Laman

Jumat, 05 Juli 2013

ADAB GURU TERHADAP MURID :


Ketahuilah hai saudara - saudaraku, tidaklah sah ilmu tanpa adanya adab, dan
tidaklah sah adab itu melainkan diketahui oleh masing - masing pihak.

1.   Menanggung jawab sesuatu pertanyaan yang di datangkan muridnya, dan di jawab dengan
      sebenar -  benarnya;
2.   Jangan lekas marah;
3.   Duduk dengan/di khemah dengan menundukkan kepala;
4.   Meninggalkan Takbur;
5.   Merendahkan diri;
6.   Jangan bercanda dengan murid, niscaya hilang keberkatan ilmu;
7.   Kasih sayang akan/dengan murid;
8.   Paham, sabar dan perlahan - lahan mengajar orang yang bebal;
9.   Menunjukkan yang baik pada orang yang bebal;
10. Jangan malu mengatakan yang tidak tahu, jika betul - betul tidak tahu,
      dan jangan pura - pura tahu akan hal yang tidak tahu;
11. Bersungguh - sungguh terhadap orang yang bertanya;
12. Mengatakan yang pahit itu wajib;
13. Melarang orang belajar ilmu jahat dan yang melanggar hukum Al-Qur'an;
14. Beramal menurut pengetahuan;
15. Melarang orang belajar Fardhu Kifayah sebelum Fardhu 'Ain;
16. Kembali kedasar, jikalau salah di ulang;
17. Beramal seperti/dengan ilmu, supaya di ikuti orang banyak.

ADAB MURID TERHADAP GURU :

1.   Mendahulukan salam kepada guru;
2.   Jangan banyak bicara di hadapan guru;
3.   Jangan membantah jika kurang nyata dan paham;
4.   Minta izin jika mau bicara;
5.   Jangan menceritakan orang lain di hadapan guru;
6.   Jangan berisyarat dan meletakkan di hadapan guru;
7.   Jangan berbisik dengan orang lain di hadapan guru;
8.   Jangan berpaling kekiri/kanan di hadapan guru;
9.   Jangan banyak soal atau banyak tingkah di hadapan guru;
10. Kalau guru datang jangan di tinggalkan;
11. Jangan salah sangka kepada guru, walaupun bersalah - salahan
       dengan bicaranya.

SYARAT THARIQAT :

1.   Ma'rifatullah, yakni : mengetahui syarat ma'rifat ada 2 (dua) :
      a.  Mengenal Qadim akan Allah Swt;
      b.  Mengenal Baharu, yaitu Muhaddas (diri kita).
2.  Yakin melihat pada Allah Swt dengan iman dan yakin,
      melihat 'ain basyariah tiada dengan dalil dan bernama;
3.  Alhot : Pemurah, suka memberi harta pada orang lain dan
      semata - mata karena Allah Swt;
4.  Shiddiq : Benar niat, benar perkataan dan benar perbuatan;
5.  Syukur : Syukur kepada Allah Swt di saat sakit dan senang;

ADAB THARIQAT :

1.   Berpegang I'tikad ahlussunnah wal jama'ah;
2.   Meninggalkan yang mudah - mudah pada syari'at dan mengerjakan
      yang berat - berat pada syara';
3.   Berkekalan yang berkepanjangan markobah pada Allah Swt dan
      selalu mengintai - intai Allah Swt;
4.   Berharap akan rahmat Allah Swt;
5.   Berpaling dari tiap - tiap yang selain daripada Allah Swt;
6.   Mahir, Khudur hati akan Allah Swt;
7.   Melazimkan bersunyi - sunyi hati ketika sedang ramai;
8.   Banyak menuntut ilmu agama;
9.   Memelihara nafas ketika nafas keluar masuk;
10. Merupakan diri seperti orang awam,
       jika kita lihat seorang ahli sufiyah, seolah - olah dia seperti
      orang bodoh atau seperti orang dungu, padahal orang itu
      ahli Allah Swt atau Wali Allah Swt;
11. Menyembunyikan Zikir sehingga Malaikat Muqarrobin
      yang terdekat dengan
      kita tiada mengetahui, jadi hanya
     Allah Swt yang maha mengetahui;
12. Berperangai seperti Rasulullah Saw,
      hentikan larangannya dan kerjakan suruhannya.

RUKUN THARIQAT :

1.   Mengetahui hukum yang takluk kepada Allah Swt
      atau ajaran Islam, kerjakan suruh hentikan larangan
      Allah Swt ;
2.   Halmu : Pengasih, Penyayang dan Penyantun;
3.   Sabar akan segala cobaan dan sabar mengerjakan taat,
      Ikhlas pada segala amal, bukan ia beramal mengharap
      mengharapkan masuk syurga dan bukan takut akan neraka serta
      bukan mengharap puji dan tuah;
4.   Ridha akan segala takdir Allah Swt akan dirinya;
5.   Khusnul Khalik : Berkelakuan baik dalam segala hal;

WAJIB THARIQAT :

1.   Mengerjakan Zikrullah:
2.   Banyak Taubat;
3.   Meninggalkan dunia dan perhiasannya;
4.   Mengikut suruh Allah Swt hentikan larangannya;
5.   Berbaik sesama makhluk;
6.   Ikhlas hatinya;

BINA THARIQAT :

1.  Takut akan Allah Swt;
2.  Banyak taubat;
3.  Menjauhi manusia, kecuali dalam darurat;
4.  Benci akan dunia;
5.  Pulangkan segala pekerjaan
     kepada Allah Swt baik ataupun buruk;
6.  Tiada ianya berikhtiar melainkan dengan ikhtiar Allah Swt.

ADAB ZIKIR :

a.  Adab sebelum berzikir :

1.  Taubat;
2.  Suci, artinya : Berwudhu';
3.  Ditempat yang bersih;
4.  Niat, sebagaimana yang disuruh Allah Swt dalam FirmanNYA :
     "Fazzkuruni adzkurkum", artinya : Ingatlah kamu kepadaku,
     niscaya aku akan ingat kepadamu.
5.  Mengucap dengan sangat takzimnya.

b.  Adab sewaktu berzikir :

1.   Duduk ditempat yang suci dan duduknya tawarruk kiri;
2.   Letakkan tangan di atas lutut kita;
3.   Menghadap kiblat, jika zikir sendirian
      tapi melingkar jika berjama'ah;
4.   Harumkan tempat duduk zikir, karena majelis zikir itu senantiasa
      di hadiri para malaikat dan jin mukmin;
5.   Berkekalan dengan ikhlas dan ingatnya kepada Allah Swt;
6.   Benar zikirnya lahir bathin;
7.   Makanan dan pakaian bersih dan dari hasil yang halal;
8.   Lokasi berzikir sedapat mungkin harus gelap remang - remang
      untuk menjaga panca indera dari hal yang
      terang lainnya, karena itulah kita usahakan berselubung sesuai
      dengan Firman Allah Swt : " Ya ayyuhal munammilu, Artinya:
      "Hai orang - orang yang berselubung";
9.  Memejamkan kedua mata;
10.Setiap berzikir harus dengan ikhlas;
11.Menafikan yang selain Allah Swt,
     sebab Allah Swt harus satu adanya;
12.Berzikir harus ikhlas;
13.Berzikirlah dengan serajin - rajinnya;
14.Ada sesuatu umpamanya, maka munajatlah pada Allah Swt atau
     Rabithah lah dan kabarkan kepada guru;
15.Menghindarkan lafadz yang salah dan berubah maknanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar