Laman

Senin, 21 April 2014

Allah jangan di cari lagi,......!!!

Allah jangan di cari lagi,......!!!
Karena Allah Ta’ala sudah menjadi segala Nyawa,Jangan engkau cari lagi, bukankah Allah itu LAISA KAMISLIHI ..?
Maksudnya :Engkau itu adalah rahasiaKU, maka rahasia itulah
yang menuju kepada Aku, sehingga Engkau adalah pendengaranKu,.. penglihatanKu dan kesemuanya
itu terhimpun didalam rahasiaKu..,baik yang didalam maupun yang diluar, sehingga engkau ‘KOSONG’ Fana Ul Fana, tiada mempunyai daya upaya,. sehingga batin engkau dikatakan ‘TA’ALA’,hilangkan tubuh menjadi Nur, sehingga tubuh engkau menjadi Ruh, maka hilanglah tubuh menjadi
‘TITIK’, titik itulah asal muasal kejadian ‘ALIF’maka Alif yang bergerak didalam lautan rahasia itulah yang disebut ‘HAYAT’ maka hiduplah dan ber geraklah tubuh, itulah yang dinamakan SifatNya yang ada di dalam tubuh engkau, itulah yang disebut diriNya, maka AKULAH yang LAISA dan
jangan dicari lagi....................

Ketika engkau keluar kan maka menjadi Rahasia.........
Ketika engkau naikan nafas maka itulah Wujud Idafi.......
Itulah rahasia ‘ANTARA-TURUN-NAIK’, itulah yang bernama ANA- ANTA dan ANTA- ANA........
Disitulah engkau didalam diriNya, naik berbunyi WujudKu dan turun berbunyi DzatKu,.......
Disitulah engkau mengetahui…..
Itulah yang disebut “Rahasia didalam Rahasia”..........
Disitulah engkau Mi’raj, pertemuan dalam hadiratKu, apabila engkau turun maka wajiblah engkau mengerjakan perintahKu, sehingga engkau cinta ke padaKu..........
Pahamilah Syahadat….....
Disitulah engkau menyempurnakan segala-galanya..........
Berpeganglah kepadaNya,......
Karena SYAHADAT itulah tubuh Engkau,.......
ALHAMDU itu Aku dan Engkau,.....
Dan..,inilah rahasiaKu kepada Engkau..
...salam ukwah.....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar