Laman

Senin, 21 April 2014

Bacalah kitab yang kekal yang berada di dalam diri kalian sendiri ,..

bismilla ,..
QS.AD DUKHAAN.58
Sesungguhnya Kami mudahkan Al Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.
Selama ini (IQira' bi-ismi rabbika alladzii khalaqa)
sebagai hapalan terhadap Ayat ayat bukan merasuk dalam sukma nuhrani.?
MAN TOLABAL MAOLANA BIGOERI NAFSI FAQODDOLA DOLALAN BAIDA
Barang siapa yang mencari Tuhan keluar dari dirinya sendiri maka dia akan
tersesat semakin jauh ,..
Coba kalian mengenali bahasa tubuh mu,..
IQRO KITAB BAQO KAFA BINAFSIKA AL YAOMA ALAIKA HASBI
Bacalah kitab yang kekal yang berada di dalam diri kalian sendiri ,..
Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?
"Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.
"Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
Banyak manusia setelah kenal agama malah kehilangan kemanusiaannya
padahal manusia adalah makhluk Allah yang tertinggi (Al insan kamil )
Dalam pelajaran hidup harus tau mengetahui kuncinya,..
Dari setiap serpihan pengetahuan temukanlah induk atau hulunya,..
Sebaik baik dalam menjalankan Ibadah kepada Tuhan adalah dengan terlebih dahulu mengenal Tuhan.
“Ilmu tanpa amal adalah gila “ amalan tanpa ilmu merupakan suatu amalan yang tidak akan berlaku dan sia- sia.”
Salam santun Langit -langit Cintany

Tidak ada komentar:

Posting Komentar