Laman

Kamis, 23 Januari 2014

WALI’’ ALLAH SWT MENURUT SYEIKH IBNUL ARABIY


Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi memberikan
penjelasan tentang tingkatan dan pembagian para
wali seperti yang di terangkan dalam kitab nya
FUTUHATUL MAKKIYAH pada bab ke 73 yang di
ringkas oleh Syeikh Al Manawi dalam muqaddimah
Thabaqat Sughrah nya sebagai berikut :
PEMBAGIAN WALI-WALI ALLAH SWT
1 Al’ Aqtab
Al’ Aqtab berasal dari kata tunggal Al’ Quthub
yang mempunyai arti penghulu , disini dapat kita
simpulkan bahwa Al’Aqtab adalah derajat
kewalian yang tertinggi , jumlah wali yang
mempunyai derajat tersebut hanya terbatas
seorang saja untuk setiap masa nya
2 Al’ Aimmah
Al’ Aimmah berasal dari kata tunggal Imam yang
mempunyai arti pemimpin , setiap masa nya hanya
ada dua orang saja yang dapat mencapai derajat
tersebut, ciri’’ atau keistimewaan mereka adalah :
ada di antara mereka yang pandangan nya hanya
tertumpu ke alam malakut saja , ada pula
pandangan nya hanya tertumpu di alam malaikat
saja
3 Al’ Autad
Berasal dari kata tunggal Al’ Watad yg mempunyai
arti pasak , yg memperoleh derajat ini hanya
empat orng saja di setiap masa nya , mereka
tinggal di wilayah utara , selatan , timur dan
barat , mereka bagaikan penjaga di setiap pelosok
bumi
4 Al’ Abdal
Berasal dari kata Badal artinya menggantikan , yg
memperoleh derajat ini hanya ada tujuh orang
dalam setiap masa nya , tugas nya menjaga suatu
wilayah di bumi ini, ciri’’ wali abdal mendapatkan
derajat itu dengan 4 kebiasaan yaitu , sering
lapar , gemar beribadah di malam hari , suka
diam , mengasingkan diri
5 An’ Nuqaba
Berasal dari kata Naqib yg mempunyai arti ketua
suatu kaum , jumlah mereka ada 12 orng di setiap
masanya , dan wali tingkatan ini di beri karomah
mengerti sedalam’’nya hukum syariat,
pengetahuan tentang rahasia yg tersembunyi di
hati manusia , mereka mampu mnebak prilaku ,
nasib seseorang melalui jejak kaki yg menempel di
tanah
6 Al’ Hawariyyun
Berasal dari kata hawariy yg mempunyai arti
penolong , jumlah wali ini ada 1 orng saja pada
setiap masa nya , klo di zaman Baginda Rasul
SAW ada seorang Wali Al ‘ Hawariyyun yaitu
Zubair Ibnu Awwam , kelebihan wali ini biasa nya
seorang yg berani dan pandai berhujjah
7 Ar’ Rajabiyun
Berasal dari kata Rajab , dan wali ini ada nya
hanya pada bulan rajab saja , mulai awal rajab
sampai akhir bulan rajab , jumlah mereka ada 40
orng di setiap masa nya , karomah wali ini
adalah : dapat mlihat hati manusia yg
bener’’sebagai ahlus sunnah wal jama’ah atau
Cuma mngaku’’ ,
Ciri wali ini adalah , pada awal bulan rajab maka
mereka menderita sakit sehingga mereka tidak
bisa menggerakkan tubuh mereka , tpi selama itu
mereka di beri kasyaf dan penderitaan itu berakhir
bila akhir bulan rajab
8 An’ Nujaba
Artinya Najib atau bangsa yg mulia , mereka pada
umumnyadi sukai oleh orang bnyak di manapun
mereka pasti mendpatkan sambutan yg meriah ,
kebanyakan wali ini tidak merasakan diri mereka
adalah wali, hanya seorang wali yg lebih tinggi
derajatnya yg mengetahui bahwa mereka itu wali
An Nujaba , dan jumlah wali ini sebanyak 8 orng
setiap masa nya
9 Al’ Khatamiyun
Berasal dari kata Khatam artinya penutup dari
para wali di akhir masa , jumlah mereka Cuma 1
orng saja
10 Rijalul Ghaib
Atau manusia’’ misteri , jumlah wali ini hanya 10
orng di setiap masa nya , mereka orng ‘’ yg selalu
khusyu , tdak berbicara kecuali perlahan atau
berbisik, rendah hati , malu , tdak bnyak
mementingkan dunia ,selalu mnegakkan hukum’’
Allah SWT
11 Rijalul Quwwatul Ilahiyah
Artinya orng’’yg di beri kekuatan oleh Allah SWT ,
jumlah mereka 8 orng di setiap masa nya , ciri’’
mereka : sangat tegas terhadap orng kafir atau
orng yg memperkecilkan agama , suka berbuat
kebajikan
12 Rijalul Hannani Wal Athfil Ilahi
Artinya mereka di beri kasih sayang oleh Allah
SWT dan jumlah mereka hnya 15 orng di setiap
masa nya , ciri’’ mereka yaitu bersikap kasih
sayang terhadap manusia baik orng kafir maupun
orng mu’min , karena hati mereka di penuhi rasa
insaniyah yg penuh rahmat
13 Rijalul Haibah Wa Jalali
Jumlah mereka 4 orng di setiap masa nya , mereka
di kenal sbgai orng’’ yg hebat dan mengagumkan
tapi orng menemui mereka tunduk , mereka tidak
di kenal di bumi tapi terkenal nya di langit , dan
hati mereka itu seperti hati Baginda Rasul SAW ,
Nabi Syuaib As , Nabi Shaleh As, Nabi Hud As
14 Rijalul Fathi
Artinya rahasia’’ Allah SWT , selalu terbuka bagi
mereka , jumlah mereka 24 orng di setiap masa
nya ,
15 Rijalul Ma’arij Al’ula
Jumlah mereka Cuma 7 orng di setiap masa nya
dan mereka ini hampir setiap saat naik ke alam
malakut
16 Rijalu Tahtil Asfal
Yaitu mereka yg berada di alam terbawah bumi ,
jumlah mereka 21 orng di setiap masa nya , ciri
khas wali ini yaitu hati mereka selalu hadir di
hadapan Allah SWT
17 Rijalul Imdadil Ilahi Wal Kaun
Yaitu mereka yg selalu mendpat karunia ilahi ,
jmlah mreka 3 orng di setiap masa dan ciri’’
mereka yaitu selalu menolong manusia , lemah
lembut , penyanyang
18 Ilahiyun Rahmaniyun
Yaitu manusia’’yg di beri kasih sayang yang luar
biasa , suka mengkaji firman’’ Allah SWT , jumlah
mereka 3 orng di setiap masa nya dan sifat
mereka mirip wali Abdal
19 Rijalul Istithaalah
Yaitu manusia yg selalu mendapat pertolongan
Allah , jumlah mereka hnya 1 orng pd setiap masa
nya dan orng yg termasuk golongan wali ini adalah
Al Quthub Shulthan Auliya Syekh Abdul Qadir al
Jailani
20 Rijalul Ghina Billah
Yaitu orng’’ yg tdk memerlukan kpda manusia
sedikit pun , jumlah mereka 2 orng pd setiap masa
nya , mereka selalu mendapat siraman rohani di
alam malakut
21 Rijalu ‘Ainut Tahkim Waz Zawaid
Jumlah mereka 10 orng pada setiap masa nya ,
mereka senantiasa meningkatkan keyakinan nya
terhadap masalah’’ ghaib dan hidup mereka
terlihat aktif di semua aktivitas ibadah
22 Rijalul Isytiqaq
Yaitu mereka yg selalu rindu kepada Allah SWT ,
jumlah mereka 5 orng pada setiap masa nya
kegemeran mereka hnya memperbnyak shalat
siang hari dan malam hari
23 Al’ Mulamatiyah
24 Al’ Fuqara
Ciri khas mereka selalu merendahkan diri
25 As Shufiyyah
Jumlah mereka tidak terbatas , adakala nya bnyak
dan sedikit , mereka di kenal wali yg amat luhur
budi , selalu menghias diri mereka dgn kebajikan
yg sesuai ketinggian budi pekerti mereka
26 Al’ Ibaad
Mereka di kenal suka beribadah , suka
mngasingkan diri di gunung’’ , lembah’’ , dan
pantai , puasa sepanjang masa , beribadah di
malam hari dan wali ini yg terkenal adalah Abu
Muslim Al Khaulani
27 Az Zuhad
Mereka suka meninggalkan kesenangan dunia ,
bila mempunyai harta semua nya mereka
nafkahkan , dan orng yg termasuk wali ini adalah
Syeikh Abdullah At’ Tunisi
28 Rijalul Maa’i
Para wali yg senantiasa beribadah di pinggir laut
dan sungai
29 Al’ Afrad
Mereka termasuk wali yg berkedudukan tinggi di
antara wali ini adalah Syekh Muhammad Al’
Awani , jrng di kenal manusia dan jumlah mereka
bisa bnyak dan sedikit
30 Al ‘ Umana
Artinya org’ yg dpat di beri kepercayaan di antara
wali ini yaitu Abu Ubaidillah Ibnu Jarrah , jumlah
wali ini tdak terbatas , mereka jarang di kenal
manusia karena mereka tdak menonjol di tengah
masyarakat
31 Al’ Qurra
Mereka ahli membaca Al’Qur”an dan wali ini
adalah Syekh Sahal Bin Abdullah At Tusturi
32 Al’ Ahbab
Yaitu orng’ yg di kasihi , jumlah mereka tdak
terbatas adakalanya bnyak dan sedikit , mereka yg
mencapai tingkatan ini di sebabkan melaksanakan
segala ibadah dan taqarrub krena cinta kepada
Allah , ibadah yg di dasari cinta , lebih baek dari
ibadah yg berharap pahala dan syurga
33 Al’ Muhaddatsun
Yaitu orng’’ yg selalu di beri ilham , mereka selalu
mendapat bisikan’ rohani dari penduduk alam
malakut , misal nya dari malaikat jibril , mikail ,
israfil dan izrail sebab hati mereka sudah
menembus alam arwah atau alam malakut , di
antara wali’’ ini adalah ‘’ Abul Abbas Al Khasyab ,
Abu Zakaria Al’ Baha’i
34 Al Akhilla
Mereka orng’’ yg di cintai Allah SWT , sebab
segala ibadah yg mereka lakukan di dasari cinta
kepada Allah SWT , jumlah mereka tdak terbatas
35 As Samra
Adalah berkulit hitam manis , jumlah mereka tidak
terbatas , mereka senantiasa berdialog dengan
Allah SWT , sebab hati mereka selalu di penuhi
rasa ketuhanan yg tiada tara
36 Al Wiratsah
Yaitu mereka yg mndpat warisan dari Allah SWT ,
mereka adalah para ulama pewaris para nabi ,
kelompok ini termasuk orng’’ yg gemar beribadah
sampai melebihi dari batas kemampuan nya ,
mereka suka mengasingkan diri di tempat’’
terpencil
— bersama Gus Rob.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar