah kata :
" AL-HAMDU "
.
- ALHAMDU :
Kesempurnaan Tajalli Nur Muhammad.
Tajallinya dalam diri batin kita yaitu :
.
( ALIF ) : AL-HAQ
- Ke- Esaan
- Kebesaran Nur Muhammad.
- Tajallinya kepada Ruh kita.
.
( LAM ) : LATHIFUN
- Kesempurnaan Nur Muhammad.
Tajallinya kepada Nafas kita.
.
( HA ) : HAAMIDUN.
- Kesempurnaan Barakah Nur Muhammad.
Tajallinya pada :
Hati - Akal - Nafsu.
Pengelihatan.
Pendengaran.
Penciuman.
Pengerasa bagi kita.
.
( MIM ) : MAAJIDUN.
Kesempurnaan Syafa'at Nur Muhammad.
Tajallinya pada :
Iman - Islam - Ilmu - Hikmah bagi kita.
.
( DAL ) : DARUS SALAAM.
Kesempurnaan Ni'mat Nur Muhammad.
Tajallinya pada :
Urat-Tulang- Otak- Sumsum bagi kita.
=================
Tajallinya Nur Muhammad pada zahir kita adalah :
.
( ALIF ) Yakni :
Kepala kita.
.
( LAM ) Yakni :
Dua tangan kita.
.
( HA ) Yaitu :
Tubuh kita.
.
( MIM ) Yaitu :
Punggung pada kita.
.
( DAL ) Yakni :
Dua kaki kita.
=================
Yang di-Esakan pada " ASYHADU dan ALHAMDU " Adalah :
.
(1) - ASYHADU :
.
.
( ALIF ) : AL-HAQ.
Yang di- Esakan , dan dibesarkan dialam semesta.
.
( SYIN ) : SYUHUDUL HAQ.
Yang diakui ber-Sifat ke-Tuhanan yang sesungguhnya.
.
( HA ) : HADIYAN MUHDIYAN ILLAL HAQ.
Yang menjadi petunjuk kepada jalan agama yang benar.
.
( DAL ) : DAYYAN ILLAL HAQ.
Yang senantiasa memberi peringatan kepada jalan agama yang benar.
=================
(2) - AL-HAMDU : yakni >
.
- AL-HAYYAATU MUHAMMADU :
Kesempurnaan Tajalli Nur Muhammad bahwa :
" ADAM adalah :
Nama Syari'at.
Nama Hakikat yaitu :
Nama kebesaran bagi kesempurnaan Tajalli Nur Muhammad.
.
MUHAMMAD ialah :
Nama ke- Esaan yang menghimpun nama Adam, dan Asma Allah.
=================
ADAM Daminnya adalah " HU "
MUHAMMAD Daminnya ialah " HU "
ALLAH Daminnya ialah " HU "
Sedangkan " HU " dalam pemahan Ilmu Syari'at adalah : dia Laki- Laki.
Dan " HU " Dalam pengertian Hakikat ialah : Ahad. Tidak ada terbilang- bilang
=================
ISYARAT " HU " DALAM AL-QUR'AN
=================
HUWAL HAYYUN QAYYUM. Yang hidup awal.
Dan berdiri sendiri.
Tiada permulaan.
.
HUWAL 'ALIYYUL 'AZHIIM. Yang bersifat dengan Sifat-Sifat kesempurnaan. Diatas segalanya yang Maha Agung.
.
HUWAR RAHMAANUR RAHIIM.
Yang bersifat kasih- sayang.
.
HUWA RABBUL 'ARSYIL KARIIM.
Dia- Tuhan memiliki Arasy yang Maha Mulia.
ARASY : Nama kemuliaan diri Rasulullah SAW yang sesungguhnya.
Nama Majazi pada segala sesuatu tempat.
Sesuatu alam yang Ghaib dimuliakan Bahwa :
.
" Yang bernama 'ABDULLAH " Itu ialah :
Nama Rasulullah SAW yang bernama :
" MUHAMMAD itu sendiri "
.
ABDULLAH > MUHAMMAD : Adalah penghulu semesta alam ini.
Semuanya nama- nama yang mulia dilangit dan dibumi ini adalah :
" Nama kebesaran dan kemuliaan dan kesempurnaan dari Tajalli Nur Muhammad itu sendiri.
Dan menjadi nama Majazi pada tiap- tiap wujud yang dimuliakan pada alam semesta ini.
==================
Nah Anak-anakku...
Inilah Rahasia ALHAMDU Didalam AL-FATIHAH yang mencakup Hukum Syari'at shalat dan hakikat.
Juga Tauhid Usul Diri, serta rukun Islam, asalnya 5 waktu shalat.
Semuanya terangkum dalam ALHAMDU.
Inilah rahasianya Nurullah pada Nur-Nya sendiri yang meliputi Badan kita.
Inilah kata perintah rahasia Tuhan kepada Insan yang sudah ditanamkan Nur terpuji kedalam Tubuh kita.
Maka berdirinya Ibadah shalat,.
==================
Nah Anak- anakku...
Semoga pelajaran ilmu mengenal diri, dapat menyadari diri kita apa artinya hidup.
Dari itu hargai yang hidup didalam diri, karena dia adalah kehidupan abadi.
.
Aamiin Allaahumma Aamiin......

----------------ooooo000ooooo-----------------------

  Hakikat kebesaran Nur Muhammad itu menghimpun 4 jenis yakni, yang pertama = ALAM NASUT adalah > Alam yang terbentang luas yang terdampar dilangit dan dibumi dan segala isinya. Maksudnya adalah : Nasut pada diri kita ini yaitu = .KULIT- DAGING- OTAK- SUMSUM- URAT- TULANG Pada diri kita ini. Yang kedua adalah = ALAM MALAKUTI YAKNI : Alam Ghaib bagi para Malaikat... Maksud pengertian ini adalah : Malakut pada diri kita yakni > HATI- AKAL-NAFAS- NAFSU- PENGELIHATAN- PENDENGARAN- PENCIUMAN DAN PENGERASA dan Lain2 kepada kita. Yang ketiga adalah : ALAM JABARUT Yakni > Alam Ghaib bagi ARASY- KURSI- LAUHUL MAHFUZH- SURGA- NERAKA. Pengertiannya adalah = Jabarut pada diri kita yakni : RUH-ILMU- HIKMAH- FADHILAH- HASANAH. Yakni > > Segala sifat yang Mulia dan terpuji. Dan yang ke- 4 adalah ALAM LAHUT Yaitu : Alam Ghaib Al-Ghuyub kebesaran Nur Muhammad. Maksudnya ini adalah : LAHUT pada diri kita ini yakni > Bathin tempatnya Rahasia diri kita yang di isi dg rahasia keimanan, keislaman, Tauhid dan Ma'rifat..., maksudnya lagi ialah : empat alam ini yakni > Wujud kesempurnaan Tajalli Nur Muhammad yang terhimpun kepada kebesaran Wujud diri Rasulullah SAW Yang bernama " INSAANUL KAMIL "

-------------ooooo000oooo---------------------
Ketahuilah wahai pencinta Allah yg menanam rasa sadar. Wahai pencinta dunia, sadarilah akan diri bahwa- telah di Isyaratkan Nur Rasulullah dalam Al-Qur'an : " WA HUWAL LADZII LAHU FIS-SAMAAWAATI WA FIL ARDHI ILLAHU " Yang artinya : Dan Dialah, maksudnya dia ini Nur Muhammad, yang sebenar- benarnya memiliki Sifat Ke-Tuhanan yaitu > Sifat kesempurnaan yang ada dilangit, dan sifat kesempurnaan yang ada dimuka bumi. Maksudnya adalah inilah " LAHUL ASMAA-UL HUSNA " yang artinya : hanya Dialah yang sebenarnya memiliki nama-nama mulia lagi sangat terpuji. Yang sudah Maujud dialam semesta ini...

-----------------------oooo000oooo----------------------------
 Assamualaikum abi ...minta do'a nya supaya Anak ananda cepat sembuh dari sakitnya....

MSA.......... Wa 'alaikum salaam warahmatullaah.. Sakit apakah wahai Anakku #Ibnu Kasim... Coba baca Al-FATIHAH dalam satu Nafas. Lalu sambung doa Asy-Syifa pada dalam segelas air putih.
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar