Laman

Selasa, 25 Maret 2014

Pembakaran Bukhur..


Pembakaran dupa pada majelis ilmu (lebih khusus pembacaan hadist Nabi SAW), maulid, dan dzikir. ini penjelasannya:
ﻛﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺠﻤﺮ ﺍﺳﺘﺠﻤﺮ ﺑﺎﻟﻮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺮﺍﺓ ﺃﻭ
ﺑﻜﺄﻓﻮﺭ ﻳﻄﺮﺣﻪ ﻣﻊ ﺍﻷﻟﻮﺓ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ
ﻳﺴﺘﺠﻤﺮﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
Apabila ibnu umar beristijmar (membakar dupa)
maka beliau beristijmar dengan uluwah yang
tidak ada campurannya, dan dengan kafur yang
di campur dengan uluwah, kemudian beliau
berkata; "Seperti inilah Rosululloh SAW,
beristijmar". (HR. Nasa'i No seri hadits: 5152)
Imam nawawi mensyarahi hadits ini sebagai
berikut:
ﺍﻻﺳﺘﺠﻤﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺒﺨﺮ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ
ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﺨﻮﺭ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﻟﻮﺓ ﻓﻘﺎﻝ
ﺍﻻﺻﻤﻌﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻫﻲ
ﺍﻟﻌﻮﺩ ﻳﺘﺒﺨﺮ ﺑﻪ
Yang di maksud dengan istijmar di sini ialah
memakai wewangian dan berbukhur "berdupa"
dengannya. Lafadz istijmar itu di ambil dari
kalimat Al majmar yang bermakna al bukhur
"dupa" adapun Uluwah itu menurut Al ashmu'i
dan abu ubaid dan seluruh pakar bahasa arab
bermakna kayu dupa yang di buat dupa. (Syarh
nawawi ala muslim: 15/10. )
Di tambah komentar imam nawawi pensyarah
hadits ulung tentang hadits ini:
ﻭﻳﺘﺎﻛﺪ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻋﻨﺪ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ ﺃﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ
Dan sangat kuat kesunahan memakai wewangian
(termsuk istijmar) bagi laki laki pada hari jumat
dan hari raya, dan saat menghadiri perkumpulan
kaum muslimin dan majlis dzikir juga majlis
ilmu. (Syarah nawawi ala muslim: 15/10)
Dan membakar dupa saat majlis dzikir, atau
majlis pengajian itu sudah di contohkan oleh
imam malik RA, seperti yang di jelaskan dalam
biografi imam malik yang di tulis di belakang
kitab tanwirul hawalik syarah muwattho' malik
imam suyuti. Juz 3 no 166
ﻗﺎﻝ ﻣﻄﺮﻑ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺗﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﺳﺨﺮﺟﺖ ﺍﻟﻴﻬﻢ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﺘﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺗﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻭﺍﻓﺘﺎﻫﻢ
ﻭﺍﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ ﺍﺟﻠﺴﻮﺍ ﻭﺩﺧﻞ ﻣﻐﺘﺴﻠﻪ
ﻓﺎﻏﺘﺴﻞ ﻭﺗﻄﻴﺐ ﻭﻟﺒﺲ ﺛﻴﺎﺑﺎ ﺟﺪﺩﺍ ﻭﺗﻌﻤﻢ ﻭﻭﺿﻊ ﻋﻠﻰ
ﺭﺃﺳﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻭﺗﻠﻘﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻓﻴﺨﺮﺝ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺨﺸﻮﻉ ﻭﻳﻮﺿﻊ ﻋﻮﺩ ﻓﻼ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺘﺒﺨﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺮﻍ ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻬﺼﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
"Mutrif berkata: apabila orang orang mendatangi
kediaman imam malik, maka mereka di sambut
oleh pelayan wanita beliau yang masih kecil lalu
berkata kepada mereka, "imam malik bertanya
apakah anda semua mau bertanya tentang
hadits atau masalah keagamaan?
Jika mereka berkata "masalah keagamaan"
maka, imam malik kemudian keluar kamar dan
berfatwa, jika mereka berkata"hadits" maka
beliau mempersilahkan mereka untuk duduk,
kemudian beliau masuk kedalam kamar mandi,
lalu mandi, dan memakai minyak wangi,
kemudian memakai pakaian yang bagus, dan
memakai sorban. Dan di atas beliau memakai
selendang panjang di atas kepalanya, kemudian
di hadapan beliau di letakkan mimbar (dampar)
dan setelah itu beliau keluar menemui mereka
dengan khusu' lalu di bakarlah dupa hingga
selesai dari menyampaikan hadits Rosululloh
SAW".
ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺝ ﺍﺧﺮﺍﻕ ﺍﻟﺒﺨﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻛﻘﺮﺍﺀﺓ
ﺍﻟﻘﺮﺃﻥ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﺍﺻﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ
ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ
ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺹ 53-54
“Membakar dupa atau kemenyan ketika berdzikir
pada Allah dan sebagainya seperti membaca al-
Qur’an atau di majlis-majlis ilmu, mempunyai
dasar dalil dari al-Hadits yaitu dilihat dari sudut
pandang bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad
Saw menyukai bau wangi dan menyukai minyak
wangi dan beliau pun sering
memakainya .” (Bulghat ath-Thullab halaman
53-54).
ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﺨﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ
ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻮﺕ ﻻﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﺷﺊ ﻓﻴﻐﻠﺒﻪ ﺭﺍﺋﺤﺔ
ﺍﻟﺒﺨﻮﺭ
“Sahabat-sahabat kita (dari Imam Syafi’i)
berkata: “Sesungguhnya disunnahkan membakar
dupa di dekat mayyit karena terkadang ada
sesuatu yang muncul maka bau kemenyan
tersebut bisa mengalahkan/
menghalanginya.”(Al-Majmu’ Syarh Muhadzdzab
juz 5, halaman 160).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar