Laman

Sabtu, 31 Januari 2015

Allah itu sangat dekat


BISMILLAH HIRRAHMAN NIRRAHIM
----------------------------------------------------------------

Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh

Allah....
Tiada sesuatupun yang menyerupai,dan Dia(allah) tidak terjangkau oleh akal fikiran. Indrawi manusia tidak dapat memberikan persepsi tetangNya, hanya iman yang benar yang dapat mengenalNya bukan iman yang salah.
bagaimanapun ia (allah) juga maha meliputi,tiada suatupun yang tidak di liputiNya. Sebagaimana firmanNya dalam Qs: Al Hamim 41:54 yang artinya :

"Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan tuhan mereka,ingatlah sesungguhnya dia (allah) maha meliputi segala sesuatu"

Dari firman allah tersebut, lalu timbul pertanyaan : apa yang maha meliputi itu.....?
jawaban nya adalah:

Dzat Nya
Sifat Nya
Af'al Nya
Asma Nya
kekuasaan Nya
Kehebatan Nya serta
Sifat-sifat Nya yang lain

KITA KEMBAli.............''
---------------------------------------

Allah itu sangat dekat dengan kita bahkan ia(allah) berada dalam diri kita seperti firmanNga dalam Qs.Az-zhaariyaat 51: 21 yang artinya :

" Di dalam diri kamu,apakah tidak kamu perhatikan..?"

Sungguhpun
semua kekuasaan dan kehebatan allah itu ada bersamaNya di dalam diri kita dan ia berfungsi untuk menegak kan kebenaran bukan menang-menangan,memberikan perlindungan pada yang teraniaya bukan untuk menganiaya dll . karna pada dasarnya allah itu maha suci bukan maha najis meski najis itu sudah di liputiNya

Allah itu sangat dekat,sehingga kedekatanNya menjadi hijab kepada yang belum ma'rifat.

Yaa... allah sangat dekat
Ini......di sini.....sekarang juga
Ini dia sang maha meliputi,dan jelas sekali
Akan tatapi...awass...jangan salah nanti syirik dan kufur akibatnya
Hati-hati jalan nya licin
Yang kamu lihat dengan mata kasar mu itu, bukan Dia (allah)
Itu hanyalah hijab
Alam itu ciptaanNya,dan segala yang engkau lihat itu adalah hijab
Alam bukan tuhan
Alam dan seluruh ciptaanNya akan hancur dan musnah

Yaaaaa........!!!
Allah itu amat jelas sekali...." itu bergerak...awass
ooOh...iya itu bergerak....tapi bukan itu.....!
Habis yang mana.....???
Itu........!"
Itu..bukankah hijabnya
Tidak itu.......!!! tapi yang itu......"

Fanalah wujud hamba sebagaimana firman allah dalam Qs.Qashash 28:88 yang artinya:

" segala sesuatu akan binasa,kecuali wajah (dzat) allah "

Wabillahi taufik wallhidayah,wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar