Laman

Jumat, 14 April 2017

RAHASIA SURAH AL-FATIHAH

- BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM -
- ALHAMDULILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN -
- ARRAHMAANIR RAHIIM -
- MAALIKI YAUMID DIIN -
- IYYAAKA NA'BUDU WA IYYAAKA NASTA'IIN -
- IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM -
- SHIRAATHAL LADZIINA AN 'AMTA 'ALAIHIM -
- GHAIRIL MAGHDHUUBI 'ALAIHIM -
- WA LADH-DHAALLIIN -
----- ¤ AAMIIIN ¤ -----
=================
=================
RAHASIA TUBUH KITA
=================
- ALHAMDU :
Adalah > Anggota tubuh kita.
-
- LILLAAHI :
Adalah > Nyawa bagi kita.
-
- RABBIL :
Adalah > Ruh bagi kita.
-
- 'AALAMIIN :
Adalah > Otak bagi kita.
-
- AR-RAHMAANI :
Adalah > Kepada Ayah.
-
- AR-RAHIIMU :
Adalah > Kepada Ibu.
-
- MAALIKI YAUMID DIIN :
Adalah : Jantung bagi kita.
-
- IYYAAKA NA'BUDU WA IYYAAKA NASTA'IIN :
Adalah > Tangan didada.
-
- IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM :
Adalah : Tulang belakang kita.
-
- SHIIRAATHAL LADZIINA AN 'AMTA 'ALAIHIM :
Adalah > Hati bagi kita.
-
- GHAIRIL MAGHDHUUBI 'ALAIHIM :
Adalah : Hati Nurani pada kita.
-
- WA LADH- DHAALLIIN :
Adalah > Empedu pada kita
-
---- ¤ AAMIIIN ¤ ----
Adalah > Rahasia Bagi kita.
=================
=================
RAHASIA ARTI AYAT AL-FATIHAH.
=================
BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM :
" Yaa Muhammad...
Aku- menyatakan Rahasia- Ku kepadamu "
.
ALHAMDULILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN :
" Yaa Muhammad...
Pekerjaan dzikir bathin itu adalah pekerjaan-Ku juga "
.
ARRAHMAANIR RAHIIM :
" Yaa Muhammad....
Yang membacakannya itu adalah Aku juga yang memuji Diri-Ku "
.
MAALIKI YAUMID DIIN :
" Yaa Muhammad....
Engkau itu Aku gantikan kerajaan-Ku "
.
IYYAAKA 'BUDU :
" Yaa Muhammad...
Tidak ada yang lain, Aku juga kepadamu "
-
- WA IYYAAKA NASTA'IIN :
" Yaa Muhammad...
Tidak ada yang lain engkau daripada Aku- juga "
-
- IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM :
" Yaa Muhammad...
Tidak ada yang mengetahui kecuali engkau,
dan engkau juga yang mengetahuinya "
-
- SHIRAATHAL LADZIINA AN 'AMTA 'ALAIHIM :
" Yaa Muhammad...
Bahwasanya segala yang berwujud itu karena Aku- dan kekasih- Ku "
-
- GHAIRIL MAGHDHUUBI 'ALAIHIM :
" Yaa Muhammad...
Tiada pernah lupa Aku, bahwa sekalian Hamba-Ku, Aku- katakan Rahasia- Ku "
-
- WA LAADH-DHAALLIIN :
" Yaa Muhammad...
Jikalau tidak ada Kasih- sayang- Ku, Maka tidak ada engkau, dan tidak ada juga Rahasia- Ku "
-
---- ¤ AAMIIIN ¤ ---- :
" Yaa Muhammad...
Engkau itu adalah Rahasia- Ku "
==================
=================
ARTI MAKNA NUR DALAM AL-FATIHAH.
=================
< BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM >
: Nur Muhammad.
-
< ALHAMDULILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN >
: Kepada Nabi Adam as.
-
< ARRAHMAANIR RAHIIM >
: Kepada Nabi Daud as.
-
< MAALIKI YAUMID DIIN >
: Kepada Nabi Sulaiman as.
-
< IYYAAKA NA'BUDU WA IYYAAKA NASTA'IIN >
: Kepada Nabi Ibrahim as.
-
< IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM >
: Kepada Nabi Ya'kub as.
-
< SHIRAATHAL LADZII >
: Kepada Nabi Yusuf as.
-
< AN 'AMTA 'ALAIHIM >
: Kepada Nabi Musa as.
-
< GHAIRIL MAGHDHUUBI 'ALAIHIM >
: Kepada Nabi Isa as.
-
< WA LAADH- DHAALLIIN >
: Kepada Nabi Muhammad Shallallaahu 'Alaihi Wasallam.
-
<< AAMIIIN >>
: Dia yang Buka.
Dan Dia yang Tutup.
Semuanya itu, terhimpun dalam Nur Muhammad juga.
====================================
Nah Ikhwani....
Ketahuilah kalian semua....
Begitu indahnya Surah Al- Fatihah itu,
begitu sempurnanya Al- Fatihah itu.
Segalanya terhimpun didalam Surah Al-Fatihah.
Sebagai Induk Qur'an atau Ummul Kitab. Sehingga kitapun didalam makna yang terkandung didalam Al-Fatihah.
Perhatikanlah kata AL-HAMDU " Asal Surah Al-Fatiihah dan juga Tahiyyat.
Itulah Allah himpunkan rahasia-Nya kepada kita didalam Al-Fatihah.
Sebagai ayat penuh rahasia alam dan manusia.
Antara Allah dan manusia. Begitu dekatnya hubungan Allah dengan Hamba,
tiada yang lain hanya terkandung Rahasia.
Cuma kita saja tidak mengetahui hakikat surah Al-Fatihah.
.
Itulah Surah Al- Fatihah, sebagai ayat pembukaan dan sebagai ayat penghormatan khusus kepada yang kita puji dan kita syukuri.
Tiada lain Allah jua yang berbuat sesuatu perbuatan.
=================
Nah para anak- anakku....,..
Cukup sampai disini dulu uraian makna Surah Al-Fatihah.
Semoga dilain waktu, Abi akan memaparkan lagi keistimewaan Al-Fatihah yang begitu Indah dan Mulia.
Lebih dan terkurang dalam penulisannya.
Jika ada kata salah ucapan dan menulis, sudilah kiranya Abi dima'afkan.
Dan Akhirul Kalam :
-
< Wa Billaahi Taufiqu Wal Hidayah >
-
Was- Salaamu 'Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.....
- ¤ AAMIIN ¤

-----------------ooooo000ooooo------------------

sedikit Abi jelaskan hal kepadamu. Ketahuilah, betapa pentingnya seorang Guru Mursyid, agar tujuan seorang belajar maupum belajar kebatinan, mestilah ber-wasilah kepada Sang Guru. Karana Guru merupakan pintu masuk kejalan Allah melalui Ruhani kebatinan. Bagian setiap diri manusia yang kelak kembali disisi Allah Ta'ala yaitu Ruh kita, atau ruh setiap manusia. Sebab ruh yang ada dalam diri kita ini, haruslah sering dilatih secara permanen untuk sampai kehadirat Allah Ta'ala. Pelaksanaan ini hanya dapat dilakukan dg menggunakan sambungan Tali Allah Ta'ala. Sebagaimana Firman-Nya Yg artinya : " Hai orang2 yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, dan carilah wasilah dan berjuanglah agar kamu mendapat kemenangan " QS. Al- Maidah : 35... Bertakwalah kamu maksudnya adalah berbanyaklah mengingat Allah dg cara berdzikir dan shalat agar menjadi orang bertakwa dan beriman. Kedua- berwasilah maksudnya carilah metode atau cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ketiga- berjihadlah ialah berjuanglah dg sungguh2 secara intensif dg beramal shaleh. Agar kamu mendapat kemenangan artinya agar kamu berhasik mencapai Takwa disisi Allah dalam menuju Hadirat-Nya "..

 -----------------------ooooo000ooooo-------------------

 Wasilah dalam ayat tsb, merupakan tali Ruhani yang menyambung, rantai berantai sampai kepada Ruhani Rasulullah SAW. Karena pancaran yg terus menerus yg disalurkan dari : NUURUN 'ALAA NUURIN YAHDILLAAHU LI NUURIHI MAYYA SYAI'U " artinya Nur Ilahi berdiri beriring Nur Muhammad yang diberikan-Nya pada orang2 yg dikehendaki-Nya " Qs. Ali Imran : 103. Berpeganglah kamu pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai- berai.

  Kita lanjutkan berdzikir pada Allah dg menggunakan cara menyatukan ruhani kita dg gelombang yg dimiliki Rasulullah yang hidup pada sisi Allah " HUWAL AWWALU WAL AKHIRU " Melalui Frekwensi daripada Ruhani para Ahli Silsilah yang menerima dan meneruskan secara Asli dan murni. Sambung menyambung secara berantai, turun menurun hingga akhirnya sampai Ruhani sang Guru Mursyid. Barulah sesudah mendapat Frekwensi gelombang dari Ruhani Rasulullah SAW. Tanpa Wasilah, tiap- tiap yang bermunajat kehadirat Allah, maka tidak akan mencapai sarana dg lain perkataan, tidak sampai kehadirat Allah, yang sudah Abi terangkan disurah Al-Maidah ayat 35 tadi.


-------------------ooooo000ooooo--------------------

 baru Abi membalas komentarmu hari ini, karena Abi dalam keadaan sibuk mengajar, jadi gak sempat untuk menjawab pertanyaanmu. Ketahuilah engkau #Sukeran Nasiman. Bahwa Al- Fatihah adalah surah pembukaan awal dalam Al-Qur'an yg terdiri tujuh ayat yang dibaca berulang- ulang dalam shalat. Dan Surah Al-Fatihah termasuk Surah Al-Makiyah yaitu : Surah yang diturunkan ketika Baginda Nabi SAW Dikota Mekah. Karena letak ayat ini berada diurutan Surah pertama sebagai pembukaan awal dari 114 Surah. SURAH AL-FATIIHAH ini lengkap dan tersusun yg diturunkan. Dan merupakan Inti seluruh Kandungan Al-Qur'an. Terus dirinci dg Surah- Surah sesudahnya. Dan Surah Al- Fatihah ini diturunkan dimekah sebelum Rasulullah SAW Hijrah kemadinah. Tema yang sangat besar dan rahasia adalah : Ilmu Tauhid, Iman. Dan juga Kabar gembira bagi kaum Mukminin dan Mukminat yang beriman. Ayat juga memberi ancaman bagi Kaum Kafirin yang berbuat kejahatan......... Surah Al- Fatihah ini juga banyak memiliki nama selainnya yakni seperti " FATIHATUL KITAB " Sebab... AL-QUR-AN ini penulisannya secara terbuka saat kita membacanya terlebih dahulu. Al- Fatihah juga terkenal dg nama " AS-SAB'UL MATSANIAH " artinya 7 ayat Yg dibaca berulang- ulang. Karena Ayat ini kita baca berulang didalam raka'at shalat...... UMMUL KITABI ini mencakupi bahasa Qu'ran seperti Aqidah juga Ibadah............. Ketahuilah olehmu nak #Sukeran Nasiman................ AL- FATIHAH Memiliki 12 namanya yakni : Ash-Shalah- Ummul Fatihatul Kitab- Ummul Qur'an- Al- Matsani- Qur'anul Azhiim- Asy-Syifa- Ar-Ruqiyah- Al- Asas- Al- Unfiah- Al- Kafiyah dan Al- Fatihah...... Abu Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda " Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, Ummul Qur'an, As- Sab'ul Matsaniah dan Al-Qur'anil 'Azhiim " Hadits ini diriwayat oleh : Imam Tarmidzi.... < Inilah Al-Fatihah yang luar biasa, Maha dahsyat. Sebagai Induk segala ayat. Yang mencakupi segala inti Ajaran Al-Qur'an. Maka Al-Fatihah adalah Wajib merupakan bagi mukmin untuk membaca diwaktu Shalat. Dan merupakan Rukun shalat. Karena rahasianya adalah ungkapan kalimat kata kepada Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, tetapi Allah yg melihat kita. Inilah tingkah laku gerak ungkapan. Sebab datangnya perintah Shalat adalah dari rahasia kalimah " ALHAMDU " Nanti kita Bahas rahasia- ALHAMDU. Insya Allah...
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar