Laman

Rabu, 19 Maret 2014

Dahsyatnya Dzikir


a.Dzikir lebih banyak daripada dunia dan seisinya.
Apakah ada kekayan yang lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seisinya??Dziikir adalah salah satunya.Amalan ini ringan tapi dan membutuhkan waktu yang singkat tapi dapat mengalahkan nilai kekayan dunia dan seisinya.Rasululloh sallallohu alaihi wasallam bersabda:
“Aku membaca: Subhaanalloh wal hamdulillah walaailaaha illallohu wallohu akbar (maha suci alloh,segala puji bagi alloh, tiada tughan yang berhaq diibadahi selain alloh dan alloh maha besar).Bacaan itu lebih aku sukai daripada mendapat kekayaan sebanyak apa yang dibawah sinar matahari.”(HR.Muslim)
Maka perbanyaklah dzikir ia adalah amalan yang ringan tapi bernilai berat disisi alloh subhaanahu wataa’la.
b.Dzikir yang pahalanya lebih daripada membebaskan sepuluh budak.
Membebaskan seorang budak mengeluarkan biaya yang besar.Dan apalagi membebaskan sepuluh orang budak yangpada di zaman ini budak sudah tidak ditemukan lagi.Nah, amalan ini berpahala imbang dengan membebaskan sepuluh orang budak, dalam hadistnya rasululloh sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Barang siapa yang membaca:
“(Tidak ada illah yang berhaq diibadahi selain alloh yang tunggal,tiada sekutu bagiunya.Bagi-Nya kekuasaan dan puji-pujian dan dia berkuasa atas segala sesuatu),pada setiap hari seratus kali maka baginya seimbanmg dengan memerdekakan sepuluh budak sahaya dan tertulis bagoinya seratus kebaikan dan dihapus daripadanya seratus dosa dan menjadi perlindungan baginya sepanjang hari itu hingga sore hari.Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari yang berbuat seperti itu atau yang lebih banyak dari pada itu.”(disepakati oleh Bukhari dan Muslim)
c.Dzikir yang pahalanya memenuhi timbangan amal.
Pada hari akhir nanti semua orang akan ditimbang oleh alloh akan amal perbuatannya.Apabila lebih berat pahalanya maka ia akan dimasukan ke dalam syurga dan apabila lebih berat dosanya maka ia akan dimasukan ke dalam neraka.Nauudzubillahi min dzaalik.Nah amalan ini ringan tidak susah di amalkan namun berat dalam timbangan.Dari Abu Malik Al-asy’ari radhiallohu ‘anhu,Rasululloh sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Kebersihan itu separuh keimanan,dan ucapan alahamdulillah itu memenuhi timbangan amal,dan Subhaanallohi walhamdulillah itu memenuhi keduanya atau memenuhi antara langit dan bumi.”(Hr.Muislim)
Apabila kita mengucapkannya dengan keyakinan mantap maka tidaklah ringan timbangan kita di hari kiamat kelak.Insya alloh.Dan pada hadist lain:
“Ada dua kalimat yang ringan di ucapkan di lisan,dicintai oleh allohyang maha penyayang,berat di timbangan yaitu SUbhaanalloh wabihamdih Subhaanallohi bil ‘adziim.” (HR.Bukhari dan Muslim)
Dengarkan pesan ini: kunci sukses ada perhatian dan kerajinan.Tidak usah berpikir panjang lebar karena dzikir ini tidak berat.
d.Dzikir yang mendatangkan seribu kebaikan dan menghapuskan seribu dosa.
Di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa.Semua orang mesti pernah melakukan dosa.Dosa itu tidak mudah di hapus di hadapan alloh.Misalnya kita harus beristighfar,bertaubat, dll. Tapi dengan dzikir inidosa-dosa bisa terhapus hingga beribu-ribu dosa. Sabda nabi sallallohu ‘alaihi wasallam:
“Apakah seorang diantara kamu tidak mampu mengerjakan seribu kebaikan dalam setiap harinya??Salah seorang sahabat yang ikut duduk bersama beliau bertanya:”Bagaimana cara salah seorang diantara kami dapat mengerjakan seribu kebaikan??”Belau menjawab:”Membaca tashbih (subhaanalloh) seratus kali dapat mendatangkan seribu kebaikan atau menghapus seribu dosa atau kesalahan.”(HR.Muslim)
e.Dzikir yang dibalasi pohon kurma di syurga.
Pohon kurma adalah pohon yang mempunyai banyak barokah didalamnya.Diantaranya dapat menguatkan badan,menyambuhkan berbagai penyakit, dll.Pohon kurma tidak kita temukan di indonesia melainkan hanya tumbuh didataran Arab Saudi.Ada cara praktis agar kita dapat menanam pohon kurma yang nantinya akan kita nikmati di dalam syurga.Dari Jabir radhialloohu ‘anhu bahwa rasululloh sallallohu ‘alihi wasallam bersabda:
“Barang siapa yang membaca dzikir Subhaanallohil ‘adziimi wabihamdihi (maha suci alloh yang maha agung dan segala puji bagi-Nya) maka akan ditanamkan untuknya sepohon kurma di syurga.”(HR.Al-thirmidzi dan dianggap shahih oleh al-Albani)
Oleh karena itu marilah kita membuat hutan kurma di syurga sejauh mata kita memandang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar