Laman

Selasa, 11 Maret 2014

Do'a memperteguh iman Mencapai Syafa'at


Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf

Ya Allah berilah kami taufik dan hidayah
baik perangai lanjut umur dalam ibadah
Peliharalah kami dari seluruh fitnah
siksa hidup mati dunia akhirat
Hidup aman sentausa makmur rizqi yang halal
teguh iman Islam mengabdi Allah Dzul Jalal
Menetapkan hati kami pada agama yang hak
Agama Islam yang kau terima tak ditolak
Mati husnul khotimah tenang dalam ampunan
disambut dengan Rahmat Allah dan keridho'an
Tanamlah dalam hati kami mahabbah cinta
pada ilmu Allah kekasih Nabi kita
Agar supaya kami ta'at patuh dan tunduk
mengenal membedakan mana baik dan buruk
Karuniakanlah kami rasa cinta mahabbah
yang suci murni ikhlas teguh tidak berubah
Pada 'itroh Ahlil Bait Keluarga Nabi
Dzurriyyah keturunan Hasan Husein bin Ali
Mereka sarana untuk mencapai syafa'at
kakeknya Nabi Muhammad di hari kiamat
Aktifkan kami dan matikan dalam mahabbah
cinta yang sungguh mendalam kepada Dzurriyyah
Demikian pun kepada seluruh Shohabah
khusus Abu Bakar Umar Utsman Ali KHOLIFAH
Juga kepada segenap ilmu Sholihin
teristimewa imam yang empat Ahlil Yaqin
Yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i
dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbali
Dan atur cinta kami kepada Aulia
dan pada karomah mereka tetap percaya
Ya Allah dengan rahmat-Mu dan syafa'at mereka
masukkan kami dalam surga jauh neraka
Siapa mencintai mereka mujur sentausa
dan siapa pun membenci lacur dalam siksa
AMIN .............

Tidak ada komentar:

Posting Komentar