Laman

Selasa, 14 Januari 2014

Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau


Ketika sang kekasih Allah itu tengah mendengarkan berita malaikat dengan penuh perhatian dan wajahnya tampak berseri bagaikan sinar di pagi hari, tiba tiba Halimah menjemputnya sambil memanggil..

Ia berseru, “Wahai anakku yang jauh di sana..”

Malaikat pun menyahut, “Wahai Muhammad, engkau tidaklah jauh, bahkan engkau sangat dekat dengan Allah, engkaulah pilihan dan kekasih Nya.

”Halimah kembali berseru, “Wahai anakku yang sendirian..”
Malaikat menyahutinya, “Wahai Muhammad, engkau tidak sendirian, bahkan engkaulah orang yang mempunyai pengukuhan.

Penghiburmu adalah Dzat Yang Maha Terpuji lagi Maha agung. Dan teman temanmu adalah saudara
Saudaramu yang terdiri dari para malaikat dan ahli tauhid.”

Halimah berseru lagi,
“Wahai anak yatim..” Malaikat pun kembali menyahut, “Kebaikan Allah selalu diberikan kepadamu sebagai anak yatim.

Sungguh kedudukanmu di sisi Allah sangat agung.”`

Ketika Halimah melihat sang Nabi dalam keadaan selamat dari marabahaya, dengan gembira ia mengajaknya pulang ke rumah.

Kemudian Halimah menceritakan kejadian itu kepada sebagian peramal dengan mengulang ulang cerita tersebut kembali.

Kemudian sang peramal bertanya kepada Nabi, “Wahai anak dari negeri Sumur Zamzam, Maqam Ibrahim, Rukun Yamani dan Baitul haram, apakah engkau menyaksikannya dalam keadaan sadar ataukah tidur?”

Nabi menjawab, “Demi kehormatan Raja Yang Maha Mengetahui, aku menyaksikan para malaikat itu dalam keadaan sadar
Dan aku tidak meragukan kejadian itu dan tidak pula mataku saat itu terhalang.”

Sang peramal itu pun berkata,
“Bergembiralah engkau Nak. Engkaulah pembawa panji panji kemenangan. Kenabianmu menjadi kunci penutup para nabi.

Malaikat Jibril akan datang kepadamu. Dan di atas hamparan alas yang suci akan engkau peroleh firman Tuhan, Yang Mahaagung.

Tiada seorang pun yang dapat menghitung keutamaan yang meliputi dirimu. Untuk menguraikan sebagian dari sifatmu, lidah yang fasih pun tak lagi mampu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar