Laman

Rabu, 15 Januari 2014

Allah Maha Besar.Allah Maha Kaya dan Allah Maha Merajai segala sesuatu

(Hadits Qudsi)
Dari Abu Dzar Al Ghifari r.a
Dari Nabi SaW bersabda meriwayatkan Firman
Allah 'Azza wa Jalla. Bahwa Dia berfirman :
Sesungguhnya Aku mengharamkan kedzaliman
atas DiriKu,
Dan Aku mengharamkan juga atas kalian , maka
janganlah kalian saling mendzalimi.
Wahai hamba hambaKu sesungguhnya kalian
semua tersesat,kecuali orang yang Aku beri
Hidayah,maka mintalah hidayah itu kepadaKu
niscaya Ku berikan hidayah itu kepadamu.
Wahai hamba hambaKu,sesungguhnya kalian
Lapar ,kecuali orang orang yang Aku beri
makan,maka mintalah makan kepadaKu,niscaya
Ku berikan makan itu kepadamu.
Wahai hamba hambaKu sesungguhnya kalian
orang yang tidak berpakaian,kecyali orang orang
yang Ku beri pakaian,maka mintalah kepada Ku
niscaya Aku berikan pakaian itu kepadamu.
Wahai hamba hambaKu,sesunguhnya kalian
senantiasa berbuat dosa siang dan malam
hari,sedangkan Aku akan mengampuni semua
Dosa,maka mintalah Ampun kepadaKu,niscaya
Aku ampuni kalian semua
Wahai hamba hambaKu sesungguhnya kalian tidak
bisa mendatangkan kemanfaatan bagi-Ku sehingga
tidak sedikitpun kalian bermanfaat bagiKu.
Wahai hamba hambaKu sesungguhnya kalian tidak
akan bisa mendatangkan bahaya bagiKu sehingga
tidak sedikitpun kalian dapat
Membahayakan-Ku.
Wahai hamba hambaKu, andaikan kalian dari yang
awal sampai yang Akhir ,baik dari bangsa manusia
maupun jin, semuanya bertaqwa dengan
ketaqwaan yang paling taqwa di antara kalian, hal
itu tidak menambah sedikitpun dari kerajaanKu.
Wahai hamba hambaKu,
Andaikan kalian dari yang awal sampai yang
Akhir,baik dari bangsa manusia maupun bangsa
jin ,berdiri di atas dataran lalu meminta
kepadaKu , lalu Aku penuhi permintaan mereka hal
itu tidak sedikitpun mengurangi kekayaan yang
Aku Miliki.
Hanya seperti berkurangnya air di samudera yang
di celupi jarum jahit (lalu di angkat)
Wahai hamba hambaKu
Semua itu perbuatan kalian yangg Aku hitungkan
untuk kalian,kemudian Aku membalasnya untuk
kalian.
Maka barang siapa yg mndapatkan kebaikan
hendaklah dia memuji Allah,
Dan barang siapa yang mendapatkan dari selain
itu hendaklah ia tidak mencela kecuali kpada
dirinya sendiri.
HR. MUSLIM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar