Laman

Selasa, 11 April 2017

DIRI


Diri Ini adalah yang menghidupkan jasad, selagi ada hayat dikandung badan di dunia ini, “DIRI” ini, harus di kenal dan dirasai sepenuh nya oleh kita, kerana ia mengandungi banyak rahsia dan serba guna, Didunia dan akhirat.
Kenal kah “DIRI” tadi kepada Allah?
Sudah tentu, kerana dia datang dari Allah, dari yang Maha Suci Hidup, Sang pencipta dan yang Maha Kuasa diatas segala yang Maha Berkuasa.

Banyak lagi, persoalan yang akan timbul, apabila kita dapat mengenal “DIRI” kita yang sebenar- benarnya “DIRI” ini, kita harus belajar dari “DIRI” ini sendiri, bukan yang lain, selain “DIRI” ini sendiri.
Dia mengetahui, kerana dia datang dari yang MAHA mengetahui.
Dia bijak, kerana dia datang dari yang MAHA bijaksana.
Dia kuasa, kerana dia datang dari yang MAHA kuasa.
Dia lah sebaik-baiknya Guru, kerana dia datang dari yang MAHA guru.
Kehidupan sebenarnya, ada di dalam, kerana kehidupan datang setelah kita Hidup.
Kesimpulan-nya;
Kenali lah “DIRI” kita ini, kerana, dia-lah sebenar-benarnya “DIRI” dan utamakan lah dia dalam segala urusan kita di dunia ini, sambil menunggu surat undangan dari yang Maha Kekal Abadi, jangan lupakan itu dan ini, kerana dia kekal kerana di kekalkan.
Ilmu Pengetahuan Mengenal “DIRI” adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang wajib dan harus di ketahui oleh semua manusia hidup, tanpa terkecuali, tidak peduli agama dan latar belakang apapun, kerana tiap-tiap manusia hidup, membawanya di dalam jasad kasar mereka, harus kah penghidup jasad kita ini, kita biarkan begitu saja, tanpa mengenali dan merasakan nya, hanya semasa maut hampir datang menjemput, baru kita sedar, bahwa dia akan meninggalkan kita...................
............... Amin yarabullalamin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar