Laman

Selasa, 11 April 2017

~ RAHASIA HURUF MUHAMMAD ~

MIM :
WAL MIM UL AWWALU YADULLU NARA SIHA
:
HA :
WAL HA UL YADULLU 'ALAA ZHAARIRI
:
MIM :
WAL MIM UTS-TSANI YADULLU 'ALAA SURATI
:
DAL :
WAD DALLU YADULLU 'ALAA QADA MIHI
:
HU... Awal Nabi kita Muhammad atau yang LAISYA mengucap nama :
' ALLAH '
:
:
ALIF :
Ibarat Dzat kepada Nabi kita Muhammad.
Inilah rahasia yang terselubung bernama :
"MUHAMMAD AMINULLAH."
¤
¤
LAM :
Ibarat Sifat kepada Nabi kita Muhammad.
Inilah Nyawa yang bernama :
" MUHAMMAD RASULULLAH "
¤
¤
LAM AKHIR :
Ibarat Asma kepada kita Nabi Muhammad.
Inilah Hati yang bernama :
" MUHAMMAD NURANI "
¤
¤
HA :
Ibarat Af'al kepada Nabi kita Muhammad.
Inilah Rupa yang bernama :
" MUHAMMAD JASMANI "
¤¤
¤¤
Pandanglah kedalam...
Kembalikan...
Tidak lain satu- kesatuan adanya...
Apapun jua...
Karena :
Dzat Allah Ta'ala itu Ghaib kepada :
" ALAM RUH "
Sifat Allah Ta'ala itu Ghaib kepada :
" ALAM MITSAL "
Asma AllahTa'ala itu Ghaib kepada :
" ALAM AJSAM "
Af'al Allah Ta'ala itu Ghaib kepada :
" ALAM INSAN "
¤
¤
Dzat Allah pada Alam Ruh bernama :
" NUR "
Sifat Allah pada Alam Mitsal bernama :
" PENZAHIRAN "
Asma Allah pada Alam Ajsam bernama :
" MU ZAHIR "
Af'al Allah pada Alam Insan bernama :
" MANUSIA "
¤
¤
Semuanya itu tidak pernah bercerai dari asalnya... " Maka " :
Maujud lah ::
Dzat
Sifat
Asma
Af'al...
.
Inilah : MUHAMMAD.....
Berkuasa dengan sendirinya...
Wujudnya Ma'rifat... Kelakuannya Suci...
Jalannya sempurna...
Tempatnya Halus...
Sifatnya Syukur...
¤
¤
IKHWANI.....
¤
- Hendaklah kalian itu , menyimpan perkataanmu itu dengan harapan terbuka.
Jangan bertanya kepada sembarang orang...
Bertanyalah dan belajarlah kepada Ahlinya, agar kalian semua bertambah keimanan yang kuat, kokoh, bagaikan Gunung Himalaya didalam dada kalian.
Sempurnalah kalian mengetahui ilmu yang Haq.
Inilah ucapan :
" DZIKIR A'KADUL IMAN "
Yaitu :
.
" HU ... Awal pertama Mengucap....
HU ... Ni'mat Awal terjalin.....
HU ... Manikam asal Aku terjadi...
Muhammad Aminullah Nama Tuhan-ku...
Muhammad Rasulullah Nama Nyawaku... Muhammad Nama Hamba-Ku...
Wujud berwujud Wujud Allah... "
:
:
Inilah Rahasia Nabi Muhammad kepada Namanya yanp penuh hikmah.
Hurufnya, namanya, sifatnya, kelakuannya, dan Dirinya, mencontohkan sebagai pembuka awal segala awal.
Inilah pujian Allah kepada sang kekasih...
Seorang utusan dari Ia juga mengutuskan sebagai sumber sifat ' Ar-Rahman Allah kepadanya. Bahwa :
Dialah pembuka awal segalanya menjadi ada, dan dialah pembawa berita Rahmat sekalian alam...
Dialah Insan sejati yang penuh rahasia dan juga sebagai Bapaknya ilmu Ma'rifat...
.
Semoga Allah memberi kita iman yang teguh, tawadhu' ikhlas, reda, cinta dan syukur dalam kesabaran...
.
" Allaahumma Shalli 'Alaa Muhammad . . .
Wa 'alaa Aalii Muhammad . . .
Al-Badrul Muniru Muhammad . . .
Shallu 'Alaih . . . . . . . . "
¤
¤
Shadaqallaahul 'Azhiim....
Aamiin..... ...... ...... ...... ..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar