Laman

Rabu, 01 November 2017

.MEGENAL DIRI MELALUI PERBEDAAN FAHAMAN?

Bismillahirrahmanirrahiim.
Assalamu'alaikum
Warahmatullahi
Wabarakatuh.

TAMPA HIJAB KITA TIDAK AKAN DAPAT DAN
TIDAK AKAN BOLEH MELIHAT DAN MEMAND-
ANG) ALLAH SWT.
HIJAB ALLAH ITU,
ADALAH DIRI MAKHLUK ITU SENDIRI.DIMASA ALLAH BERSENDIRIAN
TAMPA KEJADIAN MAKHLUK TAMPA HIJAB,
TIDAK ADA SIAPA YANG KENAL ALLAH DAN TIDAK ADA SIAPA YANG
MENYEMBAH ALLAH.
SEUMPAMA PEMERINT-
AH) RAJA TAMPA RAKYAT. SIAPALAH RAJA
TAMPA RAKYAT,SIAPA
YANG AKAN MENYEMB-
AH) RAJA.BEGITUJUGA
ALLAH SWT,ALLAH ITU HANYA BOLEH DISEMBAH SETELAH TERCIPTA NYA SETELAH
WUJUDNYA MAKHLUK.
BILA WUJUD MAKHLUK, MAKA WUJUDLAH HIJAB.
MAKHLUK ATAU DIRI KITA ITULAH, YANG DIKATAKAN SEBENAR-BENAR HIJAB DIANTARA
ALLAH DENGAN KITA,
KERANA MAKHLUK ITU
SENDIRI HIJAB ALLAH TA'ALA.UNTUK MENGEN-
AL) DAN MEMANDANG
ALLAH ITU, LIHAT DAN
PANDANLAH HIJAB DIRI
SENDIRI. BILAMANA KITA
SUDAH DAPAT MENGEN-
AL) HIJAB MENGENAL DIRI,MAKA AKAN TERBUKALAH HIJAB ITU
SEUMPAMA KITA TANGGAL BAJU DARI BADAN.YANG DIBUKA DAN YANG DITINGGAL
KAN ITU ADALAH MERUPAKAN BAJU, TETAPI YANG DILIHAT, DIPANDANG DAN YANG
DIKENALI ITU JASAD. BAJU YANG DIBUKA TETAPI JASAD YANG DIKENAL.DIBUKANYA BAJU,BUKAN BERTUJU-
AN) UNTUK MENGENAL
BAJU. TUJUAN BAJU DITANGGAL ADALAH UNTUK MELIHAT DAN MENGENAL DIRI, SEBAGAI TUAN YANG EMPUNYA BAJU. BILAMANA BAJU DIRI
DAPAT DITINGGAL,MAKA
YANG AKAN TERPANDA-
NG) ITU ADALAH DIRI
KITA SENDIRI DIRI YANG ASLI BERMAKNA NYA DI
SINI BAHAWA,UNTUK MELIHAT DAN MEMAND-ANG) ALLAH TA'ALA ITU,
HENDAKLAH KITA TERLEBIH DAHULU MENGENAL DIRI SEUMPAMA MENANGG-
ALKAN) BAJU YANG TERLEKAT DI BADAN. BAYU ITULAH HIJAB YANG MERUPAKAN PENITUP TUBUH BADAN
KITA DIKENALI. BEGITU JUGA HALNYA DALAM PERKARA MENUJU JALAN MEGENAL ALLAH TA'ALA. DIRI KITA SENDIRI ITULAH SEBENAR NYA YANG DIKATAKAN HIJAB, PENUTUP, DINDING,
PEMISAH DAN SEMPAD-
AN) DARI MELIHAT DAN MEMANDANG ALLAH TA'ALA. OLEH ITU SEDAR
LAH WAHAI SEKALIAN UMAT NABI MUHAMMAD BAHAWASANYA ALLAH
ITU, HANYA BOLEH DIKENAL,DILIHAT, DIPANDANG DAN DISEM-
BAH) SETELAH ADANYA
MAKHLUK DAN MAKHL-
UK) ITU SENDIRILAH HIJAB ALLAH. BILAMA-
NA) KITA DAPAT MENGENAL MAKHLUK KENAL DIRI, BERETI DENGAN SENDIRINYA AKAN KENALLAH KITA KEPADA ALLAH SWT.
BILAMANA MAKHLUK TELAH DAPAT MENGEN-
AL) MAKLUK BILA DIRI TELAH DAPAT MEGENAL
DIRINYA SENDIRI. MAKA
AKAN TERBUKALAH HIJAB ALLAH.BILA TERBUKA DAN TERSING-
KAPNYA) HIJAB, DISITU
LAH ALLAH AKAN DAPAT
KITA INGAT DAN KITA KENAL DENGAN SETERANG-TERANG DAN
SENYATA-YATANYA.
HIJAB ITU BERUPA JASAD SIFAT TUBUH BADAN,SEUMPAMA SIFAT
TUBUH BADAN BINATANG. BILA KITA LIHAT KEPADA SIFAT FIZIKAL TUBUH BADAN BINATANG, KITA DAPAT
BEZAKAN ANTARA KERA
DENGAN BERUK,KANCIL
DENGAN PELANDUK DAN PERBEZAAN ANTARA SIFAT LEMBU DENGAN KERBAU. APA LAGI JIKA
DIBANDINGKAN ANTARA
PERBEZAAN SIFAT MANUSIA DENGAN SIFAT
BINATANG.JIKA KITA HANYA MEMANDANG KEPADA SIFAT FIZIKAL LAHIRIAH,DI SITULAH KITA AKAN TERHIJAB
DARI MEMANDANG HAKIKAT SIFAT YANG SEBENAR. HAKIKAT SEBENAR KEPADA SIFAT
TUBUH BADAN DIRI ZAHIRIAH ITU, ADALAH ROH, YANG TERKANDU-
NG) DIDALAM JASAD MASING-MASING.YANG
MENGHIJAB MATA KITA
DARI MELIHAT ALLAH SWTITU, ADALAH DIRI ATAU SIFAT TUBUH BADAN KITA SENDIRI. JIKA KITA DAPAT MEMBUKA HIJAB TUBUH
BADAN ZAHIR.MAKA DI
SITULAH KITA AKAN DAPAT MELIHAT ALLAH SWT.
DARISEGI SIFAT ATAU TUBUH DIRI ROHANI KITA
TIDAK ADA PERBEZAAN
DENGAN SIFAT ATAU BENTUK TUBUH DIRI ROHANI BINATANG.
HAKIKAT SEBENAR DIRI KITA DAN HAKIKAT SEBENAR DIRI BINATANG
ITU,YANG SEBENAR NYA ADALAH SAMA DAN SERUPA.YANG MEMBEZ-
AKAN) SIFAT KITA DENGAN BINATANG ITU,
HANYA DARI SEGI BENTUK FIZIKAL LAHIRIAH NYA SAHAJA,
PADA HAKIKAT SEBENAR
KITA, INI ADALAH SATU DAN SAMA SATU ROH.....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar