Laman

Rabu, 26 Maret 2014

"HAKIKAT ALAM INSAN"

.......................................
Siapakah yg di katakan dengan Insan????...

Amalan Syari'at: Mengharapkan Syurga...
Amalan Hakekat: Mengenal Diri kita.....
jaganlah dibanding-bandingkan ilmu yang ada, agar bisa bertambah kokoh iman didada.....
Adapun Alam Insan atau disebut juga dengan Alam ke-tujuh sudah terkandung didalam surah Al-Ikhlas,
di mana surah Al-Ikhlas di dalam Al Qur'an telah menceritakan tentang ke-
wujud-an Allah s.w.t. yang
menjadikan Rahasia manusia itu sendiri dan menceritakan pula ke-
wujud-an Allah untuk ditanggung oleh manusia sebagai Rahasianya.
Proses pemindahan atau tajalli Zat Allah itu bermula dari alam Gaibul
Gaib kealam Gaib hingga membentuk diri Lahir dan Batin..Pada tahap martabat Alam Gaibul Gaib, keadaan ini merupakan suatu martabat yang paling tinggi dan suci disisi Allah s.w.t. dan inilah martabat yang paling benar-benar di-ridhoi oleh Allah s.w.t. Diri manusia pada martabat INSANUL KAMIL adalah sebatang diri yang suci mutlak pada zahir dan batin. Tiada cacat dan celanya dengan Allah s.w.t.yaitu tuan Empunya Rahasia, sebab itu Rasulullah s.a.w pernah
menegaskan dalam sabdanya, bahwa kelahiran seorang bayi itu dalam kedaan yang suci, tetapi yang membuatnya menjadi kotor itu adalah ibu bapaknya dan masyarakat, serta hanyutnya manusia itu sendiri di dalam gelombang godaan kehidupan di dunia ini....Adalah menjadi tanggung jawab seorang manusia yang ingin menuju ke
jalan kesucian dan makrifat kepada Tuhan-nya untuk mengembalikan dirinya ke suatu tahap yang bernama manusia KAMIL AL KAMIL(sempurna) ataupun dinamakan tahap
martabat Alam INSAN .
Adapun martabat pe- WUJUD-an Diri Rahasia Allah s.w.t. itu terbagi dalam tujuh kategori atau peringkat tajalinya,
yaitu :
1. Ahdah
2. Wahdah
3. Wahdiah
4. Alam Roh
5. Alam Misal
6. Alam Ijsam
7. Alam Insan.....

Ketujuh-tujuh ini terkandung di dalam Surah Al- Ikhlas, yaitu :
1. Qulhuawallahu ahad =Ahdah
2. Allahussamad =Wahdah
3. Lamyalid =Wahdiah
4. Walamyulad =Alam Roh
5. Walamyakullahu =Alam Misal
6. Kuffuan =Alam Ijsam
7. Ahad= Alam Insan.

Dalam proses menyucikan diri dan mengembalikan Rahasia kepada tuan Empunya Rahasia, maka seorang manusia itu haruslah meningkatkan
kesuciannya sampai ke peringkat asal kejadian Rahasia Allah Ta’ala..Manusia harus melewati beberapa tahapan mulai alam insan ke martabat Zat Allah Azzawajalla yaitu
martabat AHDAH. Sebab itulah tugas kita manusia mengenal hakekat ini dan berusaha sedaya-upaya untuk mengembalikan amanah Allah s.w.t. tersebut sebagaimana proses penerimaan amanah-Nya pada peringkat awalnya.
Sesudah lahir ke dunia manusia dihijab dengan nafsu-nafsu dan haruslah manusia itu menyucikan kembali agar dapat menembus satu
martabat nafsu ke satu martabat nafsu yang lain sampailah benar-benar tahu dengan Allah s.w.t. Sesungguhnya Allah s.w.t. dalam usaha untuk memperkenalkan diri-Nya melalui lidah dan hati, maka Allah telah mentajalikan dirinya menjadi rahasia kepada diri manusia.pada alam Gaibul Gaib yaitu pada martabat Ahdah, kondisi ini dikatakan belum ada awal dan belum ada akhir,belum ada SIFAT , belum ada ASMA dan belum ada apa-apa satupun jua yaitu pada martabat ZATUL HAQ,disini telah di putuskan untuk memperkenalkan diri-Nya dan untuk diberikan tanggung jawab berat ini kepada manusia, maka ditajalikan-lah diri-Nya itu dari satu peringkat ke peringkat berikutnya hingga sampai zahirnya manusia yang berbadan Rohani dan Jasmani....
......wassalam.........
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar