Laman

Selasa, 23 Mei 2017

UNTUK MENDAPATKAN SHALAT YANG KHUSUK, DAN INGAT PADA ALLAH, MAKA KENALILAH ALLAH.

Assalaamu 'Alaikum
Wa Rahmatullaahi
Wa Barakaatuh...
.
.
Para Ikhwani Wa Akhwati yang di-Rahmati Allah...
.
Ketahuilah Akhwan...
Untuk memantapkan shalatnya dan mengingati-Nya, maka shalatnya akan khusyuk. Dan hati akan tentram. Dengan cara Mengenal Allah yakni ber- Ma'rifat kepada-Nya.
Jika dah kenal Allah, tentu shalatnya menjadi Khusyuk dan terus mengingat Allah didalam Shalatnya.
Allah ber-Firman :
.
" FAWAILUL LIL MURSHALIIN "
.
" Maka celakalah bagi orang yang lalai didalam shalat "
.
Ikhwanil Muslimiin Rahimakumullah...
.
Barangsiapa yang ingin mendapatkan shalat yang khusyuk dan ingin terus- menerus ingat akan Allah, maka kenalilah Allah Ta'ala.
.
Apabila kita sudah mengenal akan Allah, barulah kekhusyu-an Tawadhu', dzikir, limpahan Rahmat, Ni'mat, Ridha dan Ikhlas itu akan mendatangi kita. Dan pasti sepanjang ia shalat, tentu akan terus mengingati-Nya tanpa disadari.
Maka hatinya menjadi tentram, damai.
Shalat teratur dan tertib.
.
_______________________
.
Sebaliknya, apabila kita tidak bisa mengenali Allah, Niscaya kita tidak akan bisa mendapatkan kekhusyu-an dan ingat. Kecuali hanya didapati khayalan, tipu daya fikiran entah kemana melayangnya.
Inilah lalai namanya.
.
Bagi siapapun yang mengakui ia khusyuk shalatnya, Sungguh :
ia telah mendustai Allah dan juga dirinya sendiri. Karena ia belum mengenali Allah.
Maka :
dari itu, hendaklah ia ingin mengenali Tuhan-nya.
.
______________________
.
Ikhwani wa Akhwati yang dimuliakan Allah...
.
Bila ada orang yang menuduh kita mempelajari ilmu Ma'rifatullah itu sesat, bid'ah dan haram.
Biarkan saja ia mengatakan itu sesat.
Karena ia belum mengenali Allah.
Yang penting kita bisa bertemu Allah Allah.
_____________________
.
Ikhwan....
Orang yang menuduh sesat, bid'ah dan haram, karena mereka belum bertemu kepada Allah. Sebab : mereka itu belum tentu khusyuk didalam Shalatnya, karena belum mengenal Tuhan-nya sendiri.
.
Dari itu, janganlah menuduh sesat. Bid'ah dan haram. Jika belum bertemu Tuhan-nya sendiri.
Menuduh ajaran Ma'rifatullah sesat.
Sebab, ia belum bertemu.
Dari itu, kenalilah Tuhan-mu.
_____________________
.
Jika benar dikatakan sesat, maka Kutiplah ilmu yang tidak menyesatkan.
Dan bakarlah yang diharamkan.. Dan kutiplah yang tidak diharamkan...
.
Masyarakat sekarang ini adalah pengikut yang suka menghukumi ajaran Islam.
Padahal Ilmu Ma'rifat termasuk ajaran Islam yang dapat mengenali Tuhan-nya.
Sungguh ia belum dikatakan mengenal.
Hanya sebatas membacanya saja sekilas, lalu menghukum Bid'ah., sesat dan haram.
Jangan cuma membaca saja sebaris dua baris.
Harus mendalami isi dan cara pelaksanaan...
.
Nah...
Jika benar ilmu Ma'rifat itu Bid'ah dan sesat, maka:
" TUNJUKKAN KESESATANNYA "
.
MANA MA'RIFAT YANG BENAR DAN JELAS KEBENARANNYA ??
.
_____________________
.
Yang mengatakan sesat, bid'ah,..
Dan menuduh Ma'rifat ajaran menyesatkan, maka :
Silahkan tunjukkan !!
.
" YANG MANA DIKATAKAN SHALAT YANG SEBENAR- BENAR SHALAT ?!?
.
YANG MANA DIKATAKAN DIRI SEBENAR DIRI ??
.
YANG MANA SEBENAR- BENAR MENGENAL ALLAH ??
.
Cobat tunjukkan ajaran yang sesat ini pada kami... Yang sebenar- benarnya
.
MANA YANG BENAR ??
BAGAIMANA MENGENAL ALLAH TUHAN KITA ITU ??
.
Ingat !!
Allah itu bukan cuma nama-Nya saja.
Tetapi disebalik Nama itu...
.
MANA DIRI-NYA YANG MEMILIKI NAMA-NYA ?!
.
Kalau boleh menuduh dakwaan Ma'rifat sesat, lalu buktikanlah dan tunjukkanlah kesesatannya.
Kecuali hanya mengetahui Ilmu Ma'rifat sajalah bisa mengetahui untuk mengenali Allah.
Dari itu, tiada paksaan untuk mempelajari jalan Ma'rifat itu, tergantuang atas kehendak-Nya.
Ambil rujukan yang mana kalian minati.
Karena Allah tidak pernah meng-haramkan Ilmu hidayah-Nya sendiri kepada orang yang menjadi pilihan-Nya.
.
Rujuklah kepada pemahaman Ilmu Fiqih yang baik dalam hukum Syar'i.
Jalani jika benar, dan jangan menyalahkan ilmu yang belum difahami.
Jika dah mengetahui kebenaran, maka akan mengenali siapa Tuhan itu.
Ingat!!
Allah itu hanya nama-Nya.
Bukan Diri-Nya.
Maka kenalilah Allah, baru menemukan hakikat shalat yang khusyuk. Dan baru dikatakan Ingat.
.
===============
.
Nah Akhwani Wa Akhwati di- Rahmati Allah...
.
Semoga penyampaian ini bisa dijadikan pedoman kita, agar jangan kita menghukum sesuatu ajaran yang belum tentu menyesatkan.
Allah Maha mengetahui sesuatu.
Karena Dia-lah yang memberi Hidayah dan petunjuk.
" YAA HADII "
Semoga kalian dapat mengenal Allah yang sebenarnya, agar dapat mendapatkan shalat yang benar- benar Khusyuk dan Tawadhu" penuh penyerahan diri dan ridha serta Ikhlas.
Sebab Diri Allah itu bukanlah Huruf, dan bukanlah Suara.
Dan Dia- Allah itu tiada berhuruf dan Tiada Suara.
______
.
Lebih dan terkurang, jika penyampaian ini menyinggung perasaan kalian maka dari itu :
Mohon di- Ma'afkan yang sebesar-besarnya.
Karena kami mencari kebenaran.
.
Wassalaamu 'Alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh...
Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar