Laman

Rabu, 05 April 2017

==== < ALLAH > ====

Salaam Hiyas Salaam....
Salam Hormat Abi penuh kasih- sayang kepada kalian semua yang berada digrup Abi ini.
Karena tidak berhentinya Abi menyampaikan Da'wah Tauhid kepada kalian, agar selalu menyadari diri untuk melakukan kebaikan hidup didunia ini dengan tujuan mengharap keridha'an bersama Tuhan...
Abi tidak peduli kritikan pedas dari siapapun.
Dipenggalpun Abi Ikhlas. Agar Abi tetap mentauhidkan Iman Mukminin dan Mukminat supaya mencintai Diri sejatinya daripada badan zahiriyahnya.
Karena zahiriyah itu adalah Benda mati dan tidak ada manfa'atnya.
Yang diperlukan adalah :
Diri yang hidup. Diri yang memiliki rahasia hidup. Diri yang benar- benar mengenal sang pencipta Diri.
Siapa lagi- Dzatul Haq.
Dzat Al-hayat Wal- Hayyun.
Dzat yang Maha Qadim.
Nafas yang Laisya.
Maka kenali Diri sebelum menuju hakikat jati Diri.
======================================
Ikhwani.....
Mari dengarkanlah dan simaklah uraian singkat ini mengenai wujud huruf Allah dengan cara menghilangkan huruf : Alif - Lam - Lam - Ha@
===================
Lenyapkan Huruf pertama Allah Itu yakni : ALIF.
Lalu Leburkan tubuhmu.
===================
Lenyapkan Huruf yang kedua pada Allah itu yakni : LAM AWAL.
Terus leburkan Hatimu itu kedalam Asma-Nya.
===================
Lenyapkan Huruf yang ketiga pada Allah itu yakni : LAM AKHIR.
Lalu leburkan Ruhmu itu kedalam Sifat-Nya.
===================
Lenyapkan Huruf yang ke-empat pada Allah itu yakni : HA.
Lalu fanakan Rahasiamu itu kedalam Dzat Allah.
===================
Maka :
engkau tidak akan melakukan apa- apa lagi.
Tidak memiliki nama lagi. Tidak memiliki segala sifat diri.
Dan tidak ada lagi rupa dan ujud dirimu lagi.
Tidak adapun niat dihati lagi.
Hanya mengatakan :
Esakan Tauhidmu.
Esakan Ma'rifatmu.
Tidak ada dua lagi.
Maka :
Sudah nyatalah segalanya
dan disitulah terputus segala ma'rifatmu.
===================
Lalu :
Hancurkan Tubuhmu itu.
Jadikan ia Hati.
Hancurkan hatimu, jadikan Ruh.
Hancurkan Ruh, jadikan ia Nur.
Lenyapkan Nurnya, jadikan ia " AKU "
====================
Ketahuilah kalian.....
Sesungguhnya Diri itu ialah Nyawa.
Sebenarnya Nyawa itu adalah Nur Muhammad.
Sebenar- benar Nur Muhammad itu ialah Sifat. Dan sebenar-benar sifatnya itu adalah :
" DZAT AL-HAYAT "
====================
< MAUTU QABLA ANTAL MAUTI >
" Matikan dirimu sebelum dimatikan "
====================
Matikan dirimu dengan :
>>
LAA QAADIRUN......
LAA MUURIDUN.....
LAA 'AALIMUN........
LAA HAYYUN..........
LAA SAAMI'UN........
LAA BAASHIRUN....
LAA MUTAKALLIMUN @
=====================
Maka engkau tidak ada berkuasa.
Tidak ada berkehendak.
Tidak ada mengetahui. Tidak ada mendengar. Tidak ada melihat.
Tidak ada berkata apa- apa....
=====================
Kecuali hanya ALLAH- lah : Yang berkuasa....
Yang berkehendak.....
Yang mengetahui......
Yang menghidupi......
Yang mendengar.......
Yang melihat......
Yang berkata- kata.....@
====================
Hanya Allah-lah yang Maujud.
Hanya Allah-lah yang Esa.
Ini yang Haq bagi Allah.
" BI HAQQIN ILLALLAAHU "
====================
Inilah Allah yang wujud ada-Nya.
Wujud kenyataan-Nya.
Wujud Dzat Tuhan yang tersembunyi dibalik Sifat, Asma dan Af'al-Nya.
Hanya Allah-lah nama yang bisa dikenal.
Nama teragung menjadi tubuh Insan.
Jika lenyap Tubuh kita, maka menjadi " Allah " jika lenyap Allah, maka nyatalah " HU "
Dan jika Hu lenyap, maka berdirilah " AKU "
Jika lenyap Aku, maka timbullah Hamba dari Rahasia.
Tiada lain rahasia didalam rahasia.
Tiada lain Hamba didalam pujian Tuhan.
Tiada lain Engkau itu AKU jua.
Aku ini engkau jua.
( Tapi kita bukan sebenar Dia, hanya melenyapkan sifat hamba yang Mengaku AKU)
inilah Al-Haq kenyataan-Nya..
====================
Maha suci Dzat Tuhan-ku dari segala yang Baharu...
.....
Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin....@

Tidak ada komentar:

Posting Komentar