Laman

Selasa, 11 April 2017

HUWA


Salam dari Ana untuk kalian semua...
Mari kita membahas tentang hakikat " HUWA "
.
HUWA telah ada...
Sudah tersedia didalam Alam Ruhaniah...
Inilah yang dinamakan :
" Tiada Huruf - Tiada nama "
Bersifat dengan segala sifat-Nya Yang Maha Sempurna.
Maha Kuasa yang tidak ada Batasnya...
Inilah yang sangat terahasia...
Ayat Kursi jelas menjelaskan, dan sifat 20 sebenarnya bukanlah untuk mengenal Dzat, tetapi mengenali keadaan " HUWA " Yaitu :
.
ALLAH... ALLAH... ALLAH...
HU AHAD... HU AHAD... HU AHAD...
AHAD HU... AHAD HU... AHAD HU...
.
.
Nah...
ALLAH : itulah Nama kebesaran Muhammad.
AHAD : itulah Nama kebesaran Ahmad...
Sudah ada didalam diri kita...
.
Yang sebenar- benar sifat Allah adalah :
"TUBUH MUHAMMAD RASULULLAH " Adalah :
" HUWA DHAMIR "
Kebesaran Tubuh kita bahwa adanya Asma Allah Ta'ala....
.
LAA ILAAHA LAHUL ASMA-UL HUSNAA
.
" Tiada yang lain yang bersifat Maha Sempurna. Maha Kuasa kecuali hanya HUWA "
Hanya HUWA-lah mempunyai Asma 99 Nama-Nya itu "
.
.
Ilmu Muhammad Rasulullah menjadi Nabi kita gerak latar :
LAISYA adanya...
Itulah : NUR MUBASYIRAH.
.
Af'al Allah adalah :
Perkataan ( kalam ) Muhammad Rasulullah menjadi Zahir yaitu :
" Terasa keluarnya Masuk Nafas kita...
LAISYA Jua Namanya... "
.
SYARI'AT :
Perkataan Muhammad... Itulah dinamakan :
" KALAMULLAH "
.
THARIQAT :
Penerimaan Muhammad yang memberikan bahwa adanya Allah Ta'ala...
.
HAQIQAT :
Pengenalan Muhammad yakni : Mengenal Diri...
Itulah Nafas kita...
Turun naiknya Nafas kita...
.
MA'RIFAT :
Prilaku Muhammad... LAISYA adanya... Yaitu :
" AWAL AKHIR- ZAHIR DAN BATIN- BERTUBUH RUHANIAH...
GERAK DAN DIAM, ZAHIR DAN BATHIN ADANYA...
Inilah yang disebut :
" INTAHA "
Inilah 30 ayat didalam diri Rasulullah, Nabi kita 8 sampai 14 yakni :
:
(8) - WALAU ANNANA Yaitu :
Lidah pada Nabi.
.
(9) - QAALA MALA-UL LADZIINA Yaitu :
Leher pada Nabi.
.
(10) - WA ALLAMA Yaitu :
Tangan kanan Nabi.
.
(11) - LAA YANTAZIRUUN Yaitu :
Tangan kiri Nabi.
.
(12) - WAMAA MIN DAABATIN Yaitu :
Dada pada Nabi.
.
(13) - WAMAA-UL BARRI-U Yakni :
Belakang pada Nabi.
.
(14) - RABBAMA Yaitu :
Perut pada Nabi.
.
Tinggal lagi yang belum disebut didalam diri Nabi dari (1) sampai (7). Belum dijelaskan. Dan dari (15) sampai (30) belum dijelaskan juga...
Satu persatu... Terlalu panjang...
He... He... He...
.
Lanjutkan lagi :
.
HUWA itu adalah :
Tanpa ada Nama...
Tanpa ada Bunyi...
Dan Tanpa ada Huruf...
Dan Tanpa ada Suara....
.
HUWA ini menyatakan :
SIR-NYA TUHAN...
Menjadi NYAWA PADA KITA...
Itulah sebenar- benarnya : " ALLAH TA'ALA "
.
Ketika Allah Saling berpandang pandangan dengan SIR KE-TUHANAN-NYA, Maka :
IA ( HUWA ) Menjadi Esa kepada ke- Esa-an-Nya... Inilah dinamakan HIDUP.
Hidup didalam tubuh kita. Maka IA- Mengetahui... Berkuasa...
Berkehendak...
Mendengar...
Melihat...
Berkata- kata...
.
Inilah yang disebut keadaan Hidup pada seluruh anggota tubuh kita.
Semata- mata hanya menerima anugerah- Nya juga....
..
..
PUNCAK MA'RIFAT BERUJUNG KEPADA PENGENALAN KEADAAN " HUWA "
-
-
Barangsiapa yang telah sampai prilakunya dengan ke-Ma'rifatnya yang tinggi, dan melemahkan dirinya terhadap Tuhan-nya, maka Dzat Allah namanya...
Barangsiapa yang telah sampai pada dirinya yang sesungguhnya dengan pengerasanya dalam pengenalannya, dan juga ke-Ma'rifatannya, penglihatannya, pe-Nafiannya, peng-Isbatannya, maka Sifat Allah namanya...
.
Bila sempurna Ujudnya, pengenalannya, penglihatannya, penciumannya, juga pengeranya, maka :
Itulah puncak Ma'rifatnya kepada Allah...
.
Disanalah pertemuan Tuhan dengan Hamba-Nya.
Disanalah memperoleh Rahasia-Nya.
Disanalah tempat keni'matan segala rasa dengan Allah daripada keni'matan disyurga...
.
Ketika muncul suatu terang yang tiada terhingga terangnya. Terangnya penuh hikmah dan keheningan...
Keatas, kebawah...
Kekanan, kekiri...
Dihadapan, dibelakang... Semuanya tiada berkesudahan...
Sempurna kesucian-Nya..
.
Ketika Dia- ada, berdiri seperti ALIF didalam yang terang, itulah ISTIQNA..
Itulah yang bersifat KAYA...
Berdiri dengan sendirinya.
Itulah yang bernama :
" SYAHADAT "
.
Fi'il Muhammad Ujud-Nya...
Ma'rifat prilaku-Nya..
Suci jalan-Nya seperti tempat-Nya...
Halus Sifat-Nya...
Syukur kehendak-Nya.
Itulah " Ilmu " yang kita ikuti ketika kita pulang ke-Rahmatullah..
.
Ketika Tubuh kita berada didalam kubur...
Setelah selesai kita di-Talqinkan, maka berpulanglah orang- orang yang mengantar kita tadi kekubur.
Lalu datanglah sosok seorang yang mendatangi kita.
Sosok orang itu diluar zahiriah kita.
Sosok itulah yang tiada lain " RUH " kita.
Diri sebenar diri kita...
Lalu ia bertanya kepada kita :
" YAA MAN HUWA ?"
Siapakah aku ini ?
.
Maka jawablah oleh kalian....
.
.
Ikhwan...
Marilah kita sama- sama selalu memperbanyak beramal shaleh, sehingga terbuka dinding Rahasia atau Hijab, dari aapa yang dikatakan dengan kalimata " AKU ADALAH....
.
Persoalan diatas, bukanlah bentuk pertanyaan yang dijawab dengan kata- kata.
Tetapi itu adalah operasional dalam kehidupan yang kita lakukan sehari- hari.
Namun seandainya juga dijawab....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar