Laman

Kamis, 24 Oktober 2013

Pembebasan


solat di tanggaJikalau dirimu (ego) masih ada, kamu belum masuk dalam makam kehambaan, kamu hanya menyembah diri sendiri dan syaitan, dan sebenarnya kamu tidak menyembah Tuhan.

Begitulah selama hati berada dalam kendalian syaitan dan nafsu, maka tempat penyembahan al-Hak dan tentera-tentera Ilahi terampas, peribadatan kepada al-Hak tidak terwujud di sana,  bahkan segala peribadatan kamu  menjadi untuk syaitan dan nafsu.

Sejauh kamu keluar dari tentera-tentera syaitan, maka kamu akan memasuki wilayah-wilayah kekuasaan tentera-tentera Ilahi, sampai terjadi tiga penaklukan atau kemenangan seperti berikut:

1. Al-Fath al-Qarib (Penaklukan atau kemenangan dekat).

Penaklukan wilayah-wilayah dengan mengusir tentera-tentera syaitan,  dan hasilnya adalah manifestasi Tauhid Perbuatan (at-Tauhid al-Af’ali). Firman Allah (QS ash-Shaff:ayat: 13). Pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat.

2. Al-Fath al-Mubin (Penaklukan atau kemenangan yang nyata)

Penaklukan Kabah Hati dengan mengeluarkan syaitan-syaitan pembisik dari hati. Firman Allah (QS al-Fath:ayat 1): Kami telah memberikan kepada kamu penaklukan yang nyata.

3. Al-Fath al-Muthlaq (Penaklukan atau kemenangan mutlak)

Ini melampau ritual-ritual lahiriah dan meleburkan takyunat-takyunat (pembatasan-pembatasan) yang nyata dan ghaib,…  Kesatuan dalam Keesaan. Firman Allah (QS an-Nashr:ayat:1): Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan.

Hasil daripada ketiga-tiga kemenangan itu, …  maka  terbukalah seluruh Kekuasaan Ilahi dan … pemberian anugerah  kepada kamu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar