Laman

Selasa, 11 Maret 2014

Kejahatan pencuri terbesar adalah pencuri dalam shalat


Bismillahirrohmanirrohim"

~ "" Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarkatuh "" ~

"" Nikmat Robbi mu yang mana kah yang kau dustakan .Al-Rahman .13 ""

** Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala . Kita memuji , memohon pertolongan dan meminta ampun kepadaNya
Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan dan keburukan dalam segala amal perbuatan
Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala , maka tidak ada yang bisa menyesatkannya
dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah SWT maka tidak ada yang bisa menunjukinya
Shalawat dan salam mari kita haturkan kejunjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
beserta keluarga dan para sahabat sahabatnya

Para sahabat fillah yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala
Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan beberapa kewajiban yang tidak boleh diabaikan
memberi beberapa ketentuan yang tidak boleh dilampoi dan mengharamkan beberapa perkara yang tidak boleh dilanggar
Karena mamfaatkan lima hal sebelum datangnya lima
Terutama
Waktu Sehat sebelum sakit mu
Waktu luang sebelum waktu sibuk mu
Karena perkara perkara yang sudah terjadi pada diri kita ini
sudah menjadi ketetapan bagiNya
Hal hal yang diharamkan secara tegas terdapat didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah . Seperti dalam firman Allah subhanahu Wa Taala yang artinya " Katakanlah ' Marilah Kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhan mu yaitu " Janganlah mempersekutukan dengan Dia , berbuat baiklah terhadap kedua orang tua mu ( ibu bapak mu ) dan janganlah kamu membunuh anak anak mu karena takut kemiskinan . QS . Al-An'am . 151 .

Banyak yang lemah iman sengaja bergaul dengan sebagian orang fasik dan ahli maksiat
bahkan mungkin juga bergaul sebagian yang menghina syariat islam , melecehkan islam dan para penganutnya
Tidak diragukan lagi , perbuatan semacam itu adalah haram dan membuat cacat akidah .
Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya " Dan apabila kamu melihat orang orang memperolok olok ayat ayat Kami , maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain . Dan jika syetan membuat mu lupa ( akan larangan ini) maka kamu jangan duduk bersama orang orang zhalim itu ( sesudah teringat larangan itu ) .QS . Al-An'am . 68 .

"" Terutama shalat ..

Karena shalat inilah perkara yang paling berat nantinya dalam perhitunganNya
sebab pertama yang dipertanyakan dalam penghisapanNya
adalah shalat

karena diantara kejahatan pencuri terbesar adalah pencuri dalam shalat
Sebagaimana Rosulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda yang artinya " Sejahat jahat pencuri orang yang mencuri dari shalatnya " . Mereka bertanya "Bagaimana ia mencuri dari shalatnya "Beliau menjawab " Ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya

Meninggalkan thuma'nina
tidak meluruskan dan mendiamkan punggung sesaat ketika ruku' dan sujud
tidak tegak ketika bangkit dari ruku '
serta ketika duduk antara dua sujud
Abu Abdillah Al Asy'ari berkata " ( Suatu ketika ) Rosulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam shalat bersama sahabatnya
kemudian beliau duduk bersama dari sekelompok mereka tiba tiba seorang laki laki masuk dan berdiri menunaikan shalat . Orang it ruku lalu sujud dengan cara mematuk
maka Rosulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda " Apakah kalian telah menyaksika orang ini , ? Barang siapa meninggal dalam keadaan seperti ini ( shalatnya ) maka dia meninggal dalam keadaan diluar agama Muhammad SAW .
Ia mematuk dalam shalatnya sebagaimana burung gagak yang mematuk darah . Sesungguhnya perumpamaan orang yang shalat dan mematuk dalam sujudnya bagaikan orang lapar yang tidak makan kecuali sebutir ataw dua butir .
Sebagian umat islam hampir menyepelekan dalam artian ini
yaitu melakukan gerakan yang tidak ada gunanya dalam shalat . Krn merk tidak memenuhi perintah Allah dalam firmanNya yang artinya " Berdirilah karena Allah ( dalam shalat mu ) dengan khusyu . Surah Al Baqarah . 238 .

Perbuatan yang barangkali dianggap persoalan sepele oleh sebagian besar umat islam .
Sementara Allah SWT berfirman yang artinya " Sesungguhnya beruntunglah orang orang yang beriman , yaitu orang orang yang khusu dalam shalatnya . Al Mukmin . 1 . 2 .

Suatu saat Rosulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum meratakan tanah ketika sujud .
Beliau menjawb " Jangan engkau mengusap sedang engkau dalam keadaan shalat jika terpaksa harus melakukan maka cukup sekali meratakan kerikil ..

"" Semuga bermamfaat ..

Salam santun berbalut senyum wa ukhuwah fillah ..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar