Laman

Senin, 24 Maret 2014

Golongan_Sufi‬..

Bismillaah...

Allah telh menjadikan golongan ini
sebagai barisan kekasih-kekasih-Nya.
Dan
Dia(Allah) telah mengutamakan mereka di atas
seluruh hamba-hamba-Nya, setelah pra
Rasul dan Nabi-Nya.
Semoga Shalawat dan
salam senantiasa tercurah kepada mereka(aamiin 99x)

Allah menjadikan hati mereka sebagai
sumber rahasia-Nya, dan memberikan
keistimewaan di antara para ummat melalui
kecemerlangan cahaya-Nya.
Mereka adalah para penolong bagi
makhluk.

Mereka memerankan tingkah
lakunya bersama dan dengan Al-Haq. Allah
menjaga mereka di tempat-tempat
musyahadah , ketika ditempatkan hakikat-
hakikat Ahadiyah-Nya pada mereka.
Allah
menolong mereka dalam menegakkan adab
ubudiyah , dan Allah menempatkan secara
nyata kepada mereka jalan-jalan hukum
rububiyah .
Lalu mereka menegakkan sesuai
dengan kewajiban dan tugas, dan mereka
mewujudkan apa yang telah dianugerahkan
Allah swt. melalui kreasi dengan segala
kejujuran fakir dan sifat leburnya jiwa.

Mereka sama sekali tidak mengandalkan
apa yang telah dihasilkan itu, sebagai buah
amalnya. Atau kejernihan ilmu yang lahir
dari tingkah laku, sebagai ilmu mereka.

Segalanya dari Keagungan dan Keluhuran
Allah swt. Yang berbuat sesuai dengan
kehendak-Nya, memilih siapa yang
diinginkan-Nya, di antara para hamba. Dia
tidak dihukumi oleh makhluk. Pahal-Nya
merupakan awal dari fadhal, dan siksa-Nya
merupakan hukum keadilan, sedangkan
amar -Nya meruppakan qadha’ .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar