Laman

Jumat, 29 Agustus 2014

MARI BASAHI LIDAH DENGAN DZIKIR!


Allah SWT berfirman: “Kami telah jadikan untuk isi Neraka Jahannam kebanyakan dari Jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah). Mereka punya mata (tetapi) tidak dipergunakan untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan-Nya). Mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak digunakan untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka laksana binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (QS Al-‘Araf [7]: 179)
Buah dari lidah adalah dzikir. Lidah orang yang beriman sibuk mengingat Allah. Jika lisan lebih suka menggunjing, mengadu domba, mencela, merusak kehormatan orang lain, serta berbicara sia-sia, maka sedikit demi sedikit hati si pemilik lidah akan menjadi gelap dan kesat. Rasulullah SAW bersabda, “Hendaklah lidahmu basah dengan mengingat Allah.” (HR At-Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad)
Sofyan Ibn Abdillah menuturkan, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa yang paling kau khawatirkan atas diriku?’ Rasulullah memegang lidahnya sendiri lalu bersabda, “INI” (HR At-Tirmidzi dan Ibn Majah)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar