Laman

Selasa, 11 April 2017

TENTANG PENCIPTAAN

Hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah yang berbunyi :
*
QABLA-AN YAHLUKAS SAMAAWAATI WAL ARDHI WAL ARSYI WAL KURSYI WAL HUJUBI WAL JANNATI WAN NAARI WAD DUNIYA WAL AAKHIRA WA ADAMA WA TSISAN WA NUUHAN WA IBRAHIIMA WA SULAIMAANA WA MUUSA WA 'IISAA
*
Artinya :
" Sebelum penciptaan langit dan bumi, arasy, kursyi, 7 hijab, pengertian turun nafas kita sudah ada, berkekalan syurga, neraka, dunia dan akherat.
Nabi Adam, Nabi Tsis, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Musa dan Nabi Isa...
*
*
- KOSONG-
*
624.000 tahun masih kosong.
ALLAH yaitu :
KOSONG ( Waktu Naik Nafas keatas ).
.*
KOSONG bernama :
UJUD ( Nur Nabi Namanya ).
Jadi : NUR RASULULLAH telah ada 624.000 Tahun lamanya.
Kosong itulah yang sebenar- benarnya :
" LAISYA "
Bernama :
" HUWA JIBUL WUJUD "
*
NUR MUHAMMAD ber-Tajali sendiri, menyepi sendiri. Terangkat sendiri, Esa jua adanya.
*
Dari KOSONG menjadi :
" TITIK NUKHTAH "
Inilah kesempurnaan SYAHADAT.
Adanya denyut atau ketika menahan Nafas Turun.
TITIK itu bernama :
" NUR SALASIYAH Atau Rahasia Nabi "
Yang lebih Rahasia lagi adalah :
" ABU QASHIM "
Inilah adanya dua nama tapi satu ujud.
Tiada yang lain, itupun Nur-Nurnya juga yakni :
" RAHASIA TITIK DAN KOSONG "
*
Dari TITIK menjadi :
" ALIF "
Maka terjadilah Alam semesta ( Waktu keluar Nafas ).
Qudrat dan Iradat-Nya bernama ALLAH TA'ALA Yakni :
" ALIF Semata- mata Asma dan Af'al-Nya "
*
Kemudian barulah Manusia Adam namanya. Bertubuh RAHIM MUHAMMAD.
Kemudian NUR MUHAMMAD Yang pertama kali memuji diri-Nya sendiri.
Maka terjadilah :
" JALAL dan KAMAL "
*
*
PUJIAN NUR RASULULLAH TERBAGI ATAS 12 HIJAB YAKNI :
*
(1)- HIJABUL QUDUS
.Kekuasaan.
Pujiannya :
" SUBHAANA RABBIYAL A'LAA "
.
(2)- HIJABUL AKBAR
.Kebesaran.
Pujiannya :
" SUBHAANA 'ALIMIS SIRI WA AHFA "
.
(3)- HIJABUL MINNAH
.Pemberian.
Pujiannya :
" SUBHAANA RABBIYAL 'AZHIIM "
.
(4)- HIJABUR RAHMAH
.Kasih- Sayang.
Pujiannya :
" SUBHAANA RA-UUFUR RAHIIM "
.
(5)- HIJABUL SYA'ADAH
.Kebahagiaan.
Pujiannya :
" SUBHAANA MAN HUWA DA'IMUN "
.
(6)- HIJABUL KARAMAH
. Kemuliaan.
Pujiannya :
" SUBHAANA 'ALIIMUN HAKIIM "
.
(7)- HIJABUL MANZILAH
.Anugerah.
Pujiannya :
" SUBHAANA ZIL MULKIL A'LAA "
.
(8)- HIJABUL HIDAYAH
. Petunjuk.
Pujiannya :
" SUBHAANA RABBIYAL 'ARSYIL 'AZHIIM "
.
(9)- HIJABUL NUBUWAH
. Kenabian.
Pujiannya :
" SUBHAANALLAAHI WA BIHAMDIHI "
.
(10)- HIJABUL RIB'AH
. Keberuntungan.
Pujiannya :
" SUBHAANAL MALIKIL QUDDUS "
.
(11)- HIJABUL THA'AH
. Ke-Ta'atan.
Pujiannya :
" SUBHAANA KADMUL 'AZALI "
.
(12)- HIJABUL SYAFA'AH
. Syafa'at.
Pujiannya :
" SUBHAANAL MALIKIL MA'BUUD "
*
*
- Jadi -
Adanya NUR yang terbagi 12 Hijab tadi, dengan pujian- pujian tersebut, tidak ada yang lain.
Semuanya adalah :
" HU "
Diri Rasulullah yang pertama kali adalah Rahasia Dzat Wajibul Wujud yang sebenar-benarnya.
.
Itulah 12 Hijab yang terahasia.
Awal Nur memuji diri-Nya yang tiada lain Tuhan sendiri jua memuji Dzat-Nya sendiri
*
*
*
PENGERTIAN NABI- NABI YANG DIDALAM KOSONG ITU ADALAH :
.
" Didalam Masa ke- 6 yakni :
Hari Jum'at atau perhimpunan hari yang telah sempurna penciptaan Diri manusia yakni Adam.
Lalu dalam Hadits menjelaskan bahwa :
.
KUNTU AWALU NABIYYINA FIL KHALQI WAL AKHIIR
Artinya :
" Akulah ( Ahmad ) yang awal mula sekali diciptakan daripada sekalian Nabi- Nabi dan Rasul- Rasul. Itu didalam Rahasia awal sekali keadaan mereka.
Dan akulah ( Muhammad ), yang menjadi Kesudahan akhir mereka didalam masa penzahiran. "
.
Maksud Hadits ini adalah :
aku yang awal dan akhir.
Yang terbuka dan yang tertutup.
Semuanya itu terhimpun didalam AKU juga.
Sedangkan penzahiran INSAN KAMIL adalah :
DIRI NABI MUHAMMAD SHALLALLAAHU 'ALAIHI WA SALLAM, terhitung pada masa yang ke-Tujuh.
.
Nah...
Inilah kesimpulan awal penciptaan Nabi pertama dalam pujiannya kepada Dzat yang menyempurnakan akhirnya.
Inilah rahasia Hijab Nabi dalam rahasia Allah Ta'ala.
Inilah kita, sifat dan kelakuan Nabi kita.
.
Aamiin...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar