Laman

Senin, 21 April 2014

AL HULUL, AL ITTIHAD, WAHDATUL WUJUD dan WAHDATUSSYUHUD

Orang yg diberi Allah merasa rasa tersebut berada dimaqam yaitu AL HULUL, AL ITTIHAD, WAHDATUL WUJUD dan WAHDATUSSYUHUD, dikatakan juga orang itu dalam MAJZUB yakni orang itu diberi Allah JAZAB
Sesuai dengan hadist nabi muhammad saw:
"SATU JAZABAH DARIPADA JAZABAH PEMBERIAN ALLAH YG HAQ, TIADA MENYAMAI PAHALANYA, DARI SEGALA AMAL JIN DAN MANUSIA"
KeEmpat paham tersebut, adalah satu maqam tajalli. Dan maqam tajalli yg Empat tersebut ialah:
1 TAJALLI NUR DZAT: diberi Allah hamba yg dikasihinya merasa rasa tajalli nur dzatullah
2 TAJALLI NUR SIFAT: diberi Allah hamba yg dikasihinya merasa rasa tajalli nur sifatullah
3 TAJALLI NUR ASMA: diberi Allah hamba yg dikasihinya merasa rasa tajalli nur asmatullah
4 TAJALLI NUR AF'AL: diberi Allah hamba yg dikasihinya merasa rasa tajalli nur af'alullah
Pemberian Allah kepada hamba yg dikasihinya amat susah untuk diterangkan
BAGAIMANA KITA MENERANGKAN RASA JIMAK KEPADA ORANG YG BELUM KAWIN??
BAGAIMANA MENERANGKAN KEMANISAN GULA KEPADA ORANG YG SAKIT LIDAH??
BAGAIMANA AKAN MENERANGKAN KEBESARAN LANGIT DAN RUANG ANGKASA KEPADA KATAK YG DIAM DIDALAM TEMPURUNG??
BAGAIMANA AKAN MENERANGKAN ISTILAH-ISTILAH ATAU ISYARAT-ISYARAT HAKIKAT KEPADA ORANG YG TIDAK AHLI??
Hai Hamba ! "Bila engkau ditimpa suatu persoalan, maka katakanlah: "AHAD,! AHAD,! AHAD,!"
Niscaya kujawab: "LABBAIK,! LABBAIK,! LABBAIK,!"
(Tuak ilahi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar