Laman

Rabu, 05 April 2017

. DZIKIR TUJUH LATHIFAH

SALAAM HIYAS SALAAM.....
Dengan menyebut Nama Allah yang Maha pengasih Maha penyayang.
~
Para Ikhwani....
Hari ini Abi menulis tentang konsep dzikir 7 Lathifah yang terdapat didalam Diri kita.
Lathifah itu tempat sarangnya Hawa Nafsu.
Hawa Nafsu mestilah kita hapus dengan cara dzikir Asma.
====================
Tujuh Lathifah ini pernah diajarkan seorang Syaikh dari abad ke- 11 yakni :
Seorang Sufi ahli Thariqat yang bernama :
Ahmad Naqshabandiah.
====================
TUJUH LATHIFAH.
.
(1). LATHIFAH QALBU.
Tempatnya Nafs Lawwamah.
Yang mengajak kita berbuat jahat seperti :
Melupakan Allah Ta'ala.
Suka mencela.
Mengikuti Nafsu.
Suka bangga diri.
Mengunjing.
Pamer, zalim dan dusta.
===============
Lathifah Qalbu berhubungan dengan Jantung jasmani.
Letaknya 2 jari dibawah susu kiri kita.
Tempat sarangnya sifat :
Kesyirikan.
Kekafiran.
Peramal.
Sifat Iblis.
.
Cara membersihnya adalah :
Dengan Dzikir asma yakni : ALLAH - ALLAH 1000X.
Warna cahayanya >
Kuning.
====================
(2). LATHIFAH AR-RUH.
Tempatnya Nafs Sawiyah.
Nafs ini mengajak kebaikan tentang sifat >
Dermawan.
Tidak rakus.
Lapang dada.
Rendah hati.
Taubat.
Tahan ujian.
================
Letaknya 2 jari dibawah susu kanan kita.
Tempat ini sarangnya sifat > Bahimiah (Binatang jinak).
Cara membersihnya dengan dzikir Asma :
ALLAH 1000X.
Cahayany berwarna :
Merah.
================
(3). LATHIFATUS SIRR.
Tempatnya Nafs Muthmainnah.
Nafsu ini mengajak kebaikan diri agar diri tidak kikir.
Selalu bertawakkal.
Ikhlas, syukur ni'mat dan ridha.
================
Letaknya ini diatas 2 jari susu kiri atas.
Tempatnya sifat Syabiah.
Suka zalim.
Pemarah.
Pendendam.
Cara penyuciannya dengan Dzikir Asma :
ALLAH 1000X.
Cahaya warnanya :
Putih.
=================
(4). LATHIFATUL KHAFI.
Tempatnya Nafs Radhiah.
Sifat yang menanakan Akhlaqul Karimah.
Mengajak meninggalkan selain Allah Ta'ala.
Belas- kasih.
Suka mema'afkan kesalahan orang lain.
Penyayang terhadap sesama.
=================
Letaknya 2 jari diatas susu kanan kita.
Dikendarai oleh Limpa jasmaniah.
Tempatnya sifat >
Dengki dan khianat.
Cara dzikirnya yakni :
ALLAH 1000X.
Cahaya warnanya :
Hitam.
================
(5). LATHIFATUL AKHFA.
Tempat Nafsu Mardhiah.
Yang menanamkan >
Ilmu Yaqin.
'Ainul Yaqin.
Haqqul Yaqin.
Letaknya ditengah dada kita yang berhubungan dengan Empedu Jasmani. Tempat sifatnya Rabbani.
Yaitu :
Sifat Ria.
Takabbur.
Sombong.
Ujub.
Pamer kebaikan.
=================
(6). LATHIFATUN NAFSUN. Tempat Nafsu Ammarah. Yang gemar pelit.
Sarakah.
Dengki.
Iri.
Bodoh.
Takabbur.
Birahi.
Suka melanggar Syari'at. Dan pemarah.
================
Letaknya dua kening.
Tempat Nafsunya ammarah.
Nafsu yang mengajak kejahatan.
Cara dzikirnya adalah >
ALLAH - ALLAH 1000X.
=================
(7). LATHIFATUL JASADI.
Tempat nafsu Kamilah.
>>
Lathifah ini yang mengendarai segenap tubuh Jasad.
Tempat sifat yang suka lalai.
Ghaflah atau lalai.
Pada tempat ini terdapat sifatnya :
ILMU DAN AMAL.
Cara Penyuciannya adalah > Dzikir Asma Allah sebanyak 1000x.
====================
Para Anak- anakku...
...
Dengan usaha latihan dzikir, kita bisa menyucikan hati Lathif. Agar kita semakin tumbuh dan berkembang. Latihan dan usaha...
Untuk menumbuhkan Lathifah.
Banyak sekali dipelajari dari pengikut Thariqat. Dan bisa dibaca dibanyak teperensi.
Intinya adalah :
=================
Pertama >
Kita menyucikan jiwa kita.
Dalam arti membersihkan diri kita dari segala kecenderungan sifat keburukan, tercela dan sifat Hewani.
=================
Kedua >
Kita menyucikan Qalbu kita dengan menghapus semua kecintaan hati terhadap keduniaan yang bersifat Sementara dan kebimbangan atas kesedihan.
Serta memantapkan hati kita untuk mencintai Allah semata- mata.
=================
Ketiga >
.
TAKHALLI AS-SIR.
Yakni : Kita mengosongkan jiwa dan hati dan fikiran kita.
Dan mengalihkan perhatian kita hanya merindui dan mengingat Allah Ta'ala.
==================
Ke- empat >
.
TAJALLI AR-RUH.
Yaitu :
Mencerahkan dan menyinari Ruh kita dengan Nurullah dengan penuh gejolak rasa cinta.....
====================
Anak- Anakku.....
>>
Usaha ini, tidaklah mudah.....
Perlu kemantapan, kesungguhan yang penuh keyakinan iman dan kerutinan yang panjang.
Spiritual amalan ini....
Mestilah teralisi didalam kerangka makna dan pungsi > Rahmatan Lil 'Alamin...
Kebiasaan Kenabian Hakikatnya adalah :
Tidak terlepas dari Misi yang suci.
Misi tentang kemanusiaan, alam semesta untuk merefleksikan Asma-NYA.
====================
Para Anak- anakku...
>
Semoga pelajaran konsep ini akan memudahkan usaha kalian untuk mencapai keridha'an Allah.
>
ILAHI ANTA MAQSHUDII
WA RIDHAA KAMATHLUBII
A'TINAA WA MA'RIFATAKA....
>>>>>>>>
Lebih dan terkurang :
ABI MOHON MA'AF...
Akhirul Kalam :
>
>
Assalaamu 'Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.......
.
Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar