Laman

Kamis, 24 Oktober 2013

Ghaib


indah 

Tuhan adalah sesuatu yang ghaib, yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala dan dirasai oleh panca indera.  Jikalau demikian bagaimana kunci untuk sampai kepadaNya?

Sesuatu yang ghaib, maka untuk sampai kepadaNya perlukan jalan yang ghaib pula, ….iaitu melakukan hubungan dengan alam ghaib. Untuk melakukan hubungan dengan alam ghaib tidak perlu pergi bertapa ke dalam hutan, gua, gunung atau ke tepi pantai dan sebagainya.

Bahkan dalam kesebukan harian dalam keramaian,…  hubungan ini boleh dilakukan… yang diperlukan ialah keheningan Qalbu. Seseorang itu harus mampu mengheningkan Qalbunya dalan kesebukan yang dilaluinya.

Keheningan ini adalah perbatasan antara alam nyata.. iaitu alam yang kita duduki sekarang ,.. dan alam ghaib. Dalam keheningan inilah signal-signal dari alam ghaib dapat ditangkap,….yang berupa ilham, ilmu laduni  dan sebagainya…

MasyaAllah…

Tidak ada komentar:

Posting Komentar