Laman

Senin, 17 April 2017

DI DIRI MANUSIA


DZATULLAH nyatanya di diri, buktinya adalah sekujur badan, yang memangku keadaan, segala hal yang menyangkut keadaan pada wujud
SIFATULLAH nyatanya adalah rupa, rupa manusia tidak ada yang sama dengan manusia lainnya, hanya satu di alam dunia, tawilnya adalah ALLAH HANYA SATU.
ASMATULLAH yang bukti di badan adalah ;
KULIT, DAGING, TULANG, SUMSUM,
menjadi lafadz Asma Allah iaitu ;
ALIF – LAM – LAM – HA.
 

AF’ALULLAH iaitu geraknya wujud, semuanya direngkas kepada yang empat rupa, nyatanya Dzatullahi, iaitu perkataan, sebab perkataanlah yang menjadikan semuanya, iaitu keramaian Alam zhohir, adanya kemahuan manusia, sehingga menjadi bukti dengan adanya gedung, rumah, kereta dan lain lain. kerana adanya bibit dari Dzat.

FIKIRKANLAH MENGENAI SEGALA APA YANG DI CIPTAKAN ALLAH, TETAPI JANGANLAH KAMU MEMIKIRKAN TENTANG DZAT ALLAH..”
FIKIRKANLAH MENGENAI SEGALA MAKHLUK ALLAH, DAN JANGANLAH KAMU MEMIKIRKAN TENTANG DZAT ALLAH, KERANA YANG DEMIKIAN MENYEBABKAN KAMU BINASA [DALAM KESESATAN]”
FIKIRKANLAH OLEHMU SIFAT ALLAH DAN JANGAN KAMU MEMIKIRKAN AKAN DZAT-NYA.
ALLAH MELIPUTI SEGALA SESUATU ”
Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah [yang berhak dikenal], yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tak ada Tuhan melainkan Allah [yang berhak dikenal] Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” [Ali-Imran:18]
“Wa kawa ‘Idul Imani, wajibul wajib”
Semua umat Allah wajib makrifat, harus tahu kepada iman sejati, iman yang satu iaitu kepada DZAT MAHA SUCI.
SIFAT Laisa kamishlihi syaiun adalah JAUHAR AWWAL RASULULLAH, TANDA KENYATAAN ADANYA DZAT.
JAUHAR AWWAL RASULULLAH isinya adalah RUH ILMU RASULULLAH, yang Awwal Akhir di ciptakan oleh Allah.
Ainul yakin dengan Ilmu, supaya boleh pulang, pulang kembali kepada Dzat, hakikatnya manusia berasal dari Dzat, akan tetapi manusia tidak perlu tahu kepada Dzat, tetapi carilah utusan Dzat, yang disebut Jauhar Awwal Rasulullah, inilah jalan pulang yang sempurna.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar