Laman

Rabu, 05 April 2017

MAQAM MARTABAT QALBU

Salaamun Hiyas Salaam...
_______________________
Ikhwani....
Ketahuilah kalian semua.....
______________________
Hati kita ini ada dua bagian yaitu :
______________________
HATI SANUBARI.
HATI NURANI.
______________________
HATI SANUBARI :
Adalah >
Hati yang berbentuk seperti segumpal darah yang letaknya berada diantara lambung sebelah kiri kita yakni :
Berada didalam dada kita ini.
_____________________
HATI NURANI :
Adalah >
Hati yang dibaluti oleh Cahaya yang menjadi tempatnya Segala Ilmu. Dan Hati Nurani memerintahkan tubuh kita ini.
______________________
'AMMAA WABIINA
Artinya :
" RAJA "
______________________
~ MIM ~ :
Menjadi Raja didunia.
~ HA ~ :
Menjadi Rahmat seluruh Alam.
~ MIM ~ :
Menjadi Raja diakhirat.
~ DAL ~ :
Menjadi Raja dunia dan akhirat.
______________________
HATI NURANI adalah :
Mahligainya Allah Ta'ala. Tempat Dia- bertajalli.
MURATHAL HAQ artinya :
Cerminnya Al-HAQ.
Karena nyata-Nya Al- Haq Ta'ala itu kepada Hati Nurani.
Dan juga disebut :
" IRADATUL WUJUD "
Artinya >
Kehendak yang ada.
Karena segala sesuatu apapun, tidak terlepas dari-Nya.
_______________________
HATI NURANI Itu - sangatlah Besar, lagi Lathif dan Halus.
Tempat menerima Tajalli Dzat, Sifat dan Af'al Tuhan.
Hati Nurani ini menggunakan pakaian Sifat Tuhan yang tujuh yaitu :
________
Qudrat.
Iradat.
Ilmu.
Hayat.
Sama'.
Bashar.
Kalam.
________________________
HATI NURANI ini >
Tempatnya kenyataan Dzat Allah yang menyatakan keadaan kekuasaan-Nya yang tiada batasnya yakni :
Tiada diatas.
Tiada dibawah.
Tiada dikiri.
Tiada dikanan.
Tiada dihadapan.
Dan tiada dibelakang.
Sunyi dari enam Jihad itu.
______________________
HATI NURANI itu - Bukanlah hati yang berbentuk segumpal darah daging itu.
Hati Nurani itu tempat kenyataan Tuhan yakni :
Rasa pendengaran dengan telinga.
Rasa pengelihatan dengan mata.
Dan rasa merasai dengan segenap keadaan tubuh kita yang zahir kasar ini. Semuanya itu adalah :
Rasa Hati Nurani semata- mata yang merasa.
Maka :
Inilah yang dinyatakan oleh sekalian yang Maujud.
Baik zahir yang kasar maupun batin yang halus.
________________________
________________________
Ikhwani...........
.
Lisan kita ini adalah :
juru Bicaranya hati kita.
Dan hati kita ini -
Juru Bahasanya Hidayah.
Dan Hidayah itu adalah :
Dari cahaya Nur yang Qadim.
Maka Hidayah itu datangnya dari sifat yang tujuh tadi yang nyata terhadap Hati Nurani.
Lalu Nur itu Ghaib.
Dan Tuhan-pun Ghaib adanya.
________________________
Ikhwani...........
.
Melihat Allah itu nyata atas dengan kenyataan-Nya.
Maka setiap mata yang memandang apapun, hati Nuranilah yang merasakan semua kenyataan yang ia pandang dengan rupa yang " LAISYA KAMISLIHI SYAI-UN ".
________________________
Ikhwani..........
.
Jika Matahari diumpamakan Dzat Allah Ta'ala, maka Bulan lah yang di-ibaratkan :
" SIR ALLAH " Yakni :
NUR MUHAMMAD.
SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM.
________________________
Maka tempat untuk mengenal Dzat Tuhan itu... Haruslah kita melalui Cahaya Nur-Nya yakni :
NUR QALBU atau Hati Nurani.
_______________________
Sungguh sangat berbahagialah bagi siapapun yang mau mengenal Hatinya.
Dan juga mau menjaga Nuraninya yaitu :
Mau mengenal dirinya sendiri dan mau mengenal Tuhan-nya.
_______________________
MAN 'ARAFA NAFSAHU FAQAD 'ARAFA RABBAHU
_______________________
Janganlah kalian kembali sebelum mengenal diri kalian masing- masing dan juga mengenal Tuhan-mu.
.
< AKHIRUL KALAM >
WA MIN ANFUSIKUM AFALAA TUBSIRUUN.... @
( Didalam dirimu itu adanya " Aku " )
____________
Wassalaam @
Aamiin...............

Tidak ada komentar:

Posting Komentar