Laman

Senin, 21 April 2014

Mutiara Sepuluh Kata


Oleh : Ibnu Hajar Al – Asqalani


Wahb bin Munabah mengatakan :
Dalam Kitab Taurat dinyatakan

Orang yang berbekal taqwa selama di dunia
Di akhirat nanti akan menjadi kekasih Allah

Orang yang tak pernah marah di dunia
Di akhirat nanti akan berdampingan dengan Allah

Orang yang tidak hasud atas nikmat orang lain
Di akhirat nanti dipuji oleh segenap makhluk
dan insan

Orang yang enggan berebut kursi
kepemimpinan
Di akhirat nanti akan mulia disisi Tuhan

Orang yang tak suka berlebih-lebihan
Di akhirat nanti akan memperoleh nikmat
bersama dengan orang-orang yang agung

Orang yang suka menghindar dari permusuhan
Di akhirat ia termasuk orang yang berberuntung

Orang yang suka mendermakan hartanya
Di akhirat ia akan terkenal di kalangan orang-
orang mulia

Orang yang suka berusaha keras di dunia
Di akhirat ia akan gembira ria menuai hasilnya

Orang yang meninggalkan haram selama
hidupnya
Di akhirat ia bertetangga dengan anbiya

Orang yang tak pernah berhasrat melihat benda
haram
Di akhirat matanya akan terpuaskan denagn
pemandangan dan kenikmatan surga

Orang yang lebih suka miskin daripada kaya
Di akhirat nanti ia akan dibangunkan bersama
para wali dan para anbiya

Orang yang tidak hasud atas nikmat orang lain
Di akhirat ia dipuji segenap ciptaan-Nya

Orang yang mencukupi kebutuhan orang lain
Di akhirat nanti segala kebutuhannya akan
Tuhan cukupi

Orang yang ingin damai di alam kubur
Hendaklah shalat malam walau hanya satu
rakaat

Orang yang ingin bernaung di arasy
Hendaklah hatinya suci dari kepentingan
duniawi

Orang yang ingin ringan hisab amalnya
Hendaklah menasihati diri dan berperilaku
wara’

Orang yang ingin tinggal di pusat jantung surga
Hendaklah berdzikir kepada Yang Kuasa

Orang yang ingin tanpa hisab masuk surga
Hendaklah bertobat denga tobat yang
sesungguhnya

Orang yang ingin pandai dihadapan Allah
Hendaklah ia tunduk pada ajaran Allah

Orang yang ingin menjadi hakim
Hendaklah ia pandai akan hukum Allah

Orang yang ingin selamat dari ancaman cercaan
orang
Hendaklah ia bertutur tentang orang lain dari
sisi kebaikannya saja dan mengambil ibarat
tentang dirinya dari apa dan untuk apa ia
diciptakan

Orang yang ingin selamat dari dunia akhirat
Hendaklah ia mementingkan akhirat daripada
dunia

Orang yang mengharapkan surga firdaus dan
surga naim untuk abadi didalamnya
Hendaklah dirinya tidak menyianyiakan
umurnya

Orang yang menginginkan bahagia dunia
akhirat
Hendaklah dirinya suka berderma

Orang yang ingin terang hatinya dari cahaya
Allah yang sempurna
Hendaklah memperbanyak tafakkur tentang ciptaan-Nya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar