Laman

Selasa, 11 April 2017

MEMBAWA DIRI

ASSALAMU 'ALAIKUM YAA AKHWANI WA AKHWATI... WA RAHMATULLAAHI WA BARAKAATUH..
.
SALAAMUN LAIL YAA AYYUHAL MUSLIMUUN... MAA KHABRAKUM YAUMA HAADZAA ??
INSYA ALLAH... KHAIRUKUM...
Aamiin...
.
Ikhwani...
.
Barangsiapa ingin membawa dirinya atau badannya, Maka :
Janganlah kalian meninggalkan Nyawa kalian.
Berbanyaklah bernafas. Keluarkan Nafas kalian kiri dan kanan.
Ucapkanlah Dzikir seperti kalimat " LAA ILAAHA ILLALLAAHU "
Setelah kalian me-Nafikan kalimat Tauhid itu tadi, lalu lepaskan.
Setelah itu, Baru Isbat diri kalian...
Leburkan diri kalian atau lenyapkan badan kalian itu kepada pemilik diri yang punya haq atasnya....
.
Maka, janganlah kalian tinggalkan atau diganti... Ingatlah !!
Kalimat Syahadat itulah yang mengandung :
Dzat.
Sifat.
Asma.
Af'al.
Alam Mitsal yang bersyahadat.
Alam Ajsam tempatnya diri (Badan ).
Alam Insan kesempurnaan dirinya...
.
Saling menyebut dan mengucap nama Wujud yang zahir seperti kalimat "ASYHADU ANLAA ILAAHA ILLALLAAHU "
Artinya :
" Tubuh "
" WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAHI "
Artinya :
" Kelakuan ( Fi'il ).
.
.
Maka, barangsiapa yang mengucap kalimat ini tadi, itulah yang dinamakan :
" SUNNAH "
Artinya ialah :
Diriku.
Badanku.
Tubuhku.....
.
Itulah arti diri kalian yang terlepas dari Haq milik Allah Ta'ala....
.
.------------------oooo000oooo--------------
.
TEMPAT DIRI KITA YANG SEBENAR- BENARNYA.

Ikhwani...
Fahamilah pengertian ilmu Diri ini...
.
Nyawa itu Nafas yang menyerap.
Tempatnya didalam batin kalian.
Meliputi seluruh anggota tubuh kalian.
.
Ruh itu Nafas yang keluar masuknya..
Arti makna Nafas yang keluar, lebih banyak keluar kanan dari pada keluar sebelah kiri adalah :
" LEBIH BANYAK INGAT DARIPADA KELUPAAN "
.
Kalimat Syahadat pada diri kalian ialah :
= ASYHADU =
.
ALIF adalah : Kepala.
SYIN adalah : Tubuh.
HA adalah : Pinggang.
DAL adalah : Kaki.
.
Inilah yang disebut :
" Tubuh yang sempurna "
Mesra yang didalam......,
Mesra yang diluar.........
Dan pecah yang diatas menjadi :
.
" BISMILLAAHI "
.
Dengan Mesra itulah Wujudnya " HU "
Dan ' Hu ' itulah Rahasia Nabi kita Shallallaahu 'Alaihi Wasallam....
Yang bernama :
.
" AHMAD BATHIN AMINULLAH 'AINUL AWAL WAL AKHIR * WA ZAHIR WAL BATHIIN "
.
.
Inilah Syahadat diri.
Syahadat tubuh atau Badan...
Inilah yang mesti kalian bawa, agar diri tidak tersesat dijalan Allah Ta'ala.
Inilah Ilmu zahir dan batin hamba,
ilmu yang penuh rahasia diri.
Karena diri itulah Syahadat itu sendiri.
Tubuh kitalah Syahadatnya.
Agar kelak ia mendapat gelaran Insan Mukmin sejati.
.
Semoga kalian semua,agar dapat menyadari hidup yang selalu diselimuti oleh yang namanya Tercela.
Jangan sampai kita buta mengenal diri.
Diri itulah Insan sejati
dialah Dzat diri sifat yang dirahasiakan.
Dialah diri yang bertubuh Syahadat.
Makanya ucapkanlah kalimat " Ya Hu "
inilah Syahadat batin.
Dzikir kalimat inilah yang mampu meng-Isbatkan Syahadat diri.. Tenggelam didalam samudera Nur..
.
.
Semoga pelajaran malam ini, mampu mengetuk hati kalian, agar benar- benar menyadari diri, agar kalian selamat didunia dan akhirat..
Mohon ma'af yang sebesarnya, jika ada khilaf dalam penyampaian Da'wah Tauhid ini,
maka sudilah mema'afkan kami.
Akhiru Kalam :
.
Wassalaamu 'Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh . . . . .
Aamiin..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar