Laman

Senin, 21 April 2014

KUNCI DUNIA AKHIRAT

KUNCI DUNIA AKHIRAT
images (6)Kunci Sholat adalah Thaharah
Kunci Haji adalah Ihram
Kunci segala Kebaikan adalah KEJUJURAN
Kunci Syurga adalah TAUHID
Kunci Ilmu adalah bertanya dengan baik dan serius mendengar
Kunci Kemenangan dan Kegemilangan adalah SABAR
Kunci Penambahan Nikmat adalah SYUKUR
Kunci Kewalian adalah Cinta dan Dzikir
Kunci Keberuntungan adalah TAQWA
Kunci Petunjuk adalah Cinta dan Takut kepada Alloh Subhanahu wa Ta’ala
Kunci Permintaan adalah DO’A
Kunci Cinta Akhirat adalah ZUHUD di Dunia
Kunci Iman adalah Merenungkan apa yang diperintahkan Alloh Swt kepada hambaNya untuk direnungkan
Kunci masuk kepada Alloh Swt. adalah Penyerahan Hati, Ikhlas karena-Nya dalam Cinta, Benci, Mengerjakan Kebaikan dan Meninggalkan Kejahatan
Kunci Kehidupan Hati adalah Merenungkan AlQur’an, merendahkan Diri, berdo’a pada waktu Sahur dan meninggalkan Dosa
Kunci Mendapat Rahmat dan Ihsan adalah Beribadah kepada Al Khaliq dan berusaha menjadi orang yang Bermanfaat bagi hamba-hamba- Nya
Kunci Rezeki adalah Bekerja dengan disertai Istighfar dan Taqwa
Kunci Kemuliaan adalah TAAT kpd Alloh Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya
Kunci Persiapan Menuju Akhirat adalah Memperpendek Angan-Angan
Kunci Segala Kebajikan adalah Cinta Alloh Swt. dan Negeri Akhirat Kunci Segala Keburukan adalah Cinta Dunia dan Panjang Angan-Angan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar