Laman

Senin, 17 April 2017

RAHSIA DISEBALIK RAHSIA


Badan kita ini merupakan tempat tersembunyinya roh. Manakala disebalik roh pula, adalah tempat tersembunyi rahsianya Allah. Diri kita ini menanggung dua rahsia.
Pertama menanggung rahsia roh, keduanya menanggung rahsia Allah. Rahsia Allah tersembunyi didalam roh, manakala wajah roh pula tersembunyi didalam dada-dada kita semua. Untuk mengintai kedua-dua wajah itu, tiliklah kedalam diri kita sendiri. Apabila sifat roh telah dapat kita kenal dengan rata, InsyaAllah kedua-dua rahsia wajah itu akan dapat kita kenal dengan nyata dan rata ( jelas dan terang )
Setelah kita mengenal diri dan asal saja kita mengenal roh, segala rahsia itu, tidak lagi menjadi rahsia.
Apabila kita sudah mencapai kepada tahap makrifat kepada Allah, yang ghaib itu tidak lagi menjadi hilang, yang hilang tidak lagi menjadi tanda tanya dan yang halus itu tidak lagi menjadi sulit.
Apabila matahari sudah mula menerbitkan sinar cahayanya. Kabus tebal yang menyelubungi kita, akan berlalu dengan sendirinya. Dengan berlalunya kabus diri, akan menjelmalah terang sinar wajah Allah, tanpa terselindung atau terdinding lagi, seterang hati mereka yang mengenal Allah.
Oleh kerana terlalu terangnya cahaya Allah pada wajah sekalian makhlok menyebabkan penglihatan kepada alam sudah menjadi kabur. Apabila pandangan terhadap makhlok sudah kabur dan lenyap, pandangan terhadap Allah, tidak lagi terselindung dan terhijab, dimana saja dialihkan pandangan kita, disitulah juga akan kelihatan wajah Allah besertanya.
Diri kita ini telah menjadi rahsia disebalik rahsia. Rahsia kepada badan itu adalah roh, manakala rahsia kepada roh itu adalah Allah. Roh tersembunyi disebalik wajah badan, manakala wajah Allah pula terselindung disebalik roh. Kita ini banyak menyimpan rahsia ketuhanan. Apabila badan boleh menyingkap tabirnya, maka kita akan dapat melihat roh,
Apabila roh pula menyingkap tabirnya maka Allah pula akan kelihatan melaluinya. Barang siapa yang dapat merungkaikan kedua-duanya sekali, akan kenallah ia kepada Allah.
Keikhlasan dan ketulusan iktikad hati orang makrifat dalam memandang Allah itu, adalah dengan membinasakan pandangan terhadap makhlok, sesuatu, benda dan terhadap diri kita sendiri,
Itulah caranya membawa kita melihat dan memandang Allah. Dengan terang dan nyata, pada setiap apa yang kita nampak. Dengan cara itu, ianya akan membuka pintu-pintu ghaib dan membuka kunci-kunci khazanah ketuhanan yang belum kita ketahui.
Kunci pintu khazanah yang ghaib akan terbuka apabila diri zahir memandang diri yang batin ( apabila badan mengenal roh = rasa-rasa yang terasa dihujung-hujung jari ),
Apabila roh sudah mengenal dirinya sendiri ( apabila roh mengenal roh ), itu tandanya kita telah mengenal Allah. Taala (makrifatullah)
Rahasia di balik rahasia

Ini adalah tempat tubuh kita tersembunyinya spirits. Ketika Roh di belakang, tempat tersembunyi rahasia Allah. Kami dua beruang ini rahasia.

Beruang rahasia pertama, kedua roh menanggung rahasia Allah. Rahasia tersembunyi dalam Roh Allah, padahal wajah yang tersembunyi di dalam roh dan dada-dada kami semua. Untuk menguntit kedua muka itu, tiliklah di dalam diri kita. Ketika sifat roh telah kami dapat mengetahui dengan rata-rata, insya allah dua rahasia wajah yang bisa kita mengerti dan flat (keras dan jelas)

Setelah kita mengenal diriku dan selama kita tahu roh, rahasia itu, tidak ada rahasia lagi.
Ketika kita telah mencapai tahap makrifat kepada Allah, itu tidak lagi menjadi hilang, hilang tidak akan lagi menjadi tanda tanya dan halus itu tidak akan lagi sulit.

Ketika sinar matahari bersinar mulai menerbitkan. Kabut tebal menutupi kita, akan melewati sendiri. Dengan berlalunya kabut diriku, akan muncul sinar terang keridhaan Allah, tanpa tersembunyi atau melihat hati mereka lagi, sebagai terang seperti orang-orang yang mengenal Allah.

Oleh terlalu terang pada keridhaan Allah agar makhlok penglihatan kepada alam telah menjadi kabur. Ketika mata terhadap makhlok memiliki penglihatan kabur, dan terhadap Allah, dan tidak lagi terselindung terhijab, di mana hanya mengarahkan pandangan kita, ada juga akan mencari wajah dengan Allah.

Diri ini telah menjadi rahasia di balik rahasia. Rahasia menjadi berat itu adalah, ketika rahasia roh adalah Allah. Roh dari tubuh, wajah tersembunyi padahal allah tersembunyi di balik wajah roh. Kami terus ini banyak rahasia ilahi. Ketika tubuh dapat membuka kunci layar, maka kita akan dapat melihat, Roh

Ketika Roh akan menurunkan layar maka allah akan melihat melalui itu. Siapa pun yang dapat merungkaikan baik sekali, dia akan kenallah kepada Allah.

Grace dan ketulusan iktikad makrifat dalam hati melihatnya, dan Allah maha melihat akan menghancurkan ke makhlok, sesuatu, dan terhadap diri kita,

Jalan itu membawa kita untuk melihat dan melihat Allah. Dengan terang dan jelas, di setiap apa yang kita lihat. Dengan cara itu, itu akan membuka pintu gaib dan kunci untuk membuka kunci perbendaharaan ilahi yang belum kita ketahui.

Kunci pintu anda dan perbendaharaan tersembunyi akan terbuka ketika dia melihat dalam diri sendiri ketika tahu body spirit = pikir-pikir yang terasa ujung-ujung jari),

Ketika Roh sudah tahu dirinya sendiri. Ketika Roh mengetahui roh), menunjukkan kami telah diketahui allah. Dia (Makrifatullah)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar