Laman

Selasa, 27 Maret 2018

" 7 Panglima Perang Terhebat Dalam Sejarah Islam "


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
Bismillahirrah Manirrahim..
1 - Khalid Bin Walid Radhiyallahu'Anhu ( Ahli Perang Pedang Allah )
Panglima Hebat yang Tercatat dalam sejarah islam Pertama adalah Khalid Bin Walid R.A , Beliau Merupakan Seorang Panglima Perang pada masa Khalifah Abu Bakar Bin Ash Shiddiq R.A Jabatan Khalid R.A Akhirnya di sampai pada masa Khalifah Umar Bin Khattab R.A ,
Panglima gagah Berani satu ini memang Awalnya Memusuhi kepada Rasulullah SAW Dan para Sahabat-sahabatnya..
Tapi atas Hidayah dari Allah SWT Beliau bisa Bergabung dengan pasukan Muslim dan Menjadi Kekuatan untuk islam, Khalid Bin Walid R.A dikenal Sebagai sosok yang tidak pernah kalah Menyeran di dalam medan Pertempuran, Khalid Bin Walid R.A adalah Seorang Sahabat Ahli Peperangan. Dan dikenal dengan Nama " Saifullah Al-Maslul " (Pedang Allah yang Terhunus)..,
2 - Sa'ad Bin Abi Waqqash Radhiyallahu'Anhu
Panglima Perang Hebat Berikutnya adalah Sa'ad Bin Abi Waqqash R.A, Beliau Menjadi Orang yang pertama Ahli Pemanah terhebat dalam Sejarah islam,
Setelah di doakan oleh Rasulullah SAW kepada Allah SWT , Sa'ad R.A merupakan Seorang yang pemberani dalam Memimpin pasukannya Berperang melawan Tentera Persia atas pasukan yang di Pimpinnya, Alhamdulillah.. Sa'ad Bin Abi Waqqash R.A Bisa menaklukkan kerajaan Persia dalam Peperangan di Qadissiyah,
Sa'ad Bin Abi Waqqash R.A menjadi panglima perang sampai pada masa Khalifah Umar Bin Khattab R.A ..,
3 - Amr Bin Ash Radhiyallahu'Anhu
Nama Pajangnya Amr Bin Ash Bin Wail Bin Hisyam Bin Said Bin Sahm Al-Qurasyi As-Sahmi, Beliau Merupakan Menpedulikan para Sahabat-sahabatnya dari kaum Quraisy seperti Halnya sahabat yang lain,
Amr Bin Ash R.A Awalnya juga memusuhi islam, Tapi Hidayah datang padanya sehingga menjadi Bagian dari kekuatan islam sebelum Penaklukkan Kota Mekah, Amr Bin Ash R.A Memeluk islam Bersama dua Sahabatnya Khalid Bin Walid R.A dan Utsman Bin Thalhah R.A, Beliau dan Sahabatnya Berhijrah menuju ke Kota madinah Untuk Menemui Rasulullah SAW,
Rasulullah SAW menyambut gembira datangnya Orang-orang Hebat tersebut dengan Mengatakan Bahwa Kota Mekah telah Memberikan putra terbaiknya untuk Umat islam,
Prestasi terbesar Amr Bin Ash R.A adalah mampu menaklukkan Kota Mesir, Subhanallah.. Untuk itu Umar Bin Khattab R.A yang Saat itu sebagai Khalifah Menujuk Amr Bin Ash R.A sebagai gubernur Mesir..,
4 - Abu Ubaidah Bin Jarrah Radhiyallahu'Anhu
Abu Ubaidah Bin Jarrah R.A termasuk dalam Golongan Orang yang Pertama kali masuk islam, Beliau juga Sebagai Pemimpinnya para pemimpin,
Rasulullah SAW Pernah Bersabda; Bahwa Abu Ubaidah Bin Jarrah R.A Sebagai Orang Boleh kepercayaan Umat ini, Abu Ubaidah R.A juga Menjadi salah satu Kandidat Khalifah Sepeninggal Rasulullah SAW,
Pada masa Khalifah Abu Bakar Bin Ash Shiddiq R.A, Beliau diangkat menjadi panglima Perang Pasukan kaum Muslimin melawan kerajaan Romawi, Jabatan Abu Ubaidah R.A Akhirnya di Sampai pada Khalifah Umar Bin Khattab R.A, Umar R.A pernah Berkata ; Sebelum meninggal Bahwa Seandainya Abu Ubaidah Bin Jarrah R.A masih Hidup maka Akan menggantikan Khalifah aku ( Umar Bin Khattab R.A )..,
5 - Syurahbil Bin Hasanah Radhiyallahu'Anhu
Pada masa khalifah Abu Bakar Bin Ash Shiddiq R.A, sebuah pasukan Besar dikirm oleh Abu Bakar R.A kepada Syurahbil Bin Hasanah R.A ke Syiria atau Syam untuk memerangi pasukan Romawi,
Setelah pasukan siap diberangkatkan, ternyata ada usulan agar Khalid Bin Sa’id R.A diganti, dan Abu Bakar R.A datang sendiri menemui Khalid Bin Sa'id R.A untuk meminta maaf, dan memintanya bergabung sebagai prajurit biasa pada kelompok pasukan yang disukainya. Maka dengan lapang dada Khalid bin Sa'id bin al Ash R.A Berkata; "Demi Allah, tidaklah saya gembira dengan Pengangkatan anda, dan tidak juga bersedih dengan Pemberhentian Anda. Anak pamanku (yakni Amr bin Ash R.A) aku Sukai karena ia masih kerabatku, tetapi Syurahbil R.A lebih kucintai karena agamanya!"
Akhirnya Khalid Bin Sa'id R.A Bergabung dengan Pasukan yang dipimpin oleh Syurahbil Bin Hasanah R.A.,
6 - Shalahuddin AL-Ayyubi
Shalahuddin Al-Ayyubi Nama yang Masyhur di kalangan kaum Muslimin Saat pembebasan Palestina dari Kaum Nasrani,
Shalahudin Al-Ayyubi termasuk pejuang muslim kurdi dari Turki,
Beliau juga terkenal Akan keberaniannya melawan Tentera Salib, Beliau juga dikenal kerana jasa ia Membebaskan Palestina dari kaum Nasrani,
Shalahuddin Al-Ayyubi adalah Seorang Pejuang Muslim kurdi dari Turki dalam Peperangan Salib, Selain Sebagai Panglima Perang yang Hebat dalam Sejarah islam, Beliau juga dikenal Sebagai Seorang Ulama yang Mengerti Akan islam, Dan Beliau juga Pernah diangkat Sebagai Menteri Mesir..,
7 - Muhammad AL-Fatih Mehmed
Muhammad Al-Fatih ( Sang Penakluk ) Merupakan julukan yang Selalu melekat padanya kerana telah Menaklukkan Konstantinopel ibu kota Kekaisaran Romawi timur yang selama 11 Tahun Berkuasa..
Muhammad Al-Fatih juga dikenal dengan Nama Sultan Mehmed, pada Penaklukan Kota Konstantinopel tersebut merupakan salah satu Pertempuran Terbesar dalam Sejarah islam, Saat itu Sultan Mehmed Mengerahkan lebih dari 4 juta pasukan Untuk Menyerang Benteng Bizantium dengan Pertahanan kuatnya, Peperangan Besar itu Mengakibatkan 265,000 Pasukan Umat islam gugur, pada Tanggal 20 Jumadil Awal 867 H, Bertepatan dengan 29 Mel 1453 M,
Sultan Mehmed Berhasil Memasuki Kota Konstantinopel, Sejak Saat itulah ia dikenal dengan Nama Sultan Muhammad Al-Fatih..,
Wallahu'alam

Tidak ada komentar:

Posting Komentar