Laman

Selasa, 18 April 2017

SYARAT MENGUCAP KALIMAT " LAA ILAAHA ILLALLAAHU "
____________________
.
Assalaamu 'Alaikum
Wa Rahmatulllaahi
Wa Barakaatuh.....
.
Alhamdulillahi Rabbil 'Aalamiin
segala puja dan puji bagi Allah, yang mana pada hari ini, kita berjumpa lagi dalam rangka menggapai ridha Allah dengan tujuan mencari cinta sejati.
Shalawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Shallallahu 'Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat- sahabatnya dan jupa seluruh kaum Muslimiin.
.
" ALLAAHUMMA SHALLI "ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD
WA 'ALAA AALIHII SAYYIDINAA MUHAMMAD...
AAMIIN...
.
Para Akhwan dan Akhwati yang Ana cintai...
.
Disini Ana akan menjelaskan tentang Syarat mengucap kalimat " LAA ILAAHA ILLALLAAHU ". Dan syarat kalimat Tauhid ini ada 7 perkara. Dan juga tidak akan bermanfa'at bagi mengucapnya kecuali memenuhi 7 syarat tersebut.
Syarah Al-Ushul Ats-Tsalasah dari Syaikh Shalih Al-Fauzan.
.
Syarat 7 itu terkumpul dalam sebuah Bait Syair sebagai berikut yakni :
.
Ilmu
Yaqin
Ikhlas
Jujur
Cinta
Tunduk
Menerima "
.
Inilah syaratnya.
Sebagian para Ulama menambah satu lagi syaratnya.
Jadi jumlah syarat itu menjadi 8 adalah :
Sebuah Bait Syairnya yakni :
.
" Ditambah syarat ke-8 adalah : ' engkau Kafirkan Tuhan- Tuhan yang diagungkan selain Tuhan yang Esa "
.
.
Para Kaum Muslimin hamba Allah yang dimuliakan...
.
Begini Kutipan 7 syarat tersebut itu adalah :
.
1- ILMU.
.
Orang yang mengucapkan kalimat Tauhid, mestilah ia mengerti maknanya.
Jadi lawan pada ILMU adalah " AL- JAHLU "
orang yang mengucap kalima " LAA ILAAHA ILLALLAAHU " dengan lisannya, tetapi ia tidak memahami isi makna artinya, maka kalimat yang diucapnya itu tidak ada manfa'atnya dan sia- sia.
Dalam Hadits Nabi mengatakan dengan sabdanya :
.
" Barangsiapa yang meninggal dunia, dan dia mengetahui bahwa :
" Tiada Tuhan yang berhaq disembah kecuali Allah " Niscaya ia masuk Syurga "
(HR. Muslim).
.
.
2. YAQIN.
.
Maksudnya adalah :
Orang yang melafadzkan Syahdat Tauhid, ia mesti meyakini kebenaran ucapannya.
Lawannya dari yaqin adalah Bimbang dan Ragu.
Sebagaimana Rasulullah Shallalhu 'Alaihi Wasallam bersabda :
.
" Aku bersaksi Tiada Tuhan yang haq kecuali Allah. Dan sesungguhnya diriku adalah Utusan Allah.
Tidaklah seorang hamba berjumpa Allah dengan dua kalimat itu tanpa bimbang dan ragu "
(HR. Muslim).
.
.
3. IKHLAS.
.
Orang yang mengucapkannya mestilah Ikhlas hatinya atau memurnikan agama Islam karena "Lillah ".
Sedangkan lawannya Ikhlas adalah kesyirikan. Sebagaimana Firman Allah Ta'ala :
.
" Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ke-Ta'atan kepada-Nya. Ingatlah!
Hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih(dari syirik)"
(QS. Az-Zumar : 2-3).0.
.
Sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam :
.
" Manusia yang paling bahagia dengan syafa'atku pada hari Qiamat adalah :
Orang yang mengucap kalimat " LAA ILAAHA ILLALLAAHU "
Dengan hatinya yang penuh Ikhlas "
(HR. Bukhari).
.
.
4. JUJUR.
.
Tulus lawannya ialah bohong.
Syarat ini diambil dari Sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam :
.
" Siapa yang berkata " LAA ILAAHA ILLALLAAHU "
Dengan jiwa yang tulus dan jujur dari hatinya, maka ia masuk Syurga "
(HR. Ahmad).
.
.
5. CINTA.
.
Yakni : Kecintaan yang menghilangkan lawannya kebencian.
Orang yang mengucapkan kalimat Tauhid ini, mestilah ia mencintai DIRINYA dan orang yang mencintai kalimat Tauhid ini.
Adapun orang yang tidak mencintai DIRINYA, Maka ucapan Tauhidnya tiada bermanfa'at untuknya.
.
.
6. TUNDUK.
.
Yakni : TAWAKKAL 'ALALLAH.
Berserah Diri, patuh dengan perbuatannya atas peribadatan kepada Allah Ta'ala.
Lawannya Tunduk ialah :
Berpaling dan Meninggalkan perintah-Nya.
Orang yang mengucap kalimat Tauhid tetapi ia tidak tunduk dan patuh terhadap hukum- hukum Allah dan Syari'atnya, maka ucapannya tiadalah bermanfa'at untuknya.
.

7. MENERIMA.
.
Yaitu : ia memperlihatkan atau membenarkan kebenaran kalimat Tauhid dengan perbuatannya.
Lawan dari menerima adalah Menolak.
Ketahuilah kalian semua....
Mengucapkan kalimat Tauhid ini, tidak boleh menolak sedikitpun dari hukum- hukum Allah Ta'ala.
Sebaliknya, ia wajib menerima kandungan makna Isi kalimat Tauhid itu dengan baik dan ridha.
.
Demikianlah penguraian singkat ini tentang syarat kalimat Thayyibah Tauhid ini bagi yang membacanya.
Semoga pelajaran hari ini menambahkan lagi ilmu kita dan meresap dalam hati, agar amal perbuatan kita hidup didunia ini, ada manfa'atnya dan diterima disisi-Nya...
.
Aamiin Allaahumma Aamiin...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar